,,Jeżyki”


ROK PRZEDSZKOLNY 2023/2024


WRZESIEŃ

Dobiegł końca pierwszy wrześniowy miesiąc w przedszkolu. Dla jednych dzieci był to czas
powrotu do dobrze znanych miejsc, nauczycieli, koleżanek i kolegów, dla innych – tydzień
odnajdywania się w nowej sytuacji, poznawania rówieśników i dorosłych, kontakt z zasadami
panującymi w przedszkolu. Dlatego najwięcej czasu poświęciliśmy na zaznajomienie się z topografią
przedszkola i okolicy, zapamiętywanie imion oraz poznawanie koleżanek i kolegów.
Wspólnie przypomnieliśmy sobie „Kodeks przedszkolaka”, do którego należy się stosować.
Zwracaliśmy uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.
W drugim tygodniu września dużo rozmawialiśmy o miejscowości, w której mieszkamy.
Omawialiśmy różnice między miastem a wsią, opisywaliśmy domy, które można tam spotkać.
Nauczyliśmy się podawać swój adres domowy. Omówiliśmy zasady bezpiecznego przechodzenia
przez ulicę i powtarzaliśmy określenia: w prawo, w lewo. Opisywaliśmy znaki drogowe –
rozróżnialiśmy znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze. Odwiedziła nas też p. Ala ze Straży Miejskiej z
którą w praktyce ćwiczyliśmy bezpieczne zachowania na ulicy.
W kolejnym tygodniu września nie tylko szczególnie zwracaliśmy uwagę na swoje ciało,
uczyliśmy się nazw różnych jego części i wskazywaliśmy te, które znajdują się po prawej oraz po lewej
stronie, lecz także dużo rozmawialiśmy o zmysłach, za pomocą których poznajemy świat. Szukaliśmy
podobieństw i różnic między sobą. Wiele razy prowadziliśmy rozmowy o tym, jak dbać o siebie i co
robić, by być zdrowym. Poznaliśmy znaczenie określenia: zdrów jak ryba. A także dowiedzieliśmy się,
jak powinno się dbać o środowisko. Nauczyliśmy się wszystkich numerów alarmowych (112, 999, 998,
997). Opisywaliśmy, czym zajmują się policjant, strażak i ratownik medyczny, oraz gdzie można ich
spotkać.
W mijającym tygodniu rozmawialiśmy o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie i o tym,
jakie dary ma dla nas ta pora roku. Wymienialiśmy i opisywaliśmy nasze ulubione warzywa i owoce
oraz wskazywaliśmy te, które są zbierane w Polsce. Opowiadaliśmy o pracach, które wykonuje się w
ogrodzie i sadzie, a także o narzędziach pomocnych podczas ich wykonywania. Szukaliśmy cech
wspólnych i różnic między owocami i warzywami. Klasyfikowaliśmy je według wybranej cechy, np.
koloru, kształtu, a następnie łączyliśmy w pary lub zbiory. Przeliczaliśmy różne przedmioty w
zbiorach. W słyszanych wyrazach wskazywaliśmy głoskę o, a potem wyszukiwaliśmy przedmioty,
których nazwy rozpoczynają się tą głoską.


ROK PRZEDSZKOLNY 2022/2023


 

MARZEC

Drodzy Rodzice,

W marcu najwięcej uwagi poświęciliśmy zmianom, jakie zachodzą w przyrodzie wraz ze zbliżającą się wiosną. Podczas spacerów obserwowaliśmy wiosenną pogodę oraz to, jak zmieniają się krzewy i  drzewa, czy kwitną już pierwsze wiosenne kwiaty. Nasłuchiwaliśmy, czy wróciły ptaki. Rozmawialiśmy o tym, jak dobierać odpowiedni ubiór do pogody i co się dzieje z zimowymi ubraniami wiosną. Oglądaliśmy zdjęcia wiosennych kwiatów: przebiśniegów, krokusów, sasanek i zawilców. Czytaliśmy globalnie wyrazy krokus i sasanka. Staraliśmy się odgadnąć nazwę kwiatka na podstawie opisu. Składaliśmy krokusy z kolorowego papieru. Robiliśmy również hiacynty z kulek z bibuły. Na Dzień Kobiet chłopcy przygotowali piękne kwiaty, które następnie wręczyli swoim koleżankom z grupy.

