Rada Rodziców Piłsudskiego


 

Drodzy Rodzice,

W tym roku, pomimo nadal panujących ograniczeń, będziemy starać się
zorganizować naszym dzieciom różne atrakcje czy warsztaty,
których przez ostatni rok były pozbawione.

Już w październiku planujemy przyjazd
MOBILNEGO PLANETARIUM do naszego przedszkola.

W związku z tym wysokość miesięcznej składki na Radę Rodziców
za dziecko została ustalona w wysokości
40 złotych

Z kwoty tej będą opłacane przez Radę Rodziców np. zajęcia z rytmiki,
upominki dla dzieci, warsztaty lub wycieczki.

Prosimy o wpłaty do 15-go każdego miesiąca
(za wrzesień do końca miesiąca)
na konto Rady Rodziców
56 9291 0001 0220 1034 2000 0010

Z uwagi na konieczność szybkiego zakupu upominków na
Pasowanie Przedszkolaka prosimy szczególnie nowe grupy
o terminowe wpłaty.

Rada Rodziców