,,Niedźwiadki”


ROK PRZEDSZKOLNY 2023/2024


PAŹDZIERNIK


Drodzy Rodzice,
W tym miesiącu odbyło się spotkanie z przedstawicielką Straży Miejskiej w
Brwinowie. Wiewióreczki podczas spaceru utrwaliły wiedzę na temat
prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. W październiku odbyło się także
uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”.
 W pierwszym tygodniu października poznawaliśmy nazwy owoców
dojrzewających jesienią, a także nazwy niektórych drzew owocowych.
Uczyliśmy się szacunku dla zwierząt i roślin, dbaliśmy o bezpieczeństwo
podczas zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Kształtowaliśmy
umiejętność przeliczania i odwzorowywania.
W drugim tygodniu rozmawialiśmy o jesiennym ogrodzie. Stworzyliśmy kącik
przyrodniczy, w którym znalazły się przyniesione przez dzieci warzywa,
wrzosy kasztany , żołędzie i wiele innych darów jesieni. Poznawaliśmy
warzywa za pomocą wszystkich zmysłów. Uczyliśmy się je rozpoznawać i
nazywać. Dzieliliśmy warzywa na te, które rosną pod ziemią i nad ziemią.
Wykonaliśmy prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny: „Dynia”,
„Pomidor”. Utrwalaliśmy nazwy kolorów i klasyfikowaliśmy warzywa
względem kolorów.
W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o jesiennym krajobrazie. Stworzyliśmy
kącik jesienny, w którym znalazły się dary jesieni przyniesione przez dzieci.
Poszerzaliśmy wiedzę o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.
Określaliśmy liczebność zbiorów oraz pojęcia mniej, więcej, tyle samo.
Uczyliśmy się piosenki o kolorowych listkach. Wykonywaliśmy prace
plastyczne.
Ostatni tydzień października poświęcony był jesiennej pogodzie.
Rozmawialiśmy o zmianach w pogodzie i poznaliśmy znaczenie
słowa szaruga. Rozmawialiśmy o emocjach, nazywaliśmy je, uczyliśmy się
empatii. Rozwijaliśmy umiejętności współpracy w grupie podczas gier i zabaw
zespołowych. Doskonaliliśmy umiejętność wygrywania i przegrywania.
Utrwalaliśmy wiedzę o zjawiskach atmosferycznych zachodzących w
przyrodzie jesienią. Wykonaliśmy pracę plastyczną: „Kalosz” i „Deszcz”.


WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice,

Za nami pierwszy miesiąc przedszkolnej przygody. Okres adaptacji nadal trwa i przedszkolakom zdarza się jeszcze zapłakać za domem, szczególnie rankiem. Szybko jednak smutki znikają, a zaczyna się fajna zabawa i przy okazji nauka.

W pierwszym tygodniu września poznawaliśmy imiona kolegów i koleżanek w grupie. Nabywaliśmy umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się. Poznawaliśmy zasady funkcjonowania w przedszkolu. Niedźwiadki doskonaliły umiejętność nazywania części ciała oraz orientacji w jego schemacie. Rozwijaliśmy sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych. Rozwijaliśmy słuch muzyczny i pamięć słuchową śpiewając piosenki i ilustrując ruchem ich treść. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Portret”.

W kolejnym tygodniu poznawaliśmy osoby pracujące w przedszkolu, a także nazwy zabawek, sprzętów używanych w placówce, placu zabaw. Utrwalaliśmy zasady utrzymania higieny, nazywaliśmy przedmioty używane w łazience. Nazywaliśmy kolory i uczyliśmy się piosenki „Znam kolory”. Wykonaliśmy pracę plastyczno-techniczną „Liście z drzew”.

Następny tydzień upłynął nam na poznawaniu różnych sposobów powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc. Niedźwiadki poznały moc MAGICZNYCH SŁÓW. Utrwalaliśmy nazwy kolorów podczas zabaw ruchowych. Poznawaliśmy znaczenie pojęć wysoko, nisko, wysocy, niscy. Rozwijaliśmy umiejętność przeliczania w dostępnym dla nas zakresie. Budowaliśmy wiedzę na temat wspólnych cech dzieci w grupie oraz umiejętność bycia odpowiedzialnym za siebie i innych. Kształtowaliśmy umiejętność współdziałania, zgodnej zabawy.                           

Ostatni tydzień września poświęcony był tematyce bezpieczeństwa. Poznawaliśmy sposoby bezpiecznego poruszania się po ulicy, a także niektóre znaki drogowe. Rozwijaliśmy umiejętności matematyczne, klasyfikowaliśmy pojazdy względem ich zastosowania. Rozwiązywaliśmy zagadki, nazywaliśmy figury geometryczne. Poznawaliśmy różne dźwięki z otoczenia. Wykonaliśmy kolorowe sygnalizatory . Rozwijaliśmy wyobraźnię oraz zdolności manualne podczas lepienia z plasteliny.


ROK PRZEDSZKOLNY 2022/2023


PAŹDZIERNIK

Drodzy Rodzice,

jesienne tygodnie doskonała pora, by dzieci nauczyły się, że ubiór dostosowany do pogody, jedzenie owoców i warzyw oraz ruch, zwłaszcza ten na świeżym powietrzu, pomogą być zdrowym i pełnym sił. Dlatego ważny temat, który poruszaliśmy w ostatnim tygodniu, to witaminy. Uczyliśmy się ich nazw, zastanawialiśmy się, dlaczego są potrzebne i wskazywaliśmy produkty, w których występują. Podawaliśmy nazwy różnych ubrań. Dobieraliśmy strój do pogody i klasyfikowaliśmy jego elementy ze względu na ich przeznaczenie. Na podstawie opowiadania i własnych doświadczeń wyciągaliśmy wnioski, kiedy najłatwiej można się przeziębić i co wtedy należy zrobić. Dowiedzieliśmy się, czym zajmują się lekarz (pediatra, stomatolog, okulista) i pielęgniarka, jakiego sprzętu używają. Rozmawialiśmy o różnych dyscyplinach sportowych i dopasowywaliśmy sprzęt do każdej z nich. Mówiliśmy o zdrowej rywalizacji, porażce, wygranej i zasadzie fair play. Jesień to doskonała pora, by dzieci obserwowały zmiany w otaczającej je przyrodzie i zwracały uwagę na jej piękno. Dzieci lubią o tym dyskutować i prezentować swoje odkrycia za pomocą prac plastycznych czy ekspresji muzyczno-ruchowej. W parku zbieraliśmy liście, kasztany i żołędzie. Uczyliśmy się nazw drzew, z których pochodzą. Z zebranych jesiennych skarbów układaliśmy rytmy, zbiory i przeliczaliśmy elementy. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską a. W mijającym tygodniu najwięcej uwagi poświęciliśmy zwierzętom przygotowującym się do zimy. Wspólnie oglądaliśmy albumy i książki o tematyce przyrodniczej, a następnie rozmawialiśmy o jesiennym lesie i jego mieszkańcach. Poznaliśmy także inne typy lasów (np. dżunglę). Wskazywaliśmy grzyby jadalne i niejadalne. Rozpoznawaliśmy odgłosy lasu. Wzięliśmy udział w warsztatach przyrodniczych „Tulę las”. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską l. W kolejnym jesiennym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak ludzie przygotowują się do zimy, co to znaczy robić zapasy na zimę, jakie przetwory można zrobić z warzyw, a jakie z owoców i jakie prace wykonuje się jesienią w ogrodzie. Posługiwaliśmy się liczebnikiem porządkowym: pierwszy. Zapamiętywaliśmy kształt cyfry 1. Wyszukiwaliśmy i tworzyliśmy zbiory jednoelementowe. Samodzielnie przygotowywaliśmy gry planszowe i wymyślaliśmy różne zabawy i gry, które umilą zimowe wieczory. Szukaliśmy słów rozpoczynających się głoską m. Kreśliliśmy szlaczki i kształty literopodobne. Wykonywaliśmy prace plastyczne różnymi technikami, czasem podczas słuchania muzyki. Nasi jesienni jubilaci to Igusia i Tobiasz!!

Pozdrawiamy – Niedźwiadkowe Panie


WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice,

dobiegł końca pierwszy wrześniowy tydzień w przedszkolu. Dla jednych dzieci był to czas powrotu do dobrze znanych miejsc, nauczycieli, koleżanek i kolegów, dla innych – tydzień odnajdywania się w nowej sytuacji, poznawania rówieśników i dorosłych, kontakt z zasadami panującymi w przedszkolu. Dlatego najwięcej czasu poświęciliśmy na zaznajomienie się z topografią przedszkola i okolicy, zapamiętywanie imion oraz poznawanie koleżanek i kolegów. Wspólnie stworzyliśmy „Kodeks przedszkolaka”, do którego należy się stosować. Zwracaliśmy uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję. Dzieliliśmy wyrazy na sylaby. Uczyliśmy się także wyklaskiwać rytmy i układać je z klocków. W drugim tygodniu września dużo rozmawialiśmy o miejscowości, w której mieszkamy. Omawialiśmy różnice między miastem a wsią, opisywaliśmy domy, które można tam spotkać. Nauczyliśmy się podawać swój adres domowy. Omówiliśmy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę i powtarzaliśmy określenia: w prawo, w lewo. Wybraliśmy się na pierwszy, dłuższy spacer do siedziby GOK w Brwinowie oraz na miejski plac zabaw. Opisywaliśmy znaki drogowe – rozróżnialiśmy znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze. Codziennie uczestniczyliśmy w ćwiczeniach gimnastycznych i rytmicznych: rzucaliśmy do celu, skakaliśmy, biegaliśmy itd. W kolejnym tygodniu września nie tylko szczególnie zwracaliśmy uwagę na swoje ciało, uczyliśmy się nazw różnych jego części i wskazywaliśmy te, które znajdują się po prawej oraz po lewej stronie, lecz także dużo rozmawialiśmy o zmysłach, za pomocą których poznajemy świat. Szukaliśmy podobieństw i różnic między sobą. Wiele razy prowadziliśmy rozmowy o tym, jak dbać o siebie i co robić, by być zdrowym. Nauczyliśmy się wszystkich numerów alarmowych (112, 999, 998, 997). Opisywaliśmy, czym zajmują się policjant, strażak i ratownik medyczny, oraz gdzie można ich spotkać. Poprawialiśmy sprawność paluszków, lepiąc ludziki z plasteliny. W ostatnim tygodniu września rozmawialiśmy o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie i o tym, jakie dary ma dla nas ta pora roku. Wymienialiśmy i opisywaliśmy nasze ulubione warzywa i owoce oraz wskazywaliśmy te, które są zbierane w Polsce. Opowiadaliśmy o pracach, które wykonuje się w ogrodzie i sadzie, a także o narzędziach pomocnych podczas ich wykonywania. Na kartce wylepialiśmy warzywa z plasteliny. Pierwszy raz wspólnie robiliśmy sałatkę warzywną oraz owocowe szaszłyki.  W słyszanych wyrazach wskazywaliśmy głoskę o, a potem wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą głoską. Wspólnie przygotowywaliśmy przedstawienie i robiliśmy warzywne kukiełki.

Pozdrawiamy – Niedźwiadkowe Panie


MARZEC

„Mali odkrywcy” to temat globalny pierwszego tygodnia marca. Przedszkolaki zostały zapoznane z nową wartością, a była nią dociekliwość. W lepszym zrozumieniu znaczenia tej cechy pomógł wiersz J. Brzechwy pt. „Pytalski”. Dzieci mogły również zmienić się w detektywów i rozwiązywać różne zagadki. Po omówieniu zmysłów przyszedł czas na pogłębianie informacji na temat ciała.11 marca przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu z Panią Ratownik Medyczną, podczas którego poznawały tajemnice ciała oracz ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy pod okiem fachowca. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Dziękujemy!!! Po tygodniu poznawania własnego ciała i zmysłów przyszedł czas na dalsze odkrycia. W tym tygodniu bowiem przedszkolaki wyruszyły rakietą w kosmos! Podczas zgłębiania informacji o wszechświecie dzieci rozwiązywały „kosmiczne” zagadki, układały gwiazdozbiory i poznały jeden z najbardziej znanych „Wielki Wóz” wykonując tematyczną pracę plastyczną. Wykonały również „Rakiety” lecące w kosmos,  poznały piosenkę pt. „Zielone ufoludki”, stworzyły prace plastyczne zatytułowane „Mój ufoludek”.  W tematykę przedwiośnia, które żegna zimę i wita wiosnę wprowadził nas spacer, podczas którego przedszkolaki przyglądały się otaczającej je przyrodzie i szukały pierwszych zwiastunów nowej pory roku. 21 marca uroczyście powitaliśmy przyjście Pani Wiosny. Dzieci ubrały się tego dnia na zielono i brały udział w zabawach z Panią Wiosną na sali gimnastycznej. Były wiosenne zagadki dotyczące kwiatów i ptaków, wiosenne zadania i zabawy, taniec ze wstążkami do utworu F. Chopina „Taniec kwiatów”, dekorowanie bibułowymi wstążkami wiosennego Gaika. Z kolorowym Gaikiem wszystkie przedszkolaki wybrały się na wiosenny spacer wokół Przedszkola. W kolejnych tygodniach „Niedźwiadki” poznawały nową wartość – „szczerość”. Podczas słuchania wiersza J. Brzechwy pt. „Kłamczucha” dowiedziały się, że nieładnie jest kłamać. Dowiedziały się również, dlaczego szczerość jest tak ważna i jakie konsekwencje niesie za sobą nieustanne okłamywanie innych. Podczas działań edukacyjnych dzieci wyruszyły na wieś i tam przyglądały się zwierzętom gospodarskim oraz ich życiu. Dzieci różnicowały obrazki przedstawiające wieś i miasto, opisując charakterystyczne cechy obu tych miejsc. Rozmawiały także na podstawie ilustracji o pojazdach, których używa się na wsiach oraz brały udział w zabawie ruchowej „Traktorem czy konno?”. Ostatnie zajęcia poświęcone były krowom i krówkom. Przedszkolaki wysłuchały wiersza pt. „Deser” L.J. Kerna i rozmawiały na jego temat. Utwór ten stał się również inspiracją do wykonania pracy plastycznej „Wesołe krówki”.

W marcu szóste urodziny obchodziła Magda K.:)) Madziu, wszystkiego wspaniałego!!


LUTY

W pierwszych tygodniach lutego uwaga dzieci skierowana była na siły przyrody. W ramach „przygody z wodą” przedszkolaki uczyły się poprawnego mycia rąk, przeliczały kropelki – papierowe sylwety, poznały obieg wody w przyrodzie na podstawie wiersza M. Szeląg pt. „Mała kropelka”. Podczas zapoznania z cechami charakterystycznymi wody nie mogło zabraknąć bezpośredniego doświadczania, a więc i eksperymentów! Przedszkolaki wzięły udział w następujących zabawach badawczych: „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?”, „Jak szybko paruje woda?”, „Jaka jest woda?”, „Co się rozpuszcza w wodzie?”. Drugim żywiołem, który dzieci poznały w tym tygodniu było powietrze. W jego świat wprowadził najmłodszych wiersz L. J. Kerna pt. „Piotruś i powietrze”. Także podczas tego tematu nie mogło zabraknąć eksperymentów! Przedszkolaki wzięły udział w następujących zabawach badawczych: „Jakie jest powietrze?”, „Czy powietrze krąży?”, „Czy czujesz powietrze?”, „Gdzie ukrywa się powietrze?”. Wykonały również pracę plastyczną pt. „Czary-mary z powietrzem”, brały udział w zabawie oddechowej „Burza na morzu” oraz w różnych zabawach z chustą animacyjną. W kolejnym tygodniu bardziej skupiliśmy się na ogniu i glebie. Podczas rozmów na temat ognia nie mogło zabraknąć opowieści o dzielnych strażakach oraz o atrybutach ich pracy, dzięki którym każdy pożar da się ugasić. Lepsze zapamiętanie treści związanych z gaszeniem tego niebezpiecznego żywiołu ułatwiły zabawy badawcze: „Gasimy ogień wodą i piaskiem”, „Gdzie najszybciej zgaśnie ogień?”. Dzieci wykonały również pracę plastyczną „Ognisko” oraz bawiły się w zabawy integracyjne pt. „Ziemniak z ogniska”. Kolejnym żywiołem, który dzieci zgłębiły na zajęciach w przedszkolu, była ziemia. Przedszkolaki poznały jej różne oblicza – ziemia ogrodowa, ziemia do kwiatów, glina, piasek. Przy okazji rozmów o ziemi nie zabrakło też działań z gliną – dzieci ulepiły z niej wspaniałe naczynia i figurki. W kolejnych dniach przedszkolaki poznawały pojazdy, którymi można wyruszyć w bliższą lub dalszą podróż. Układały także pojazdy z figur geometrycznych, rozwiązywały zagadki słowne i obrazkowe, określały pierwsze głoski w ich nazwach, określały liczbę sylab. W lutym „Niedźwiadki” nagrywały spóźnione przedstawienie dla swoich kochanych Babć i Dziadków! Mamy nadzieję, że się podobało!!:) Pod koniec lutego przedszkolaki wyruszyły również w daleką podróż, aby poznawać obce miejsca, kontynenty, dzikie zwierzęta dalekich krajów oraz ich zwyczaje. Wykonały prace plastyczne „Żyrafa” i „Zebra”. Dzieci poznawały też afrykańskie rytmy, w które wprowadziły je piosenki pt. „Afryka, Kongo” oraz „Płyną statki z bananami”. Dzieci rozwiązywały też zagadki słowne o egzotycznych zwierzętach oraz oglądały ilustracje obrazujące życie ludzi w  Afryce. W tym miesiącu dzieci poznały również egzotyczne owoce (cytrynę, pomarańczę, kiwi, banana oraz ananasa) – rozwiązywały o nich zagadki, smakowały je, wąchały, bawiły się w wiele zabaw ruchowych. Kolejne urodziny świętowali w lutym Kubuś i Hania: wszystkiego najsłodszego!!


STYCZEŃ

Zaczął się kolejny rok… Początek stycznia to zwykle okres, w którym skupiamy się na upływie czasu. Upływowi czasu towarzyszą zawsze zmiany: w naszym wyglądzie, charakterze, otaczającym nas świecie. W minionym tygodniu, podczas codziennych zajęć, przedszkolaki poznawały zjawiska rytmiczne występujące w przyrodzie: noc i dzień oraz wzajemne przechodzenie pór roku. Nowy Rok Powitaliśmy pracą plastyczną „Fajerwerki”.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o relacjach między ludźmi młodymi (dziećmi) a starszymi. Jeżeli mówimy o ludziach starszych, naszych babciach i dziadkach, nie możemy zapomnieć o szacunku, który powinniśmy im okazywać. O tym, czym jest szacunek, dzieci przypomniały sobie, słuchając opowiadania pt. „O księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi” M. Szeląg. W czasie kolejnych zajęć przedszkolaki zastanawiały się, co się zmieniło od czasu dzieciństwa ich dziadków. Czy kiedyś były telefony komórkowe i komputery? W jakie zabawy bawili się ich dziadkowie? Co lubili robić i jak wyglądało kiedyś przedszkole? Przedszkolaki mogły dużo „podziałać” plastycznie: rysowały portrety babć i dziadków, wykonywały laurki i prezenty dla Babci i Dziadka. Dzieci bawiły się w tradycyjne zabawy z młodości „babć” i „dziadków” takie jak: „Ojciec Wirgiljusz”, „Mam chusteczkę”.

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta!!!

Podczas styczniowych zajęć w przedszkolu rozmawialiśmy na temat „Sport to zdrowie!”. Dzieci zastanawiały się nad konsekwencjami niewłaściwego ubierania się podczas zimy. Tym samym poznały ogromne znaczenie wartości zdrowia. Wszyscy lubimy zabawy na śniegu, dlatego był to bardzo przyjemny tydzień z bliską dzieciom tematyką sportów zimowych, do których uprawiania szczerze zachęcamy. Dzieci zastanawiały się co to znaczy „dbać o zdrowie”. Zapoznaliśmy się z opowiadaniem M. Szeląg pt. „O źrebaku, który nie doceniał posiadanego zdrowia”. Sympatyczny konik Ferdek pomógł dzieciom zrozumieć, jak wielkim skarbem jest zdrowie. „Niedźwiadki” poznawały sposoby dbania o zdrowie (Co jeść, by być zdrowym? Jak się ubierać, by być zdrowym? Jak dbać o higienę osobistą? Co robić, gdy już zachorujemy?) oraz ludzi, którzy nam w tym pomagają (lekarz, pielęgniarka, stomatolog, farmaceuta).

19 stycznia w naszym przedszkolu gościł teatr „Katarynka”. Dzieci mogły obejrzeć i uczestniczyć w spektaklu zatytułowanym „Polarna przygoda”. Sztuka bardzo nam się podobała 🙂

W styczniu świętowaliśmy 5 urodziny Nikoli  !!!!!

