Rok szkolny 2023/2024

Leave a comment

INFORMACJE Z ZEBRANIA

DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH 

2024/2025

WAŻNE INFORMACJE INTENDENTA

PREZENTACJA: Rodzicu! Twoje dziecko idzie do przedszkola

PREZENTACJA: Logopedyczna profilaktyka

 


ZARZĄDZENIE NR 2.2024 BURMISTRZA GMINY BRWINÓW

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO I KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA


Kliknij TU aby przeczytaćPrzedszkole nr 1 w Brwinowie poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Praca w pełnym wymiarze etatu. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: lesneprzedszkole@wp.pl

Małgorzata Wojtyniak-Obwojska

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowierekrutacja 2024/2025

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjnych

 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz czynności przyjmowania do klas I szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Brwinów

Informujemy, że w marcu br. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a w maju br. – rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (ur. 2019-2021), natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie (ur. 2018 r.) – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie (ur. 2019 r.), dzieci 4-letnie (ur. 2020 r.) oraz dzieci 3-letnie (ur. 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad przy zastosowaniu kryteriów ustawowych i kryteriów gminnych. Ilość wolnych miejsc w poszczególnych  przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące kryteria gminne:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru

Wykaz gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 • Przedszkole nr 1 w Brwinowie  ul. S. Lilpopa 4 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole Filialne Przedszkola Nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole Nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2a (dzieci
  w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie ul Nadarzyńska 42 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 – oddział przedszkolny (dzieci
  w wieku 6 lat)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie ul. Szkolna 39 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów publicznych w Przedszkolu Niepublicznym „Tuptuś”, Przedszkolu Niepublicznym „Magiczna Kraina”, Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” i Przedszkolu Niepublicznym „Żółwiki” składają do Burmistrza Gminy Brwinów wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w ww. placówkach będzie możliwa po wybraniu wskazanych przedszkoli w otwartym konkursie ofert na rok szkolny 2024/2025.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

Po opublikowaniu listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych do przedszkoli (lista będzie udostępniona  w przedszkolu pierwszego wyboru), rodzice dzieci nieprzyjętych mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia przedszkola wskazanego przez Burmistrza Gminy Brwinów. Wypełniony
i podpisany formularz potwierdzenia woli należy dostarczyć do wskazanego przedszkola do dnia 30 kwietnia 2024 roku do godz. 16.00.

Uwaga: niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w gminie.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

na wolne miejsca i postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca

oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół pod uwagę brane są następujące kryteria:

Uwaga:

 • dzieci 5-letnie będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyłącznie za zgodą organu prowadzącego, czyli Gminy Brwinów
 • Sugeruje się wybór oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z jej obwodem

Mikołajki 2023

Dnia 5 grudnia 2023 roku do Przedszkola nr 1 w Brwinowie zawitał Święty Mikołaj! Świętowaliśmy wspólnie Mikołajki, czyli imieniny Świętego Mikołaja. Przedziwny to Święty. W dniu swoich imienin rozdaje wszystkim prezenty. Już od progu na przedszkolaków czekały słodkie upominki rozdawane przez panią Mikołajową:) Później poszczególne grupy dzieci zapraszane były na salę gimnastyczną przez prowadzące uroczystość panie: Ewę Wacławek i Sarę Michalską. Na sali gimnastycznej, w bajkowej, zimowej scenerii pani Ewa i pani Sara prowadziły zabawy, opowieści ruchowe, zagadki, quiz mikołajkowy oraz układanie wielkich puzzli. Dzieci, po wykonaniu wszystkich zadań, wesołymi okrzykami przywoływały Mikołaja. I… przyszedł! Z wielkim workiem wypełnionym prezentami! Przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi piosenkę, a następnie były zapraszane do mikołajowych sań, gdzie dostawały prezent, lizaka i miały wykonane zdjęcie z Mikołajem.
To był magiczny dzień pełen dobrych emocji i zabawy:)
Dziękujemy Mikołaju za odwiedziny i zapraszamy znów za rok!

Ewa Wacławek, Sara Michalska


Przedszkolny projekt „Nasza wesoła choinka”.

Na przełomie listopada i grudnia 2023 r. dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem wzięli udział
w przedszkolnym projekcie pt. „Nasza wesoła choinka”. Projekt polegał na wykonaniu choinek
z odrysowanych i wyciętych z kartonu rączek.

Z przyniesionych prac wychowawczynie, p. Ewa Wacławek i p. Sara Michalska, stworzyły przepiękną choinkę, którą można było podziwiać w holu przedszkolnym.

W projekcie wzięło udział 56 przedszkolaków. Wszystkie przyniesione prace były pomysłowe, niepowtarzalne i starannie wykonane. Wszyscy uczestnicy projektu zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Serdecznie dziękujemy!

Sara Michalska, Ewa Wacławek


Święto Niepodległości

W naszym przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, kształtując miłość i przywiązanie do ojczyzny. Wpajamy szacunek do polskich symboli narodowych.

10 listopada w naszej placówce odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedszkolaki z najstarszej grupy „Jeżyki” od paru tygodni przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia pod kierunkiem wychowawczyń P. Bożeny Niedziółki i P. Anny Dubieleckiej. Podczas występu dzieci zaprezentowały wiersze i pieśni patriotyczne.

Wszyscy nasi wychowankowie, aby oddać powagę sytuacji tego dnia ubrani byli na galowo, a na ich piersiach widniały kotyliony w barwach ojczystych. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy Hymn.

 


Konkurs plastyczny

„POLSKA OJCZYZNA NASZA”

W związku z kolejną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, w naszym przedszkolu podejmowane były inicjatywy o charakterze patriotycznym.  Aby u dzieci wykształciły się postawy patriotyczne trzeba zaszczepić je już od najmłodszych lat.

         W ramach obchodów Święta Niepodległości w przedszkolu odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców, na plakat pod hasłem ,,POLSKA OJCZYZNA NASZA”.

Celem konkursu było:  poszerzenie wiedzy o Polsce, budzenie przywiązania do swojego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości.

Do konkursu zgłoszono 16 prac, które można było obejrzeć na przygotowanej przez organizatorów konkursu wystawie.

Wszystkie zgłoszone prace były wyjątkowe, starannie wykonane, ale przede wszystkim twórcze i pomysłowe. Ukazywały ducha patriotyzmu i przejawiały szacunek do symboli i tradycji Polski.

Dzieci, które brały udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomem i książką.

         Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego.

 


Spotkanie autorskie z Barbarą Szelągowską

W dniu 21.11.2023r. w naszym przedszkolu gościliśmy wyjątkowych gości- autorkę książek dla dzieci Barbarę Szelągowską oraz ilustratorkę Monikę Jędrychowską.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, jakie są etapy powstawania książek, skąd autorka czerpie pomysły i inspiracje oraz na czym polega praca ilustratora. Pani Szelągowska opowiadała o bohaterach swoich książek, poznaliśmy ich fragmenty.

Gościem specjalnym była Stonoga Jadzia, jedna z bohaterek książki, która zaprosiła dzieci do wspólnej rozmowy na temat szacunku do książek, zachęcała do odgadywania zagadek.

Na zakończenie chętne dzieci mogły przybić piątkę ze Stonogą, nie brakowało też chętnych na buziaka od Jadzi 🙂

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i bardzo się przedszkolakom podobało.


Informacja

Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul Lilpopa 4

dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci 3 i 4 letnich.

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy z dopiskiem rekrutacja:  

lesneprzedszkole@wp.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowie

Małgorzata Wojtyniak-Obwojska