RADA RODZICÓW


Skład Rady Rodziców:

PRZEWODNICZĄCY –

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ –

SEKRETARZ –

SKARBNIK –

KOMISJA REWIZYJNA –

CZŁONKOWIE –