Pozdrawiamy – Niedźwiadkowe Panie: Ewa i Agnieszka 🙂


 


ROK PRZEDSZKOLNY  2021/2022


GRUDZIEŃ

Rozpoczął się grudzień, a wraz z nim oczekiwania dzieci związane z zimą, śniegiem, Świętami Bożego Narodzenia i Mikołajem. W świat zimy wprowadziły nas opowiadania:  „Gawronek poznaje zimę”, z którego dzieci dowiedziały się po czym rozpoznać tę porę roku oraz „Zawierucha” będąca wstępem do działań matematycznych związanych z liczeniem, porównywaniem wielkości, kształtów śnieżynek, tworzeniem rytmów oraz zbiorów.

 6 grudnia, w dniu swoich imienin, nasze Przedszkole odwiedził Mikołaj! Przyszedł do dzieci z workiem pełnym prezentów i z życzeniami na nadchodzące Święta i Nowy Rok! „Niedźwiadki” zaśpiewały Mikołajowi piosenkę, wykonały kilka zadań i pięknie pozowały do zdjęć, odbierając prezenty – niespodzianki! Dziękujemy Mikołaju!

Dzieci zapoznały się z nową wartością, jaką jest „cierpliwość”, na podstawie opowiadań: „Cierpliwość i ciasto drożdżowe” oraz „O sikorce, która dla przyjaciela nauczyła się cierpliwości”. Aby cechę tę w sobie rozwijać, uczyły się spokojnego czekania na swoją kolej w różnych sytuacjach. W kolejnym tygodniu przedszkolaki dowiadywały się, w jaki sposób pomagać ptakom i zwierzętom w czasie zimy. Dzieci wychodziły do ogrodu przedszkolnego lub spacerowały po okolicy, przyglądając się ptakom, słuchając dźwięków przez nie wydawanych, szukały budek lęgowych i karmników, sypały do nich ptasie przysmaki.

Rozpoczął się wyjątkowy czas oczekiwania na magiczne święta –  święta Bożego Narodzenia. W tematykę wigilijną wprowadził dzieci utwór      G.Lipińskiej pt. „Pomocnicy Mikołaja”, na podstawie którego maluchy rozmawiały o dobroczynności. Wykonały również ozdoby choinkowe – pawie oczka, które  zawiesiły na naszej przedszkolnej choince. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas WIELKIMI krokami. Wspólnie przypominaliśmy sobie zwyczaje związane z Wigilią takie jak: nakrywanie do stołu, nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń świątecznych, szykowanie prezentów. Dzieci wysłuchały fragmentu wiersza pt. „Wieczór Wigilijny” T. Kubiaka i rozmawiały na temat jego treści oraz opowiadały „Jak wyglądają święta w ich domach”.

W grudniu świętowaliśmy 4 urodziny Mikołaja!!!!

Drodzy Rodzice, na nadchodzący Nowy Rok życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz co dzień grzecznych dzieci!

Pozdrawiamy  – Niedźwiadkowe Panie: Ewa i Agnieszka


LISTOPAD

W listopadzie zajmowaliśmy się tematyką miejsca zamieszkania. Dzieci poznawały nie tylko najbliższą okolicę, nazwę miejscowości, w której żyją, ale również budynki, w których mogą mieszkać ludzie w mieście lub na wsi – domy, bloki, wieżowce. W czasie działań matematycznych dzieci poznały pojęcia wysoki i niski, a także budowały własne budynki z klocków. Rozmawialiśmy o nowej wartości – „wolności” na podstawie opowiadania pt. „Dzień Niepodległości” G. Lipińskiej. Na podstawie wiersza pt. „Miasto” U. Kamińskiej przedszkolaki dowiedziały się, że należy słuchać rodziców podczas spacerowania po mieście i nie należy się od nich oddalać. Warto również porozmawiać z dzieckiem na temat miejsca zamieszkania i adresu oraz o tym, komu takie informacje można zdradzać, a komu nie. Listopad to miesiąc, w którym przedszkolaki poznawały symbole związane z Polską. Przypomniały sobie kolory flagi, godła, słuchały również i uczyły się śpiewać hymnu państwowego w pozycji na baczność. Uczyły się też śpiewać piosenki pt. „Mały Polak, przedszkolak”. Dzieci wykonały domki z pudełek po zapałkach i umieściły je na narysowanej uprzednio mapie Polski, tworząc pracę plastyczną – „Polska – mój dom”. Przedszkolaki zastanawiały się nad pojęciem „wolności” w odniesieniu do dzikich zwierząt na podstawie opowiadania M. Szeląg pt. „O ptaku, który utracił wolność”. Zrozumiały, dlaczego nie należy łapać, męczyć i przynosić do domu zwierząt żyjących w naturalnych środowiskach. Ulepiły z plasteliny własne, kolorowe ptaszki złotopiórki. Podczas kolejnych dni dzieci poznawały zwierzęta domowe, ich zwyczaje, sposoby opieki nad nimi, rasy psów, bawiły się w różne zabawy związane z tą tematyką. Przedszkolaki zastanawiały się nad pojęciem „kreatywności”. Zrozumienie tego trudnego słowa ułatwiło opowiadanie M. Szeląg pt. „Zapraszamy kreatywność” oraz działania wyzwalające twórczość dzieci. Ostatni tydzień listopada umilała nam bardzo przyjemna tematyka – muzyka. Muzyka połączona była z działaniami matematycznymi, podczas których dzieci liczyły dźwięki wygrywane na instrumentach, a następnie powtarzały je, odliczały tyle samo orzechów lub wykonywały tyle razy wskazaną czynność. Były to świetne ćwiczenia słuchowe, koncentrujące uwagę przedszkolaków. Kreatywności nie da się rozwinąć bez twórczego działania! Dlatego i tym razem dzieci tworzyły –  wygrywały muzykę na różnych przedmiotach służących do codziennego użytku. Przedszkolaki przebywały często na świeżym powietrzu, stały się odkrywcami wiatru i tropiły go różnymi sposobami. „Niedźwiadki” wykonały pracę plastyczno – techniczną „Kolorowe latawce” z różnorodnych materiałów. Przedszkolaki uczestniczyły też w bardzo ciekawych warsztatach „Poznaję świat”, w czasie których poznawały zwyczaje, zabawy, stroje i warunki życia dzieci w innych, czasem egzotycznych krajach.

Pozdrawiamy serdecznie – „Niedźwiadkowe” Panie: Ewa i Agnieszka.


PAŹDZIERNIK

Październik to najpiękniejszy jesienny miesiąc. Za oknem mienią się kolorowe drzewa i krzewy, a trawniki przykryły wielkie dywany z opadłych liści. W przyrodzie na dobre zagościła już jesień… Dzieci w zabawach dydaktycznych i piosenkach poznawały cechy jesiennej pogody oraz określały zmiany zachodzące w przyrodzie. Podczas jesiennych spacerów zbierały liście, żołędzie, kasztany i szyszki, dzięki czemu w sali mógł powstać „jesienny kącik”. Zgromadzone w nim „dary” wielokrotnie były wykorzystywane do tworzenia różnorodnych prac plastycznych: „Jesienne drzewa”, „Sowy”, „Liski w liściach”, „Koszyki Pani Jesieni”. W trakcie zajęć przyrodniczych dzieci uczyły się jak rozpoznawać jesienne dary, łączyły w pary owoce z drzewami, z których one pochodziły, poznawały wybrane grzyby jadalne i trujące. Przedszkolaki uczestniczyły też w akcji sadzenia cebulek krokusów przed przedszkolem. Efekty naszych działań będziemy podziwiać wiosną:) Tematem omawianym w tym czasie było również przygotowanie zwierząt do zimy. Dzieci chętnie poznawały zwyczaje niektórych z nich (sarna, bocian, jeż, niedźwiedź, wiewiórka). „Niedźwiadki” uczyły się również jesiennych piosenek: „Toczą się kasztanki trzy”, „Wiewióreczka mała”, „Dwa malutkie jeże”, „Jesienna wyliczanka”. Dzieci poznały popularne polskie jesienne owoce, nazwy drzew owocowych. Dla ludzi jesień jest równie pracowitym czasem, a obfitość warzyw i owoców zachęca do kulinarnych działań. Mali kucharze przygotowali pyszne „owocowe szaszłyki”. Skarby jesieni to również warzywa. Dzieci poprzez liczne wiersze, masażyki, zabawy paluszkowe i rymowanki poznawały różne rodzaje warzyw oraz czynności jesienne wykonywane w ogrodzie związane z pracą ogrodnika. Przedszkolaki zastanawiały się również, w jaki sposób rosną warzywa, które części pietruszki, marchewki, buraka czy ziemniaka się zjada i gdzie one rosną – nad ziemią czy w ziemi. W tym miesiącu nie zabrakło również pobytu na świeżym powietrzu i zabaw swobodnych, obserwacyjnych i ruchowych w ogrodzie oraz w sali przedszkolnej. Piąte urodziny w październiku świętował Wojtek:)

Pozdrawiamy- „Niedźwiadkowe Panie”: Ewa i Agnieszka.


WRZESIEŃ

Po raz kolejny „Niedźwiadki”, w nieco zmienionym składzie,  witają po wakacjach! Część dzieci kontynuuje przedszkolną przygodę w naszej grupie, dla większości jest to jednak nowe miejsce, nowa grupa rówieśnicza i nowe Panie. Aby ułatwić dzieciom adaptację w nowym środowisku, organizowałyśmy zabawy integracyjne oraz poświęciliśmy dużo czasu na zagadnienie przyjaźni. Przedszkolaki nauczyły się kilku piosenek,  zabaw kołowych i muzyczno-ruchowych. Każde dziecko wybrało swój znaczek, który przyczepiliśmy w szatni i na krzesełkach w sali przedszkolnej. Ułożyliśmy też wspólny „Kodeks grupy”. Stworzyliśmy tablicę urodzin, wykonaliśmy również pierwsze prace plastyczne: „Kolorowa piłka”, „Serce przyjaźni” oraz „Mój tort urodzinowy”. W kolejnych tygodniach września rozmawialiśmy o szeroko pojętym  bezpieczeństwie i zadaniach ludzi wykonujących ważne społecznie zawody (lekarz, policjant, strażak). Zapoznały się również z wyglądem pojazdów specjalnych. Dzieci uczestniczyły w wycieczce na skrzyżowanie, podczas której uczyły się w jaki sposób należy bezpiecznie poruszać się po chodniku i przechodzić przez jezdnię. Podczas wielu zabaw ruchowych i dydaktycznych utrwalały poznane wiadomości, stworzyły też kolejne prace plastyczne: „Sygnalizator świetlny”, „Kolorowe samochody” i „Jestem strażakiem”. Ważną częścią zajęć związanych z bezpieczeństwem było zapoznanie dzieci z rolą numeru alarmowego „112” – dzieci mogły poznać i utrwalić jego wygląd, a także podczas wielu zabaw przećwiczyć, jak się go używa w sytuacji zagrożenia życia (na przykład w zabawie „Dzwonimy na 112”). We wrześniu świętowaliśmy w naszej grupie piąte urodziny Tymona!!! Pogoda za oknem wciąż dopisuje i zachęca do jesiennych spacerów i częstego przebywania na świeżym powietrzu. Korzystając z tej pięknej aury, staraliśmy się spędzać jak najwięcej czasu w ogrodzie przedszkolnym.

Pozdrawiamy- Niedźwiadkowe Panie: Ewa i Agnieszka


ROK PRZEDSZKOLNY  2020/2021


LUTY

Przez pierwszy tydzień rozmawialiśmy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie
z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęciliśmy dwóm żywiołom: ziemi i wodzie. Dzieci poznały skarby Ziemi i ich wielką moc. Dowiedziały się, że bez wody nie byłoby życia. Badaliśmy stany skupienia wody, dzięki czemu dzieci potrafią je nazwać. Przedszkolaki stworzyły prace
plastyczno-techniczne pt. „Wiatraczek” i „Akwarium”.
5 lutego odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy! Dzieci świetnie się bawiły przy dźwiękach muzyki z różnych kontynentów, z dumą prezentowały swoje piękne, kolorowe stroje.
W kolejnym tygodniu kontynuowaliśmy tę samą tematykę. Dużo miejsca poświęciliśmy dwóm żywiołom: powietrzu i ogniowi. Dzieci dowiedziały się, że bez powietrza, a w szczególności tlenu, nie byłoby życia, i że ogień jest bardzo groźny, ale też potrzebny i użyteczny. Poznały numer alarmowy: 112, którego należy użyć także wtedy, gdy zauważy się skutek działania żywiołu: pożar, powódź, trąbę powietrzną, osunięcie ziemi itp.
W trzecim tygodniu lutego rozmawialiśmy o otwartości na podróże i odkrywanie nowych krain. Dzieci dowiedziały się, że można podróżować na wiele sposobów, wykorzystując różne środki transportu. Dowiedziały się także, co składa się na ekwipunek podróżnika i jakie jest jego przeznaczenie. W tym tygodniu przedszkolaki poznały głoskę r. Szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską, stworzyły kolorowankę „Rama literki R, r”.
Dzieci poznały liczbę 7 – dokładały i odkładały przedmioty tak, żeby było ich 7, liczyły w zakresie 7 oraz porównywały liczebności zbiorów. Nauczyły się „Piosenki o podróżach” i uczestniczyły w zabawach muzyczno-tanecznych. Stworzyły prace plastyczno-techniczne pt. „Balon” oraz „Pączki” – to w związku z tradycją „tłustego czwartku”. Oprócz pączków papierowych, były też prawdziwe J. Stworzyliśmy również prace plastyczno-techniczne pt. „Ognisko”.
W ostatnim tygodniu lutego dzieci dowiedziały się, że można podróżować w różne regiony świata. Poznały globus – dowiedziały się, że przedstawia on kulę ziemską. Rozmawialiśmy na temat mieszkańców ciepłych krajów i Dalekiej Północy – ich zwyczajach oraz zwierzętach zamieszkujących te regiony. „Niedźwiadki” stworzyły prace plastyczne „Afrykańskie krajobrazy”. W tym tygodniu dzieci poznały głoskę g, tworząc wspólną kolorowankę „Gazeta literki G, g”. Szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską.W wolnych chwilach korzystaliśmy z uroków zimy, bawiąc się na śniegu i zjeżdżając z górki na „jabłuszkach”.
Najsłodsze życzenia składamy lutowym jubilatom: Maksowi, Asi
i Paulince S.
Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe” Panie


    STYCZEŃ

W pierwszym tygodniu nowego roku poznawaliśmy noworoczne zwyczaje. Podawaliśmy nazwy pór roku, starliśmy się zapamiętać po kolei następujące po sobie nazwy miesięcy oraz dni tygodnia. Przez cały tydzień kształtowaliśmy wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyliśmy się właściwych zachowań w stosunku do nich.
Upływający czas mierzymy za pomocą zegarów – poznaliśmy różne ich rodzaje. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską z, stworzyliśmy kolorowankę „Zamek literki Z, z”.
Dzieci szukały odpowiedzi na pytania: Dlaczego babcia i dziadek są ważnymi osobami w życiu dziecka?; Kim są dla was babcia i dziadek?; Skąd wiemy, że dziadkowie też byli małymi dziećmi?; Dlaczego szacunek dla osób starszych jest taki ważny?
W tym tygodniu poznaliśmy nową głoskę –b. Tradycyjnie stworzyliśmy wielką kolorowankę „Balon literki B, b”.
Nasze zmysły pobudziły również piosenki „Cza-cza dla babci” i „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”. Bardzo szybko się ich nauczyliśmy. Wykorzystaliśmy je do przygotowania przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Sami robiliśmy prezenty dla naszych babć i dziadków –  kwitnące różane drzewka.
Przez kolejne tygodnie stycznia kształtowaliśmy wartość dotyczącą sprawności fizycznej. Wiemy, że jest ona niezbędna dla zachowania zdrowia każdego człowieka. Sprawność fizyczna przyczynia się również do naszego dobrego samopoczucia. Dzieci wiedzą, gdzie można bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie. Przedszkolaki badały śnieg i potrafią już określić, czy można z niego ulepić bałwana, czy jednak jest zbyt sypki.
W tym tygodniu poznaliśmy nową głoskę –n. Potrafimy globalnie odczytać wyraz nos. Wyszukiwaliśmy też przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską n.
Nasze zmysły pobudziła piosenka „Zimowa poleczka”, której bardzo szybko się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się także tańczyć krok podstawowy polki.
Robiliśmy prace plastyczno-techniczne o tematyce zimowej – „Zimowe drzewo”. Poznaliśmy nieco historię igrzysk olimpijskich oraz gatunki dyscyplin sportowych charakterystycznych dla aktualnej pory roku – zimy. Przypomnieliśmy sobie, jak należy dbać o swoje zdrowie zimą. Pamiętaliśmy o ciepłych strojach oraz ubraniach dla ludzi aktywnych. Dużo czasu poświęciliśmy piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Rozpoznawaliśmy głoskę s poprzez ćwiczenia słuchowe, utrwalaliśmy liczby od 1 do 5; poznaliśmy liczbę 6, przeliczaliśmy, klasyfikowaliśmy przedmioty.
Styczniowym jubilatkom – Zosi i Weronice – życzymy jeszcze raz wszystkiego najwspanialszego.
Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe” Panie


GRUDZIEŃ

W pierwszym tygodniu grudnia rozpoczęliśmy poznawanie nowej wartości – troskliwości. Omawialiśmy ją w kontekście opieki nad zwierzętami, dbania o ich los (szczególnie ptaków) w związku z nadchodzącą porą roku – zimą.
Byliśmy pochłonięci słuchaniem opowiadań, rozwiązywaniem zagadek o zwierzętach, zauważyliśmy, że pogoda naprawdę im nie sprzyja. Deszcze, wiatr, czasem mróz, zimne i ciemne już dni – to oznaki zbliżającej się wielkimi krokami zimy.
Nie lada wyzwaniem okazało się poszukiwanie w pamięci nazw zwierząt rozpoczynających się na głoskę k, ale za to czytanie globalne wyrazu kot było proste i nie wymagało od nas większego wysiłku. Podobnie rzecz się miała z liczbą 4 – wiemy doskonale, że wśród wielu zwierząt czworonożnych to właśnie kot spada na 4 łapy. Przy okazji mierzyliśmy długość stopami, krokami, patykiem, sznurkiem.
Następny tydzień był mocno energetyczny, ponieważ niemal każdego dnia pojawiało się słowo energia. Zmieniające się warunki pogodowe spowodowały, że troszczyliśmy się o to, by wszystkim było ciepło, miło i przyjemnie podczas długich, chłodnych wieczorów.
Przypominaliśmy sobie o ciepłych ubraniach, poznawaliśmy materiały, z jakich są wykonane i określaliśmy ich cechy. Dowiedzieliśmy się, skąd i w jaki sposób bierze się w naszych domach prąd. Poznawaliśmy odnawialne źródła energii, rozwiązywaliśmy zagadki o urządzeniach elektrycznych. Przypominaliśmy, jak nasze prababcie dawały sobie radę z praniem bez użycia prądu. Poznaliśmy liczbę 5 i mierzyliśmy długości stopą, dłonią, palcem.
Kolejne tygodnie poświęciliśmy tematyce przygotowań świątecznych, nie tylko w zakresie porządków domowych, lecz także jako okazji do budowania współpracy między członkami rodziny czy grupy przedszkolnej.
Zaczęliśmy, jak nakazuje tradycja świąteczna, od pierwszej gwiazdki – mówiliśmy o własnych marzeniach, potrzebach. Nie zapomnieliśmy o zwyczaju składania sobie życzeń – przygotowaliśmy świąteczne kartki pocztowe. Kolejnym zadaniem, którego realizacja wymagała od nas umiejętności współpracy, było przygotowanie świątecznej dekoracji – papierowego łańcucha na choinkę.
15 grudnia odbyły się warsztaty świąteczne, na których dzieci wykonywały ozdoby choinkowe, śpiewały kolędy i pastorałki, podzieliły się też opłatkiem i złożyły sobie życzenia tworząc ciepłą, rodzinną atmosferę zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia.
Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe” Panie


LISTOPAD

W pierwszym  tygodniu listopada  rozmawialiśmy o miłości do ojczyzny w kontekście lokalnym – naszej miejscowości i regionu. Omawialiśmy sposoby budowania domów, przypominaliśmy sobie adresy oraz zasady podawania ich obcym osobom. Dzieci poznały kilka strojów i tańców ludowych z różnych regionów Polski. Bawiły się przy melodii walczyka, poleczki i krakowiaka. Wykonały prace plastyczne: „Polska – mój dom” i „Strój ludowy mojego regionu – Łowiczanka”. Dzieci poznały głoskę d. Wyszukiwały ją w podanych wyrazach. Czytały globalnie wyraz dom. Wspólnie pokolorowały tematyczną kolorowankę „Dom litery D, d”.

