Rada Rodziców Lilpopa

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, iż w roku 2018/2019 składka na Komitet Rodzicielski została ustalona na poziomie

42 zł miesięcznie.

Z funduszu Rady Rodziców finansowane są wszystkie:

– teatrzyki,

– koncerty,

– wycieczki,

– akompaniament do rytmiki,

– prezenty gwiazdkowe

oraz inne wydarzenia i atrakcje dla dzieci

odbywające się w przedszkolu.

Prosimy o dokonywanie wpłat do

15-tego dnia każdego miesiąca

(wyjątkiem jest wrzesień – prosimy o wpłaty do końca miesiąca )

Numer rachunku:

35 9291 0001 0097 6640 2000 0010

 

Rada Rodziców