,,Wiewiórki”


ROK PRZEDSZKOLNY  2023/2024


WRZESIEŃ

W minionym miesiącu zrealizowaliśmy następujące tematy tygodniowe:

POZNAJMY SIĘ!

Przypominaliśmy sobie imiona kolegów i koleżanek w grupie. Ćwiczyliśmy umiejętność wypowiadania się na dany temat, słuchania ze zrozumieniem. Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, integracyjnych, naśladowczych, muzycznych. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania podczas zabaw matematycznych. Rozwijaliśmy sprawność motoryki małej podczas wykonywania prac plastycznych i ćwiczeń grafomotorycznych. Utrwalaliśmy pojęcia związane z wielkością: mały, mniejszy, najmniejszy.

Uczyliśmy się piosenki: „Bo w przedszkolu”. Wraz z władzami Miasta i Gminy Brwinów braliśmy udział w odsłonięciu pomnika Stanisława Lilpopa.

W NASZYM PRZEDSZKOLU

Rozpoznawaliśmy i podawaliśmy nazwy zawodów osób pracujących w przedszkolu. Rozwijaliśmy sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.  Rozmawialiśmy o zabawkach i sprzętach przedszkolnych, a także o emocjach, konieczności dzielenia się i czekania na swoją kolej. Przypominaliśmy sobie zasady higieny, prawidłowego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem. Wykonaliśmy eksperyment: „zarazki”. Rozpoznawaliśmy przybory higieniczne za pomocą zagadek obrazkowych.  Ćwiczyliśmy dzielenie wyrazów na sylaby. 15 września obchodziliśmy DZIEŃ KROPKI.

JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI

Przypominaliśmy sobie brzmienie  „czarodziejskich słów”, uczyliśmy się w jakich sytuacjach je stosować. Ćwiczyliśmy kulturalne powitanie i pożegnanie podczas zabaw dramowych. Opisywaliśmy wygląd kolegów i koleżanek tworząc zagadki. Ćwiczyliśmy przeliczanie na konkretach. Obchodziliśmy DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.

BEZPIECZNI NA DRODZE

Zapoznawaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa na drodze z pomocą przedstawiciela Straży Miejskiej w Brwinowie. Poznawaliśmy niektóre znaki ostrzegawcze, nazywaliśmy figury geometryczne na przykładzie znaków drogowych, dokonywaliśmy ich klasyfikacji. Słuchaliśmy i rozpoznawaliśmy różne dźwięki z otoczenia. 

Kształtowaliśmy zmysły wzroku, smaku, węchu i dotyku w trakcie poznawania warzywa. W ramach projektu „Witaminki” poznaliśmy Pomidora Pafnucego.

 

We wrześniu świętowaliśmy urodziny OLUSIA J

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO


ROK PRZEDSZKOLNY  2022/2023


 

LISTOPAD

Drodzy Rodzice,

W pierwszym tygodniu listopada rozmawialiśmy na temat pojęć: marzenie i wyobraźnia. Kształtowaliśmy umiejętność współpracy podczas zabaw integracyjnych. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania. Poznaliśmy róże sposoby ekspresji muzycznej, rozwijaliśmy wrażliwość muzyczną i słuch muzyczny, nie tylko podczas zajęć rytmicznych 🙂 Wykonaliśmy pracę plastyczną „Stworek”. Braliśmy udział w zabawach sensorycznych.

Kolejny tydzień poświęciliśmy tematyce naszej Ojczyzny. Tej małej, którą jest nasza grupa przedszkolna, miejscowość, w której mieszkamy oraz tej wielkiej POLSCE. Wykonaliśmy pracę plastyczno-techniczną „Kotyliony”. Układaliśmy domy z figur geometrycznych według własnych pomysłów. Braliśmy udział w przedszkolnym Dniu Niepodległości. Ubrani w piękne galowe stroje odśpiewaliśmy Hymn Polski w postawie na baczność i z uwagą wysłuchaliśmy pięknego występu naszych kolegów i koleżanek ze starszej grupy.

W następnym tygodniu uczyliśmy się w jaski sposób zwierzęta przygotowują się do zimy i jak możemy im pomóc. Braliśmy czynny udział w licznych zabawach ruchowych i muzycznych, które były nawiązaniem do tematu tygodnia i oczywiście, uczyliśmy się przez zabawę. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Ptaki”. Słuchaliśmy wierszy i opowiadań, np. o misiach, które zapadają w sen zimowy. Rozmawialiśmy na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą. Układaliśmy tropy zwierząt i staraliśmy się rozpoznać, jakie zwierzę je zostawiło. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Jeż”.

„Nasze ciało” to temat ostatniego listopadowego tygodnia. Utrwalaliśmy nazywanie części ciała, kształtowaliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji. Badaliśmy właściwości przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku. Klasyfikowaliśmy przedmioty potrzebne do utrzymania czystości według koloru. Zapoznawaliśmy się z zasadami zdrowego odżywiania. Świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia.

W listopadzie urodziny obchodzili:

  • KAROL CH.
  • KAROL K.
  • ANIA
  • RÓŻA

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!


PAŹDZIERNIK

Drodzy Rodzice,

W tym miesiącu odbyło się spotkanie z przedstawicielką Straży Miejskiej w Brwinowie. Wiewióreczki podczas spaceru utrwaliły wiedzę na temat prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Kolejną okazją do spaceru był udział w warsztatach leśno-przyrodniczych „Tulę Las”. W październiku odbyło się także uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”.

 W pierwszym tygodniu października poznawaliśmy nazwy owoców dojrzewających jesienią, a także nazwy niektórych drzew owocowych. Uczyliśmy się szacunku dla zwierząt i roślin, dbaliśmy o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Kształtowaliśmy umiejętność przeliczania i odwzorowywania.

W drugim tygodniu rozmawialiśmy o jesiennym ogrodzie. Stworzyliśmy kącik przyrodniczy, w którym znalazły się przyniesione przez dzieci warzywa. Poznawaliśmy warzywa za pomocą wszystkich zmysłów. Uczyliśmy się je rozpoznawać i nazywać. Dzieliliśmy warzywa na te, które rosną pod ziemią i nad ziemią. Wykonaliśmy prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny: „Dynia”, „Marchewka”, „Cebula”. Utrwalaliśmy nazwy kolorów i klasyfikowaliśmy warzywa względem kolorów.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o jesiennym krajobrazie. Stworzyliśmy kącik jesienny, w którym znalazły się dary jesieni przyniesione przez dzieci. Poszerzaliśmy wiedzę o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią. Określaliśmy liczebność zbiorów oraz pojęcia mniej, więcej, tyle samo. Uczyliśmy się piosenki o kolorowych listkach. Wykonywaliśmy prace plastyczne.

Ostatni tydzień października poświęcony był jesiennej pogodzie. Rozmawialiśmy o zmianach w pogodzie i poznaliśmy znaczenie słowa szaruga. Rozmawialiśmy o emocjach, nazywaliśmy je, uczyliśmy się empatii. Rozwijaliśmy umiejętności współpracy w grupie podczas gier i zabaw zespołowych. Doskonaliliśmy umiejętność wygrywania i przegrywania. Utrwalaliśmy wiedzę o zjawiskach atmosferycznych zachodzących w przyrodzie jesienią. Wykonaliśmy pracę plastyczną: „Kalosz” i „Deszcz”.


WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice,

Za nami pierwszy miesiąc przedszkolnej przygody. Okres adaptacji nadal trwa i przedszkolakom zdarza się jeszcze zapłakać za domem, szczególnie rankiem. Szybko jednak smutki znikają, a zaczyna się fajna zabawa i przy okazji nauka.

W pierwszym tygodniu września poznawaliśmy imiona kolegów i koleżanek w grupie. Nabywaliśmy umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się. Poznawaliśmy zasady funkcjonowania w przedszkolu. Wiewióreczki doskonaliły umiejętność nazywania części ciała oraz orientacji w jego schemacie. Rozwijaliśmy sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych. Rozwijaliśmy słuch muzyczny i pamięć słuchową śpiewając piosenki i ilustrując ruchem ich treść. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Portret”.

W kolejnym tygodniu poznawaliśmy osoby pracujące w przedszkolu, a także nazwy zabawek, sprzętów używanych w placówce, placu zabaw. Utrwalaliśmy zasady utrzymania higieny, nazywaliśmy przedmioty używane w łazience. Nazywaliśmy kolory i uczyliśmy się piosenki „Znam kolory”. Wykonaliśmy pracę plastyczno-techniczną „Piaskownica”.

Następny tydzień upłynął nam na poznawaniu różnych sposobów powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc. Wiewióreczki poznały moc MAGICZNYCH SŁÓW. Utrwalaliśmy nazwy kolorów podczas zabaw ruchowych. Poznawaliśmy znaczenie pojęć wysoko, nisko, wysocy, niscy. Rozwijaliśmy umiejętność przeliczania w dostępnym dla nas zakresie. Budowaliśmy wiedzę na temat wspólnych cech dzieci w grupie oraz umiejętność bycia odpowiedzialnym za siebie i innych. Kształtowaliśmy umiejętność współdziałania, zgodnej zabawy. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Słoneczko”.                            

 23 września obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, tego dnia odwiedził nas Minionek i wesoło się bawiliśmy.

Ostatni tydzień września poświęcony był tematyce bezpieczeństwa. Poznawaliśmy sposoby bezpiecznego poruszania się po ulicy, a także niektóre znaki drogowe. Rozwijaliśmy umiejętności matematyczne, klasyfikowaliśmy pojazdy względem ich zastosowania. Rozwiązywaliśmy zagadki, nazywaliśmy figury geometryczne. Poznawaliśmy różne dźwięki z otoczenia. Wykonaliśmy kolorowe sygnalizatory na dwa sposoby. Rozwijaliśmy wyobraźnię oraz zdolności manualne podczas lepienia z masy solnej i ozdabiania jej koralikami.

30 września świętowaliśmy DZIEŃ CHŁOPAKA. Nasi chłopcy dostali mały upominek ufundowany przez RR.

We wrześniu urodziny obchodzili:

  • EDWARD
  • OLUŚ J.
  • LUDWIK

W październiku STO LAT będziemy śpiewać:

  • WOJTUSIOWI R.
  • MARKOWI

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!


 


ROK PRZEDSZKOLNY  2021/2022


LISTOPAD

 

Drodzy Rodzice,

w pierwszym tygodniu naszym głównym zagadnieniem była rodzina. Na podstawie fotografii, słuchanych opowiadań oraz własnych doświadczeń rozmawialiśmy o rodzinach wielopokoleniowych. Podczas opowiadania różnych historii przedstawialiśmy zdarzenia zgodnie z kolejnością czasów. Omawialiśmy także pracę fotografa i dyskutowaliśmy o tym, po co robi się zdjęcia, kogo i co warto fotografować. Podczas ćwiczeń gimnastycznych wykonywaliśmy różne rodzaje ruchów: skoczne, bieżne, z czworakowaniem, w parach i indywidualnie.