W następnym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy o miłości do ojczyzny. Dzieci poznały historię powstania państwa, wysłuchały legendy o białym orle. Przypominaliśmy sobie jak wyglądają symbole narodowe:  godło, Hymn, flaga oraz jak należy się zachować podczas słuchania i śpiewania  Hymnu narodowego. „Niedźwiadki”  uczyły się śpiewać Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego. 10 listopada, wspólnie z dziećmi z innych grup, odśpiewały jego 4 zwrotki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Poznawaliśmy też mapę Polski, wykonaliśmy pracę plastyczną przedstawiającą zapis nutowy „Mazurka Dąbrowskiego” oraz biało – czerwone kwiaty dla Polski.

Działania edukacyjne kolejnego tygodnia prowadziły do poznawania sposobów spędzania wolnego czasu. Zapoznaliśmy się z określeniem hobby, dzieci opowiadały o swoich zainteresowaniach, o tym, co lubią robić w czasie wolnym. Przypominaliśmy zasady korzystania z Internetu przez dzieci oraz właściwego zachowania się w kinie i teatrze. Czytaliśmy globalnie wyraz ekran, szukaliśmy głoski e. Klasyfikowaliśmy obiekty,  przeliczaliśmy przedmioty, poznaliśmy liczbę 3. Wykonaliśmy prace plastyczne, wykorzystując różne techniki. Powstały piękne „Jesienne krajobrazy”.

W ostatnim listopadowym tygodniu kontynuowaliśmy tematykę naszych zainteresowań. Poznaliśmy zainteresowania kolekcjonerskie znanego pisarza Juliana Tuwima. Dowiedzieliśmy się dużo o pszczołach, ich pracowitości, o tym, jak ważne są dla życia na  Ziemi. „Niedźwiadki” wykonały prace plastyczno – techniczne „Pracowite pszczółki”. Czytaliśmy globalnie wyraz ul, szukaliśmy głoski u w wyrazach, stworzyliśmy kolejną wielką kolorowankę „Ul litery U, u”. Śpiewaliśmy piosenkę „A ja patrzę, a ja słucham”.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia wykonaliśmy „Misiowe opaski”. Tego dnia sami byliśmy pluszowymi niedźwiadkami.

Świętowaliśmy też kolejne urodziny w naszej grupie: 5 lat skończyli Ola i Szymon!! Kochani, życzymy Wam wszystkiego najsłodszego i nieustająco – zdrowia.

Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe”  Panie


PAŹDZIERNIK

W pierwszym tygodniu października podziwialiśmy piękno jesiennej przyrody. Ustaliliśmy, że każdy z nas może inaczej odbierać piękno, a to, co podoba się jednej sobie, niekoniecznie musi podobać się innej.

Poznawaliśmy różne gatunki drzew – rozpoznawaliśmy ich liście i owoce, podziwialiśmy jesienne barwy. Dzieci dowiedziały się, dlaczego liście zmieniają kolor i co to jest chlorofil.

Przedszkolaki poznały głoskę m. Podczas zabaw wyszukiwały głoskę w podanych słowach. Dzieci poznały także liczbę 1. Przeliczały elementy w zbiorach i odnajdywały zbiory 1-elementowe. Nauczyły się śpiewać piosenkę „Malowała jesień”, uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenki. wykonały też pracę plastyczną „Jesień i liście”.

W kolejnym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy o pięknie przyrody. Dzieci poznawały kolejne elementy elementów lasu i parku – tym razem uwagę skierowaliśmy na zwierzęta. Poznawaliśmy ich gatunki, warunki życia, rodzaje pokarmu oraz sposoby, w jakie zwierzęta przygotowują się do zimy i dlaczego niektórym zwierzętom zimą zmienia się kolor i gęstość sierści. Rozmawialiśmy o gatunkach ptaków, które odlatują z Polski na zimę oraz o tych, które z nami zostają. „Niedźwiadki” wykonały prace plastyczne „Jesienne sowy”, z wykorzystaniem zebranych na spacerze kolorowych liści. Przedszkolaki poznały głoskę l, wyszukiwały ją w podanych wyrazach. Przeliczały elementy w zbiorach i odnajdywały zbiory 1- i 2-elementowe.

Trzeci tydzień października rozpoczął się bardzo pracowicie –  rozmowami o pracowitości ludzi oraz zwierząt (np. mrówek). Poznawaliśmy cechy różnych owoców – ich smak, zapach, kolor, zastosowanie. Dowiedzieliśmy się też, jak są zbudowane niektóre owoce i grzyby. Obserwowaliśmy przyrodę w ogrodzie przedszkolnym, zbieraliśmy liście, szyszki, patyki. Dzieci wykonały „Ziemniaczane cudaki” z ziemniaków, drucików kreatywnych, koralików i  kolorowych piórek. Przedszkolaki poznały głoskę t. wyszukiwały ją w podanych wyrazach i nazwach przedmiotów. Czytały globalnie wyraz tata. Przeliczały elementy w zbiorach i odnajdywały zbiory 1-, 2-elementowe i większe.

W ostatnim październikowym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy na temat pracowitości. Skoncentrowaliśmy na przygotowaniach człowieka do zimy – sposobach przetwarzania i przechowywania owoców, warzyw, grzybów i innych darów jesieni. Dzieci stworzyły pracę plastyczną „Dary jesieni w słoikach”, techniką stemplowania.. Przedszkolaki poznały głoskę i. Wyszukiwały głoski w wyrazach, czytały globalnie wyraz igła. Z sosnowych igieł, plasteliny i koralików „Niedźwiadki” zrobiły kolorowe „Jeże na spacerze”. Przeliczały elementy w zbiorach, dodawały je i odejmowały. Poznały liczbę 2.

Wspólnie graliśmy w gry dydaktyczne, bawiliśmy się w sali i w ogrodzie przedszkolnym, słuchaliśmy utworu „Czardasz” Vittorio Monti’ego, dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych. W październiku świętowaliśmy 5 urodziny Paulinki P. i Olusia oraz 4 urodziny Wojtusia. Wszystkim szanownym jubilatom jeszcze raz życzymy zdrowia, radości i wspaniałych przyjaciół!!!

Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe Panie”

Invalid Displayed Gallery


WRZESIEŃ

Pełni wakacyjnych wrażeń, z olbrzymim bagażem pamiątek i emocji, witamy w nowym roku szkolnym. Dla niektórych z nas, będzie to już trzeci rok wspólnych zabaw i czasu spędzonego razem. Po wakacjach w  „Niedźwiedziej” rodzinie pojawiło się 10 nowych dzieci: 8 czterolatków i 2 pięciolatków. Kochani, serdecznie was witamy i bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszej grupy! Dla niektórych  są to pierwsze dni w nowej, przedszkolnej rzeczywistości, którą próbujemy wspólnie oswoić. Wspólnie przypominaliśmy sobie  również,  na czym polegają przedszkolne zasady i stworzyliśmy kodeks dobrego zachowania obowiązujący w naszej małej społeczności. Aby lepiej się poznać, przedszkolaki często bawiły się w zabawy integrujące grupę, pomagające zapamiętać imiona wszystkich dzieci oraz Pań. „Niedźwiadki”  stworzyły swoje pierwsze prace plastyczne – śmieszne portrety z różnych materiałów plastycznych.

Podczas zabaw dzieci określały położenie przedmiotów z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia drugiej osoby, stosowały określenia: na, pod, obok, pod, z prawej, z lewej, za itp. Dzieliły słowa i wyrazy na sylaby za pomocą klaskania, tupania, uderzania o przedmioty.

W następnym tygodniu dzieci przypominały sobie (a niektóre poznawały:) rozmieszczenie pomieszczeń w przedszkolu i teren wokół niego. Rozmawialiśmy o tym, jakie osoby pracują w przedszkolu i czym się zajmują. Wspólnie stworzyliśmy w sali kąciki tematyczne. Omówiliśmy, czym zajmują się architekt i urbanista. Podczas zabaw dzieci określały miejsca położenia różnych przedmiotów w przestrzeni – w stosunku do różnych innych przedmiotów.

Przedszkolaki szukały wyrazów i słów zaczynających się podaną głoską. Układały rytmy, ciągi obrazków, przedmiotów, a następnie tworzyły nowe układy według określonego kodu. Przypominały sobie wygląd i nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt), bawiły się mozaiką geometryczną układając wymyślone kształty. Z figur geometrycznych przygotowanych z materiałów o różnej fakturze układały kolorowe pajacyki.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, w tym przede wszystkim bezpieczeństwie pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego. Dzieci poznawały i przypominały sobie podstawowe zasady ruchu drogowego, zachowania się podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy, zachowania się podczas jazdy rowerem, samochodem itp. Przedszkolaki poznawały znaki drogowe, określały ich znaczenie, podawały kolory i kształty znaków drogowych, wykonywały dużo ćwiczeń z użyciem kolorowych figur geometrycznych. W naszym przedszkolu pojawili się przedstawiciele brwinowskiej Straży Miejskiej z miasteczkiem ruchu drogowego, na którym przedszkolaki mogły realnie poćwiczyć prawidłowe przechodzenie na drugą stronę ulicy z wykorzystaniem pasów i sygnalizacji świetlnej.

Podczas zabaw językowych dzieci podawały wyrazy rozpoczynające się głoską o, dzieliły słowa na sylaby, składały sylaby w wyrazy (analiza i synteza), wykonywały ćwiczenia usprawniające aparat mowy, słuchały wierszy i opowiadań.

W ostatnim  tygodniu września kontynuowaliśmy rozmowy na temat bezpieczeństwa. Dzieci uczyły się, jak być asertywnym w różnych sytuacjach – w kontaktach ze znajomymi     i nieznajomymi. Poznawały instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy – pogotowie, policję, straż pożarną. Uczyły się numerów alarmowych i prawidłowego sposobu wzywania pomocy. Dzieci dowiedziały się, że w takich sytuacjach niezwykle ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ale nie można tych informacji przekazywać każdej napotkanej osobie.

We wrześniu 5 urodziny obchodzili Hania i  Mateusz!!! Kochani, życzymy Wam dużo zdrowia, miłości bliskich, wspaniałych koleżanek i kolegów!!!

Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe” Panie:)

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY  2019/2020


Luty

„Już karnawał włożył maskę,

drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem!

Wpadł jak wicher do pokoju.

W czym? W karnawałowym stroju!”

Luty powitał nas tematyką karnawałową, dzieci dowiedziały się czym jest karnawał i jak obchodzi się go w różnych częściach naszej planety. Przedszkolaki wypowiadały się na temat wymarzonych strojów karnawałowych, wykonały własne maski karnawałowe, które ozdabiały brokatem i cekinami. 5 lutego w naszym przedszkolu odbył się wyczekiwany przez wszystkich bal! Tematyką tegorocznego balu był „Podwodny świat”; sala balowa udekorowana została kolorowymi rybkami, muszelkami, wodorostami, ośmiornicami oraz postaciami syrenek. „Niedźwiadki” również wykonały karnawałowe prace plastyczne o tematyce tożsamej z tematem balu: pomalowały farbami sylwety rybek, koników morskich, ośmiornic i udekorowały je cekinami i brokatem. Przedszkolaki poprzebierały się w piękne stroje o różnorodnej tematyce: na bal przybyły wróżki, księżniczki, jednorożce, flamingi, syrenki, kotki, piraci, policjanci, kowboje, wodorosty i wiele innych barwnych postaci. Zabawa prowadzona przez Wodzirejów przy rytmach znanych przebojów bardzo się wszystkim podobała! Niektórzy stwierdzili nawet, że to był najlepszy dzień w życiu:))

Kolejny tydzień przeniósł nas w krainę baśni, bajek i legend. Przypomnieliśmy sobie kilka baśni, między innymi „Trzy małe świnki”. Przedszkolaki miały okazję spróbować swoich sił jako aktorzy; chętne dzieci wcielały się w role świnek oraz wilka i z pomocą narratora – nauczyciela odgrywały przedstawienie dla koleżanek i kolegów. W świat legend zabrali nas „Bazyliszek” i „Smok Wawelski”, których historię poznawaliśmy. Dzieci oceniały postępowanie bohaterów i klasyfikowały ich jako dobrych lub złych, odpowiadały też na pytania, czego uczą nas bajki, baśnie i legendy. Dzieci rozwijały twórcze myślenie i kreatywność poprzez wymyślanie własnych opowieści, co sprawiało im dużą radość. Po wysłuchaniu wiersza D. Wawiłow „Trójkątna bajka” przypominały sobie i utrwalały kształty oraz nazwy figur geometrycznych. Rozwijały wyobraźnię przestrzenną poprzez układanie wzorów, kształtów, budowli z mozaiki geometrycznej.

W lutym „Niedźwiadki” zajmowały się również tematyką zamierzchłych czasów, poszerzały wiedzę na temat skamielin, dinozaurów i starożytnych cywilizacji. Podczas zajęć dzieci doskonaliły różne umiejętności matematyczne, takie jak porównywanie liczebności zbiorów, szeregowanie od elementu najmniejszego do największego i odwrotnie. Następny ciekawy temat tygodnia to „Wynalazki”. Przedszkolaki zastanawiały się, jak wyglądałby świat bez ważnych odkryć i wynalazków, np. bez elektryczności czy koła. Poznawały dawne odpowiedniki współczesnych urządzeń: pralki, czajnika, tramwaju. Nieco więcej czasu poświęciliśmy dwóm  współczesnym wynalazkom: telefonowi i komputerowi. Rozmawialiśmy nie tylko o ich funkcjonalności i przydatności, ale też o zagrożeniach jakie mogą powodować np. uzależnienie od gier, niepewne strony internetowe. W tym miesiącu starsze dzieci z naszej grupy poznawały kolejne litery: „B”, „b”, „N”, „n”, „P”, „p”. Oprócz utrwalania ich wyglądu i rozpoznawania wśród innych, dzieci czytały sylaby oraz układały proste słowa zawierające te i inne wcześniej poznane litery. Bardzo chętnie bawiły się układanką sylabową.

Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe” Panie:)

Invalid Displayed Gallery


 Styczeń

„Już jest styczeń- a dzieci

starsze są o rok cały!

Śnieg pada, a czas leci

jak sanki z górki białej!”

Prawie wszystko się zgadza; dzieci starsze, my starsi… tylko ze śniegiem tej zimy bardzo, bardzo słabo, więc śniegowe zabawy odeszły w niebyt… Niemniej bardzo radośnie witamy w Nowym Roku! W pierwszym tygodniu stycznia zajęliśmy się tematem kalendarza. Skupialiśmy się na porach roku, miesiącach, dniach tygodnia, a także różnych sposobach pomiaru czasu. Utrwalaliśmy kolejność pór roku, a przy tym doskonaliliśmy umiejętności matematyczne, takie jak dostrzeganie rytmu, sekwencji. Przedszkolaki próbowały rozróżnić pojęcia takie jak sekunda, minuta, godzina. Kolejny tydzień zabrał nas w daleką podróż do odległej krainy na koła podbiegunowe, by poznać zwierzęta tam żyjące. Dzieci wykonały pracę plastyczną – „Pingwin na lodowej krze”, brały też udział w doświadczeniach związanych z lodem, a także ochroną przed zimnem. Starsze dzieci z naszej grupy poznały literę „U, u” oraz liczbę 8. Kolejny tydzień w całości poświęcony był obchodom Dnia Babci i Dziadka. Jest to święto, które bardzo lubimy celebrować wraz z naszymi przedszkolakami, dlatego przygotowaliśmy dla wspaniałych Gości różne niespodzianki! W tym roku postanowiliśmy przedstawić „Jasełka dla Babci i Dziadka”, w związku z czym przedszkolaki wykonały dla swoich Babć i Dziadków stosowne zaproszenia. Z zapałem powtarzały też swoje role oraz uczyły się okolicznościowych piosenek i wierszyków. Dużą przyjemność sprawiła przybyłym Gościom okolicznościowa gazetka przedstawiająca  zdjęcia Babć i Dziadków z czasów, kiedy byli dziećmi, nastolatkami, młodymi rodzicami… Piękne zdjęcia i piękne wspomnienia!!! Bardzo dziękujemy za udostępnienie rodzinnych fotografii 🙂 Dla swoich bliskich „Niedźwiadki” wykonały też prezenty – obrazki z drewna i mchu :)) Uroczystość była bardzo udana, występy dzieci spotkały się z niezwykle gorącym przyjęciem!!! Obchody zakończyły się pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców oraz Przedszkole. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za liczne przybycie i spędzenie czasu z wnuczętami, niezmiernie miło było nam Was gościć! Zapraszamy ponownie w odwiedziny!!!

W ramach cyklu „Zawody naszych Rodziców” gościliśmy w przedszkolu Tatusia Hani, który przyszedł opowiedzieć „Niedźwiadkom” o swojej pracy. Nasz Gość przygotował się bardzo profesjonalnie, przyniósł stosowne gadżety potrzebne w pracy przy budowie, zaproponował dzieciom zabawę w projektowanie domów, a następnie budowanie z klocków na podstawie wykonanych projektów! Przedszkolakom bardzo podobały się zajęcia, a Hania była bardzo dumna ze swojego Taty:)) Na zakończenie dzieci otrzymały książeczki – kolorowanki „Bezpieczni w domu i mieszkaniu” oraz odblaskowe opaski!!! Dziękujemy za poświęcony czas i przeprowadzenie ciekawych zajęć!

Pozdrawiamy – „Niedźwiadkowe” Panie:)

Invalid Displayed Gallery


Grudzień

Nadszedł najbardziej oczekiwany przez dzieci czas . Kojarzy się on z radosnym czasem świąt.

Dzieci poznały historię Świętego Mikołaja, opowiadały o swoich marzeniach. W dzień mikołajek czekała na dzieci niespodzianka – wizyta Świętego Mikołaja i prezenty.  Radości nie było końca.

Uczyliśmy się również składać życzenia świąteczne, przecież to bardzo potrzebna umiejętność.

Dzieci z pomocą pań przygotowały kartki świąteczne, które po zaadresowaniu wysłały w Urzędzie Pocztowym do swoich rodziców. Była to super niespodzianka.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o naszych obowiązkach.  Dzieci utrwaliły nazwy różnych zawodów i tych dawnych , jak i tych współczesnych. Z dumą opowiadały o zawodach swoich rodziców. W ramach akcji „ Zawody moich rodziców” i „Zabawa z mamą i tatą” gościliśmy w naszej grupie dwie mamy: mamę Maksia i mamę Ludwika. Obie Panie bardzo ciekawie wprowadziły  dzieci w świat swoich zajęć zawodowych. Oba spotkania były świetną zabawą i interesującym doświadczeniem. Bardzo dziękujemy Mamom za gościnę. Na koniec tygodnia dzieci opowiadały o tym, kim będą w przyszłości.

Następny tydzień to powrót do tematu świątecznego. Rozmawialiśmy  o solidnych przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, wspólnego uczestnictwa w tych przygotowaniach.

Rozmawialiśmy również o świątecznych tradycjach, było mnóstwo zabaw, prac plastycznych, doświadczeń i eksperymentów. Nasze „Niedźwiadki” przygotowały razem z paniami przedstawienie dla rodziców – Jasełka. Występ odbył się na spotkaniu wigilijnym z rodzicami. . Było mnóstwo miłych wrażeń, smakołyków bez liku.

„Niedźwiadki” poznały i utrwalały polskie tradycje świąteczne i te na całym świecie również.

Chętnie opowiadały o sposobach spędzania czasu w święta rozwijając przy tym   ekspresję słowną.

W miesiącu grudniu dużo się działo, było dużo zajęć matematycznych, zajęć z literaturą, zabaw plastycznych, muzycznych. Były też urodziny w naszej grupie, bo to ważne wydarzenie i należy je wyróżnić i dać tym samym dzieciom radość.

Do następnego miesiąca już w Nowym Roku 2020.

