Zajęcia przedszkolne, kursy

KURSY DODATKOWE – PLAN

PONIEDZIAŁEK

Gimnastyka korekcyjna

12:30 – 13:00 – Pszczółki, Żuczki

13:00 – 13:30 – Żabki

Angielski:

14:00 – 14:30 – Motylki

14:30 – 15:00 – Żabki

15:00 – 15:30 – Żuczki, Pszczółki

WTOREK

Taniec

14:00 – 14:30 – Motylki

14:30 – 15:00 – Żabki, Żuczki

ŚRODA

Aikido

15:30 – 16:00 – Pszczółki, Żuczki

16:00 – 16:30 – Żabki, Motylki

CZWARTEK

Gimnastyka korekcyjna

14:00 – 14:30 – Motylki

Angielski

15:00 – 15:20 – Pszczółki, Żuczki

15:25 – 15:45 – Żabki

15:50 – 16:20 – Motylki

PIĄTEK

Balet

14:30 – 15:00 – Wszystkie grupy

Taniec

15:00 – 15:30 – Pszczółki

 


 

W naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z następujących zajęć:

W ramach podstawy programowej:
– zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
– zajęcia plastyczno – techniczne
– zajęcia gimnastyczne
– zajęcia rytmiczne
– zajęcia z języka angielskiego

W przedszkolu na etacie zatrudniony jest również psycholog i logopeda, którzy wraz z wychowawcami grup realizują założenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.