Rada Rodziców Piłsudskiego


 

Drodzy Rodzice,

W tym roku, będziemy starać się zorganizować naszym dzieciom jak najwięcej różnych koncertów, przedstawień czy warsztatów.

W związku z tym wysokość miesięcznej składki na Radę Rodziców

za dziecko została ustalona w wysokości
60 złotych

Z kwoty tej będą opłacane przez Radę Rodziców np. zajęcia z rytmiki, upominki dla dzieci, warsztaty lub wycieczki.

Prosimy o wpłaty do 15-go każdego miesiąca
(za wrzesień do końca miesiąca)
na konto Rady Rodziców

56 9291 0001 0220 1034 2000 0010


Z uwagi na konieczność szybkiego zakupu upominków na

Pasowanie Przedszkolaka prosimy szczególnie nowe grupy

o terminowe wpłaty.