Invalid Displayed Gallery


LISTOPAD

Początek listopada skłania do zadumy, wspomnień o bliskich, których już z nami nie ma. W pierwszym tygodniu przypominaliśmy sobie członków naszych rodzin, dzieci stworzyły mapę myśli wokół słowa RODZINA, chętnie opowiadały o swoich bliskich, dzieliły się doświadczeniami. W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, „Niedźwiadki” wybrały się na brwinowski cmentarz, aby zapalić symboliczne lampki na grobach żołnierzy i tym samym uczcić pamięć poległych w walce o ojczyznę. Przedszkolaki uczyły się śpiewać hymn Polski, utrwalały sobie wygląd polskiego godła, wykonały wspólną biało – czerwoną flagę, wzięły udział w akademii z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przygotowanej przez Dzieci i Panie z grupy „Biedronki”. W kolejnym tygodniu zajmowaliśmy się tematyką jesiennej pogody, mieliśmy okazję do wielu eksperymentów i doświadczeń, a także obserwacji przeprowadzanych w naszym przedszkolu, pięciolatki prowadziły własne kalendarze pogodowe. Po omówieniu wiersza J. Tuwima „Dyzio marzyciel” dzieci stworzyły piękne prace plastyczne z puchnącej farby – „Kolorowe chmurki z naszych marzeń”. W listopadzie zajmowaliśmy się również tematem zwierząt domowych, dzieci miały okazję do pochwalenia się wiedzą i doświadczeniami związanymi z hodowaniem domowego pupila. Na zajęcia otwarte zaprosiliśmy niedźwiadkowych Rodziców (dziękujemy za liczne przybycie:)! Temat zajęć „Czy miś to też zwierzę?” bardzo pasował do nazwy naszej grupy i skłonił nas do wykonania mięciutkich „Misiowych portretów”. Koniec listopada to czas, kiedy robi się coraz zimniej i zaczynamy myśleć o przygotowaniach do zimy. Przedszkolaki z zapałem rozwiązywały zagadki o zwierzętach leśnych, dowiedziały się w jaki sposób różne zwierzaki przygotowują się do zimy. Odkryły, że niektóre z nich zapadają w sen zimowy, inne hibernują czy chowają się np. pod liśćmi. Przy omawianiu tematu o ptakach dzieci wysłuchały wiersza J. Brzechwy  „Sójka” i wykonały farbami piękną pracę plastyczną o tym samym tytule. W listopadzie świętowaliśmy Dzień pluszowego Misia oraz kolejne niedźwiadkowe urodziny! Czwarte urodziny obchodzili Ola i Szymek, natomiast 5 lat skończyli Ludwik oraz Ela!! Szanownym jubilatom życzymy wszystkiego najsłodszego:) Był też czas na wspaniałą, kreatywną zabawę :))

Pozdrawiamy – Niedźwiadkowe Panie 🙂

Invalid Displayed Gallery


PAŹDZIERNIK

Październik – piękny miesiąc złotej , polskiej jesieni, która wyznaczała tematykę zajęć w kolejnych tygodniach. W pierwszym tygodniu zajmowaliśmy się darami jesieni: warzywami i owocami. Dzięki przyniesionym przez dzieci eksponatom doskonaliliśmy umiejętności opisu, usystematyzowaliśmy wiedzę na temat jadalnych części warzyw i ich systemów korzeniowych, doskonaliliśmy umiejętności matematyczne: porównywanie liczebności, przeliczanie, układanie zbiorów, klasyfikowanie czy układanie rytmów matematycznych. Tematem kolejnego tygodnia był zdrowy styl życia, zajmowaliśmy się szeroko pojętym tematem zdrowia człowieka. Dzieci przypominały sobie czym jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz utrwalały nazwy produktów należących do poszczególnych pięter piramidy. W związku z tym, że ruch stanowi najważniejsze piętro piramidy, dzieci miały okazję do korzystania z aktywności fizycznej zarówno w przedszkolu jak i na świeżym powietrzu – pogoda sprzyjała spacerom i zabawom na placu zabaw. Zwieńczeniem tygodnia było wprowadzenie numeru alarmowego 112. Z pomocą mnemotechnicznego sposobu, dzieci łatwo zapamiętały numer: 1- usta, 1- nos, 2- oczy. Uczyły się  wybijać ten numer na telefonie oraz rozmawiać  z dyspozytorem. Kolejny tydzień przeniósł nas w magiczną podróż do jesiennego parku i lasu. Przedszkolaki oglądały zdjęcia zwierząt żyjących w lesie, utrwalały sobie ich nazwy, odgadywały zagadki słowne, obrazkowe i słuchowe. Dzieci szukały w pobliskim lesie darów pani jesieni, które następnie przynosiły do przedszkola. Zgromadzone skarby były wykorzystywane do różnorodnych prac plastycznych oraz działań manipulacyjnych. W ostatnim tygodniu października zgłębialiśmy z dziećmi tematykę sztuki, dzieci poznawały nazwy zawodów artystycznych oraz ich atrybuty. Same zamieniły się w artystów  malarzy i stworzyły piękne obrazy: czterolatki – kolorowe astry, pięciolatki – jesienne krajobrazy.

22 października przedszkolaki miały okazję świetnie się bawić w sali zabaw „Tęcza”, gdzie wybraliśmy się na wycieczkę. Było bardzo wesoło i aktywnie, dziękujemy Radzie Rodziców! W przedszkolu również dobrze się bawimy, stworzyliśmy straszną kolorowankę i przygotowaliśmy sobie pyszny podwieczorek: parówki z robalami – pycha!! 🙂 W październiku 4 urodzinki obchodzili Mateusz, Paulinka i Oluś! Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego najsłodszego :))

Invalid Displayed Gallery


Wrzesień

Witaj przedszkole!

Rok przedszkolny rozpoczęliśmy  od przypomnienia sobie norm i zasad życia przedszkolnego.

A nie było łatwo. Rozmawialiśmy i emocjach, przypomnieliśmy sobie ramowy plan dnia, a także było mnóstwo zabaw integracyjnych. Stworzyliśmy również nowy, grupowy regulamin.

W następnym tygodniu skupiliśmy się na wspomnieniach z wakacji na podstawie pamiątek z lata: zdjęć, pocztówek, mapy, muszelek itp. Dzięki pracy z mapą dzieci wiedzą, gdzie leżą morza, jeziora, góry i jak oznaczane są na mapie. Bardzo ważną informacją dla dzieci było uświadomienie jak groźne może być dla nas słońce, choć jest niezbędne do życia. Wykonaliśmy w tym celu eksperyment w naszym ogrodzie dotyczący absorpcji ciepła. Doskonaliliśmy umiejętności matematyczne (klasyfikowanie, przeliczanie i segregowanie).  Ćwiczyliśmy sprawność ręki poprzez działania manualne, grafomotoryczne.

Kolejny tydzień to bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, na ulicy i placu zabaw.

Warto jest  porozmawiać z dziećmi na temat zachowania bezpieczeństwa już na etapie przedszkolnym.

Skupiliśmy uwagę na znakach drogowych, Utrwalaliśmy znajomość swojego adresu zamieszkania.

Dzieci są świadome tego, że każda osoba nieznajoma może być niebezpieczna i nie każdemu należy ufać. Uczyliśmy się na pamięć numerów alarmowych. Oglądaliśmy  domy, wybraliśmy się na spacer w pobliżu przedszkola w celu porównywania budynków mieszkalnych ( dom piętrowy, blok, dom parterowy)

W ostatnim tygodniu września zajęliśmy się zdrowiem, higieną, ciała i zmysłów człowieka. Dzieci utrwaliły nazwy części ciała oraz poznały najważniejsze organy wewnętrzne, takie jak m.in. serce, mózg, płuca i żołądek. Poznaliśmy działania i funkcję wzroku, słuchu, węchu i dotyku. Niezwykle ważne było uwrażliwienie na osoby niepełnosprawne. Dzieci wcielały się w rolę osób niewidomych i niesłyszących, rozwiązywały zagadki polisensoryczne. Poprzez zabawy i gry edukacyjne poznajemy znaki graficzne liter i cyfr. Uczymy się kodowania i odkodowywania.

Podjęliśmy również temat  zanieczyszczeń  środowiska i jego wpływ na człowieka, i jego zmysły.

Wykonaliśmy wieloma technikami następujące prace plastyczne: „ Żaglówka na morzu”, „Kto mieszka w moim domu?”, „RTG mojej dłoni”, „Smaczne słoneczko”.

Invalid Displayed Gallery

 


ROK PRZEDSZKOLNY 2018/2019


Czerwiec

W miesiącu czerwcu dzieci poznawały zwierzęta duże i małe. Ich wygląd, środowisko życia i sposób zachowania. Rozmawialiśmy o tym, jakie zwierzęta żyją w Polsce na wolności i co oznacza pojęcie dzikiego zwierzęcia. Szukaliśmy podobieństw i różnic pomiędzy omawianymi zwierzętami. Dzieci dowiedziały się również o zachowaniu prostych zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie. „Niedźwiadki” rozwiązywały zagadki o zwierzętach, brały udział w zabawach ruchowych , matematycznych, wykonywały prace plastyczne. Wysłuchały wielu literackich utworów o tematyce zwierzęcej.

Wreszcie nadszedł czas, by porozmawiać o lecie i upragnionych wakacjach. Dzieci poznały cechy charakterystyczne lata, takie jak: letnie zapachy kwiatów, rześkiego powietrza i deszczu, owoców itp. Poznały wybrane gatunki roślin: kwiat i liść lipy, liść brzozy, igły i owoc jałowca, liść mięty, mniszek lekarski, babka lancetowata.  Rozmawialiśmy o przydatności tych roślin, o zachowaniu ostrożności w dotykaniu tych nieznanych roślin. Dzieci udały się na pieszą wycieczkę do pobliskiego lasku w poszukiwaniu roślin leczniczych.  Również dużo rozmawialiśmy o pogodzie, o nazywaniu zjawisk pogodowych , o zastosowaniu bezpieczeństwa w czasie groźnych zjawisk pogodowych.

Za pomocą wierszyka o żółwiku dzieci starały się zapamiętać kolejność kolorów tęczy od góry do dołu. Kolorowały obrazki zachowując właściwą kolejność kolorów tęczy, mieszały barwy, uczyły się odróżniać kolory ciepłe od zimnych. Brały udział w tęczowym eksperymencie i układały tęczowe puzzle.

Rozmawiając o wakacjach, dzieci zastanawiały się, co można znaleźć w lesie, w parku, a co na plaży. „ Niedźwiadki” brały udział w zajęciach związanych z górami, rzekami, jeziorami i morzami.

Układały górskie pejzaże z figur geometrycznych, bawiły się w echo, szukały z zawiązanymi oczami przedmiotów zanurzonych w  wodzie.

W miesiącu czerwcu byliśmy na wycieczce w stadninie koni Pa-Ta-Taj oraz udaliśmy się z wizytą do biblioteki dla dzieci w ramach tematu o książkach baśniach i legendach. Przedszkolaki dowiedziały się do czego służy biblioteka, a także na czym polega praca pani bibliotekarki.

Świetną zabawą muzyczną była zabawa z kukiełkami pt. Wesele królewny z szewczykiem. Rozmawialiśmy także o kulturalnym zachowaniu zarówno w bibliotece, jak i w czasie oglądania przedstawienia.

Każdy nasz „Niedźwiadek” dostał na zakończenie roku przedszkolnego dyplom i olbrzymią książkę do kolorowania.

Życzymy wszystkim udanych wakacji!

Invalid Displayed Gallery


     Maj

W pierwszym  tygodniu maja dzieci udały się do „Krainy muzyki”. Dzieci poznawały świat muzyki poprzez literaturę,  instrumenty muzyczne , poprzez śpiew, ruch oraz pracę plastyczną. Niedźwiadki wykonały instrumenty muzyczne , na których później grały i  świetnie się bawiły, a także brały udział w zabawie plastycznej „ Muzyczne ludziki”. Świetną zabawą okazała się zabawa w dyrygenta kształtująca współodpowiedzialność, spostrzegawczość.

Przypomnieliśmy sobie jak brzmi hymn narodowy i w jaki sposób trzeba się zachować, gdy się go słyszy.  Organizowaliśmy zabawy, które kształtują umiejętność odróżniania dźwięków, kształtują wrażliwość słuchową i rozwijają koncentrację uwagi. Rozmawialiśmy również o tym jak dbać o uszy, jak szkodliwy jest hałas i jakie dźwięki są przyjemne, a jakie nie.

Następnym tematem były  „Wrażenia i uczucia „. Uczyliśmy się jak radzić sobie z emocjami i jak je  nazywać, odczytywać, co czują inni. Przeprowadziliśmy zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z naszej grupy na temat „ Jak śmiesznie wygląda strach?”. Szukaliśmy wspólnie sposobów na radzenie sobie ze strachem. Dzieci miały możliwość „nakarmienia” strachem Zmorka – połykacza strachów. Dzieci wykonały Straszydła i opowiadały, co można wyobrazić sobie w ciemnym pokoju.

„Święto mamy i taty” to bardzo miła okazja, by porozmawiać o rodzinie i o przygotowaniach do przedstawienia dla rodziców piosenek i wierszyków.  Wykonaliśmy prezenty dla mamy i taty.

Dzieci ćwiczyły umiejętność składania życzeń. Wszyscy uczestniczyliśmy w „ Pikniku w kratkę”, który był zorganizowany na cześć wszystkich rodzin.

„ Dzień dziecka” to tematyka ostatniego tygodnia maja. Wspólnie z dziećmi zastanawialiśmy się jakie są prawa i obowiązki dzieci, co oznaczają te pojęcia. Dzieci ćwiczyły właściwe zachowanie podczas wizyt u kolegów i koleżanek. Również mieliśmy okazję być na wycieczce  w Ludowiźnie w Parku Kampinowskim. Wyjazd miał  na celu kształtować poczucie patriotyzmu , a wszystko było zaaranżowane tak, by dzieci się dobrze bawiły . Uczestniczyliśmy  w  warsztatach plastycznych, w zabawach ruchowych , był również czas na poczęstunek kiełbaską , chlebkiem i innymi  przysmakami z plecaków.

Invalid Displayed Gallery


Kwiecień

W pierwszym tygodniu kwietnia rozmawialiśmy o pracy rolnika, Dzieci poznały obowiązki związane z posiadaniem zwierząt, dowiedziały się co jedzą zwierzęta. Zasialiśmy rzeżuchę i obserwowaliśmy jej wzrost, dzięki czemu Niedźwiadki cykl rozwoju roślin. Rozmawialiśmy również o maszynach i urządzeniach rolniczych. Dzieci poznały etapy powstawania chleba , wspólnie z nauczycielką przygotowały ciasto, przyglądały się jak rośnie, a na koniec próbowały upieczonego chleba.

W drugim tygodniu odkrywaliśmy tajemnice książek. Próbowaliśmy wspólnie stworzyć  opowiadanie – każdy po kolei  mówił część bajki. Taka zabawa rozwija wyobraźnię, kreatywność i wzmacnia wiarę w siebie. Dzieci uczyły się zasad zachowania w księgarni czy też w bibliotece. Nauczyły się porządkowania książek wg konkretnych cech.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Podczas rozmów i zabaw dzieci poznały zwyczaje i obrzędy świąteczne, poznały potrawy świąteczne, oglądały koszyk wielkanocny i sprawdziły, co się w nim znajduje. Również ćwiczyliśmy umiejętność składania życzeń świątecznych. Wykonywaliśmy różne prace plastyczne związane z tą tematyką. Niedźwiadki brały również udział w warsztatach wielkanocnych – każde dziecko wykonało swoją wesołą pisankę.

W następnym  tygodniu kwietnia uczyliśmy się, jak możemy dbać o własną planetę, zastanawialiśmy się, kim jest przyjaciel przyrody i czy dzieci same dbają o rośliny i zwierzęta.

Ćwiczyliśmy umiejętność orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Braliśmy udział w zabawie plastycznej Moja planeta ( dzieci poznały nową technikę plastyczną).

Dzieci dowiedziały się również czym jest prąd i do czego służy, jakie urządzenia potrzebują go do działania i jak można go oszczędzać. Stworzyliśmy grę dydaktyczną, dzięki której dzieci dowiedziały się, dlaczego trzeba chronić lasy i całe nasze otoczenie.

Tematem ostatniego tygodnia były Baśnie, bajki i legendy. Dzieci brały udział w rożnych zajęciach związanych z książkami, bajkami, baśniami i legendami. Ćwiczyły słuchanie ze zrozumieniem. Uczyły się odróżniać rzeczywiste elementy opowiadania od fikcyjnych.  Miedzy innymi poznały legendę o Bazyliszku. Uczyły się opowiadać o swoich ulubionych bohaterach. Wykonaliśmy razem pacynki Kota w butach i i kukiełki do legendy o Bazyliszku.

Invalid Displayed Gallery


Marzec

„W marcu jak w garncu”

Dzieci dowiedziały się w jaki sposób przychodzi do nas wiosna i co to jest prognoza pogody poznając jej symbolikę . Został utworzony kącik garderoby , dzieci świetnie się bawiły podczas pokazu mody. Ciekawym tematem był eksperyment, podczas którego dzieci sprawdziły, jak woda krąży w przyrodzie.

” Porządki w ogrodzie”

W miesiącu marcu rozmawialiśmy także o wiosennych porządkach, pracowaliśmy trochę w ogrodzie, obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę. Przypomnieliśmy nazwy ptaków, które wracają do nas po zimie.

” Witaj wiosno”

Wreszcie wyprosiliśmy z przedszkola Marzannę- zimową pannę. Dzieci obejrzały przedstawienie , w którym występował personel przedszkola .

Niedźwiadki poznały różne formy ekspresji artystycznej, wykonały ciekawe prace plastyczne – między innymi gaik.

„Zwierzęta na wiejskim podwórku

Tematem minionego miesiąca były również zwierzęta gospodarskie.

Dzieci przypomniały sobie nazwy, sposoby poruszania się i odgłosy zwierząt żyjących w gospodarstwie.

Porównywały jajka różnej wielkości: kury, kaczki, gęsi, a także strusia.

Za pomocą dotyku dzieci próbowały odnaleźć jajko wśród różnych przedmiotów. Wspólnie zrobiliśmy pastę jajeczną z jajek i majonezu. Było pysznie. Ważnym celem naszych zajęć było wzbudzenie szacunku wobec zwierząt.

Invalid Displayed Gallery


 Luty

Miesiąc luty został poświęcony między innymi tematyce poznawania zwyczajów karnawałowych i przygotowań    do balu. Przedszkolaki robiły dla siebie maski, rozmawiały również o tym , kim każdy będzie na balu karnawałowym  w przedszkolu. A zatem emocji było wiele.

Bardzo ciekawym tematem dla dzieci były dawne czasy. „ Niedźwiadki” przeniosły się  do epoki dinozaurów. Brały udział w różnych zajęciach związanych z historią Ziemi. Poznały cechy charakterystyczne Diplodoka, dowiedziały się skąd wziął się węgiel i jakie ma właściwości, brały udział w eksperymentach właśnie badając właściwości węgla oraz uczestniczyły w zabawie badawczej „ Wybuch wulkanu”.  Z dużym zaangażowaniem wykonały własne skamieliny.

Dzieci z naszej grupy dowiedziały się, że nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, szałasach i domach z drewna na wodzie. Wspólnie z dziećmi zbudowaliśmy jaskinię z papieru pakowego, a więc rozwijaliśmy wyobraźnię przestrzenną i twórczą.

Rozmawialiśmy także o wynalazkach. „Niedźwiadki” poznały  dawne i współczesne środki transportu. Brały udział w zabawach ruchowych związanych ze środkami transportu. Przeprowadziły eksperyment obrazujący zjawisko odrzutu rakiety w czasie startu, ucząc się jednocześnie współpracy w grupie. Podczas zabaw plastyczno- technicznych wykonały własne rakiety.

Bawiąc się w rozmowę telefoniczną, dzieci nauczyły się jak rozpocząć i zakończyć rozmowę telefoniczną – podczas takich wprawek dramowych, dzieci udawały  różne osoby.  Miały również okazję wymyślenia i narysowania własnej maszyny. Kto wie, może w naszej grupie wyrośnie wybitny konstruktor – wynalazca.

Invalid Displayed Gallery


STYCZEŃ

„- Co nam niesiesz Nowy Roku,

Kiedy biała zima wokół?

– Niosę śniegu całe mnóstwo

I lodowe srebrne lustro!”

W styczniu powitaliśmy kolejny Nowy Rok, który przyniósł ze sobą prawdziwie zimową aurę! Dzięki temu mogliśmy korzystać z uroków zimy na świeżym powietrzu: chodziliśmy pozjeżdżać z górki na jabłuszkach, lepiliśmy bałwany i robiliśmy aniołki na śniegu (tylko dzieci odpowiednio ubrane:) „Niedźwiadki” uwielbiają takie zabawy!!!

Na zajęciach przedszkolnych rozmawialiśmy o noworocznych postanowieniach oraz o tym, w  jaki sposób możemy mierzyć czas. Przedszkolaki dowiadywały się do czego służy zegar, jakie są rodzaje zegarów, dlaczego zegary mają wskazówki i czy wszystkie je mają. Przypominały sobie i poznawały nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Czterolatki tworzyły zegar pór roku. Uczyliśmy się piosenki „Tydzień ma siedem dni”, która pomagała nam zapamiętać kolejność dni tygodnia. W styczniu „Niedźwiadki” poznawały także zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (mróz, śnieg, lód). Przeprowadzały doświadczenia: roztapiały śnieg – okazało się, że wcale nie jest taki czysty i lepiej go nie jeść – zamienił się w brudną wodę; sprawdzały jak powstaje lód (zamrażały wodę), sprawdzały, co się dzieje, gdy wrzucimy lód do wody?