W drugim tygodniu słuchaliśmy jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru. Sami także graliśmy i wystukiwaliśmy rytmy na instrumentach oraz różnych przedmiotach. Dopasowywaliśmy dźwięki instrumentów do słyszanych słów wierszy. Śpiewaliśmy piosenki i ruchem wyrażaliśmy jej treść. Podczas zabaw muzycznych i rytmicznych dostosowywaliśmy swój ruch do zmieniającego się tempa, rytmu i melodii.

9 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy wiersze, piosenki patriotyczne, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dzień.

Trzeci tydzień upłynął na rozmowach o sztuce. Dowiedzieliśmy się, jak swoje dzieła tworzą malarze i rzeźbiarze, w jaki sposób powstają filmy animowane i co to jest graffiti.  Z uwagą słuchaliśmy opowiadań i wierszy o tematyce związanej ze sztuką. Podczas zabaw wykonywaliśmy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. Dostosowywaliśmy swoje ruchy do słuchanej melodii.

Gdy na zewnątrz jest coraz zimniej, często pada deszcz, a czasem nawet śnieg, szczególnie zwracamy uwagę na to, jak się ubierać, by było ciepło i sucho niezależnie od pogody. O tym rozmawialiśmy także w przedszkolu w ostatnim tygodniu listopada. Dowiedzieliśmy się, czym zajmuje się krawcowa i jakich przyborów krawieckich używa. Zobaczyliśmy, że podobny kształt mają igły do szycia, igły na sośnie oraz te do strzykawki.  Bawiliśmy się w kalambury i odgadywaliśmy słowa, które pokazywały inne dzieci. Słuchaliśmy muzyki klasycznej wyrażającej np. spokój lub grozę. Podczas zabawy doskonaliliśmy orientację w przestrzeni i posługiwaliśmy się określeniami: na, w, obok, za, przed. W zabawach rytmicznych i muzycznych ruchem odzwierciedlaliśmy nastrój utworu muzycznego. Uczestniczyliśmy w warsztatach „Dzieci Świata”. Przedszkolaki poznały zwyczaje, sposoby witania się, czy warunki życia dzieci z różnych zakątków Świata. Miały możliwość pobawić się zabawkami, którymi bawią się ich rówieśnicy z innych krajów, a także mogły przymierzyć ich stroje.

W listopadzie zapoznaliśmy się z nowymi literkami e, t, d, i. Wyszukiwaliśmy wyrazy, w których słychać te głoski z pomocą obrazków i przedmiotów z otoczenia. Przeliczaliśmy wyrazy w zdaniach i dzieliliśmy je na sylaby. Rozwijaliśmy kompetencje językowe podczas opisywania ilustracji, wyszukiwania rymów do podanych wyrazów, wyrażania swoich preferencji i prób uzasadnienia własnego zdania.

Poznaliśmy cyfry 2 i 3 – wskazywaliśmy elementy, które występują wokół nas pojedynczo i podwójnie. Układaliśmy rytmy, czyli powtarzające się sekwencje, z jesiennych skarbów i owoców. Dzieliliśmy przedmioty na grupy pod względem wybranej cechy (wielkości, koloru). Przeliczaliśmy elementy w słoikach i porównywaliśmy, gdzie jest więcej, mniej, tyle samo.

Pozdrawiamy

„Wiewiórkowe” Panie


PAŹDZIERNIK

Drodzy Rodzice,

W minionym miesiącu skupiliśmy się na tematyce jesiennej. W pełni korzystaliśmy z bogactwa i piękna przyrodniczego tej pory roku, rozwijając naszą wrażliwość artystyczną. Słuchaliśmy muzyki, wierszy, opowiadań, oglądaliśmy obrazy przedstawiające jesienne pejzaże i inspirując się nimi, tworzyliśmy własne prace plastyczne. Wykorzystywaliśmy do nich materiał przyrodniczy (liście, żołędzie, kasztany, owoce itp.) Braliśmy udział w warsztatach przyrodniczych. Wśród licznych darów jesieni najpyszniejsze są właśnie owoce. Rozpoznawaliśmy je po dotyku, opisywaliśmy, zastanawialiśmy się, co można z nich zrobić. Wiemy, jak powstają przetwory. Robiliśmy samodzielnie pyszne ciasto bananowe.

Poznaliśmy cyfrę 1. Układaliśmy rytmy, czyli powtarzające się sekwencje, z jesiennych skarbów i owoców. Dzieliliśmy owoce na grupy pod względem wybranej cechy (wielkości, koloru). Podczas układania przetworów w spiżarni ćwiczyliśmy pojęcia: wyżej, niżej, najwyżej, najniżej. Przeliczaliśmy elementy w słoikach i porównywaliśmy, gdzie jest więcej, mniej, tyle samo.

Zapoznaliśmy się z nowymi literkami a, o, l, m, e. Wyszukiwaliśmy wyrazy, w których słychać te głoski.

Przeliczaliśmy wyrazy w zdaniach i dzieliliśmy je na sylaby. Rozwijaliśmy kompetencje językowe podczas opisywania ilustracji, wyszukiwania rymów do podanych wyrazów, wyrażania swoich preferencji i prób uzasadnienia własnego zdania.

Ćwiczymy naszą sprawność fizyczną podczas zajęć porannych, ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, naśladowczych, organizacyjno-porządkowych.

Aktywnie słuchaliśmy muzyki. Poruszaliśmy się zgodnie z rytmem melodii i zmieniającym się tempem. Wykonywaliśmy prace plastyczne różnymi technikami na zadany temat lub wykorzystując swoją wyobraźnię. 19 października odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka, do grona „Wiewiórek” przyjęliśmy nową koleżankę.

Pozdrawiamy

„Wiewiórkowe” Panie

 


WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice,

 Dobiegł końca pierwszy miesiąc w przedszkolu. 

We wrześniu omawialiśmy między innymi zasady, dzięki którym łatwiej będzie nam się bawić i uczyć. Zwracaliśmy uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję. Rozmawialiśmy też o miejscowości, w której mieszkamy. Omawialiśmy różnicę między miastem a wsią, opisywaliśmy domy, budynki, które można tam spotkać. Doskonaliliśmy umiejętność wypowiadania się całym zdaniem. Z różnych materiałów stworzyliśmy makietę przedszkolnego placu zabaw. Na spacerze omawialiśmy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Opisywaliśmy i uczyliśmy się rozróżniać poszczególne znaki drogowe. Uczyliśmy się numerów alarmowych. Opisywaliśmy czym zajmują się policjant, strażak i ratownik medyczny, oraz gdzie można ich spotkać. Dowiedzieliśmy się o tym , jak dbać o siebie i środowisko i co robić, by być zdrowym. Omawialiśmy części ciała człowieka. Szukaliśmy podobieństw i różnic między sobą. W ostatnim tygodniu miesiąca rozmawialiśmy o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie i o tym jakie dary ma dla nas ta pora roku. Wymienialiśmy i opisywaliśmy nasze ulubione warzywa i owoce. Poprawialiśmy sprawność paluszków lepiąc warzywa i owoce z masy solnej. Wspólnie przygotowaliśmy przedstawienie i robiliśmy warzywne kukiełki. Obchodziliśmy również święto chłopców. Z tej okazji dziewczynki przygotowały dla chłopców wspaniałe kolorowanki i zaśpiewały „sto lat” . Uczestniczyliśmy w licznych zabawach ruchowych w Sali przedszkolnej i na świeżym powietrzu.


ROK PRZEDSZKOLNY  2020/2021


STYCZEŃ

W styczniu witaliśmy Nowy Rok. Rozmawialiśmy o postanowieniach noworocznych i sposobach mierzenia czasu. Przypominaliśmy sobie i poznawaliśmy nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. W związku z tym uczyliśmy się piosenki Kalendarz. Przedszkolaki dowiedziały się, czym są postanowienia noworoczne i mogły powiedzieć, co chciałyby w nowym roku zrobić lub zmienić, próbując w ten sposób planować swoją przyszłość. Mówiły o tym, do czego służy zegar, jakie są rodzaje zegarów i jakie dźwięki wydają, dlaczego zegar ma wskazówki, czy wszystkie zegary je mają oraz czy istnieją od zawsze. Dzieci przypominały sobie nazwy i cechy charakterystyczne pór roku i tworzyły zegar pór roku.


Kolejny tydzień był czasem poznawania zwyczajów karnawałowych. Przedszkolaki robiły dla siebie maski na bal karnawałowy. Rozmawialiśmy o tym, za co dzieci chciałyby się przebrać, i każdy projektował swój strój. Mówiliśmy też o wizycie u fryzjera – czym zajmuje się fryzjer i dlaczego się do niego chodzi, jakie emocje wzbudza i jak poradzić sobie, jeśli ktoś boi się obcinania włosów. Dzieci ćwiczyły prawidłowe posługiwanie się nożyczkami, wykonując fryzury karnawałowe.

Rozpoczęliśmy  przygotowania do Dnia Babci i Dziadka. Zajmowaliśmy się organizacją przedstawienia, sami szykowaliśmy prezenty. Podczas nauki piosenek, wierszy, tańca dla Babci i Dziadka rozwijaliśmy poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową. Uczyliśmy się wypowiadać na temat babci i dziadka. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób okazywać szacunek wobec osób starszych, okazywać uczucia i wzmacniać więzi rodzinne.


GRUDZIEŃ

Grudzień był czasem oczekiwania na Mikołaja. We wprowadzaniu się w mikołajkową atmosferę pomogła nam piosenka Kochany Panie Mikołaju. Poprzez zajęcia z rytmiki kształtowaliśmy poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową. Dzieci uczyły się mówić o swoich pragnieniach i ćwiczyły używanie zwrotów grzecznościowych. Miały możliwość wykonania koperty i napisania listu do Świętego Mikołaja (w formie obrazkowej). Dowiedziały się, co trzeba zrobić, aby list i paczka dotarły do adresata: przypomniały sobie, czym jest i do czego służy adres. Przypomnieliśmy sobie, jak wygląda Mikołaj, a jak wyglądają jego pomocnicy, i czego używa w swojej pracy.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy. Na podstawie opowiadania Wizyta Porządnickich Małgorzaty Szczęsnej rozmawialiśmy o świątecznych porządkach, kształtowaliśmy umiejętność oraz nawyk sprzątania po sobie. Dzieci poznały tradycję ubierania choinki, przystroiły przedszkolne drzewko. Dowiedziały się, co znajduje się na świątecznym stole, w jaki sposób dekoruje się mieszkanie i jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe. Rozpoczęliśmy przygotowania do świątecznego występu. Dzieci poznały swoje role i ćwiczyły je w grupach (gwiazdki, aniołowie, pasterze, królowie) i wspólnie. Dzieci uczyły się składać życzenia i tworzyły aniołki z papieru.


