Leave a comment

 


plakat 


 

GMINA BRWINÓW REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

„Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie”

Gmina Brwinów otrzymała dotację na projekt edukacyjny  „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie”, który będzie realizowany od listopada 2017 r. do października 2018 r. w naszym Przedszkolu na ul. Piłsudskiego oraz Lilpopa, a także w Przedszkolu nr 3.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. W projekcie weźmie udział 42 dzieci, dla których zaplanowane zostały następujące zajęcia: psychorysunek, muzykoterapia, terapia ruchem, artterapia, terapia metodą W. Sherborne, terapia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej, Trening Umiejętności Społecznych.

Zajęcia realizowane będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna przedszkoli, co wpłynie na podniesienie jakości prowadzonych zajęć.

Wartość projektu wynosi 122 289,88 zł, a kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego to 91 749,88 zł,

 

DEKLARACJE UCZESTNICTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU

D0 10 LISTOPADA 2017

9xw4y19xia

 

 


 

nowy-rok