Rada Rodziców Lilpopa

Szanowni Rodzice!

W zeszłym roku wysokość składki na Radę Rodziców wynosiła 45 zł.

W okresie trwania pandemii postanowiliśmy obniżyć składkę

gdyż brak jest możliwości zorganizowania atrakcji dla naszych dzieci,

które do tej pory były opłacane z opłat wniesionych przez rodziców.

Ustalamy wysokość składki na Radę Rodziców do czasu zniesienia obostrzeń na kwotę

30 zł/dziecko

Z kwoty tej będą opłacane przez Radę Rodziców np.

zajęcia z rytmiki, upominki dla nowych przedszkolaków,

prezenty na Mikołajki czy z innych okazji.

Prosimy o wpłaty do 15-go każdego miesiąca

(za wrzesień do końca miesiąca)

na konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy Biała Rawska

35 9291 0001 0097 6640 2000 0010

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Z uwagi na konieczność szybkiego zakupu upominków

na Pasowanie Przedszkolaka prosimy szczególnie nowe grupy o terminowe wpłaty.

Z poważaniem

Marzena Częścik