Zajęcia przedszkolne, kursy

W naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z następujących zajęć:

W ramach podstawy programowej:
– zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
– zajęcia plastyczno – techniczne
– zajęcia gimnastyczne
– zajęcia rytmiczne
– zajęcia z języka angielskiego

W przedszkolu na etacie zatrudniony jest również psycholog i logopeda, którzy wraz z wychowawcami grup realizują założenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.