Rada Rodziców Lilpopa


Szanowni Rodzice!

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

60 zł miesięcznie/dziecko.

Przeznaczenie funduszu RR to przede wszystkim opłata za cotygodniowe zajęcia z rytmiki czy prezenty dla dzieci, ale także organizacja różnego rodzaju wydarzeń – warsztatów, przedstawień, koncertów itp. – w przedszkolu. Pamiętajmy, że z atrakcji korzystają wszystkie dzieci!

Państwa terminowe wpłaty pozwolą nam dodatkowo uatrakcyjnić dzieciom pobyt w przedszkolu!

 

Wpłaty prosimy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca (wpłatę za wrzesień – do 30 września) na rachunek RR w Banku Spółdzielczym Biała Rawska

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 1 w Brwinowie

Ul. Lilpopa 4, Brwinów

54 9291 0001 0220 2608 2000 0010

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka

oraz nazwę grupy, do której uczęszcza.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO DOKONYWANIA WPŁAT!