Na podstawie różnych tekstów i własnych obserwacji dyskutowaliśmy o pracach, które wykonuje się wiosną w  ogrodzie, oraz o wiosennych warzywach i kwiatach. Odbyliśmy burzę mózgów pt. Kto potrzebuje słońca, wody, ziemi? Braliśmy udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosence Burak i cebula. Wykonaliśmy również pracę plastyczno-techniczną „Cebula”. Byliśmy razem również w sklepie ogrodniczym i zakupiliśmy różne rodzaje cebul.  Obserwowaliśmy różne cebule (spożywcze: żółte, białe, czerwone, szalotkę oraz cebule kwiatowe), badaliśmy ich wielkość, zapach i kształt. Segregowaliśmy je według koloru, wielkości, przeznaczenia. Na koniec posadziliśmy cebule jadalne w  ziemi, a pojemniki ustawiliśmy w kąciku przyrody. Czekamy na szczypiorek. Oglądaliśmy nasiona groszku pachnącego i  fasoli, wskazywaliśmy różnice i podobieństwa. Posadziliśmy je w pojemnikach w ziemią i regularnie podlewaliśmy. Rozmawialiśmy też o porządkach w ogrodzie, który budzi się do życia po zimie. Podawaliśmy nazwy niezbędnych narzędzi. Na podstawie obrazków wypowiadaliśmy się na temat prac w ogrodzie. Wyklejaliśmy kontur grabi i konewki wałeczkami z plasteliny. Obserwowaliśmy nasze roślinne hodowle w kąciku przyrody i określaliśmy, jakie zmiany nastąpiły. Rozwijaliśmy pamięć wzrokową podczas odzwierciedlania układu przedmiotów. Układaliśmy w całość obrazki pocięte na części. Ćwiczyliśmy narządy artykulacyjne podczas gimnastyki buzi i języka.  Bardzo chętnie uczestniczymy w zajęciach gimnastycznych oraz wspólnie pracujemy w książkach. Codziennie świetnie się wspólnie bawiliśmy.

21 marca witaliśmy Wiosnę. Najpierw wspólnie z innymi grupami w przedszkolu uczestniczyliśmy  w zabawach na sali gimnastycznej, rozwiązywaliśmy zagadki o wiośnie, braliśmy udział w wyścigu ślimaków oraz wspólnie udekorowaliśmy gaik kawałkami kolorowej bibuły. Następnie wraz z kolorowym gaikiem wyruszyliśmy na wiosenny spacer w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny.

W marcu odwiedziła nas również Pani ze Straży Miejskiej oraz Magik, który pokazał nam fantastyczne sztuczki magiczne. Które obserwowaliśmy w skupieniu z dużym zainteresowaniem.


LUTY

Drodzy Rodzice,

Miesiąc luty jest najkrótszym miesiącem w roku. Jednak pomimo, że szybko minął to w przedszkolu dzieci spędzały czas na zabawie i nauce poprzez zabawę. W pierwszym tygodniu lutego rozmawialiśmy na temat zimowych zabaw, bezpieczeństwa podczas takich zabaw na świeżym powietrzu. Poznaliśmy sporty zimowe i obejrzeliśmy jak wygląda zimowa olimpiada.

 W następnym tygodniu omawialiśmy temat karnawału. Dowiedzieliśmy się jak należy przygotować się do balu i jak bezpiecznie uczestniczyć na balu przedszkolnym. Bal w naszym przedszkolu odbył się 8 lutego. Wszyscy przyszliśmy przebrani za naszych ulubionych bohaterów. Na balu spotkaliśmy Marshalla, z którym świetnie się bawiliśmy przy wspaniałej muzyce. Podczas zabawy w dyrygenta ćwiczyliśmy koncentrację uwagi na drugiej osobie. Słuchaliśmy melodii walczyka i staraliśmy się wyklaskiwać jej rytm. Wprowadziliśmy kroki tego tańca i staraliśmy się tańczyć w parach. Układaliśmy wzór metrum trójdzielnego do muzyki walczyka. Tańczyliśmy z wstążkami do muzyki. Podczas zabaw muzycznych poruszaliśmy się zgodnie ze słyszaną muzyką i rytmem. Doskonaliliśmy swoją szybkość, skoczność i celność rzutów. Ćwiczyliśmy aparat mowy podczas gimnastyki buzi i języka. Przed wyjściem na dwór ćwiczyliśmy samodzielność w ubieraniu się.