LISTOPAD

W tym miesiącu mówiliśmy o jesiennej pogodzie. Poznawaliśmy różne zjawiska przyrodnicze, dzieci dowiedziały się, na czym polega obieg wody w przyrodzie. Sprawdzały wyporność przedmiotów i obserwowały, jak paruje woda. Rozmawialiśmy o cykliczności dnia i nocy, o tym, co się robi dniem, a co nocą i wykonaliśmy „koronę dnia i nocy”. Przypomnieliśmy sobie, jakie są cechy charakterystyczne pór roku, uczyliśmy się nazywać zjawiska atmosferyczne oraz zapisywać je za pomocą symboli.

W następnym tygodniu rozmawialiśmy o Polsce. Przedszkolaki dowiedziały się, jakie są polskie symbole narodowe, nauczyły się części polskiego hymnu – Mazurka Dąbrowskiego, zrobiły małą flagę. Dzieci poznały informacje o Warszawie – stolicy Polski. Słuchały min. legendy Wars i Sawa, poznały herb Warszawy. Oglądały mapę fizyczną Polski, bawiły się w jeżdżenie pociągiem po Polsce i malowały farbami obraz wybranego krajobrazu Polski.

W kolejnym tygodniu dzieci uświadamiały sobie, jak różne zawody wykonują ludzie. Podczas zajęć na temat zawodów kucharza, piekarza i cukiernika dzieci miały okazję przygotować pierniczki – uczyły się wałkować, ugniatać, wycinać, lepić. Poznając pracę krawca, krawcowej i szewca, ćwiczyły sprawność manualną, m.in. podczas przewlekania wstążki przez dziurki. Na zajęciach poświęconych malarzom dzieci namalowały portrety.

W tym miesiącu  rozmawialiśmy też o zwierzętach domowych. Uczyliśmy się, jak o nie dbać. Rozmawialiśmy o zwierzętach i rozwiązywaliśmy zagadki z nimi związane, rozwijaliśmy wrażliwość słuchową w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt i naśladowaniem ich. Rozmawialiśmy o tym, kiedy zwierzę musi iść do weterynarza i czym on się zajmuje. W ciągu tygodnia dzieci opowiadały nie tylko o żywych zwierzątkach, ale także o ulubionych pluszowych zwierzakach. Przy okazji Dnia Misia przedszkolaki bawiły się i tańczyły z misiami.


PAŹDZIERNIK

Tematem pierwszego tygodnia były dary jesieni. Dzieci rozwiązywały zagadki na ich temat i segregowały je na kategorie: owoce, warzywa, grzyby, owoce drzew leśnych. Dzieci ćwiczyły przeliczanie elementów i porównywanie zbiorów: w którym z nich jest mniej elementów niż w innym, w którym więcej, a w którym tyle samo.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zdrowie – mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, o ubraniu odpowiednim do pogody, o ruchu, o wizytach u lekarza i dentysty. Poznaliśmy Piosenkę na chłodne dni oraz wiersz: Mam cztery lata. Sprawdziliśmy, jak wygląda piramida żywienia. Mówiliśmy o tym, co oznacza zdrowe odżywianie, jakie produkty warto jeść często, a jakie rzadziej. Dzieci ćwiczyły umiejętność samodzielnego ubierania się i dobierania stroju adekwatnego do pogody.

W kolejnym tygodniu dzieci dowiedziały się, jak wygląda jesień w parku i w lesie (częściej wieje wiatr, liście stają się kolorowe i spadają z drzew, można znaleźć też owoce jarzębiny, kasztany, żołędzie, orzechy). Poznały piosenkę Farby. Poznawaliśmy zimowe zwyczaje niektórych zwierząt. Poprzez zabawy i prace plastyczne uczyliśmy się rozpoznawać barwy podstawowe i pochodne. Próbowaliśmy w różny sposób tworzyć prace plastyczne: malowaliśmy, rysowaliśmy, szkicowaliśmy, kolorowaliśmy, malowaliśmy na mleku za pomocą farb i rozcieńczonego płynu do naczyń i odbijaliśmy pieczątki z gąbek.

Mówiliśmy również o pomysłach na aktywności podczas jesiennych wieczorów, zabawach i miejscach, do których można się wybrać, kiedy pada deszcz. Poznaliśmy wiersze Krowa w kinie Juliusza Wasilewskiego i Kotek Juliana Tuwima. Wymienialiśmy różne rodzaje przedstawień teatralnych: przedstawienie z aktorami, teatr lalkowy, teatr cieni. Rozmawialiśmy o tym, gdzie można oglądać filmy i jakie filmy lubią dzieci. Dzieci słuchały opowiadań o zabawach w domu, właściwym zachowaniu w kinie i w teatrze.

Invalid Displayed Gallery


WRZESIEŃ

Żeby ułatwić dzieciom ponowne przyzwyczajenie się do przedszkola, rozmawialiśmy o wspólnym funkcjonowaniu przedszkolaków. Przypominaliśmy sobie imiona kolegów i osób pracujących w przedszkolu i zwiedzaliśmy budynek. Zwracaliśmy uwagę na mówienie dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam.

Wspominaliśmy również nasze wakacyjne przygody, zapoznaliśmy się z mapą Polski i przypominaliśmy sobie nazwy różnych środków transportu. Dzieci miały możliwość opowiedzieć, gdzie były i co robiły w czasie wakacji i uczyły się uważnie słuchać wypowiedzi koleżanek i kolegów.

Rozmawialiśmy też o tym, jak czujemy się w domu, kto w nim mieszka i jakie są rodzaje domów. Przypominaliśmy sobie, gdzie mieszkamy i zastanawialiśmy się, czy każdemu można podać swój adres zamieszkania oraz jak zachować się, kiedy spotykamy nieznajomą osobę. Uczyliśmy się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na drodze, na placu zabaw i w zetknięciu ze zwierzętami.

W kolejnym tygodniu mówiliśmy o częściach ciała i zmysłach, dbaniu o czystość i porządek oraz ochronie środowiska. Dzieci odrysowywały jednego z kolegów na dużym papierze i dorysowywały brakujące części ciała. Uczyliśmy się wskazywać swoje części ciała i rozmawialiśmy o tym, do czego służą i dlaczego powinniśmy się myć. Uczyliśmy się prawidłowego mycia rąk , mówiliśmy również o zmysłach. Uczyliśmy się, że w przedszkolu wszyscy muszą sprzątać, żeby w sali był porządek.

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY  2019/2020


Styczeń

Po przywitaniu Nowego Roku przedszkolaki dzielnie przybyły do przedszkola. Na początku dzieci opowiadały o fajerwerkach i czasie spędzonym z rodzicami. Część dzieci wyjechała przedłużając sobie odpoczynek, a pozostała część wspólnie bawiła się w przedszkolu. W styczniu mówiliśmy o porach roku i strojach  odpowiednich do danej pory roku. Dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie podczas poszczególnych pór roku. Poznały, które miesiące są ciepłe, a które zimne.

Przez pół miesiąca dzieci przygotowywały się do występu z Okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczyły się piosenek i wierszyków. Próbowały wykonać portret swoich dziadków na miarę swoich możliwości oraz wykonały przepiękne prezenty, które wręczyły po występie. Czas spędzony z dziadkami oprócz wielkiego przeżycia, był również niecodziennym wydarzeniem, podczas którego dzieci mogły gościć w naszym przedszkolu tak ważne dla nich osoby.

W styczniu dzieci przeniosły się do czasów prehistorycznych i poznały świat, który istniał miliony lat temu. Odległe czasy okazały się bardzo ciekawe dla dzieci. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały historii, opowiadań o dawnych czasach. Oglądały książeczki, ilustracje i albumy o dinozaurach. Wykonały także prace plastyczną „Dinusia.” Dzieci miały okazję przeprowadzić wspólnie z Panią eksperyment odnośnie zajęć związanych z solą. „Wiewiórki” sprawdzały jak smakuje sól, badały czy sól rozpuszcza się w wodzie i porównywały sól z piaskiem sprawdzając, czy piasek rozpuści się w wodzie.

Pogoda sprzyjała i wspólnie wybraliśmy się na pierwszy nasz spacer po przedszkolnej okolicy. Dzieci były tak podekscytowane, że co chwila pytały „Gdzie ten autokar… Będziemy coraz częściej wybierać się na spacery i uczyć się bezpiecznych zachowań.


Grudzień

Chyba większość dzieci z utęsknieniem wyczekiwała tego miesiąca….. Jak wiemy zarówno Mikołajki jak i Święta Bożego Narodzenia są najważniejszymi wydarzeniami w życiu dziecka. Zanim przyszedł upragniony Mikołaj dzieci ubrały razem z Paniami przedszkolną choinkę. Zaś podczas zajęć otwartych wykonały wspólnie z rodzicami łańcuch na choinkę. Wykonywały także piękne prace plastyczne związane z tematyką świąteczną, dzięki czemu doskonaliły sprawność motoryki małej. Poznawały tradycje świąteczne, uczyły się kolęd i świątecznych piosenek. Ogromnym przeżyciem dla przedszkolaków była wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu. Dzieci ogromnie cieszyły się z odwiedzin oraz prezentów jakie przyniósł Mikołaj.

Dzieci (jako Aniołki) wzięły również udział w występie wigilijnym  dla rodziców, który odbył się 18 grudnia. Tuż po nim przedszkolaki mogły się cieszyć atmosferą świąteczną i czasem spędzonym z rodzicami, zajadając wigilijne potrawy przygotowane zarówno przez panie z kuchni jak i rodziców.

Pomimo, iż grudzień to miesiąc typowo zimowy niestety po śniegu nie było ani śladu….  Jednak to nie przeszkadzało dzieciom wspaniale bawić się na przedszkolnym placu zabaw, pomysłów było wiele, zarówno na świeżym powietrzu jak i w sali.


Listopad

W listopadzie pomimo zmiennej pogody czas w przedszkolu mijał nam miło. Uczyliśmy się o ważnym wydarzeniu dla każdego człowieka, które dotyczy naszego kraju Polski. Uczyliśmy się „Hymnu Polski” oraz wiersza „Katechizm polskiego dziecka.” Dzieci uczestniczyły w Akademii z Okazji Święta Niepodległości, co było dla nich niezwykłym przeżyciem.

W tym miesiącu rozmawialiśmy m.in. o: jesiennej pogodzie i zjawiskach atmosferycznych; o zwierzętach domowych. Dzieci opowiadały o swoich pupilach kto jakie zwierzątko ma w domu i jak ma na imię. Ponadto uczyliśmy się piosenek: „Piesek Tereski” oraz „Jamniczek”.

Poruszaliśmy również temat o zwyczajach zimowych zwierząt. Jakie zwierzęta należy dokarmiać zimą i gdzie możemy je spotkać. Obserwowaliśmy ptaki, które przylatują do przedszkolnego karmnika i staraliśmy się je nazywać.