Przedszkolaki bawiły się w śnieżynki, pingwinki, malowały śniegowe gwiazdki wykorzystując do tego szablony. Dzieci poznały w styczniu nowy instrument muzyczny – puzon – biorąc udział w koncercie zatytułowanym „Karnawałowe zabawy na śniegu”.

Styczeń, to jak co roku, miesiąc, w którym przygotowujemy się do obchodów Dnia Babci i Dziadka! Wszystkie przedszkolaki bardzo lubią to święto i z utęsknieniem czekają na przyjazd ukochanych Babć i Dziadków! Ale zanim powitaliśmy miłych gości, „Niedźwiadki” bardzo się napracowały przygotowując piękne prezenty – aniołki – z życzeniami zdrowia, szczęścia, dobrego humoru i dobrego dnia:) Oprócz prezentów dzieci przygotowały program artystyczny zatytułowany „Koncert życzeń dla Babci i Dziadka”, nauczyły się również tańca!

22 stycznia zawitali do nas długo oczekiwani goście! Przedszkolaki były niezwykle przejęte i radosne! Występy bardzo podobały się naszej wspaniałej publiczności, a po występach Babcie i Dziadków zaprosiliśmy do naszej sali na pyszny poczęstunek przygotowany przez Rodziców i Panie Kucharki; DZIĘKUJEMY!

Wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za odwiedziny i jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, radości z przebywania z wnukami i wszelkiego dobra!

Najsłodsze życzenia urodzinowe składamy też naszym styczniowym jubilatom: Kubusiowi i Marlence, którzy skończyli już pięć lat :).

Invalid Displayed Gallery


Grudzień

„W kapeluszu ze wstążkami

biegnie Zima ulicami.

W srebrnych dłoniach ma koszyczek,

a w koszyku mnóstwo życzeń.”

My również mamy mnóstwo dobrych życzeń dla wszystkich, a w szczególności dla naszych najbliższych. Dlatego „Niedźwiadki” wykonały dla swoich Rodziców kolorowe, zimowe kartki. Kartki z życzeniami zostały zapakowane   do kopert, zaadresowane, opatrzone znaczkami pocztowymi i osobiście przez dzieci wrzucone do skrzynki pocztowej. Wszystko w największej tajemnicy, żeby Rodzice mieli przed świętami miłą niespodziankę.                 Mam nadzieję, że niespodzianka się udała i sprawiła wszystkim radość!

Początek grudnia to czas oczekiwania na Mikołaja, który, jak co roku, z okazji swoich imienin obdarowuje wszystkich prezentami! Do naszego przedszkola zawitał najprawdziwszy Święty Mikołaj! Ale zanim przyszedł, poprosił nas w liście, abyśmy wykonali pewne zadanie. Mieliśmy odszukać w sali i udekorować sylwetę choinki. Zadanie zostało wykonane! Spotkaliśmy się w sali gimnastycznej z dziećmi z innych grup i kiedy zaśpiewaliśmy piosenkę o Mikołaju – pojawił się, z długą białą brodą i workiem pełnym prezentów. My również mieliśmy prezent dla Mikołaja – książeczkę z  zimowymi obrazkami pokolorowanymi przez dzieci! Spotkanie było bardzo miłe                i radosne; zrobiliśmy sobie piękne zdjęcia z Mikołajem oraz z zaprzyjaźnioną Śnieżynką! Dziękujemy Święty Mikołaju za odwiedziny i za prezenty! Może odwiedzisz nas jeszcze w Wigilię? Będziemy grzeczni!!!

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o przygotowaniach zwierząt do zimy oraz o sposobach, by pomóc                   im ją przetrwać. Rozmawialiśmy o tym, jak pomóc ptakom przetrwać zimę, jakie pożywienie jest dla nich właściwe  i w jaki sposób je dokarmiać. My również dokarmiamy ptaki ziarenkami przynoszonymi przez dzieci! Obserwowaliśmy przyrodę, szukając zmian zachodzących w związku z nadejściem zimy. Dzieci tworzyły obraz zimy malując białą farbą na granatowej kartce.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy i pastorałki: Gdy śliczna Panna…, Gore gwiazda, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Maleńka Miłość.

Dzieci poznawały tradycję ubierania choinki, przystroiły przedszkolne drzewko bombkami, łańcuchami                   oraz własnoręcznie wykonanymi z papieru aniołkami i piernikowymi ludzikami. Dowiedziały się, co znajduje            się na świątecznym stole, w jaki sposób dekoruje się mieszkanie i jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe. Opowiadały o tym, jak spędza się święta u nich w domu. Rozpoczęliśmy przygotowania do jasełek – naszego przedstawienia świątecznego. Dzieci poznały swoje role i ćwiczyły je z dużym zapałem!

Wigilia grupowa  połączona z warsztatami świątecznymi odbyła się 18 grudnia! Bardzo dziękujemy za liczne przybycie, oklaskiwanie występów przejętych przedszkolaków, przygotowanie pysznego poczęstunku, wspólne bycie z nami oraz tworzenie świątecznych kartek i ozdób choinkowych!!! ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, RODZINNYCH ŚWIĄT  BOŻEGO NARODZENIA!!!

Pozdrawiamy – Niedźwiadkowe Panie: Ewa, Monika, Ania

Invalid Displayed Gallery


LISTOPAD

„Stoi pociąg na peronie –

Żółte liście ma w wagonie

I kasztany i żołędzie –

Dokąd z nimi jechać będzie?”

Listopadowy pociąg ruszył z peronu, a my razem z nim!

Początek listopada to czas wspominania tych, którzy odeszli. W przedszkolu także rozmawialiśmy o zmarłych członkach rodziny, o tym, w jaki sposób możemy ich wspominać i dlaczego odwiedzamy ich groby. Dzieci przynosiły zdjęcia swoich najbliższych i każde , po kolei opowiadało o swojej rodzinie. Stworzyliśmy z tych zdjęć gazetkę, którą przedszkolaki udekorowały uśmiechniętymi, jesiennymi listkami.

W listopadzie, z okazji zbliżającej się 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, dużo  rozmawialiśmy o Polsce. Przedszkolaki dowiedziały się, jakie są polskie symbole narodowe oraz co to oznacza, że należy je szanować. Stojąc   na baczność, słuchały polskiego hymnu – Mazurka Dąbrowskiego, uczyły się śpiewać pierwszej zwrotki i refrenu. Każde dziecko wykonało godło Polski – białego orła na czerwonym tle. Uczyliśmy się wiersza Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka. Dzieci poznawały informacje o Warszawie – stolicy Polski. Słuchały legendy Wars         i Sawa, oglądały herb Warszawy. Przedszkolaki oglądały mapę fizyczną Polski i dowiedziały się, co oznaczają zaznaczone na niej kolory (niebieski – morze, rzeki i jeziora; brązowy – góry; zielone – niziny).

W kolejnym tygodniu mówiliśmy o jesiennej pogodzie. Poznawaliśmy różne zjawiska przyrodnicze – dzieci dowiedziały się, dlaczego jesienią ubywa dnia (Słońce później wschodzi i wcześniej zachodzi), na czym polega obieg wody w przyrodzie – bawiły się w chmury, kałuże, krople wody, parę wodną. Eksperymentalnie sprawdzały wyporność przedmiotów (co tonie, co pływa) i obserwowały, jak paruje woda. Nie zabrakło też czasu na zabawę             i wykonywanie ciekawych prac plastycznych!

W listopadzie świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia! Tego dnia odwiedził nas wielki pluszowy miś, który przyszedł do przedszkola pobawić się z dziećmi i ich misiowymi przytulankami. Było bardzo wesoło!  Misiu, zapraszamy           w przyszłym roku, będziemy na ciebie czekać!!!

W tym miesiącu trzecie urodzinki obchodziła Ola!!! Była urodzinowa piosenka, dmuchanie świeczek na torcie               i duuuuuużo słodkości Olciu; jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

Pozdrawiamy: Niedźwiadkowe Panie

Invalid Displayed Gallery


PAZDZIERNIK

„Przyszła jesień do fryzjera:

– Proszę się mną zająć teraz!

Lato miało włosy złote,

Ja na rude mam ochotę!”

Jesień zawitała do nas z jesiennymi kolorami, dookoła piękne liście: złote, rude, czerwone… nie sposób tego             nie wykorzystać! „Niedźwiadki” wykonały piękne listeczkowe obrazki: liski, portrety Pani Jesieni, motylki i jesienne fryzurki J Poznawaliśmy dary Pani Jesieni. Dzieci rozwiązywały zagadki na ich temat i segregowały je na kategorie: owoce, warzywa, grzyby, owoce drzew leśnych. Na spacerze przyglądały się, jak wygląda przyroda jesienią. Dowiedziały się, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące oraz poznały nazwy niektórych okazów. Ćwiczyły rozróżnianie i nazywanie różnych owoców, wąchały je i smakowały. Doświadczały też innych smaków (słodki, kwaśny, gorzki)         i zapachów (perfumy, cebula).

Rozmawialiśmy również o częściach ciała i zmysłach, dbaniu o czystość i porządek oraz ochronie środowiska. Dzieci odrysowywały jedną z koleżanek na dużym papierze i dorysowywały brakujące części ciała. Uczyliśmy się odróżniania prawej strony od lewej, wskazywaliśmy swoje części ciała i rozmawialiśmy o tym, do czego służą. Trenowaliśmy dokładne mycie rąk oraz zębów! Wykonaliśmy tematyczną  pracę plastyczną

Dzieci dowiedziały się także, jak wygląda jesień w parku i w lesie (częściej wieje wiatr, liście stają się kolorowe              i spadają z drzew, można znaleźć też owoce jarzębiny, kasztany, żołędzie, orzechy). Przedszkolaki wzięły udział          w quizie: miały za zadanie przyporządkować liście drzew ich owocom. Poprzez zabawy i prace plastyczne uczyliśmy     się rozpoznawać barwy, zamienialiśmy się w artystów tancerzy i malarzy. Zrobione przez dzieci bibułowe liście tańczyły     z przedszkolakami w rytm piosenki „Kolorowe listki”, aby potem stać się koroną wielkiego, jesiennego drzewa stworzonego wspólnie przez „Niedźwiadki”.

W tym miesiącu mówiliśmy o pomysłach na aktywności podczas jesiennych wieczorów, zabawach i miejscach,          do których można się wybrać, kiedy pada deszcz. Poznaliśmy piosenkę Gdy dzieci tańczą (sł. i muz. M. Grechuta). Próbowaliśmy interpretować utwór muzyczny za pomocą ruchu, rozwijając poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną      i ekspresję ruchową. Wymyślaliśmy i rozwiązywaliśmy zagadki i rebusy. Próbowaliśmy w różny sposób tworzyć prace plastyczne: malowaliśmy, rysowaliśmy, kolorowaliśmy, odbijaliśmy pieczątki z ziemniaków, tworzyliśmy ziemniaczane stworki.

Trzecie urodzinki świętowała Paulinka. Kochana królewno, jeszcze raz wszystkiego najsłodszego

Pozdrawiamy – Niedźwiadkowe Panie

Invalid Displayed Gallery


 

 

WRZESIEŃ

„Mija ciepłe lato, wkrótce przyjdzie jesień,

Zbudził się o świcie niespokojny wrzesień.

Tyle pracy wkoło, czy wykonać zdołam?

Najpierw pootwieram wszystkie drzwi w przedszkolach!”

We wrześniu do Leśnego Przedszkola zawitały nowe, trzy i czteroletnie dzieci do grupy „Niedźwiadków”!!!

Kochani, serdecznie Was witamy!

Pierwsze dni mijały nam na wzajemnym poznawaniu się, oswajaniu nowych miejsc, ustalaniu zasad jakie

będą obowiązywać w naszej grupie, aby każdy czuł się tutaj dobrze i bezpiecznie. Skupiałyśmy się na tym, żeby dzieci mogły poczuć się pewnie w nowej przedszkolnej rzeczywistości. Sprzyjały temu wspólne zabawy integracyjne w sali    i w ogrodzie przedszkolnym. „Niedźwiadki” chętnie korzystały ze sprzętów ogrodowych, poznały zasady bezpiecznego  i zgodnego korzystania z zabawek, huśtawek, karuzeli i zjeżdżalni. W piękną, słoneczną pogodę przedszkolaki wybrały się na pierwszy spacer! Uczyliśmy się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na drodze,     po której stronie chodnika chodzić.

Rozmawialiśmy o tym, do czego służą światła, jak wygląda przejście dla pieszych, ćwiczyliśmy bezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Spacer zakończył się zbieraniem żołędzi i liści do naszego kącika przyrody. W tematykę bezpieczeństwa świetnie wpisała nam się wizyta p. Alicji ze Straży Miejskiej w Brwinowie, która jeszcze raz omówiła   z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania w ruchu ulicznym.

W ostatnim tygodniu września świętowaliśmy pierwsze urodziny w grupie „Niedźwiadków”. Naszym szanownym jubilatem był Mateuszek, który uroczyście zdmuchnął świeczki na torcie! Dzieci wraz z Panią Ewą zaśpiewały urodzinową piosenkę, a Mateuszek poczęstował wszystkich cukierkami. Było bardzo miło, słodko i przyjemnie.

28 września wszystkie „Niedźwiadki” stały się pełnoprawnymi przedszkolakami! Tego dnia przed południem odbyło się pasowanie na przedszkolaka, którego dokonała p. Dyrektor Małgorzata Wojtyniak – Obwojska. Po południu Dzieci wraz z Rodzicami bawiły się na Jesiennym Pikniku Rodzinnym, brały udział w jesiennym pokazie mody, w konkursie na wesołą dynię, tańczyły przy muzyce, mogły też wykonać jesienne prace plastyczne oraz skorzystać z pysznego poczęstunku!

Pozdrawiamy – Niedźwiadkowe Panie

Invalid Displayed Gallery

  ROK PRZEDSZKOLNY  2017/2018


CZERWIEC

„Za drzwiami przedszkola czekają wakacje,

A lato zaczyna słoneczne wariacje.

Za progiem przygoda, czas wyruszyć w drogę.

Ja – cudnych wakacji życzyć tylko mogę…”

Czerwiec – ostatni miesiąc przed wakacjami, a dla „Niedźwiadków” – ostatni miesiąc w przedszkolu… Przed najstarszymi przedszkolakami dużo wyzwań, czeka nas naprawdę pracowity miesiąc, ale znajdziemy też czas na zabawę i świętowanie urodzin Maksa. W czerwcu odwiedziła nas autorka książek dla dzieci p. Barbara Szelągowska oraz ilustratorka p. Monika Jędrychowska. Obie panie opowiedziały nam o bohaterach swoich utworów, o tym jak powstaje książka, jak wiele osób musi pracować na efekt końcowy – piękną, bogato ilustrowaną opowieść. Na zakończenie każde dziecko dostało książeczkę z dedykacją i autografem.

W czerwcu odwiedziła nas również p. Alicja ze Straży Miejskiej. Przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznych zabaw w czasie wakacyjnych podróży, szczególnie uczulając na kontakty z napotkanymi zwierzętami. „Niedźwiadki” przećwiczyły pozycję obronną przy spotkaniu z agresywnym psem –  tzw. „żółwika”.

Po wakacjach dzieci z grupy „Niedźwiadki” rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. Aby troszkę oswoić nową rzeczywistość, wybraliśmy się na wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Dzieci miały okazję obejrzeć sale, w których będą się uczyć i bawić, świetlicę, stołówkę, pobawić się na szkolnym placu zabaw. Mamy nadzieję, że ułatwi im to adaptację do warunków szkolnych.

15 czerwca „Niedźwiadki” w sposób uroczysty pożegnały się z Przedszkolem. Na uroczystość zakończenia roku przedszkolnego przybyli Rodzice, zastępca dyrektora – p. Grażyna Dubiniak oraz dyrektor –  p. Małgorzata Wojtyniak – Obwojska. Dzieci wcieliły się w role uczniów,  pani nauczycielki i przedstawiły ciekawy, nieco humorystyczny montaż muzyczno – słowny „Ostatnia lekcja”. Było troszkę śmiesznie: „…Zamkną mnie w klasie  i przy zeszycie, posadzą chyba na całe życie. A gdy z niej wyjdę kiedyś po latach, to będę starszy pewnie niż tata…”; było troszkę wzruszająco: „…Na pożegnanie krótka chwila, przyjaciel żegna przyjaciela…” – jak to w życiu… Po występach były podziękowania za wspólnie spędzony czas oraz pracę na rzecz grupy i całego przedszkola. „Niedźwiadki” dostały dyplomy, upominki i życzenia, aby każdy dzień w szkole stał się dla nich nową, fascynującą przygodą.

Kochani; życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze: wspaniałych przyjaciół, samych dobrych doświadczeń, zadowolenia z każdego dnia, ciekawości świata i ludzi, życia pełnego zrealizowanych marzeń J  Będziemy o Was pamiętać i… czekamy na każde odwiedziny !!!

Niedźwiadkowe Panie: Ewa Wacławek, Anna Błażejewska, Anna Kłos – Czekalska

Invalid Displayed Gallery


MAJ

„…A gdy ciepła noc nadchodzi,

kiedy dzień już zamilkł,

maj bzem pachnie,

wniebogłosy dzwoni słowikami!”

W pierwszym majowym tygodniu najwięcej uwagi poświęciliśmy ekologii i ochronie środowiska. Dyskutowaliśmy o tym, jak dbać o środowisko, dlaczego segregowanie śmieci jest takie ważne i jak można wykorzystywać zużyte przedmioty.

9 maja wybraliśmy się na autokarową wycieczkę plenerową do „Wioski pod kogutem” w miejscowości Krępa. Program wycieczki obejmował między innymi: zwiedzanie mini zoo, animacje sportowe – gry i konkursy na łące, zwiedzanie skansenu maszyn rolniczych, robienie masła starą ręczną metodą (wyszło naprawdę pyszne), samodzielną zabawę na łące zabaw – huśtawki, boisko, piaskownica, piracki plac zabaw, krótkie zajęcia edukacyjne „czyje to pióro, czyje jajo”. Naprawdę dużo atrakcji! Nie narzekaliśmy też na wyżywienie, oprócz plecaczków z prowiantem zabranych z domu, każdy dostał pyszną zupę pomidorową oraz pieczoną kiełbasę z chlebkiem i herbatą!!! Pogoda była piękna –  jak na zamówienie.

W maju dwukrotnie gościliśmy w naszej grupie p. Anię Zajdel. Za pierwszym razem opowiadała nam o roślinach i ich wszechstronnych właściwościach oraz o tym, że cukierki – kwiaty robinii akacjowej – rosną na drzewach.  Za drugim razem umówiliśmy się na… robienie zdrowej, czarnej, słodkiej pasty do zębów!!! Zakupiliśmy potrzebne produkty, które p. Ania odpowiednio dawkowała, mieszała, dawała spróbować… było bardzo ciekawie, słodko i CZARNO! Na koniec odbyło się uroczyste mycie zębów powstałą pastą! Każde dziecko dostało mały pojemniczek czarnej pasty do domu! Pani Aniu; DZIĘKUJEMY I POZDRAWIAMY

22 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie odbył się konkurs gminny pt. „W świecie baśni braci Grimm”, w którym udział wzięło troje dzieci z naszego przedszkola: Małgosia i Maks B. z grupy „Niedźwiadki” oraz Antek z grupy „Jeżyki”. Celem konkursu była popularyzacja twórczości braci Grimm. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce!!! Kochani, jesteśmy z was dumni i serdecznie gratulujemy!

 Na majowych zajęciach dużo uwagi poświęciliśmy też książkom i temu, dlaczego warto je czytać. Dowiedzieliśmy się jak powstaje książka i czym zajmują się: autor, redaktor, grafik i drukarz. Stworzyliśmy własną książkę zatytułowaną „Dziwna bajka”. Każdy „Niedźwiadek” narysował swoją ulubioną bajkową postać, ponumerowaliśmy strony w takiej kolejności w jakiej powstawały, a następnie układaliśmy tekst pasujący do obrazków, tak, aby każda następna wypowiedź nawiązywała do poprzedniej. Powstała naprawdę oryginalna bajka!!! Odwiedziliśmy też Bibliotekę w Brwinowie – Oddział dla dzieci i młodzieży. Pani bibliotekarka opowiadała o tym w jaki sposób wypożycza się książki, jak są poukładane i zachęcała małych czytelników do wizyty z rodzicami. Przeczytała też „Niedźwiadkom” krótką bajkę oraz zagadki, a na koniec każdemu wręczyła po zakładce do książki – Dziękujemy!

