OPŁATY

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

* Bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu obejmuje godziny 8.00 – 13.00

* Godziny płatne to czas pobytu dzieci w przedszkolu w godzinach:

7.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający ponad godziny bezpłatne, to ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu, pomnożona przez stawkę godzinową – 1,30 zł/h.

 

Konto, na które wpłacamy przelewem opłatę za przedszkole:
Bank Spółdzielczy
ul. Leśna 7a
05-840 Brwinów
Numer konta: 07 9291 0001 0097 6754 2000 0010

 

Konto, na które wpłacamy przelewem opłatę za Radę Rodziców

ul. Lilpopa 4

Komitet Rodzicielski
Bank Spółdzielczy
ul. Leśna 7a
05-840 Brwinów
Numer konta: 54 9291 0001 0220 2608 2000 0010

 

Konto, na które wpłacamy przelewem opłatę za Radę Rodziców

ul. Piłsudskiego 19

Komitet Rodzicielski
Bank Spółdzielczy
ul. Leśna 7a
05-840 Brwinów
Numer konta: 56 9291 0001 0220 1034 2000 0010