W ostatnim tygodniu  z okazji Dnia Misia zawitał do naszego przedszkola cudowny gość – „Miś”.  Dzieci mogły przytulić się do tego ogromnego przyjaciela i pobawić się z nim w sali.

Dzieci z utęsknieniem wyczekują kolejnego miesiąca… Gdyż w grudniu  będzie się bardzo dużo działo w naszym przedszkolu…


Październik

Miesiąc wrzesień minął nam szalenie szybko.

Dzieci przyzwyczaiły się do nowego miejsca, już tak nie płaczą i z uśmiechem na twarzy i dziarskim krokiem wchodzą do Sali. Przekonały się, że przedszkole to fajna sprawa i że można się tu świetnie bawić  zarówno samemu jak i z innymi dziećmi.

W tym miesiącu rozmawialiśmy na tematy jesienne tzn. : jakie owoce i warzywa możemy znaleźć jesienią; jakie zwierzęta możemy spotkać na dworze, które zwierzęta  powoli się szykują do zimowego snu, a które zostają z nami na zimę; mówiliśmy również o kolorach jakie najczęściej występują o tej porze roku.

W ostatnim tygodniu zagłębialiśmy temat (chyba dla wszystkich dzieci  ulubiony)  „Moja Rodzina”. Rozmawialiśmy kim są nasi najbliżsi i jak dużo dla nas znaczą.

Odwiedziła nas Pani Alicja ze Straży Miejskiej i opowiedziała na czym polega jej praca i jak należy zachowywać się na drodze aby było bezpiecznie.

W tym miesiącu dzieci z grupy „Wiewiórki”  pojechały na pierwszą w swoim życiu „przedszkolną wycieczkę.” Radości i zabawy nie było miary gdyż tym razem wycieczka była do ulubionego przez wszystkie dzieci miejsca jakim jest Sala zabaw „Tęcza” w Ursusie. Zdjęcia z wycieczki mówią same przez się jak zabawa była udana.

Invalid Displayed Gallery


Wrzesień

W miesiącu wrześniu Przedszkole Leśne przywitało nowe dzieci.

Maluszki powoli adaptują się do nowego miejsca gdzie poznają swoich kolegów/koleżanki oraz Panie.  W pierwszych dniach Wiewiórki zaznajomiły się z nowym otoczeniem, zobaczyły jak wygląda przedszkole, gdzie znajduje się przedszkolna kuchnia, sala gimnastyczna oraz odwiedziły sale swoich starszych kolegów. Z dnia na dzień dzieci coraz lepiej czują się w przedszkolu i chętnie do niego wracają. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci poznają zasady w nim obowiązujące m.in. uczą się ładnie sprzątać zabawki, prawidłowo zachowywać przy stoliku oraz ćwiczą samodzielne ubieranie się i rozbierania przed wyjściem na plac zabaw.

Wiewiórki chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, zabawach plastycznych, ruchowych oraz chętnie śpiewają piosenki. W tym miesiącu  oprócz poznawania przedszkola i zasad w nim panujących dzieci uczyły się jak należy zachowywać się na drodze, pomagały nam w tym znaki, sygnalizator oraz zebra na ulicy. Ponadto  mówiliśmy jak należy dbać o siebie i swoje środowisko.

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY  2018/2019


Czerwiec

W czerwcu zgłębialiśmy wiedzę na temat zwierząt. Wasze dzieci wiedzą, gdzie żyją różne zwierzęta na świecie, potrafią umieścić ich zdjęcia w odpowiednich miejscach na mapie, przyporządkować do odpowiednich środowisk, takich jak sawanna, ocean czy lasy tropikalne. Przedszkolaki dzieliły zwierzęta na aktywne za dnia i w nocy. Ze szczególnym zainteresowaniem zgłębiły temat dotyczący nietoperzy. Wiedzą już, że nietoperze nie żywią się krwią ludzką i nie wkręcają się we włosy. Dzieci dowiedziały się, na czym polega zjawisko echolokacji, a nawet… przećwiczyły zasadę jego działania na sobie. W przedszkolnej „jaskini” doskonaliły spostrzegawczość i liczenie zwierząt – nietoperzy, pająków. Wykonały też pracę plastyczną – swoje własne nietoperze.

W następnym tygodniu skupiliśmy się na poznawaniu instrumentów i gatunków muzycznych. Na początku tygodnia poznaliśmy najdawniejsze instrumenty, takie jak grzechotki, bębny i… ciało człowieka (klaskanie, tupanie, wydawanie dźwięków). Potem przeszliśmy do tych współczesnych. Dzieci dowiedziały się, czym różnią się instrumenty dęte i strunowe oraz które instrumenty należą do danej grupy. Nie zabrakło tematów związanych z muzyką klasyczną. Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat orkiestry. Dowiedziały się, kim jest dyrygent oraz do czego służy batuta. Poznały również inne trudne słowa, np. opera, filharmonia czy partytura. Podczas tego tygodnia przedszkolaki bawiły się w rytm rapu, disco, rocka, jazzu oraz muzyki elektronicznej. Repertuar dobraliśmy bardzo starannie, tak by nie zawierał treści nieodpowiednich dla dzieci. Podczas tego tygodnia dzieci doskonaliły grę na Bum bum rurkach i śpiewanie piosenek, które zaprezentowały rodzicom podczas uroczystego zakończenia roku przedszkolnego. Był to dla wszystkich dzień pełen radości i wzruszeń.

W kolejnych dniach rozmawialiśmy o zwiastunach lata, letnich kwiatach i owadach, zjawiskach atmosferycznych, takich jak burza czy tęcza, oraz letnich smakołykach.  Wiedzą, jak zachować się w czasie burzy, jakich miejsc unikać, gdzie się schronić. Znają siedem kolorów tęczy i wiedzą, jak ona powstaje. Nie mają problemu z rozpoznawaniem letnich kwiatów i owadów, potrafią wskazać je na fotografii oraz przeczytać wybrane nazwy. Mają wiedzę na temat powstawania i produkcji lodów, znają też słownictwo dotyczące ich smaków.

Ostatni tydzień upłynął nam pod znakiem zbliżających się wakacji. Wasze dzieci podzieliły się z nami wakacyjnymi planami. Wiedzą już, jakie są najpopularniejsze kierunki wyjazdów na wakacje w Polsce i po za jej granicami. Potrafią wskazać duże miasta nad morzem i w górach. Podczas prostych zabaw zapoznały się z mapą i globusem. Nasze przedszkolaki znają zasady bezpiecznego zachowywania się w określonych miejscach. W ramach podsumowania tego roku pracy chcemy wyrazić ogromną dumę z postępów Waszych dzieci. Pracowały z zapałem i w pełni zasłużyły na wypoczynek. Z utęsknieniem czekają na chwile spędzone tylko z Wami. Prosimy, spróbujcie w te wakacje poświęcić im jak najwięcej czasu, o który tak trudno w trakcie zabieganego roku przedszkolnego.

Chcemy Wam podziękować za wsparcie w minionym roku, za pomoc i zaangażowanie. Życzymy Wam i Dzieciom udanych, niezapomnianych, pełnych wrażeń i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Wracajcie wypoczęci i szczęśliwi. A gdybyście za nami zatęsknili, wyślijcie kartkę na adres przedszkola.

Dziękujemy!!!


Maj

W tym miesiącu rozmawialiśmy na temat pracy rolnika. Nasze przedszkolaki potrafią rozróżnić siano i słomę, wiedzą, po co na polach stawia się strachy na wróble. Dzieci poznały rośliny okopowe, zbożowe, oleiste i włókniste. Degustowały różne rodzaje pieczywa, opisywały jego smak, zapach, wielkość i kolor. Dowiedziały się, gdzie i jak powstaje chleb. Wiedzą, że poza mąką pszenną są także inne rodzaje: kukurydziana, razowa, jaglana, lniana itp. Podczas rozmów o pracy rolnika omówiliśmy narzędzia i maszyny wykorzystywane dziś na polach. Dzieci potrafią podać ich nazwy i opowiedzieć, do czego służą.

Kolejny tydzień dotyczył emocji – dzieci uczyły się rozpoznawać nie tylko emocje własne, lecz także cudze, oraz podchodzić do nich z szacunkiem. Nauczyły się rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne, a także poznały nowe strategie radzenia sobie z tymi złymi. Oddawały różne emocje mimiką i gestami i zastanawiały się, jak na nie zareagować. Dzieci próbowały określić swoje lęki i znaleźć wspólnie sposób na ich pokonanie. Ciekawą formą plastyczną były prace przedstawiające dziecięce lęki.

W maju przygotowywaliśmy dzieci do świętowania Dnia Mamy i Taty. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy o zawodach rodziców, wykonywanych czynnościach, pełnionych obowiązkach. Dzieci stworzyły dla rodziców upominki, które przygotowywały z przejęciem. Podczas pikniku rodzinnego zaprezentowały piosenki i wierszyki o tematyce rodzinnej. Doceńcie ich trud. Jak najczęściej mówcie im, ile dla Was znaczą i że je kochacie. To bardzo ważne dla poczucia ich bezpieczeństwa i budowania relacji z otoczeniem.

W następnym tygodniu udało nam się lepiej poznać samych siebie. Rozmawialiśmy o sobie, o swoim wyglądzie i naszych zainteresowaniach. Szukaliśmy różnic i podobieństw między nami. Dowiedzieliśmy się, że choć na zewnątrz się różnimy, w środku często jesteśmy do siebie podobni. Uczyliśmy się o dzieciach z różnych stron świata, o ich wyglądzie, strojach, obyczajach. Jak się okazało, mimo że mieszkamy w odległych krajach, podobnie się bawimy i spędzamy czas wolny. Z okazji Dnia Dziecka, rodzice z naszej grupy przygotowali niespodziankę dla całego przedszkola – teatrzyk „Rzepka.” Dzieci z uśmiechem na ustach i ogromnym zaciekawieniem obejrzały przedstawienie. Dziękujemy Wam!!!


Kwiecień

Podczas omawiania tematu „W ogródku” przedszkolaki poznały różne gatunki występujących tam roślin i zwierząt, oraz sposoby pielęgnacji ogrodu i narzędzia, którymi możemy go uprawiać. W związku z tematem, wybraliśmy się na wycieczkę do kwiaciarni, gdzie dzieci mogły podziwiać na własne oczy piękne kwiaty i poczuć ich niezwykłe zapachy. Pani z kwiaciarni wykonała na nasze zamówienie wspaniały bukiet z aromatycznych goździków.W przedszkolu dzieci wykonały własne goździki z papieru, do których przyleciały również wykonane przez  przedszkolaki pszczółki.

Kolejnym tematem były książki. Staraliśmy się rozbudzić w przedszkolakach zainteresowania czytelnicze i mamy nadzieję, że nam się to udało. Przedszkolaki dowiedziały się choćby jak powstaje książka i papier, zapoznały się z różnymi rodzajami książek, porównywały je ze sobą pod względem wysokości, grubości, a nawet wagi. Te umiejętności szacowania i prostego porównywania będą dzieciom pomocne w codziennym życiu.