Maj to miesiąc, w którym obchodzimy Święto Rodziny połączone  z piknikiem rodzinnym. „Niedźwiadki” pracowicie przygotowywały się do tego dnia ucząc się piosenek, wiersza i przede wszystkim tworzyły prezenty – niespodzianki dla swoich kochanych Rodziców! Przedszkolaki techniką malowania farbami, za pomocą gąbeczek, pędzelków i paluszków przygotowały piękne obrazy na prawdziwych blejtramach!!! Mamy nadzieję, że niespodzianka się udała i prezenty się podobały! Festyn Rodzinny był bardzo udany, było mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz pyszny poczęstunek przygotowany przez Rodziców oraz Panie Kucharki z naszego przedszkola. DZIĘKUJEMY

W maju szóste urodziny obchodzili Witek i Maks B. – moi drodzy, jeszcze raz życzymy wam wszystkiego, co najlepsze!!!

Pozdrawiam – Ewa Wacławek

Invalid Displayed Gallery


KWIECIEŃ

„Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,

wyszła wprawdzie  troszeczkę zaspana,

lecz zajrzała we wszystkie zakątki:

– Zaczynamy wiosenne porządki!

 „Pracowita wiosna” to tematyka pierwszego tygodnia w kwietniu. Rozmawialiśmy o wiosennych porządkach domowych i pracach, które wykonuje się wiosną w ogrodzie. Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń dyskutowaliśmy o roślinach rosnących w szklarni i ogrodzie botanicznym. Dowiedzieliśmy się, co jest potrzebne, by rośliny mogły rosnąć (odpowiednie światło, temperatura, woda). W naszym ogródku przedszkolnym posialiśmy nasionka goździków i zatrwianu… poczekamy aż wyrosną… Na spacerach i na terenie przedszkolnego placu zabaw obserwowaliśmy wiosenne zwyczaje ptaków. Z plasteliny, piórek i papieru stworzyliśmy kolorowe „Pisklęta w gniazdach”

W kwietniu rozmawialiśmy również o życiu na wsi, o zwierzętach w zagrodzie i na pastwisku, o sadzie. Wskazywaliśmy owoce, które rosną na krzewach i drzewach. Klasyfikowaliśmy zwierzęta według wybranych cech. Poznaliśmy nazwy miejsc, w których mieszkają zwierzęta na wsi: obora, stajnia, kurnik, chlew. Wykonaliśmy pracę plastyczną techniką orgiami z kółek i papierowych talerzyków: „Od jajka do kury”. Rozmawialiśmy też o pracy rolnika i jej znaczeniu dla wszystkich ludzi. Porównywaliśmy narzędzia, których dawniej używano na roli, z maszynami używanymi dziś. Poznaliśmy nazwy: pług, brony, orka, traktor, kombajn, siewnik, motyka. Układaliśmy historyjkę obrazkową „Od buraka do lizaka”, co zaowocowało pracą plastyczną z wykorzystaniem plasteliny – „Kolorowe lizaki”.

W myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” – często uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach na sali gimnastycznej. Wykonywaliśmy rozgrzewkę, po czym pokonywaliśmy tor przeszkód, ćwiczyliśmy według metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, nie zapominając o ulubionym „marchewkowym polu”…J Pogoda sprzyjała też częstym spacerom. Podczas jednego z nich odwiedziliśmy Gminny Ośrodek Kultury Okej w Brwinowie. Bardzo miło przyjęła nas i opowiedziała o OKejce p. Ania Zajdel, z którą umówiliśmy się na spotkanie w Przedszkolu. Dziękujemy! Nasz kolejny spacer był bardzo smaczny!!! Wybraliśmy się na lody do Podkowy Leśnej, było naprawdę pysznie – każdy wybrał swój ulubiony smak!!!

W związku ze zbliżającymi się świętami: Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Świętem Konstytucji Trzeciego Maja w ostatnim tygodniu kwietnia rozmawialiśmy o Polsce. Wspólnie zastanawialiśmy się, co to znaczy być Polakiem. Poznawaliśmy różne legendy związane z powstaniem państwa polskiego. Dowiedzieliśmy się, co znaczą pojęcia: stolica, ojczyzna, kraj, naród; jak wyglądają polskie godło i flaga. Śpiewaliśmy hymn Polski. Wspólnie wykonaliśmy przestrzenną, dużą flagę Polski z pociętych na małe kwadraty serwetek.

Pozdrawiam – Ewa Wacławek,

,

Invalid Displayed Gallery


MARZEC

„Na wierzbie nad samym rowem – srebrne kotki marcowe.

Na deszczu i na słocie srebrnieją im futra kocie.

Kotki marcowe nie piszczą, huśtają się na gałązkach i mruczą: nareszcie wiosna!”

Wiosna coraz bliżej! Ale zanim przyjdzie – marzec powitał nas tematem „Kiedy patrzę w niebo”. Na podstawie utworów i ilustracji rozmawialiśmy o kosmosie, wyprawach kosmicznych, planetach i gwiazdach. Poznawaliśmy nazwy planet Układu Słonecznego. 2  marca odbyliśmy krótką wycieczkę autokarową do Przedszkola Filialnego przy ulicy Piłsudskiego, gdzie gościło Mobilne Planetarium „Anuka”. Braliśmy udział w seansie edukacyjnym w specjalnym namiocie oraz w warsztatach. Układaliśmy duże kosmiczne puzzle, tworzyliśmy również przestrzenne sputniki, które mogliśmy zabrać do domu. Po powrocie do przedszkola zrobiliśmy prace plastyczne „Lot kosmiczny”, przedstawiające rozgwieżdżone niebo, odległe planety i rakietę kosmiczną.

Następne tygodnie marca przybliżały nam tematykę nadchodzącej wiosny i związanych z tym zmian zachodzących w przyrodzie. Podczas spacerów obserwowaliśmy jak zmieniają się drzewa i krzewy, czy kwitną pierwsze wiosenne kwiaty, nasłuchiwaliśmy, czy wróciły już ptaki. Bardzo chcieliśmy wyczarować wiosnę za oknem, zrobiliśmy więc wiosenne prace plastyczne: „Wiosenne kwiatki” z makaronu i „Kwitnąca jabłoń” z popcornu J Poznaliśmy przysłowie „W marcu jak w garncu” i rozmawialiśmy o tym, jak dobierać strój do pogody. Dowiedzieliśmy się do czego służy kalendarz. Przygotowaliśmy własne kalendarze pogody i przez tydzień przedstawialiśmy za pomocą symboli obserwowaną aurę. Kiedy już wiosna nadeszła, powitaliśmy ją spacerem z gaikiem, pięknie udekorowanym kwiatkami i bibułkowymi wstążeczkami. Każdy „Niedźwiadek” wykonał jeden kwiatek!

Ostatni tydzień marca to czas przygotowań do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.  Rozmawialiśmy dużo na temat wielkanocnych zwyczajów, symboli i potraw. Dyskutowaliśmy, czym jest tradycja i jak powstaje. Wykonaliśmy wielkanocne serwetki, ozdabialiśmy sylwety pisanek malując je farbami za pomocą kulek. W naszym Przedszkolu powstał „Kiermasz świąteczny”, na którym można było zakupić różne wielkanocne ozdoby, pisanki i karki świąteczne. „Niedźwiadki” bardzo się postarały i wykonały wraz  z Rodzicami piękne rzeczy!!! Bardzo dziękujemy i życzymy wszystkim ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT !

Pozdrawiam – Ewa Wacławek

Invalid Displayed Gallery


LUTY

„Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków

są dla wszystkich BABĆ i DZIADKÓW!”

Miesiąc luty rozpoczęliśmy przygotowaniem do hucznych obchodów dnia Babci i Dziadka; hucznych, bo połączonych z balem karnawałowym!!! „Niedźwiadki” nie mogły doczekać się balu z Babcią i Dziadkiem; w domach szykowały stroje, a w przedszkolu prezenty dla zaproszonych gości. Przedszkolaki pomalowały farbami małe, kartonowe pudełeczka i ozdobiły je kolorowymi kwiatkami. Ale to nie koniec; „Niedźwiedzie” wybrały się na spacer do galerii „Podkowa” aby tam zakupić w herbaciarni pyszną herbatkę z malinami, którą po powrocie zapakowaliśmy do pudełeczek. Byliśmy tego dnia pierwszymi i bardzo atrakcyjnymi klientami 🙂 Każde dziecko wykonało też po jednym bibułowym kwiatku, z których ułożyliśmy wspólny bukiet dla Babć i Dziadków. W sali przygotowaliśmy gazetkę z fotografiami przedstawiającymi Babcie i Dziadków w różnym wieku; piękne zdjęcia i piękne wspomnienia 🙂 Karnawał w pełni, więc „Niedźwiadki” zrobiły kolorowe karnawałowe ozdoby: maski i czapeczki ozdobione piórami, cekinami i brokatem. Bal był bardzo udany; poprzedzony krótkimi występami przygotowanymi przez dzieci. Wszyscy świetnie się bawili: wirowały suknie księżniczek, wróżek, była pani Wiosna, piratka, pszczółka… Zniknęli nasi „Niedźwiadkowi” chłopcy, a pojawili się rycerze, spidermani, ninja… Babcie i Dziadkowie, również poprzebierani, dorównywali wnukom w tańcu 🙂 Bardzo nam było miło kochani Was gościć; dziękujemy, że z nami byliście!

Luty – miesiąc zakochanych i kochających 🙂 „Niedźwiadki” wycięły i ozdobiły walentynkowe serduszka dla swoich najbliższych!

Przedszkolaki wzięły udział w koncercie, którego „bohaterem” był flet poprzeczny. Do muzycznej opowieści o królewnie Śnieżce i krasnoludkach została zaproszona nasza Ola oraz chłopcy z grupy „Niedźwiadki” i „Jeżyki” :)))

W związku z tematem „W świecie baśni” do przedszkola zaprosiliśmy chętnych Rodziców, aby poczytali „Niedźwiadkom” ulubione baśnie swoich dzieci. Gościliśmy pana Piotra – Tatusia Darii, który przeczytał nam piękne opracowanie baśni „Dziadek do orzechów” oraz panią Dominikę – Mamusię Kai, która przeczytała nam dwie książeczki: „Przepis na miłość” (o tym, jak Mama i Tata zakochali się w sobie) i śmieszną historię o tym „Jak pokonać czarownice?” „Niedźwiedzie” zachwycone!!! Po wysłuchaniu baśni narysowały piękne, kolorowe ilustracje 🙂 Serdecznie zapraszamy kolejnych Rodziców!

W lutym „Niedźwiadki” poznawały świat dinozaurów, co zaowocowało przestrzenną makietą „Dinozaury w jurajskim lesie” – przedszkolaki bardzo dumne ze swojej pracy!

W tym miesiącu urodzinki – już piąte – obchodziły: Gabrysia i Justynka! Naszym kochanym królewnom życzymy wszystkiego najsłodszego:)))

Pozdrawiam – Ewa Wacławek

Invalid Displayed Gallery


STYCZEŃ

„Nowy rok zawitał wreszcie,
stary sobie poszedł.
Co tam rośnie w mrozach stycznia?
Dzień rośnie po trosze!”
Witamy w nowym 2018 roku!!!
Dzień faktycznie po troszku się wydłuża i drobniutkimi krokami przybliża nas do wiosny; ale póki co – niepodzielnie króluje nam zima. Wykorzystujemy uroki zimowej aury i kiedy tylko można wychodzimy spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. „Niedźwiadki” w pierwszym tygodniu stycznia na podstawie wysłuchanych tekstów i własnych obserwacji zapoznawały się ze zmiennością i następstwami pór roku oraz miesięcy (omawiały czym się charakteryzują i z czym się kojarzą), utrwalały nazwy i kolejność dni tygodnia. W wolnych chwilach chętnie oddawały się twórczym zabawom – często bawiły się ciastoliną: lepiły, wałkowały, wycinały foremkami różne kształty:) Pracowite „Niedźwiedzie” pomyślały o zbliżającym się Dniu Babci i Dziadka, i w związku z tą uroczystością wykonały piękne
zamkowe zaproszenia! W tym roku Dzień Babci i Dziadka będzie połączony z balem karnawałowym; obie uroczystości będziemy świętować na początku lutego – będzie się działo!!!
W kolejnych tygodniach stycznia dużo uwagi poświęcaliśmy zimowym zjawiskom atmosferycznym. Rozmawialiśmy o różnych stanach skupienia wody. Dowiedzieliśmy się, czym jest śnieg, lód, i że każdy płatek śniegu jest inny. „Niedźwiadki” własnoręcznie wycinały po śladzie śniegowe gwiazdki z papieru i naklejały na kolorowe kartki. Wyszła naprawdę piękna śnieżyca:) Przedszkolaki wykonały również zimowe krajobrazy przedstawiające miasteczko nocą; prace zostały wykonane techniką malowania farbami, rysowania flamastrami i zdobienia drobnymi elementami.
W styczniu odwiedziła nas pani Alicja ze Straży Miejskiej w Brwinowie. Tym razem tematem spotkania było bezpieczeństwo w czasie zimowych zabaw – temat bardzo ważny i zawsze warty przypominania. Dzieci dowiedziały się między innymi, że nie wolno ślizgać się na zamarzniętych zbiornikach wodnych, zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi, czy torów, rzucać śnieżkami w buzie kolegów i koleżanek oraz w przejeżdżające samochody. Dziękujemy za cenną lekcję i zapraszamy ponownie!
W styczniu szóste urodzinki obchodzili Małgosia i Igor, natomiast piąte – Adusia! Było słodko, radośnie i bardzo królewsko:) Naszym księżniczkom i królewiczowi jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego!!!
Pozdrawiam- Ewa Wacławek:)

Invalid Displayed Gallery


GRUDZIEŃ

„Pachnie lasem choinka, szumi lasem choinka, srebrem lśni.

Radość wchodzi do domu, gniew gdzieś zaszył się w kącie, smutek śpi…

Już opłatek na stole, a na szybach koronkę mróz tka…

Zasypało, zawiało świat calutki na biało, wśród gałęzi kolędy wiatr gra…”

Grudzień skłania nas do myślenia o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia, dlatego „Niedźwiadki” postanowiły wykonać świąteczne pocztówki dla swoich Rodziców. Na pocztówkach powstały choineczki udekorowane brokatem, a w środku świąteczne życzenia i własnoręczny podpis dziecka. Mamy nadzieję, że Rodzice ucieszą się z takiej niespodzianki!

Ale najpierw przed nami Mikołajki! „Niedźwiadki” stworzyły listy do Św. Mikołaja z prośbą o wymarzone prezenty pod choinką; trochę rysowały, trochę naklejały, było bardzo twórczo i kolorowo. Mikołaj odwiedził nas 5 grudnia, dzień przed swoimi imieninami – wiadomo, jest bardzo zapracowany, nie zdąży do wszystkich dotrzeć jednego dnia 😉 Przed jego przybyciem dzieci wzięły udział w zabawach i konkursach mikołajkowych – to sam Mikołaj przysłał do przedszkolaków list, w którym obiecał, że przyjdzie, jak tylko dzieci wykonają wszystkie zadania!

I tak się stało! Kiedy po zabawach przedszkolaki śpiewały piosenkę „Siedzę cichuteńko, patrzę przez okienko…” za oknem pojawił się najprawdziwszy Mikołaj!!! Przyszedł do sali z wielkim workiem, zasiadł w mikołajowych saniach, wysłuchał piosenek i wręczył dzieciom słodycze 🙂 Obiecał, że więcej prezentów przyniesie w Wigilię, jeśli dzieci będą grzeczne 🙂 Dziękujemy Mikołaju!!!

Grudzień nie rozpieszcza nas w tym roku zimową aurą, zaśnieżone krajobrazy możemy podziwiać tylko na okiennych dekoracjach… Na naszych oknach królują w tym roku sowy w świątecznej scenerii. „Niedźwiadki” wykonały własne zimowe sówki na gałązce, z pięknie ozdobioną bombką. Świąteczna dekoracja inaczej 😉

Nasza „Niedźwiedzia” Rodzina w grudniu bardzo często świętowała urodziny! Pięć lat skończyli: Kajtek, Lidzia, Natalka, Igorek, Michaś i Kaja… nieco więcej lat – pani Ania i pani Ewa:) Było bardzo słodko i wesoło; szanownym jubilatom, królewnom i królewiczom, jeszcze raz życzymy wszystkiego, co najlepsze!!!

Święta zbliżają się wielkimi krokami! Sprzątamy, dekorujemy, ubieramy choinkę, uff… „Niedźwiadki” znalazły jednak troszkę czasu na zabawę; świetnie sprawdziło się też rysowanie na tacach z kaszą manną 🙂 Świąteczny nastrój przybliżało nam słuchanie oraz nauka kolęd i pastorałek. „Niedźwiadki” w tym roku przygotowały dla swoich Rodziców „Bajkowe Jasełka”. Pięknie nauczyły się swoich ról; do małego Jezuska, Maryi i Józefa przyszli Aniołowie, Pasterze, Trzej Królowie oraz bajkowe postacie: Dziewczynka z zapałkami, Pinokio, Jaś i Małgosia, Sierotka Marysia, Calineczka i Królowa Śniegu. Przedstawienie świetnie się udało i bardzo podobało się Rodzicom, którzy mieli okazję pokolędować razem ze swoimi dziećmi.

„Ta kolęda od opłatka się zaczyna,

Bo opłatkiem najpierw dzieli się rodzina.

Od opłatka i od życzeń naszej mamy,

Od tych słów nad opłatkiem wyszeptanych…

A ty nasza kolędo domowa,

Słowa mamy w pamięci zachowaj…”

Po występach wszyscy udali się na poczęstunek wigilijny, który rozpoczął się od opłatka i od życzeń. Bardzo dziękujemy Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu Wigilii oraz za przygotowanie pięknych strojów na Jasełka 🙂 „Niedźwiadkowe” Panie życzą wszystkim zdrowych, spokojnych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia!!!

Pozdrawiam- Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


LISTOPAD

„Już na drzewach zgasła resztka liścianego złota,

złota jesień utonęła w chlupoczących słotach.

Wszystkie barwy gdzieś przepadły niczym kamień w studnię,

by nie spotkać się przypadkiem z nadchodzącym grudniem.”

Listopad – miesiąc zadumy… Na początku listopada „Niedźwiadki” wybrały się na brwinowski cmentarz aby zapalić znicze na grobach żołnierzy. Warto pamiętać o tych, którzy walczyli za ojczyznę i oddali za nią życie.

Listopadowa tematyka pozwoliła nam wspominać i poznawać nasze rodziny. Z przynoszonych przez dzieci rodzinnych fotografii stworzyliśmy piękną wystawę, z której przedszkolaki były bardzo dumne. Opowiadały o każdym zdjęciu często zaczynając: „jak byłem mały…” Tak; pięć lat to jednak poważny wiek…;) Sami również zamieniliśmy się w prawdziwych fotografów, poprzebieraliśmy się w przyniesione z domów stroje i robiliśmy sobie nawzajem różne śmieszne zdjęcia. Efektem tej zabawy są wydrukowane pamiątkowe fotografie naszej „Niedźwiadkowej” rodziny w jesiennej, liściastej ramce 🙂

Listopad to również miesiąc, w którym obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji „Niedźwiadki” zrobiły wspólnie godło Polski oraz wykonały białe i czerwone kwiaty, z których ułożyliśmy piękny, biało – czerwony bukiet. Przedszkolaki nauczyły się też śpiewać hymn Polski.

W połowie listopada zrobiło się u nas artystycznie, dzieci poznawały pracę rzeźbiarza, malarza, oglądały reprodukcje różnych obrazów. „Niedźwiadki” same stały się małymi artystami – malarzami i wspólnie namalowały własny obraz! Dzieci wybrały tematykę pracy, naszkicowały poszczególne elementy ołówkiem i przystąpiły do malowania na prawdziwym, dużym płótnie. Każdy miał swój wkład w powstające dzieło. Praca trwała kilka dni ale efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania!!! Artyści byli z siebie bardzo dumni!!!

Kiedy robi się zimno, czas pomyśleć o ciepłych ubraniach. Przedszkolaki dowiedziały się skąd się bierze wełna, jaka jest droga od owcy do swetra. Same stworzyły zimowe komplety – czapki i szaliki – ozdobione według własnych pomysłów. Utrwalały też wiedzę na temat odpowiedniego ubierania się na jesienne chłody 🙂

25 listopada, to jak co roku, święto pluszowego misia. Dla swoich pluszowych ulubieńców „Niedźwiadki” przygotowały prawdziwe przyjęcie; były pierniczki, ciasteczka, chrupki – wszystko naszykowane według instrukcji. Pluszowe misie zaprosiły swoje dzieci na wspólny poczęstunek, było bardzo smacznie! Przedszkolaki rysowały również misiowe portrety i tańczyły ze swoimi pluszakami 🙂

Pozdrawiam – Ewa Wacławek

Invalid Displayed Gallery


PAŹDZIERNIK

„Jedzie jesień po świecie
w pozłacanej karecie.
Złotym szalem powiewa
i czar rzuca na drzewa”.

