Zajęcia przedszkolne, kursy

KURSY DODATKOWE – PLAN

PONIEDZIAŁEK

Angielski

14:00 – 14:30 – Pszczółki

14:30 – 15:00 – Żuczki

15:00 – 15:30 – Żabki ( gr. II ) + Motylki

15:30 – 16:00 – Żabki ( gr. I )

 

WTOREK

Taniec

13:45 – 14:15 – Żuczki

14:15 – 14:45 – Pszczółki + Żabki

14:45 – 15:15 – Motylki

 

ŚRODA

Angielski

14:00 – 14:30 –  Żabki ( grupa I )

14:30 – 15:00 – Żabki (grupa II) + Motylki

15:00 – 15:30 – Żuczki

15:30 – 16:00 – Pszczółki

Aikido

16:00 – wszystkie grupy

 

CZWARTEK

Balet:

14:00 – 14:30 – Pszczółki + Żuczki

14:30 – 15:00 – Motylki + Żabki

Korektywa

15:00 – 15:30 – Motylki + Żabki

15:30 – 16:00 – Pszczółki

16:00 – 16:30 – Żuczki

 


 

W naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z następujących zajęć:

W ramach podstawy programowej:
– zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
– zajęcia plastyczno – techniczne
– zajęcia gimnastyczne
– zajęcia rytmiczne
– zajęcia z języka angielskiego

W przedszkolu na etacie zatrudniony jest również psycholog i logopeda, którzy wraz z wychowawcami grup realizują założenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.