Przed  kwietniowymi świętami dzieci poznawały zwyczaje i tradycje wielkanocne. Nie bójcie się włączyć ich w świąteczne przygotowania, są do tego gotowe. Poznały ciekawostki związane z tradycją przygotowywania i święcenia palm, koszyczków z pokarmem. Potrafią przygotować kolorowe kraszanki, wykorzystując naturalne barwniki, wiedzą, jakie produkty są potrzebne do ich wykonania. Przy okazji życzymy Państwu pięknych, zdrowych i radosnych świąt!

W kolejnym tygodniu zajmowaliśmy się innym ważnym tematem – ochroną środowiska. Dzieci nie tylko przypominały sobie zasady segregowania śmieci, lecz także zgłębiały trudniejsze zagadnienia – dowiedziały się, jak długo mogą się rozkładać różne odpady oraz czym jest i jak powstaje smog. Do tematu wykonały wspólną pracę plastyczną.  W tym tygodniu przeprowadziliśmy również kilka doświadczeń, między innymi zbudowaliśmy własną minioczyszczalnię wody. Dowiedliśmy też, że powietrze istnieje. Kształtowaliśmy nawyk oszczędzania wody podczas najprostszych czynności, np. mycia zębów. Przedszkolaki zrozumiały, że nie wszystko należy wyrzucać, a niektóre rzeczy można wykorzystać powtórnie.


Marzec

Czas tak szybko mija … Ale może to i dobrze, bo z niecierpliwością czekaliśmy na wiosnę…Witajcie w marcu!

Pierwszy tydzień tego długiego miesiąca nasze przedszkolaki poświeciły folklorowi. Dzieci podjęły próby zrozumienia metaforycznych mądrości ludowych – przysłów związanych z marcem, wiosną i wodą. Dzięki tematowi o przysłowiach polskich, dzieci wzięły aktywny udział w zabawach badawczych z wodą, miały okazję stawiać hipotezy i je weryfikować. Doświadczenia dotyczyły rozpuszczalności w wodzie różnych substancji znanych dzieciom. W temacie folkloru nie mogło zabraknąć strojów ludowych z różnych regionów Polski oraz sztuki ludowej. Poznaliśmy stroje góralskie, krakowskie czy łowickie. Nie zabrakło także ćwiczeń doskonalących umiejętności matematyczne, takich jak kodowanie, czytanie instrukcji, rozpoznawanie liczb, porównywanie. Był to także czas własnej inwencji twórczej i projektowania własnych strojów regionalnych, na bazie zdobytej już wiedzy. Przyjrzeliśmy się bliżej regionowi , w którym mieszkamy. Dowiedzieliśmy się, z czego słynie i jak wyglądają jego stroje ludowe. Rozbudzanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny” jest niezwykle ważne, ponieważ kształtuje postawy patriotyczne od najmłodszych lat. Tematy kolejnych dwóch tygodni marca należały do jednych z przyjemniejszych w tym roku, gdyż dotyczyły nadejścia wiosny i wszystkiego, co jest z tym związane. Mieliśmy dużo frajdy z szukania zwiastunów wiosny w najbliższym otoczeniu – zarówno zwierząt, jak i kwiatów. Bacznie obserwowaliśmy zjawiska pogodowe. Doskonaliliśmy czytanie globalne. Przedszkolaki coraz lepiej radzą sobie z czytaniem prostych wyrazów. Rozmawialiśmy także o wiosennych porządkach w ogrodzie, o tym jak zadbać o ogród i kwiaty po zimie. Dzieci poznały pierwsze wiosenne kwiaty i uczyły się czytania globalnego nazw niektórych z nich: tulipan, krokus, przebiśnieg, zawilec. Zasialiśmy w doniczkach w naszej sali własny ziołowy ogródek. Dzięki temu dzieci codziennie mogą obserwować jakie zmiany zachodzą w naszej uprawie, a także uczą się dbać o rośliny. Zdobywaliśmy wiedzę na temat warzyw cebulowych i rozmawialiśmy o ich właściwościach zdrowotnych. Kto chciał spróbował nawet syropu z cebuli. W marcu przywitaliśmy oczywiście Wiosnę! Z tej okazji nauczycielki oraz niektórzy pracownicy przedszkola wystawili dla dzieci sztukę, której tematem przewodnim było powitanie wiosny i pożegnanie zimy. Tego dnia, „Pani Wiosna” zostawiła dzieciom pyszne upominki – lizaki.  Wraz z nadejściem wiosny omówiliśmy temat nowalijek. Dzieci miały okazję posmakować wiosennych warzyw. Rozpoznawały je po smaku, zapachu, opisywały ich wygląd. Przygotowały zdrowe kanapki. Wiedzą już, że najsmaczniejsze i najzdrowsze są warzywa surowe, niepoddane obróbce cieplnej. W ostatnim tygodniu marca rozmawialiśmy na temat zwierząt mieszkających na wsi. Przedszkolaki rozpoznawały zwierzęta hodowlane, oraz identyfikowały ich młodych. Przez kolejne dni zgłębialiśmy wiedzę na temat świń, krów, owiec, baranów i kur. Dzieci  znają także budowę jajka. Wiedzą, z czego składa się skorupka. Poznały również wygląd jajek pochodzących od różnych

zwierząt. Przy okazji tematu o jajkach, zrobiliśmy sobie dzień twórczego kuchcikowa –  z ugotowanych jajek kurzych oraz warzyw dzieci zrobiły różne zwierzątka, m.in. kurki i myszki… Było nam miło gościć, w tym miesiącu, Rodziców na zajęciach otwartych – dziękujemy, że nas Państwo odwiedzili. Dzieci i my, świetnie się bawiliśmy tego dnia,  nasze Przedszkolaki były przeszczęśliwe, że mogły pobyć ze swoimi Rodzicami podczas zajęć.  Dziękujemy również Rodzicom, którzy w tym miesiącu wpadli do nas, aby poczytać nam ciekawe książki. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu.  Pozdrawiamy bardzo gorąco i… wiosennie !


Luty

W lutym naszym tematem były zimowe mistrzostwa sportowe. Dzieci zapoznały się z dyscyplinami sportowymi takimi jak np. saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa, łyżwiarstwo szybkie, slalom czy biegi narciarskie. Okazało się, że posiadają już częściowo wiedzę wynikającą zapewne z oglądania tych sportów w telewizji. Urządziliśmy sobie zimowe mistrzostwa sportowe, podczas których ćwiczyliśmy nie tylko sprawność fizyczną, lecz także emocjonalną odporność np. podczas przegrywania.

W tym miesiącu w naszym przedszkolu odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w całym roku – Bal karnawałowy! To niezwykłe wydarzenie wzbudziło wiele emocji wśród dzieci. Wykorzystaliśmy ich zainteresowanie, by poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat tego, czym jest karnawał i jak obchodzi się go w różnych częściach naszej planety. Przedszkolaki wypowiadały się na temat wymarzonych strojów karnawałowych oraz wykonały maskę z papieru.

Tematyka kolejnego tygodnia dotyczyła zamierzchłych czasów. Dzieci próbowały dowiedzieć się, dlaczego dinozaury wyginęły, w związku z czym wykonaliśmy nawet własny wulkan. Ponadto dzieci poznały najpopularniejsze gatunki dinozaurów, ich wygląd, sposób poruszania się i odżywiania. Wykonały też własnego dinozaura z plasteliny, którego umieściły na wspólnie wykonanej makiecie. Dzieci poszerzyły również wiedzę na temat przodków człowieka i stylu ich życia – rozmawialiśmy o tym, czym się zajmowali, gdzie mieszkali, jak wyglądali. Dowiedzieliśmy się, jak funkcjonowały starożytne cywilizacje Egiptu i Grecji. Budowaliśmy piramidy. Urządziliśmy też w przedszkolu starożytne igrzyska sportowe.

Przedszkolaki poznały kolejną literę – P, p. Prócz utrwalania jej wyglądu i rozpoznawania wśród innych czytały sylaby i układały proste słowa zawierające tę literę.

Kolejnym interesującym tematem tygodnia były wynalazki. W ostatnich dniach przedszkolaki zastanawiały się, jak wyglądałby świat bez najważniejszych odkryć i wynalazków, np. bez elektryczności czy koła. Poznały również dawne odpowiedniki współczesnych urządzeń – pralki, czajnika czy tramwaju. Zadaniem, które sprawiło im ogromną radość, było rozpoznawanie urządzeń gospodarstwa domowego i środków transportu jedynie po wydawanych odgłosach. Dzieci wcielały się w wynalazców – projektowały i budowały własne urządzenia, z których później korzystały podczas zabaw.

Invalid Displayed Gallery


Styczeń

Nowy rok rozpoczęliśmy rozmowami na temat minionej sylwestrowej nocy oraz Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej oczywiście czasu poświęciliśmy opowieściom o  prezentach świątecznych i odwiedzinach Świętego Mikołaja.

Kolejny tydzień poświęciliśmy na rozmowy o zawodach wykonywanych przez ludzi. Rozmawialiśmy o naszych obowiązkach i wynikających z nich konsekwencjach. Dzieci utrwaliły sobie nazwy zawodów oraz nauczyły się czytać globalnie niektóre z nich. Poznały atrybuty ludzi pracujących w danym zawodzie. Rozmawialiśmy na temat wykonywanych przez Rodziców zawodów, o czym dzieci opowiadały z niezwykłą dumą i satysfakcją. Nie pominęliśmy jednak tematu dawnych zawodów, dziś już rzadko spotykanych, tj. flisak, bednarz, zdun, kołodziej, kowal i inne.W tym tygodniu bardzo wiele mierzyliśmy, nie tylko wspominanymi już artykułami biurowymi, lecz także różnymi miarkami, krokami itp. Temat zawodów zakończyliśmy dniem z hasłem przewodnim: „Kim będę w przyszłości”. Dzieci rysowały siebie za dwadzieścia lat, dyskutowały na temat zawodu, który będą wykonywać oraz na temat uczucia ciekawości. Niektóre pięciolatki nie mają jeszcze konkretnych planów, inne doskonale już wiedzą, że zostaną np. astronautami. Cały świat swoi przed nimi otworem!

Drugi tydzień w całości był poświęcony obchodom Dni Babci i Dziadka. Dzieci próbowały znaleźć jak najwięcej pomysłów dotyczących tego, jak mogą uczcić te święta. Przedszkolaki szukały także rozwiązań, co można zrobić, gdy nie ma się dziadków lub mieszkają daleko. Przedszkolaki zapoznały się także z nową literą – S jak serce. To właśnie serce było głównym motywem całego tygodnia, a także inspiracją do wykonania upominków dla babć i dziadków. Przedszkolaki intensywnie ćwiczyły wierszyki, piosenki , taniec i grę na instrumentach. Występ miał miejsce 22 stycznia, niestety, jak to często bywa podczas polskiej zimy, wiele dzieci było chorych i ostatecznie wystąpiła tylko ok. połowa grupy. Dzieci pięknie zaprezentowały się swoim ukochanym Babciom i Dziadkom, wręczyły im także prezenty, kto chciał zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. Jak zwykle, były to chwile pełne wzruszeń i zachwytów.