Październikowe tygodnie to doskonała pora do obserwowania piękna przyrody, kolorowych liści na drzewach, jesiennych kwiatów. To również czas, kiedy częściej się przeziębiamy i musimy bardziej zadbać o swoje zdrowie. Pomogą nam w tym witaminy zawarte w owocach i warzywach, ubieranie się stosownie do pogody oraz ruch na świeżym powietrzu. „Niedźwiadki” wymalowały wielkie jabłko (bardzo zdrowe, nie sypane;) i zaprosiły do niego całe stado własnoręcznie wykonanych robaczków:)
Przedszkolaki rozszalały się plastycznie i zachwycone pięknem jesiennej przyrody namalowały kolorowe astry oraz brzozowy lasek w jesiennej szacie; prawdziwa złota polska jesień! W czasie spacerów do lasu zbieraliśmy liście, kasztany i żołędzie do naszego kącika przyrody, uczyliśmy się nazw drzew, z których pochodzą. Z jesiennych skarbów układaliśmy kolorowe bukiety, rytmy, zbiory, przeliczaliśmy elementy. „Niedźwiadki”wykonały własną makietę lasu z drzewami, krzewami, grzybkami, jeżami, wiewiórkami i dzikami; bardzo im się podobała:)
W październiku odwiedziła nas pani Alicja z Brwinowskiej Straży Miejskiej. Opowiadała nam o swojej pracy; dzieci dowiedziały się jakie są elementy stroju służbowego, do czego służą krótkofalówka, kajdanki, tzw. „pałka” i „lizak”. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.
W naszej sali stworzyliśmy kącik muzyczny z różnymi instrumentami; słuchaliśmy różnych gatunków muzyki (muzyka klasyczna, rock, metal, jazz, pop, disco). Wspólnie stworzyliśmy kodeks melomana. Przedszkolaki grały i śpiewały poznane piosenki, tańczyły do muzyki klasycznej oraz dyskotekowej. Brały też udział w koncercie „O tym, jak stolarz Antoni artystą został”, w którym wiodącym instrumentem była wiolonczela. Igor miał nawet okazję zatańczyć menueta!:)
Październik to czas, w którym ludzie przygotowują się do zimy. A w jaki sposób? Gromadzą zapasy w spiżarniach, robią jesienne przetwory z owoców i warzyw. My również mamy swoją „Niedźwiedzią” spiżarnię!:) Dzięki hojności „Niedźwiadkowych” Rodziców półki w naszej spiżarni połączonej z kącikiem przyrody uginają się od przetworów!!! Mamy soki, dżemy, powidła, ogórki, sałatki, buraczki, grzybki, fasolki… same pyszności! Od czasu do czasu otwieramy kilka słoiczków i próbujemy…; zima nam nie straszna!;) DZIĘKUJEMY:)))
„A gdy będzie w zimie tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato – gdy słoik otworzę.”
Przedszkolaki też wykonały „Przetwory na zimowe wieczory” – praca plastyczna techniką stemplowania farbami:)
Październik obfitował w atrakcje; do naszego przedszkola zawitała pani Monika ze swoim pieskiem. Piesek był całkiem spory – bokser i wabił się Luna. Właścicielka Luny opowiadała dzieciom o tym, jak należy się zachowywać, aby przebywanie z pieskiem było dla nich bezpieczne i przyjemne dla obu stron: człowieka i zwierzęcia. „Niedźwiadki” wiedzą, że nie wolno głaskać psa bez zgody właściciela, nie wolno przy psie zachowywać się w sposób agresywny, hałaśliwy, nie można też uciekać, gdyż wtedy na pewno piesek będzie chciał nas złapać. To była bardzo cenna lekcja; dziękujemy 🙂
W październiku 5 urodziny świętowała Nikola; wszystkiego najlepszego księżniczko!:)
Pozdrawiam – Ewa Wacławek:)

Invalid Displayed Gallery


WRZESIEŃ

„W przytulnych salach,
przy małych stoliczkach
dzieci swe miejsca zajęły.
Witaj przedszkole nasze kochane!
„Szybko wakacje minęły!”

„Niedźwiadki” radośnie witają po wakacjach!

Witają w nieco zmienionym składzie – pożegnaliśmy 5 „Niedźwiadkowych” dziewczynek: Ewę, Alę, Zosię, Ninę i Natalkę. Dziewczyny; cieplutko o was myślimy, pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin:)))
Powitaliśmy w „Niedźwiedziej Rodzinie” 2 pięciolatków: Olę i Mateusza, oraz 4 urocze czterolatki: Gabrysię, Justynkę, Maję i Adusię – cieszymy się, że do nas dołączyliście!!!
Pierwszy tydzień września minął nam na wakacyjnych wspomnieniach; zamieniliśmy się w dzielnych piratów, uczyliśmy się pirackiej piosenki, pływaliśmy po morzach i oceanach pirackim okrętem, każdy miał swoją papierową szalupę! Był teatrzyk o piratach, przedszkolaki wykonały też z rolek po papierze piękne syreny i wspaniałych piratów!
Wesoła zabawa pomogła nowym „Niedźwiedziom” zaadaptować się do grupy przedszkolnej, w której obowiązują jasno określone zasady. Te zasady musieliśmy sobie po wakacjach troszeczkę przypomnieć aby lepiej nam się razem pracowało i odpoczywało. Przedszkolaki zostały oprowadzone po całym przedszkolu: niektóre oswajały nową przestrzeń, większość przypomniała sobie, gdzie kto „mieszka”:)
Kiedy tylko pogoda pozwoliła, wychodziliśmy bawić się na naszym nowym placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, bardzo nam się podoba – dziękujemy! 🙂
W czasie spacerów po okolicy przypominaliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy i przechodzenia przez jezdnię. Poznawaliśmy też naszą miejscowość – Brwinów. Przy okazji spaceru odwiedziliśmy sklep ogrodniczy i kupiliśmy do naszego ogródka jesienne wrzosy oraz cebulki tulipanów i krokusów. Cebulki zostały już wsadzone, czekamy do wiosny żeby podziwiać efekty naszej pracy:)
We wrześniu rozmawialiśmy również o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie i o tym, jakie dary ma dla nas ta pora roku. Wymienialiśmy i opisywaliśmy nasze ulubione warzywa i owoce, opowiadaliśmy o pracach, które wykonuje się w ogrodzie i wsadzie. Owoce i warzywa poznawaliśmy wszystkimi zmysłami; dziękujemy rodzicom za przyniesienie pięknych okazów!:) „Niedźwiadki” ulepiły też własne warzywa z kolorowej plasteliny; bardzo im się udały:)
Koniec września obfitował w ważne wydarzenia!
W gronie przedszkolaków uroczyście powitaliśmy wszystkie „Biedronki”, „Wiewiórki” oraz nasze „Niedźwiadkowe” czterolatki! 29 Września odbyło się pasowanie na przedszkolaka z udziałem Pani Dyrektor, poprzedzone krótkimi występami dzieci z wszystkich grup. Witamy Was kochani w „Leśnym Przedszkolu”!!!
Tego samego dnia po południu odbył się w naszym przedszkolu piknik rodzinny zatytułowany „Jabłuszkowy zawrót głowy”. Były krótkie występy dzieci, konkursy, lepienie z masy solnej, modelowanie balonów, malowanie buziek, zabawy ruchowe i degustacja wspaniałych potraw z jabłuszkiem w roli głównej. Czas spędziliśmy bardzo rodzinnie, radośnie i smacznie!
We wrześniu 5 urodziny obchodzili: Mateusz, Julka i Amelka; jeszcze raz życzymy im wszystkiego, co najlepsze!
Pozdrawiam – Ewa Wacławek:)

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY  2016/2017


 20170627_111938CZERWIEC

„Czerwiec sady owocami
Okrasił najwcześniej,
Czerwienieją w środku czerwca
Słodziutkie czereśnie.”
I już czerwiec… ostatni miesiąc przed wakacjami 😉
Czerwiec rozpoczyna się Dniem Dziecka! Z tej okazji w naszym Przedszkolu – za sprawą Straży Miejskiej z Brwinowa – zagościło miasteczko ruchu drogowego! Tego dnia przedszkolaki przyprowadziły swoje rowery, przyniosły kaski rowerowe i w rozstawionym miasteczku uczyły się jak prawidłowo jeździć po ulicy, kiedy można przejść przez jezdnię. Poznawały zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Najlepszy rodzaj nauki – przez zabawę Dziękujemy! 🙂 Było też słodkie co – nieco czyli fontanna czekoladowa z owocami oraz popcorn – pysznie; „Niedźwiadki” były bardzo zadowolone!
W czerwcu wybraliśmy się na wycieczkę plenerową do „Magicznej Zagrody” w Badowie Górnym. Wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu, polecamy:) Było malowanie kocich buziek, sala luster, gdzie każdy wyglądał trochę dziwnie… Odwiedziliśmy zwierzęta z „Magicznej Zagrody” – ulubieńcem dzieci stał się kucyk Maniuś z kolorową grzywą. Byliśmy też w gościnie u baranka Shauna i jego mamusi, koziołka Karmelka, świnek, lamy, królików, kur i kogutów! Były również inne atrakcje: domek Czarownicy, strzelanie z łuku, rzut podkową, przejażdżka na Maniusiu, zjeżdżanie do siana, przejażdżka ciuchcią przez las, po którym biegała… najprawdziwsza Czarownica – to ta z domku;) Na zakończenie był też wspaniały poczęstunek – nic tak nie smakuje na wycieczce jak kiełbasa z ogniska – pycha 🙂 Jeszcze tylko zabawa na placu zabaw i… powrót do Przedszkola; po udanej wyprawie chce się spać 🙂
23 Czerwca swoje święto obchodzą wszyscy Tatusiowie! Z tej okazji „Niedźwiadki” wykonały dla swoich Tatusiów laurki, aby zaakcentować ten miły dzień! Wszystkim najlepszym na świecie Supertatusiom życzymy spełnienia marzeń !!! 🙂
Czerwiec to miesiąc, w którym dużo rozmawialiśmy o nadchodzących wakacjach i o tym jak bezpiecznie je spędzać. „Niedźwiadki” wiedzą, że nie można oddalać się od Rodziców lub opiekunów w miejscach publicznych, bawić się w miejscach niedozwolonych, rozmawiać z obcymi ludźmi, zbliżać się do nieznanych zwierząt, jeść nieznanych roślin… Przestrzeganie tych zasad testowaliśmy podczas spaceru na miejski plac zabaw. Dzieciaki zdały egzamin na szóstkę, a na placu zabaw bawiły się świetnie!!! 🙂
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, dlatego Przedszkolaki wykonały piękne, kolorowe, wakacyjne japonki – idealne na plażę 😉

BEZPIECZNYCH, SŁONECZNYCH, RADOSNYCH, NIEZAPOMNIANYCH WAKACJI

ŻYCZĄ WSZYSTKIM – NIEDŹWIADKOWE PANIE !!!

Pozdrawiam i do zobaczenia we wrześniu – Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


20170526_183548MAJ

„Najweselsze, najzieleńsze
Maj ma obyczaje.
W cztery strony – świat zielony
Umajony majem!”
Początek maja powitał nas tematyką „Moja miejscowość – mój kraj”. „Niedźwiadki” utrwalały znajomość nazwy naszego kraju oraz symbole narodowe: flaga, godło, hymn. Poznawały herb naszej stolicy – Warszawy, a także pochodzenie jej nazwy poprzez legendę o Warsie i Sawie. Dzieci poznawały nazwę miejscowości, w której mieszkają; podczas spacerów zwiedzały miejscowość, w której znajduje się ich Przedszkole, dowiedziały się też jak wygląda herb
Brwinowa. Z pudełek po zapałkach stworzyły kolorowe domki i wykonały makietę „Polska – mój dom”.
Maj – to również wiosny ciąg dalszy; na zdjęciu prezentujemy nasz majowy ogródek – piękny i kolorowy!
W maju obchodzimy bardzo ważne święto – Dzień Mamy. W naszym Przedszkolu przygotowujemy się do obchodów poszerzonej wersji tego święta, to jest Dnia Rodziny! „Niedźwiadki” przygotowują dla swoich Rodziców kolorowe upominki: breloczki i zakładki do książek. Uczą się również piosenek i wierszyków, aby pięknie przed Rodzicami wystąpić. Dla wszystkich Mam i Tatusiów ułożyły piękny bukiet tulipanów z najlepszymi życzeniami:
„…Wiwat Mama, Tata – bardzo Was kochamy!!!”
Dzień Rodziny połączony jest z piknikiem rodzinnym o tematyce „Indiańska Wioska”. Dlatego przedszkolaki zapoznawały się z kulturą indiańską, wspólnie z nauczycielami tworzyły totem grupowy, tipi, książkę, w której umieściły rysunki inspirowane indiańską legendą o tym, jak powstała tęcza. Zachęcamy do oglądania! „Niedźwiadki” stworzyły też własne indiańskie portrety 🙂
Piknik rodzinny był bardzo udany; były występy, konkursy, pieczenie kiełbasek, pyszny poczęstunek i mnóstwo wspaniałej zabawy!!! Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas!
Pozdrawiam – Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


20170420_064826KWIECIEŃ

„Przyszła wiosenka z kwiatów wonią miłą,
Przeprosiła zimę , że jej rok nie było.
Błękitnymi oczy spojrzała do góry,
Przeprosiła słonko za zimowe chmury.
Przeprosiła pola za zimowe śniegi,
Wypełniła sobą cały świat po brzegi.”
Wiosna zazieleniła cały świat, ale kwietniowa, kapryśna pogoda nie zawsze pozwala wyjść na dwór. Wtedy „Niedźwiadki” chętnie bawią się w sali, a po skończonej zabawie pięknie sprzątają… niektórych troszkę to sprzątanie męczy…:)
W kwietniu przedszkolaki zapoznawały się z tematyką wiosny na wsi, poznawały zwierzęta z wiejskiego podwórka: dorosłe i młode zwierzęta hodowlane.
Kwiecień to miesiąc, w którym wypadają tegoroczne Święta Wielkanocne. „Niedźwiadki” dowiedziały się jakie tradycje związane są z nadchodzącymi świętami: święcenie palm, święcenie pokarmów, malowanie pisanek, śmigus – dyngus czyli lany poniedziałek. Dzieci pokolorowały i wykleiły papierowe pisanki, wykonały też barwne kokoszki techniką origami z kółek. „Niedźwiadki” wysiały rzeżuchę do skorupek od jajek, kiedy urosła – każde dziecko dostało własną rzeżuszkę do wielkanocnego koszyczka.
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!
Po świętach „Niedźwiadki” zajmowały się tematyką ochrony środowiska, uczyły się jak dbać o naszą planetę. Wiedzą już, że nie wolno śmiecić i krzyczeć w lesie, łamać gałęzi drzew i krzewów. Należy oszczędzać wodę, segregować śmieci i dokarmiać zimą ptaki oraz zwierzęta. Dzieci wykonały dla siebie odznaki „Przyjaciela przyrody” – na zdjęciu prezentuje Kaja:)
Przed zbliżającymi się majowymi świętami przedszkolaki przypominały sobie symbole narodowe; wykonały biało – czerwone kotyliony, flagi oraz godła Polski. Było bardzo pracowicie… w końcu – 1 Maj to Święto Pracy! 🙂
Pozdrawiam – Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


20170306_105505Marzec

„Tam daleko, gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki…”

Marzec… piękny miesiąc – żegnamy zimę – witamy wiosnę!
Ale zanim „Niedźwiadki” powitały panią Wiosnę poznawały zwierzęta prehistoryczne – swoje ulubione dinozaury. Dzieci wykonały wspólną makietę przedstawiającą jurajski las pełen paproci, w którym umieściły dinozaury żyjące w różnych środowiskach. Dinozaury powstały techniką kalkowania na kalce technicznej za pomocą flamastrów i kolorowania kredkami. Każde dziecko stworzyło też własnego dinusia do słów piosenki „Dinozaur Pimpuś”:
„Gdzieś tam na Ziemi, przed wielu laty
Żył sobie zwierzak, co kochał kwiaty,
Nie był to żuczek lub polny konik,
Lecz stwór tak wielki jak stado słoni…”
Powstały piękne, kolorowe dinozaury wśród kwiatów…:)
W oczekiwaniu na panią Wiosnę „Niedźwiadki” wyczarowały za pomocą plasteliny, płatków kosmetycznych i papieru śliczne przebiśniegi – zwiastuny nadchodzącej pory roku. Panią Wiosnę przywitaliśmy 21 marca; przyszła do nas w zielonej sukience, wysłuchała wiosennych piosenek każdej grupy i obdarowała nas pięknymi prymulkami!
Na wiosennych spacerach obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie. Wybraliśmy się też na spacer na pobliskie targowisko, gdzie kupiliśmy kilka kwiatków do naszego przedszkolnego ogródka. Dzięki Rodzicom, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na prośbę o kolejne sadzonki, nasz ogródek rozkwitł prawdziwie wiosennie! Dziękujemy!!! „Niedźwiadki” są zachwycone, podlewają swoje kwiatuszki i obserwują jak pięknie rosną.
W marcu pracowite „Niedźwiadki” wykonały również wiosenną łąkę pełną żabek ( ze styropianowych kubeczków) oraz bocianów (z płatków kosmetycznych). Efekt pracy całej grupy prezentuje na zdjęciu Nikola 🙂
Pozdrawiam wiosennie – Ewa Wacławek:)

Invalid Displayed Gallery


dsc00834LUTY

„Załóż czapkę i szaliczek,

Nie zapomnij rękawiczek.

Bo już przyszła zima biała,

Wszystko śniegiem zasypała,

Wszystko śniegiem otuliła –

Taka jest ta zima miła!”

Zasypało, zamroziło… zimy ciąg dalszy 🙂 Korzystamy z jej uroków na ile pozwala pogoda. Były zabawy na śniegu, zjeżdżanie na jabłuszkach z górki, spacery, w czasie których bawiliśmy się w pingwinki, robiliśmy aniołki na śniegu – tylko dzieci odpowiednio ubrane 🙂 Piękna ta zima! W przedszkolu „Niedźwiadki” oddawały się swoim ulubionym aktywnościom: dziewczynki często wybierały się do salonu piękności, chłopcy wznosili ciekawe budowle z klocków i… przyjmowali pacjentów w kąciku lekarskim:)

8 Lutego dzieci poprzebierane za ulubione postacie bawiły się na balu karnawałowym prowadzonym przez p. Radka. Wirowały suknie księżniczek, czarownice latały na miotłach, pojawili się panowie policjanci, strażacy, przybyło kilku Spidermanów… Wszyscy tańczyli w rytm znanych utworów, brali udział w licznych zabawach i konkursach; będzie co wspominać!!!

 „Niedźwiadki” często zamieniały się w pracowitych artystów rysowników i tworzyły piękne prace związane z aktualną tematyką zajęć; i tak powstały „Niedźwiadki polarne”- wykonane kredą i węglem, „Zaczarowane lustro” z baśni H. Ch. Andersena „Królowa śniegu”, a nawet… „Zorza polarna” narysowana suchymi pastelami przez Majkę 🙂 Luty to również czas ferii zimowych – kto mógł odpoczywał, wyjeżdżał z Rodzicami w góry, odwiedzał Babcię i Dziadka – piękny czas spędzony w gronie najbliższych!

Pozdrawiam jeszcze zimowo i do zobaczenia w marcu – Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


20170130_134943STYCZEŃ

„Czas nam nie chce się zatrzymać:

Wiosna, lato, jesień, zima,

Znów minął rok, kolejny rok…”

„Niedźwiadki” witają w nowym roku kalendarzowym 2017 !!!

No cóż, jesteśmy o rok starsi!!!…, jedni cieszą się bardziej, inni nieco mniej;) Nowy Rok powitaliśmy radośnie, dzieci z entuzjazmem opowiadały o sylwestrowych zabawach i fajerwerkach:) Sylwestrowe nocne niebo przybliżyło nas do tematyki kosmosu. „Niedźwiadki” zgłębiały jego tajemnice zastanawiając się, czy jesteśmy sami w kosmosie, czy gdzieś mieszkają Ufoludki? Dzieci wykonały rakiety kosmiczne z figur geometrycznych i umieściły je na wspólnej planszy. W styczniu poznawaliśmy też ptaki, które zimują w naszym kraju: wróbelki, sikorki, jemiołuszki, gołębie, dzięcioły, sroki, gawrony i nie wiedzieć czemu, cieszące się największym powodzeniem – gile. Właśnie swoje ulubione gile „Niedźwiadki” pięknie ulepiły z plasteliny:) Dzieci wiedzą, że ptaki trzeba zimą dokarmiać aby pomóc im przetrwać mroźne, śnieżne dni. Bardzo dziękujemy Rodzicom, którzy podarowali nam karmniki i zapasy karmy dla ptaków. Dzięki Wam możemy obserwować ptaszki, które zajadają swoje przysmaki w ogrodzie przedszkolnym.

