Rada Rodziców Lilpopa

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku 2017/2018 składka na Komitet Rodzicielski została ustalona na poziomie

42 zł miesięcznie.

Z funduszu Rady Rodziców finansowane są wszystkie odbywające się w przedszkolu.:

– teatrzyki,

– koncerty,

– wycieczki,

– akompaniament do rytmiki,

– prezenty gwiazdkowe

oraz inne wydarzenia i atrakcje dla dzieci.

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-tego dnia każdego miesiąca

Numer rachunku:

35 9291 0001 0097 6640 2000 0010

Rada Rodziców