W kolejnym tygodniu odbyliśmy podróż do krainy baśni, bajek i legend. Na początku dowiedzieliśmy się, czym różnią się bajki od baśni. Poznaliśmy najbardziej znane bajki Jeana de la Fontaine´a, w których dzieci poszukiwały morału. Same również tworzyły krótkie bajki, doskonaląc słuch i tworząc rymy. Przypomnieliśmy sobie kilka baśni, m.in. Trzy małe świnki. Analizowaliśmy zachowania bohaterów, próbowaliśmy wymyślać inne zakończenia oraz to, jak inaczej mogłyby postąpić postacie. Była to dla dzieci niełatwa, ale interesująca aktywność. Zachęcamy do podobnych zabaw w domu.

Ostatni tydzień stycznia  wzbudzał wśród dzieci wiele emocji, gdyż dotyczył odległej krainy – obszarów polarnych. Dzieci wykonały doświadczenia związane z lodem i śniegiem, próbując odpowiedzieć na pytania takie jak np. „Jaki jest lód?”, „Co to jest śnieg?” Dzieci zdobyły także wiedzę na temat zwierząt żyjących na północnym i południowym kole podbiegunowym. Odwiedziła nas również pani Alicja ze Straży Miejskiej i w związku ze zbliżającymi się feriami, opowiedziała o odpowiednim ubieraniu się i bezpieczeństwie zimą. Poza tym, kiedy tylko było można, wychodziliśmy na dwór – na plac zabaw i spacery. Udało się skorzystać z uroków zimy – pobawić się na śniegu i pozjeżdżać na „jabłuszkach”. 🙂

Invalid Displayed Gallery


GRUDZIEŃ

W grudniu rozmawialiśmy na temat zbliżającej się zimy. Przedszkolaki dowiedziały się, w jaki sposób różne zwierzaki przygotowują się do zimy. Odkryły, że niektóre z nich zapadają w sen zimowy, inne hibernują czy chowają się np. pod liśćmi. Rozmawialiśmy o tym, jak i czym dokarmiać zwierzęta zimujące w Polsce. Stworzyliśmy wspólną pracę plastyczną „Karmnik z ptakami”, zespołowe działanie było niezwykle integruje!

W kolejnym tygodniu dzieci poznały historię Świętego Mikołaja, szukały różnic między dawnym Mikołajem – biskupem a tym współczesnym. Z chęcią rozmawiały o własnym marzeniach i sposobach na ich realizację. Na wystawce można było podziwiać prace dzieci – odciski rączek, z których powstały wesołe, świąteczne mikołaje. 6 grudnia odwiedził nas Mikołaj który dał nam zadania do wykonania. Przedszkolaki po aktywnych poszukiwaniach w swoich salach odnalazły i złożyły puzzle świąteczne. W nagrodę Św. Mikołaj obdarował dzieci prezentami.

Następnie poruszyliśmy temat świątecznych przygotowań. Rozmawialiśmy o świątecznych porządkach i dziecięcych obowiązkach z nimi związanych. Zorganizowane zostały zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których bawiliśmy się wspólnie, dowiedzieliśmy się z czego są zrobione pierniczki i jakich przypraw się do nich dodaje. Na koniec dzieci same przyozdabiały pierniczki – część z nich trafiła na choinkę a reszta do brzuszków.

Kolejny tydzień był poświęcony tradycjom bożonarodzeniowym. Dzieci poznały polskie i światowe obrzędy i tradycje związane z tymi świętami. Przypomnieliśmy sobie także kilka popularnych kolęd, takich jak „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Lulajże Jezuniu.” Bardzo ciekawym tematem był dla dzieci savoir vivre, a dzięki przystępnemu podaniu go w formie zabawnych tekstów zaczerpniętych z książki G. Kasdepke „Bon czy ton… savoir-vivre dla dzieci” przedszkolaki przypomniały sobie najważniejsze zasady dobrego zachowania, np. przy stole. Wszyscy razem spotkaliśmy się na wigilii grupowej, podczas której dzieci przedstawiły krótki program artystyczny, następnie wspólnie z rodzinami wykonały wieńce bożonarodzeniowe. W tym dniu mogliśmy też spróbować pysznych potraw przygotowanych przez rodziców i panie z kuchni.

    Dzieci poznawały nowe cyfry i litery, dokonywały syntezy i analizy słuchowej wyrazów. Z zapałem wykonywały zadania rozwijające sprawność manualną. Coraz lepiej radzą już sobie z trzymaniem narzędzi pisarskich, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Gdy tylko pojawił się śnieg, wyszliśmy ulepić bałwana.

Invalid Displayed Gallery


LISTOPAD

Polska to mój dom – tak brzmiał jeden z tematów w listopadzie. Podczas rozwiązywania różnych zagadek i wykonywania zadań dzieci utrwalały znajomość symboli narodowych: flagi, hymnu i godła. Wspólnie wykonały pracę plastyczną – godło. Nauczyły się wiersza ważnego dla każdego Polaka Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy, hymnu i innych piosenek o Polsce. Wyćwiczyły również wspaniały układ taneczny z flagami. Dzięki temu zaprezentowały razem  grupą Biedronek uroczysty występ dla młodszych grup z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Temat Jesienna pogoda dotyczył  m.in. zjawisk atmosferycznych i ruchu obrotowego Ziemi. Dzieci odkryły, że Ziemia jest ruchoma. Wasze pociechy dowiedziały się skąd bierze się dzień i noc oraz pory roku, i dla czego dni stają się coraz krótsze a pogoda się zmienia. Opowiadania o tacie spędzającym deszczowy dzień z dzieckiem stało się wstępem do wprowadzenia litery T, t, którą dzieci utrwaliły dzięki różnym ćwiczeniom i pracom plastycznym. Dzięki kalendarzowi pogody, dzieci utrwaliły także dni tygodnia.

W kolejnym tygodniu zajmowaliśmy się tematem zwierząt domowych. Dzieci miały okazję do pochwalenia się wiedzą i doświadczeniami związanymi z hodowaniem domowego pupila. Przy okazji rozmowy o domach zwierząt wprowadziliśmy literę D, d. Dzieci dokonywały analizy głoskowej i sylabowej wyrazów, wyszukiwały wyrazy na daną głoskę. Jako „domowe” zwierzątko dzieci wykonały pająka, który coraz częściej pojawia się w domowej hodowli. Przedszkolaki utrwaliły też kolejne liczby. Obchodziliśmy również Dzień Pluszowego Misia. Dzieci świetnie się bawiły z przyniesionymi do przedszkola maskotkami. Odwiedził nas niespodziewany gość – Pan Niedźwiedź, kolega Maszy, z którym dzieci wesoło się bawiły. Przy okazji wprowadziliśmy elementy historii o pluszowym misiu, utrwaliliśmy umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw. Przypomnieliśmy też sobie różne misie pochodzące z bajek dla dzieci. Dzieci z chęcią przedstawiły swoją własną bajkę w teatrzyku, co sprawiło im wiele radości.

Invalid Displayed Gallery


PAŹDZIERNIK

W październiku poruszyliśmy temat dbania o zdrowie, w tym o niezwykle ważnej i potrzebnej aktywności fizycznej, poznaliśmy też piramidę żywienia i jej poszczególne składniki. Ze zdrowych śliwek upiekliśmy pyszne ciasto. Korzystając z darów lasu stworzyliśmy przyrodnicze mandale. Wzięliśmy udział w warsztatach, podczas których wykonaliśmy własnoręcznie pachnące, kolorowe mydełka. Wybraliśmy się również na „Spacer Niepodległości” ulicami Brwinowa, podczas którego spotkaliśmy się z uczniami z innych placówek i wspólnie zapaliliśmy znicz pod Pomnikiem Niepodległości.

Invalid Displayed Gallery


WRZESIEŃ

Po wakacjach znów mogliśmy się spotkać w gronie „Wiewiórek,” powspominaliśmy trochę nasze wakacyjne przygody i bawiliśmy się  dużo na świeżym powietrzu. Przy okazji stworzyliśmy nasz grupowy Kodeks przedszkolaka i utrwaliliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Invalid Displayed GalleryROK PRZEDSZKOLNY  2017/2018


Marzec

Invalid Displayed Gallery


Luty

W lutym Wiewiórki były zajęte przygotowaniami do „Dnia Babci i Dziadka”. Z zapałem przygotowywały dekoracje oraz prezenty. Tym razem dzieci naszykowały pyszne rogaliki, których ciasto najpierw dojrzewało w wodzie, potem trzeba było je rozwałkować i nadziać smakowitym różanym nadzieniem. Przysmaki dla dziadków dzieci spakowały we własnoręcznie przygotowane kolorowe pudełeczka. Również podczas codziennych zajęć i zabaw przedszkolaki poznawały tajemnice kuchni, urządzały swoje przyjęcia i gotowały w kąciku kuchennym. Odwiedziła nas pani fryzjerka, która opowiedziała nam o swojej pracy, pokazała nam jak dbać o włosy i zrobić piękną fryzurę. W końcu nadeszła chwila spotkania z babcią i dziadkiem w przedszkolu podczas „Balu z Babcią i Dziadkiem”. Z tej okazji trzeba było ubrać się jak na bal. Oczywiście wszystkie Wiewióreczki przyszły w pięknych, ciekawych i oryginalnych strojach a czas spędzony z dziadkami w przedszkolu był jak zawsze pełen emocji i wyśmienitej zabawy.

Invalid Displayed Gallery


Styczniowe zabawy

W styczniu tematem był mróz oraz jego wpływ na otaczający nas świat. Dzieci dowiedziały się, jak powstają sople. Zobaczyły na zdjęciach szyby pomalowane mrozem oraz same mogły się wcielić w jego rolę, malując niby-okna. Podczas mroźnych dni trzeba pamiętać o odpowiednim ubraniu. Dzieci poznawały ciepłochronne materiały oraz istotę ubierania się na cebulkę.

Zimą niektóre zwierzęta śpią, inne dzięki zgromadzonym zapasom mogą przetrwać. Część ptaków odleciała już do ciepłych krajów, ale niektóre zostały z nami. W związku z tym, że zimą ptakom trudno jest znaleźć pożywienie, przedszkolaki zapoznały się z tematem ich dokarmiania. Poznały nazwy ptaków (min. wróbel, gołąb, sikora, wrona), wygląd, zwyczaje oraz wymagania, jeśli chodzi o rodzaj pokarmu. Dzieci dokarmiały ptaki przylatujące do przedszkolnego karmnika, ciesząc się ich widokiem i obserwując je z ukrycia.