Styczeń to miesiąc, w którym obchodzimy bardzo ważne dla wszystkich przedszkolaków święto: Dzień Babci i Dziadka! Dla kochanej Babci i Dziadziusia „Niedźwiadki” wykonały zaproszenia na przedszkolną uroczystość, wykleiły piękne serduszka oraz wspaniałe kalendarze w prezencie. Przygotowały też program artystyczny z piosenkami i wierszykami. Bardzo się napracowały, ale dla tak wspaniałej publiczności – zawsze warto!

„Bo Babcia z Dziadkiem to nasze są skarby

Malują uśmiech bez pędzla i farby…”

Wszystkim Babciom i Dziadziusiom bardzo dziękujemy za wizytę w naszym Przedszkolu!!!

Pozdrawiam – Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


dsc00705GRUDZIEŃ

Grudzień powitał nas tematyką zimową; „Niedźwiadki” uczyły się jak dbać o swoje zdrowie, dobrze się odżywiać i ubierać odpowiednio do pogody. Na jednym z zajęć Przedszkolaki projektowały dla siebie ciepłe, zimowe czapki. Grudzień minął pod znakiem przygotowań do obchodów świąt Bożego Narodzenia i poprzedzających je „Mikołajek”. Na „Mikołajki”- 6 grudnia- grupa „Wiewiórki”przygotowała przedstawienie o kłopotach w fabryce zabawek św. Mikołaja. Bardzo nam się podobało! Tego dnia odwiedził nas najprawdziwszy Mikołaj! Dzieci przekazały naszemu gościowi listy, w których przedstawiły swoje marzenia. Przedszkolaki nakleiły, narysowały symbole prezentów, jakie chciałyby znaleźć pod choinką – Mikołaj obiecał, że marzenia się spełnią! „Niedźwiadki” pięknie pozowały do zdjęć z Mikołajem, dostały też od niego mikołajkowe skarpety z drobnymi słodyczami. Było pysznie, dziękujemy! Nasza sala powoli z jesiennej zmieniała się w zimową. Powstawały zimowe dekoracje, świąteczne stroiki, ubraliśmy piękną choinkę. Święta coraz bliżej! „Niedźwiadki” wytrwale uczyły się wierszyków, piosenek, pastorałek i kolęd do przedstawienia świątecznego. Spotkanie wigilijne odbyło się 19 grudnia. „Niedźwiadki” bardzo się starały i wspaniale występowały dla swoich Rodziców:

…”Kolęda, kolęda

Na skrzypeczkach granie,

Niech leci do nieba

To nasze śpiewanie!”

Przedszkolaki dostały wielkie brawa!

Po występach dzieci powędrowały z rodzicami do niedźwiadkowej sali, gdzie czekał pyszny poczęstunek i…. wspaniałe prezenty pod choinką!

„Wesołych świąt! A w święta, niech się snuje kolęda

I gałązki świerkowe niech wam pachną, na zdrowie!”

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne składają niedźwiadkowe Panie!!!

Pozdrawiam: Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


dsc00637LISTOPAD

W listopadowe dni „Niedźwiadki” chętnie korzystały z uroków jesiennej pogody zarówno na placu zabaw, jak i na spacerach w pobliżu przedszkola. Przy mniej sprzyjającej pogodzie także nie było nudno. Przedszkolaki z dużą radością inscenizowały wiersz D. Gellner „Deszczowy Król”:

„Bul, bul, bul, Bul, bul, bul, to deszczowy król!

Na tronie, na tronie, w deszczowej koronie,

Nie mały, nie duży, moczy nos w kałuży!…”

Zabawa była świetna!

Robiliśmy też eksperymenty z wodą; sprawdzaliśmy co pływa, co tonie; ale najwięcej frajdy sprawiały dzieciom ćwiczenia oddechowe (dmuchanie przez słomkę w wodę z „magicznym płynem”). W czasie wolnym wspólnie budowaliśmy „dom wysoki aż do nieba”, zaprosiliśmy też na dyskotekę naszych sąsiadów z grupy „Biedronki”.

11 listopada „Niedźwiadki” zapoznawały się z trudnym tematem Święta Niepodległości, poznawały też symbole narodowe (flaga, godło, hymn). Sukces tego dnia: wszystkie „Niedźwiadki” wiedzą, że nasz kraj to Polska,a hymn (często śpiewamy przed meczem) to nie „Polska, biało-czerwoni”!). Każdy „Niedźwiadek” wykonał biało-czerwoną flagę oraz kotylion. Z kotylionów ułożyliśmy bukiet dla Polski z okazji jej święta.

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. „Niedźwiadki” na chwilę zamieniły się w „pluszowe misie”, bawiły się przy misiowych piosenkach, zrobiły też piękne misiowe portrety.

W listopadzie gościliśmy Panią ze Straży Miejskiej, która rozmawiała z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach; o tym, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, brać od nich słodyczy, wsiadać do ich samochodu. Zajęcia poprowadziła w oparciu o przeczytaną bajkę pt. „Czerwony kapturek”.

Bardzo dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Pozdrawiam: Ewa Wacławek 🙂

Invalid Displayed Gallery


dsc00571PAŹDZIERNIK

 
Październik w grupie „Niedźwiadków” minął bardzo szybko i ciekawie.
Poznawaliśmy smaki, kształty i zapachy pysznych owoców z jesiennych sadów oraz warzyw z jesiennych ogrodów. Odbyła się degustacja owoców przyniesionych przez dzieci, mieliśmy też okazję spróbować rozmaitych przetworów, którymi  podzielili się z nami Rodzice naszych „Niedźwiadków”. Było pysznie!!! Trochę słodko: kompoty, soki, dżemy, powidła; trochę kwaskowo: ogórki, buraczki, papryka, sałatka ogórkowa, fasolka… Dziękujemy!!! I oczywiście zachęcamy do dalszej działalności przetwórczej 🙂

W ogrodzie przedszkolnym chętnie się bawiliśmy, kiedy tylko pogoda nam na to pozwalała. Skorzystaliśmy też z zaproszenia naszych sąsiadów i wspólnie oglądaliśmy bajkę „Dora”; bardzo nam się podobało.

W październiku nasze Przedszkole obchodziło swoje 40 urodziny!!! Z tej okazji każda grupa przygotowała krótki występ. Chętne dzieci z Rodzicami wzięły udział w konkursie plastycznym „Moje Przedszkole”, powstały piękne prace! „Niedźwiadki” w prezencie dla Przedszkola  namalowały kolorowe, jesienne astry, z życzeniami wszystkiego, co najlepsze!

Pozdrawiam – Ewa Wacławek:)

Invalid Displayed Gallery


20161003_070515WRZESIEŃ

„Niedźwiadki” witają po wakacjach!

Pięknie odnowione przedszkole, nowe Panie, dla 11 „Niedźwiadków” nowa grupa rówieśnicza…

Dużo wyzwań!

Wrzesień mija pod znakiem zabaw integracyjnych, poznawania imion koleżanek, kolegów, oswajania nowych miejsc. Wspólnie ustalamy kodeks grupowy, to znaczy zasady regulujące współżycie w grupie i dążymy do jego przestrzegania.

Trochę się bawimy, trochę się uczymy, rysujemy, malujemy, śpiewamy, lepimy z plasteliny.

We wrześniu poznajemy różne środki transportu, znaczenie sygnalizacji świetlnej, pasów, znaków drogowych, bezpiecznego poruszania się po drogach.

Zawitała do nas pani Jesień, powitaliśmy ją zabawą, piosenkami, zgromadziliśmy w kąciku przyrody jesienne skarby: żołędzie, kasztany, orzechy, szyszki, jarzębinę, kolorowe liście. „Niedźwiadki” wykonały dla siebie jesienne korony, a z plasteliny i szyszek stworzyły piękne jeżyki.

We wrześniu uczymy się piosenek i wierszyków o przedszkolu: „Cztery latka mam”, „Przedszkole pod topolą”, „W przedszkolu”.

Pozdrawiam – Ewa Wacławek

Invalid Displayed Gallery


 ROK PRZEDSZKOLNY  2015/2016


Nie tak dawno witałam się z Wami, kiedy przyszliście

po raz pierwszy do Leśnego Przedszkola.

A dziś rozstajemy się, bo czekają na mnie nowe wyzwania.

Ten wspólny rok minął bardzo szybko.

Mam nadzieję, że będziemy wspominać

te wspólne miesiące z uśmiechem na twarzy.

Dziękuję wszystkim Niedźwiadkom za uśmiech

i radość, jaką mnie obdarowywaliście.

Zawsze pozostaniecie w mojej pamięci i w sercu.

Będę za Wami tęskniła.

Ewa Przybylik – Niedźwiadkowa pani

Invalid Displayed Gallery

Drodzy Rodzice

Za pomoc w realizacji zadań

organizacyjnych i wychowawczych w grupie,

za zrozumienie i życzliwość serdecznie dziękuję.

Życzę powodzenia i pomyślności w życiu osobistym.

Ewa Przybylik


DSC00476Dzieci mają swoje prawa

” Mały człowiek duża sprawa,

mały człowiek ma swe prawa.

Strzegąc praw tych należycie

układamy dziecku życie.”

W przedszkolu , gdzie prawa dziecka są priorytetem, dbamy szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami. Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące praw dziecka, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych. Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: miłość, sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno – moralne.

Invalid Displayed Gallery


ZDJ_20160505_101038Nasze Niedźwiadki z wizytą u strażaków.

Bardzo miło i profesjonalnie przyjęto nasze dzieci w Straży Pożarnej. Można było dowiedzieć się mnóstwo ciekawych rzeczy, a co najważniejsze pan strażak pozwolił posiedzieć w wozie strażackim. Super frajdą było też lanie wodą. W podziękowaniu za tak miłe nas przyjęcie dzieci podarowały wcześniej wykonaną laurkę – wóz strażacki.
Monika Galus

Invalid Displayed Gallery


ZDJ_20160428_103806Oto co robiły Niedźwiadki w kwietniu.

Niemałą atrakcją były wycieczki : pierwsza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a druga – do Stadniny Pa-ta- taj w Kaniach. Obie te wycieczki dały dzieciom nie małą frajdę, dostęp do wiedzy, możliwość sprawdzenia się w nowych sytuacjach, przełamania lęków. W efekcie Niedźwiadki nieco pomęczone były bardzo zadowolone.
 
Inna formą zajęć ważną na tyle, by o niej wspomnieć było sadzenie przyniesionych przez dzieci kwiatów w ogródku przedszkolnym. Świetna zabawa, a przy tym jakże pożyteczna. Również- na razie do doniczek – posialiśmy nasiona ogórków, rzodkiewki i sałaty. Ciekawe jak to będzie rosło? Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się bardzo ważnej rzeczy, otóż, by roślinka urosła to potrzebuje ziemi, wody i słońca. Niedźwiadki dzięki tym działaniom uczą się być dobrymi obserwatorami przyrody.
 
Monika Galus

Invalid Displayed Gallery


 DSC00238Święta Wielkanocne

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w grupie Niedźwiadków rozpoczęliśmy przygotowania.

Zaczęliśmy od rozmowy na temat zbliżających się świąt, dzieci poznały tradycje i zwyczaje wielkanocne. Nauczyciel opowiedział przedszkolakom co symbolizuje każdy element święconki, po czym dzieci zabrały się do pracy.

Przedszkolaki wykonały także prace plastyczne o tematyce wielkanocnej: pisanki, kraszanki z przyniesionych wcześniej wydmuszek, malowały pisanki farbami, wykonały piękne kwiaty wiosenne. Największą frajdę sprawiło dzieciom pieczenie wielkanocnych babeczek : czekoladowe pieczone w wydmuszkach i w foremkach, a także muffinki, z których po udekorowaniu powstał wielkanocny zajączek. Babeczki prezentowały się znakomicie i jeszcze lepiej smakowały.

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt – Niedźwiadkowe panie

Invalid Displayed Gallery


DSC00189Poznajemy zawody

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom różnych zawodów (fryzjerce, sprzedawcy, cukiernikowi, kucharce, pilotowi), właścicielom firm w Brwinowie za miłe i ciepłe spotkania z Niedźwiadkami , za czas nam poświęcony. Spotkana były niezapomnianą, wspaniałą przygodą i jednocześnie ciekawą lekcją, po której wielu przedszkolaków zapragnie w przyszłości wykonywać jeden z tych zawodów. Dzieci, aby podziękować za poświęcony czas wspólnie z paniami wykonały pamiątkowe laurki, a dla pana pilota samolot i wręczyły gościom.

Ewa Przybylik

Invalid Displayed Gallery


rakietaKosmiczne wyprawy Niedźwiadków

Co zrobiliśmy w ramach realizacji tego tematu?

– zorganizowaliśmy kącik kosmiczny, tablicę tematyczną z ilustracjami planet, gwiazd, kosmonauty, rakiety, kosmity, UFO, słońca, księżyca,

– wzbogaciliśmy słownictwo,

– prowadziliśmy rozmowy na temat kosmosu,

– zbudowaliśmy kosmitę i nazwaliśmy go „Tulfo”,

–  stworzyliśmy ufoludki z plastikowych łyżek,

– zbudowaliśmy rakietę i przez chwilę każdy niedźwiadek mógł zostać kosmonautą i polecieć w kosmos własnoręcznie zbudowaną rakietą,

– każde dziecko zostało gwiazdką,

– byliśmy uczestnikami różnych doświadczeń i wielu zabaw…..

Invalid Displayed Gallery


przedszkole 004Zimowe zabawy

Styczeń to dość efektywnie wykorzystany czas rozwoju naszych „Niedźwiadków”. Dzieci miały możliwość zabawy na śniegu, zdobyły nowe doświadczenie i umiejętności. Uczyły się współpracy w zespole podczas zabaw chusta animacyjną. Klauni, którzy odwiedzili nasze przedszkole stworzyli dzieciom okazję do aktywności ruchowej i świetnej zabawy.

Invalid Displayed Gallery


 DSC00059Pierwsze urodziny niedźwiadka

W dniu 26.11.2015r. w grupie Niedźwiadków odbyły się zajęcia hospitowane, otwarte, na które zostali zaproszeni Rodzice. Z zaproszenia skorzystało 6 rodziców.
Zajęcia przeprowadzone były metodą projektu i mikronauczania. Metodami tymi pracujemy cały tydzień realizując temat kompleksowy: MIŚ NASZYM PRZYJACIELEM.
Wspólnie z dziećmi w ciągu tygodnia opracowaliśmy:
-mapę myślenia,
-na podstawie futerka wyodrębniamy 4 rodzaje misiów ( bajkowe, przytulaki, niedżwiadki-zwierzątka, dzieci w przedszkolu „Niedźwiadki”,
-wskazujemy cechy łączące te grupy,
-upiekliśmy biszkopty i zrobiliśmy tort,
-dekorowaliśmy misie,
-dokonywaliśmy zakupów w „kwiaciarni” z przygotowanymi koszyczkami na zakupy, a za pieniążki posłużyły fasolki,
-wykonaliśmy laurkę dla naszych misiaków,
-nauczyliśmy się odróżniać muzykę z bajek i przyporządkowywać do niej właściwego misia,
-otrzymaliśmy urodzinowe, misiowe medale,
-bawiliśmy się wspólnie z misiami z Rodzicami.

Ewa Przybylik

Invalid Displayed Gallery


W listopadzie

12202127_nJak co miesiąc również i w listopadzie w naszej grupie odbyły się różne zajęcia i zabawy. Do bardziej atrakcyjnych zabaw należała zabawa z powietrzem. Dzieci naśladowały wiatr, wykorzystując do tego celu zwykłe butelki plastikowe i moc własnego oddechu. Te same butelki posłużyły nam do zrobienia żółwi.

Bardzo chętnie Niedźwiadki brały udział w wykonaniu własnej, owocowej sałatki, którą następnie z apetytem zjadły.

Staramy się uatrakcyjniać pobyt dzieci w naszej placówce. I w tym właśnie celu w Leśnym przedszkolu pojawiły się kucyki. Mnóstwo było radości  podczas jazdy, a dla tych dzieci, które pierwszy raz dosiadły kucyka było to nowe, ciekawe doświadczenie.

Zapraszamy na kolejne ciekawostki w miesiącu grudniu.

p. Monika i p. Ewa

Invalid Displayed Gallery


 

Pyszne przetwory u niedźwiadków

Oglądanie słoików z przetworami – zapoznanie z wyglądem, zapachem i smakiem domowych przetworów :

– ogórków kiszonych,

– ogórków konserwowych,

– papryki marynowanej,

– pomidorków konserwowych,

– dżemu wiśniowego,

– konfitury z borówek,

– marmolady z jabłek.

Omawialiśmy co znajduje się w każdym słoiku, otwieraliśmy go i wykładaliśmy zawartość słoików na talerzyki.

Dzieci poznawały wielozmysłowo przetwory, odróżniały smak słodki i kwaśny, ostry i łagodny.

Z najsmaczniejszych produktów przygotowały kanapki.

Ewa Przybylik

Invalid Displayed Gallery


Pomysłowe, kolorowe, kanapki Niedźwiadków

Niedźwiadki pod kierunkiem pań przygotowywały kanapki: smarowały pieczywo masłem, rozkładały przygotowane i starannie dobrane zdrowe produkty. Z pomidorów, rzodkiewki, pietruszki, ogórka, sera żółtego, wędliny powstały ozdobne kanapki: kwiatki, samochody, słoneczka, buźki. Dzieci samodzielnie dobierały produkty, z których chciały zrobić kanapkę. Przygotowane zdrowe, kolorowe kanapki dzieci ze smakiem zjadły na podwieczorek.

Ewa Przybylik

Invalid Displayed Gallery


100_6821Z życia grupy Niedźwiadków

Hura! Rozpoczął się wreszcie nowy rok przedszkolny. Nasze Niedźwiadki po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkolny. Jak co roku panie z przedszkola zastanawiają się czy uda się szybko oswoić dzieci z nową sytuacją. Ważną rolę w oswajaniu dzieci z przedszkolem spełniają zabawki.

I tak postanowiłam podpatrzeć dzieci w czasie ich różnych zajęć, które stwarzały okazje do fotografowania. Przedstawiam kilka zdjęć, które uznałam za najciekawsze pokazujące pobyt dzieci w przedszkolu, ich zabaw, odpoczynek, spożywanie posiłku, także piesza wycieczka na skrzyżowanie.

* W czasie zabaw dowolnych każdy znajdzie coś ciekawego

* Podczas wycieczki na skrzyżowanie dzieci starsze pomagały dzieciom młodszym.

* Jak widać na zdjęciach obiadki Niedźwiadkom smakują , choć niektóre dzieci trzeba jeszcze zachęcać do próbowania smacznych posiłków.

* Odpoczynek też jest super i konieczny po tak intensywnych zajęciach.

To tyle wspomnień z miesiąca września.

Pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzili naszą stronę

Monika Galus

Invalid Displayed Gallery

 


 

 ROK PRZEDSZKOLNY  2014/2015


DSC_2354Mam zwierzątko

W związku głównym tematem tygodnia: „Mam zwierzątko”, Niedźwiadki miały okazję zaprosić swoje domowe zwierzątka do przedszkola. Odwiedzili nas min.: kot, pies, papużki, chomiki, świnka morska, królik, ślimak, patyczak i rybka. Dzieci rozmawiały o tym, co jedzą wybrane zwierzątka, w jakich domkach mieszkają oraz czego jeszcze potrzeba, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do życia. Królik Puszek został poczęstowany świeżą sałatą, chomik z psem zajadali się marchewką a kotek został oczywiście wygłaskany. Zaprosiliśmy też do nas dzieci z pozostałych grup, aby mogły poznać naszych zwierzęcych przyjaciół. Wszyscy spędziliśmy fantastyczne chwile w gronie milusińskich zwierzaków.

Invalid Displayed Gallery


100_6202Pieczenie chleba

Podczas tygodnia „Na wsi” dzieci uczyły się tego, jak powstaje chleb. Wszyscy pomagali przy robieniu chleba z mąki razowej, orkiszowej i otrąb. Podczas degustacji masło rozpływało się na świeżym pieczywie a dzieci stały po dokładki.

Invalid Displayed Gallery


100_6124Babeczki

Gorące przygotowania do świąt sprawiły, że i u nas zapachniało i zrobiło się kolorowo. Niedźwiedzie zamieniły się w prawdziwych mistrzów cukiernictwa podczas przygotowywania świątecznej babki oraz wspaniałych, uszatych babeczek. Wszystkim życzymy smacznego!

Invalid Displayed Gallery


DSC_0930aZaćmienie słońca

W dniu 20 marca mieliśmy okazję oglądać częściowe zaćmienie słońca. Dzięki pomocy jednego z rodziców dzieci bezpiecznie obserwowały niebo przez specjalne klisze. Mieliśmy wyjątkową szansę zobaczyć słońce w kształcie księżyca. Kolejne częściowe zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli zobaczyć dopiero w 2021 r.