Rada Rodziców Piłsudskiego

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, iż w roku 2018/2019 składka na Komitet Rodzicielski została ustalona na poziomie

45 zł miesięcznie

Z funduszu Rady Rodziców finansowane są wszystkie:

– teatrzyki,

– koncerty,

– wycieczki,

– akompaniament do rytmiki,

– prezenty gwiazdkowe

oraz inne wydarzenia i atrakcje dla dzieci odbywające się w przedszkolu.

Prosimy o dokonywanie wpłat do

15-tego dnia każdego miesiąca

(wyjątkiem jest wrzesień – prosimy o wpłaty do połowy października)

Numer rachunku:

Komitet Rodzicielski ( grupa, imię i nazwisko dziecka)
Bank Spółdzielczy
ul. Leśna 7a
05-840 Brwinów
Numer konta: 20 9291 0001 0097 6640 3000 0010

 

                                                                                                Skarbnik Rady Rodziców

                                                                                               Magdalena Napiórkowska