Dużo radości daje dzieciom śnieg i zabawa na nim. Przyjemnie jest bawić się w białym puchu, trudniej się pobrudzić, a upadek nie jest tak bolesny. Przedszkolaki rozmawiały o zabawach zimowych, dzieliły się własnymi doświadczeniami w tej kwestii oraz utrwalały zasady, których należy przestrzegać, aby było bezpiecznie. Szczegóły bezpiecznej zabawy zimą przybliżyła dzieciom Pani Alicja ze Straży Miejskiej.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


 Grudzień

Na początku miesiąca spadł śnieg i mieliśmy okazję aby porzucać się śnieżkami i ulepić bałwana. Dalsza część miesiąca oszczędziła nam białego puchu a spacer po okolicach odbyliśmy w wyjątkowo słoneczną pogodę.

Gdy zbliżały się imieniny Mikołaja, dzieci naszykowały mu prezent – kubek na ciepłe kakao, oraz napisały listy ze wskazówkami odnośnie prezentów. Podczas spotkania ze Św. Mikołajem zaśpiewały dla niego również piosenkę, której nauczyła ich pani Dorotka podczas zajęć rytmiki.

Rozmawialiśmy dużo o samodzielności, która przydaje się w różnych sytuacjach. Ćwiczyliśmy między innymi ubieranie się, a przy okazji zbliżających się świąt, jak ułożyć prawidłowo zastawę stołową oraz to, jak należy zachowywać się przy stole.

Gdy zbliżały się święta Bożego Narodzenia, przystroiliśmy choinkę. Zrobiliśmy choinkowe ozdoby do domu i świąteczne kartki, a także odświętną dekorację sali. Podczas uroczystej Wigilii w przedszkolu, zaśpiewaliśmy kolędy i miło spędziliśmy czas w naszym przedszkolno – rodzinnym gronie.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


Listopad

W listopadzie podczas omawiania tematów „Podróże po Polsce” i „Deszczowa pogoda” Wiewiórki poznawały krajobraz Polski jesienią, zmieniającą się o tej porze roku przyrodę nad morzem, nad jeziorem czy w górach. Podczas zajęć dzieci wykonały wspólnie pejzaż Polski. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości dzieci nauczyły się również hymnu narodowego, który wspólnie odśpiewały podczas uroczystego apelu.

Dzięki temacie „Jest coraz chłodniej” wiemy jak należy ubrać się podczas jesiennej pogody i w co się w tym czasie najlepiej pobawić. Spacer po lesie był okazją do obserwacji przyrodniczych. Omawialiśmy  też temat „Zwierzęta przygotowują się do zimy”, dzięki któremu dowiedzieliśmy się jak spędzają zimę jeże, wiewiórki, gdzie odlatują ptaki  i  przy okazji dnia misia  jak radzi sobie zimą niedźwiedź.

Odwiedziła nas także pani Alicja ze Straży Miejskiej, rozmawiając z dziećmi na temat niebezpiecznych zabaw w domu. Tłumaczyła jak się należy zachować aby nie poraził nas prąd czy nie poparzył wrzątek, a także jak uchronić się od innych niebezpieczeństw.

Temat „Dbamy o czystość” pokazał przedszkolakom jak dobrze dbać o higienę i czemu należy myć ręce. Pomogło w tym opowiadanie Marii Kownackiej pod tytułem „Kukuryku na ręczniku” w trakcie którego sprawdzaliśmy jakie kolory powstaję z mieszania barw podstawowych i wykonaliśmy ręcznik z kogutem aby przypominał nam o myciu rąk. Podczas zabawy w „Praczki” uczyliśmy się prać, wieszać i składać wyprane ręczniki.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


Październik

W miesiącu październiku było bardzo ciekawie. Zawiązywaliśmy kolejne przyjaźnie w naszej grupie, wspólnie bawiliśmy się na podwórku i w sali, gdzie urządziliśmy przepyszny piknik.

Odwiedziła nas pani Alicja ze Straży Miejskiej, która opowiedziała nam o swojej pracy. Mogliśmy z bliska obejrzeć mundur oraz niezbędne przedmioty potrzebne w pracy Strażnika Miejskiego np. krótkofalówkę, pałkę itp.

Uczyliśmy się bezpiecznego poruszania się po drodze, utrwalaliśmy zasadę przechodzenia na zielonym świetle. Własnoręcznie wykonanymi autkami ćwiczyliśmy poruszanie się po naszych dywanowych uliczkach.

Październik był miesiącem w którym dowiedzieliśmy się dużo o bezpieczeństwie. Poznaliśmy grzyby jadalne i trujące. Dzięki wizycie pani Moniki z psem Luną, nauczyliśmy się bezpiecznie zachowywać w obecności psa, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat tego co psy lubią a co może je denerwować, a także jak je głaskać aby były zadowolone.

Udaliśmy się również na deszczowy spacer, ubrani oczywiście w odpowiedni strój tj.: kalosze, płaszczyk i parasol, gdyż nie straszna nam żadna pogoda!

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


 Wrzesień

„Wiewiórki małe dwie w przedszkolu się spotkały:
– Jak pani spędza dnie? Co robi przez dzień cały?
– Ja bawię się cały dzień,ciesząc się ciepłym słonkiem,
lub na leżaczku śpię, nakrywszy się ogonkiem”

Nadszedł wrzesień i nasze Leśne Przedszkole przywitało nowe dzieci.

Bardzo się cieszymy i gorąco witamy wszystkich w grupie Wiewiórek!

Miesiąc zaczęliśmy od poznawania przedszkola i siebie nawzajem. W poznaniu naszych imion pomagała nam Wiewiórka Kasia i miś Uszatek. Odwiedziliśmy sale Jeżyków, Niedźwiadków i Biedronek. Zobaczyliśmy jak wygląda przedszkolna kuchnia, sala gimnastyczna, oraz jak odnaleźć swoją półkę w szatni. Dowiedzieliśmy się, jak należy bezpiecznie korzystać ze sprzętów w ogrodzie przedszkolnym. Pobyt na świeżym powietrzu poprawiał nam apetyt na pyszny, przedszkolny obiadek.  Na zajęciach poznawaliśmy owoce i warzywa, a następnie zrobiliśmy wspólnie pyszny marchewkowy soczek. Nauczyliśmy się też wierszyka, piosenek i zostaliśmy pasowani przez Panią Dyrektor na Dzielnych Przedszkolaków. Po pasowaniu, razem z rodzicami bawiliśmy się na „jabłuszkowym” pikniku.

Przed nami jeszcze wiele wspólnych dni radosnego odkrywania świata!

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery

 


 ROK PRZEDSZKOLNY  2016/2017


Czerwiec

Invalid Displayed Gallery


 Rodzice czytają dzieciom

Invalid Displayed Gallery


Maj

Invalid Displayed Gallery


 Kwiecień

Invalid Displayed Gallery


20170310_085719Marcowe zabawy

W marcu jak w garncu, pogoda bywa zmienna, trochę czasu spędziliśmy więc na wspólnych zabawach w przedszkolu. Przy okazji doskonaliliśmy nasze umiejętności matematyczne.  Utrwalaliśmy sobie wygląd poszczególnych cyfr i liczyliśmy za pomocą błyszczących kamyczków. Podczas wiosennych spacerów obserwowaliśmy pojawiające się na drzewach pierwsze pączki. Dowiedzieliśmy się też jak wyglądają pierwsze wiosenne kwiaty i założyliśmy wiosenną hodowlę pomidorów. Małe nasionka szybko wykiełkowały i mogliśmy obserwować jak wzrastają pomidorowe krzaczki. Następnie poznawaliśmy bliżej życie na wsi min.: skąd się biorą kurczaczki, co lubią robić świnki. Sami również wyczarowaliśmy z papierowych talerzyków jajka z pisklętami, a z papierowego orgiami – świnki.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


img_20170203_112245Zabawy w lutym

Często w nim bywają jeszcze  mrozy trzaskające,

Za to jest w calutkim roku najkrótszym miesiącem.

Pogoda w lutym pozwoliła i na spacery i na lepienie bałwana. Był to również czas karnawału, podczas którego przygotowywaliśmy się do balu robiąc min. maski karnawałowe. Rozmawialiśmy też o teatrze, takim z aktorami, kukiełkowym i teatrze cieni.  Następnie sami mogliśmy wcielić się w role kukiełek teatralnych. W naszym teatrzyku cieni, smok spotkał się z Calineczką, a mała literka e z dużą literą E. Projektowaliśmy także płaszczyki na kapryśną, deszczową pogodę. Pani ze Straży Miejskiej opowiadała nam jak należy zachowywać się bezpiecznie zimą.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


20170113_073329aZajęcia styczniowe

W miesiącu styczniu „Wiewiórki” liczyły pory roku, miesiące, dni tygodnia tworząc swój własny kalendarz. Zapoznały się z naszym układem planetarnym i wyruszyły w kosmos zbudowanymi przez siebie rakietami, po drodze spotykając kosmitów. Następnie przenieśliśmy się do prehistorycznego lasu na spotkanie z dinozaurami. „Wiewiórki” bawiły się również  w małych archeologów, odkopując tajemnicze skamieniałości.

W czasie tych zimowych dni nie zabrakło zjeżdżania z górki, spacerów po zasypanych śniegiem uliczkach, a gdy pogoda się psuła urządzaliśmy zabawy w sali. Poznawaliśmy też kolejne cyfry i litery.

Styczeń to również czas wyjątkowych uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z zapałem przygotowywały się do przedstawienia pt. „Rzepka”. Każde chętnie wcieliło się w swoją rolę, aby odegrać wesołe przedstawienie, po którym razem z dziadkami świętowaliśmy w naszej sali.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


0201Grudniowe zabawy

Grudzień rozpoczął się przygotowaniami do świąt. „Wiewiórki” pisały listy do Mikołaja, który w swoje imieniny odwiedził je osobiście w przedszkolu. Dzieci poznawały również zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Przygotowywaliśmy świąteczne ozdoby – cekinowe bombki.

Zbliżająca się zima przypomina nam o zwierzętach, które w tym okresie wymagają troski z naszej strony. W tym celu zmontowaliśmy karmniki dla ptaków i poznawaliśmy jak wyglądają ślady dzikich zwierząt na śniegu.

Przygotowaliśmy dla innych dzieci z przedszkola przedstawienie o Mikołaju.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


bez-tytuluPoczta

Ostatnio przyszedł czas na pisanie świątecznych życzeń. Przedszkolaki ze świąteczną kartką wybrały się na pocztę. Były bardzo cierpliwe czekając w długiej kolejce. Obserwowały tam pracowników i samodzielnie kupiły znaczek na list. Następnie każdy zaglądał do skrzynki na listy aby sprawdzić, czy zmieści się jeszcze jeden. Na koniec dzieci wysłały list z bożonarodzeniowymi życzeniami.

Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


 20161114_063636Zajęcia listopadowe

W listopadzie „Wiewiórki” odkrywały swoje talenty artystyczne podczas poznawania pracy fotografa, malarza czy rzeźbiarza. Dzieci miały okazję same namalować dzieła artystyczne, rzeźbić w glinie, zrobić zdjęcie czy też stworzyć wspólne przedszkolne graffiti. Następnie wszyscy mogli podziwiać ich prace w specjalnie przygotowanej  „Galerii Wiewiórek”.

Chłodna pogoda pomogła przybliżyć temat  „Ciepło i miło”, podczas którego przedszkolaki zapoznały się ze szczegółami pracy krawca, a ich przedszkolny przyjaciel Pak otrzymał nowe, ciepłe, jesienne ubranko. Dzieci same też ogoliły „owce”, aby z ich wełny zrobić  ciepłe swetry. Od razu wszystkim zrobiło się ciepło i miło.

Pozdrawiam -Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


20161026_111029Październik u Wiewiórek

W październiku „Wiewiórki” obserwowały zmieniającą się jesienią przyrodę. W tym celu wybraliśmy się na spacer po lesie, gdzie nazbieraliśmy dużo jesiennych skarbów: szyszki, kasztany, żołędzie, liście itp., z których następnie dzieci wykonały makietę lasu, utrwalając nazwy niektórych gatunków drzew. Deszczowa pogoda dała nam okazję do rozłożenia naszych wspaniałych parasoli. Czytaliśmy globalnie wyrazy: parasol, las, gra. Dowiedzieliśmy się, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem, ruchem oraz ubieraniem się odpowiednim do pogody. Poznaliśmy również różne sposoby na aktywne spędzanie czasu w jesienne dni w domu tj: wspólne śpiewanie piosenek, tworzenie własnych kolekcji, budowanie torów przeszkód w domu, tworzenie kompozycji plastyczno-technicznych z materiału przyrodniczego, tworzenie własnych gier planszowych i granie w rodzinne rozgrywki, przygotowywanie zapasów (przetworów) na zimę i wiele innych. Wiele z nich przyda się również w zimowe wieczory.

Pozdrawiam -Ula Staroń

Invalid Displayed Gallery


20160921_081559-3WRZESIEŃ U WIEWIÓREK

Początek roku przedszkolnego okazał się wesoły i pełen niespodzianek. W tym kolorowym miesiącu dzieci przede wszystkim spotkały się po wakacjach. Uścisków, uśmiechów i pocałunków było wiele.

Jak zwykle przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa panujące w przedszkolu, domu i na drodze. Wybraliśmy się na pobliskie skrzyżowanie, aby z bliska zobaczyć sygnalizator świetlny, znaki drogowe, utrwalić prawidłowe przechodzenie przez drogę.

Zapoznaliśmy się z  piosenką „Przedszkole pod topolą” oraz wierszem „Przedszkole fajne jest”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i ciekawością przystąpiły do codziennych zajęć dydaktycznych. Chętnie pracowały w książeczkach, kolorowały, wycinały. Ciekawe konstrukcje z klocków, kreatywne zabawy oraz wyobraźnia WIEWIÓREK zachwycały każdego. Zabaw na świeżym powietrzu było wiele.

Do zobaczenia za miesiąc  – wychowawczynie z grupy.

Invalid Displayed Gallery


  ROK PRZEDSZKOLNY  2015/2016


20160321_075453Zielony kącik

Dzieci wspólnymi siłami i przy pomocy nauczyciela, zorganizowały zielony kącik w sali. Dzięki temu bliżej poznały wygląd i znaczenie takich warzyw jak cebula i pietruszka, oraz mogły je posadzić i przyglądać się im jak rosną. Aby rośliny prawidłowo mogły wzrastać, dzieci regularnie je podlewały i pielęgnowały.

Invalid Displayed Gallery


DSC_0188Kosmetyczka

Jeden z rodziców odwiedził nas, aby przybliżyć nam swój zawód. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji na temat pracy pani kosmetyczki, która jest osobą zajmującą się pielęgnacją i ozdabianiem ludzkiego ciała. Poznaliśmy sposoby dbania o zdrowie, w tym o paznokcie, włosy i skórę. Dziewczynki miały okazję zadbać o piękny wygląd swoich paznokci.

Invalid Displayed Gallery


 20160225_141658Kochane zwierzaki

Jednym z ulubionych tematów są oczywiście zwierzęta – każdy przedszkolak opowiedział o swoim ulubionym, następnie stworzyliśmy grupowe akwarium. Na koniec, podczas wspólnej zabawy, każdy mógł wcielić się w rolę wybranego przez siebie zwierzątka.

Przed Wielkanocą szykowaliśmy nietypowe pisanki i wesołe zajączki.

Invalid Displayed Gallery


20160212_121957NW marcu jak w garncu

Według starego przysłowia, w marcu mogliśmy zaobserwować dynamicznie zmieniającą się pogodę. Spacerowaliśmy w słońcu, lepiliśmy bałwany i znaleźliśmy pierwsze oznaki wiosny – pączki na drzewach, bazie i wiosenne kwiaty – krokusy.

Invalid Displayed Gallery


20160217_085604aZakupy

„Wiewiórki” w lutym poznawały różne sklepy min: spożywczy, z zabawkami, księgarnię, meblowy, aptekę i wiele innych. Uczyły się także liczyć na papierowych pieniążkach, aby móc potem zrobić samodzielnie zakupy, w którymś z przedszkolnych sklepików. Największą popularnością cieszył się sklep z zabawkami. Dzieci wykonały również prace plastyczno-techniczną – „Moje zakupy”.

Invalid Displayed Gallery


20160127_104717Zimowe zabawy

Jak na styczeń przystało, mogliśmy cieszyć się z zabaw na śniegu. Podczas ładnej pogody wybraliśmy się na spacer w okolicach przedszkola.

Invalid Displayed Gallery


 20151218_104554Niedługo święta

Grudzień to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. „Wiewiórki” w tym czasie uczyły się kolęd, stroiły choinkę w sali oraz samodzielnie przygotowywały bombki na choinkę do domu w technice plastycznej Decoupage. Podczas spaceru po okolicy dzieci obserwowały zmieniającą się przyrodę i świąteczne dekoracje domów. Do jednego z okien wspinało się po linie aż trzech Mikołajów.

Invalid Displayed Gallery


DSC_0768W bibliotece

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Przedszkolaki z grupy 4- latków w listopadzie odwiedziły bibliotekę. W bibliotece przywitała dzieci pani bibliotekarka, która w przystępny sposób opowiadała o bibliotece i zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także jak należy dbać o książki. Przedszkolaki pociągiem zwiedziły bibliotekę, sprawdzając gdzie mogą znaleźć najciekawsze dla siebie książki. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmiechem na twarzy ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci tam, aby się zapisać i korzystać z bogatej oferty czytelniczej dla dzieci. W przedszkolu „Wiewiórki” na co dzień spotykają się z literaturą. Wierszyk „Zabawa chmurek” Ludmiły Mariańskiej był inspiracją do zabawy w deszczowe chmury, a na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” dzieci zorganizowały teatrzyk , wcielając się w role zdrowych warzyw.

Invalid Displayed Gallery


DSC_3700Dary jesieni

W październiku „Wiewiórki” szukały jesieni i znalazły ją: w szumie drzew, spadających liściach, w żółtych kwiatach nawłoci i czerwonych kuleczkach. Oprócz przepysznych darów jesieni jakimi są niewątpliwie zdrowe owoce i warzywa, przedszkolaki odkryły podczas spacerów  owoce lasu. Dowiedziały się, że żołędzie spadają z dębu np.: szypułkowego, czerwonego. Z zapałem zbierały kolorowe liście klonu na bukiety oraz czerwone owoce jarzęba, z których zrobiły korale dla pani Jesieni.

Invalid Displayed Gallery


DSC_1068Bezpieczni na drodze

We wrześniu przypominaliśmy sobie zasady obowiązujące podczas poruszania się po drodze. Nasza grupa wybrała się na pobliskie skrzyżowanie. Przedszkolaki utrwaliły sobie prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię, poznały i nazywały oznakowania miejsc, w których można przechodzić przez ulicę. Idąc powrotną drogą śpiewaliśmy piosenkę pt.: „Czerwone światło stój, zielone światło idź.”

Invalid Displayed Gallery


 ROK PRZEDSZKOLNY  2014/2015


 DSC_2396Zakupy

Podczas tygodnia pod tytułem: „Kim będę, gdy dorosnę”, omawialiśmy pracę pani ekspedientki. Dzieci rozmawiały z panią nauczycielką o tym, jakie są rodzaje sklepów i co można w nich kupić:

Nauczyciel: Jakie są rodzaje sklepów?

Dzieci: Tesco, Biedronka!

Nauczyciel: W jakim sklepie można kupić stół?

Dzieci: W Lidlu!

Maluszki uczyły się także form grzecznościowych, obowiązujących podczas wykonywania zakupów. Ćwiczyliśmy też liczenie, niezbędne przy płaceniu za wybrane produkty. Po zajęciach wybraliśmy się całą grupą na prawdziwe zakupy do pobliskiego sklepiku. Dzieci zakupiły chrupki kukurydziane i sok jabłkowo-miętowy. W drodze powrotnej wymieniały się w „dźwiganiu” zakupów do przedszkola. Na zakończenie spaceru, wszyscy ze smakiem zjedli, wypili i dalej robili zakupy, jednak już w wymyślonych przez siebie sklepikach na terenie przedszkolnego placu zabaw.

 

Invalid Displayed Gallery


 

DSC_0880Świąteczne przygotowania

Przed świętami zwykle jest dużo pracy. Czas na porządki i ustrojenie domu. Maluchy miały więc okazję zapoznać się ze sposobami sprzątania domu, dzielnie odkurzając salę. Aby dom wyglądał odświętniej dzieci posadziły rzeżuchę, która szybko się zazieleniła. Gdy zaniosą ją do domu, na pewno zrobi się w nim świątecznie.

Invalid Displayed Gallery


DSC_0454Wiosenne hodowle

W naszej grupie rozpoczął się już sezon wiosenny i postanowiliśmy trochę poprzesadzać, oczywiście kwiatki.

Z nadzieją na przyszłe plony zasialiśmy również fasolę, pomidorki i sałatę.

Invalid Displayed Gallery


wiewiorki6Pierniczki

Podczas tygodnia legend polskich mieliśmy okazję zapoznać się z tą o Katarzynie – córce młynarza i toruńskich piernikach. W związku z tym sami próbowaliśmy wyrobić ciasto na pierniki, którego sekretnym składnikiem jest miód. Udało się, gdyż upieczone smakołyki szybko zniknęły w brzuszkach przedszkolaków.

Invalid Displayed Gallery