Rada Rodziców Piłsudskiego

Szanowni Rodzice!

W zeszłym roku wysokość składki na Radę Rodziców wynosiła 45 zł.

Jednakże z uwagi na panującą pandemię

i niemożność zorganizowania atrakcji dla naszych dzieci,

które do tej pory były opłacane z opłat wniesionych przez rodziców,

ustalamy wysokość składki na Radę Rodziców do czasu zniesienia obostrzeń

na kwotę 30 zł/dziecko.

Z kwoty tej będą opłacane przez Radę Rodziców np.:

zajęcia z rytmiki, upominki dla nowych przedszkolaków,

prezenty na Mikołajki czy z innych okazji.

Prosimy o wpłaty do 15-go każdego miesiąca
(za wrzesień do końca miesiąca)
na konto Rady Rodziców
56 9291 0001 0220 1034 2000 0010

Z uwagi na konieczność szybkiego zakupu upominków

na Pasowanie Przedszkolaka prosimy szczególnie nowe grupy o terminowe wpłaty.

Rada Rodziców