W kolejnym tygodniu poznaliśmy różne baśnie. Słuchaliśmy wiersza D. Gellner Bajeczka i kształtowaliśmy umiejętność skupiania się na tekście literackim. Staraliśmy się rozróżniać dobre i złe zachowania postaci z bajek. Rysowaliśmy postaci z bajek kredkami świecowymi i przedstawialiśmy je podczas zabawy dramowej. Poznaliśmy piosenkę Chatka na kurzej nóżce i tworzyliśmy do niej prosty układ taneczny. Rozmawialiśmy na temat baśni o Jasiu i Małgosi. Odgadywaliśmy imiona bajkowych postaci mówione sylabami. Rozmawialiśmy o zawodzie aktora i innych osób związanych z przygotowaniem przedstawienia. Sami braliśmy udział w zabawach naśladowczych. Tworzyliśmy zbiory czteroelementowe i układaliśmy według wzoru. Dopełnialiśmy wzory do czterech elementów. Przeliczaliśmy i układaliśmy po tyle samo. Ustawialiśmy po kolei na podstawie wiersza J. Brzechwy Tom. Rozwiązywaliśmy zagadki interaktywne i ćwiczyliśmy spostrzegawczość oraz pamięć wzrokową, wskazując, które dziecko z szeregu zmieniło miejsce lub odeszło na bok. Ćwiczyliśmy zapamiętywanie i odtwarzanie rytmów. Wykonując ćwiczenia gimnastyczne, poruszaliśmy się zgodnie z poleceniami, rozwijaliśmy główne grupy mięśniowe, kształtowaliśmy prawidłową postawę ciała i poczucie rytmu.

Pod koniec miesiąca przenieśliśmy się w czasie…😊 poznaliśmy różne prehistorie i legendy. Rozmawialiśmy o dinozaurach, tropiąc ich śladami przeszłości. Najwięcej uwagi poświęciliśmy temu, jak wyglądało życie na Ziemi przed tysiącami lat. Na podstawie różnych tekstów i ilustracji rozmawialiśmy, jakie zwierzęta i rośliny wtedy występowały, czym charakteryzowały się dinozaury, gdzie mieszkali jaskiniowcy i jak wyglądała ich codzienność. Wysłuchaliśmy kolejnego opowiadania o przygodach Tupa, który tym razem przebywał w miejscu zamieniającym się w… prehistoryczny las. Jak to możliwe? Chętnie Wam opowiemy. J Wyobrażaliśmy sobie, że sami znajdujemy się w takim lesie, i opisywaliśmy przedmioty o różnych fakturach na podstawie dotyku. Naśladowaliśmy rosnące drzewa do muzyki klasycznej. Omówiliśmy pracę archeologa i sami bawiliśmy się w archeologów, wzbogacając doznania sensoryczne podczas odnajdywania przedmiotów w sypkim materiale. Ćwiczyliśmy przeliczanie i klasyfikowanie przedmiotów według własnych kryteriów, które musieliśmy podać i uzasadnić. Kształtowaliśmy spostrzegawczość w trakcie wyszukiwania na obrazkach takich samych elementów. Uczyliśmy się relaksować. Uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych i muzycznych z przyborami lub bez.


 

STYCZEŃ

Drodzy Rodzice,

W pierwszym tygodniu stycznia rozmawialiśmy o nowym roku i przemijaniu czasu. Te tematy są jeszcze dość trudne dla czterolatka, dlatego skupiliśmy się na jednostkach, które może przyswoić, czyli porach roku i dniach tygodnia. Uczyliśmy się wymieniać kolejne dni tygodnia i zapamiętywać ich liczbę. Utrwalaliśmy te wiadomości podczas zabaw muzyczno-ruchowych. Rozmawialiśmy o kolejnych porach roku, wymienialiśmy ich nazwy i opisywaliśmy cechy charakterystyczne. Mówiliśmy, co lubimy robić podczas poszczególnych pór roku. Wiemy, że pory roku – podobnie jak dni tygodnia – następują po sobie cyklicznie. W trakcie zabaw na dworze obserwowaliśmy, czym się charakteryzuje obecna pora roku. Poznaliśmy piosenkę Pory roku i graliśmy do niej na instrumentach. Oglądaliśmy różne rodzaje kalendarzy i określaliśmy ich przeznaczenie. W kolejnym styczniowym tygodniu rozmawialiśmy o tym, czego zwierzęta potrzebują, by przetrwać zimę. Obserwowaliśmy ptaki podczas pobytu w przedszkolnym ogrodzie i spacerów. Rozwiązywaliśmy zagadki na ich temat. Czytaliśmy globalnie wyrazy: wrona, wróbel, gawron, sikora, ptaki. Wykonywaliśmy ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: kra, kra; ćwir, ćwir; gruu, gruu itp. Wiemy już, dlaczego należy dokarmiać ptaki zimą oraz jaki pokarm jest dla nich odpowiedni. Sami powiesiliśmy również przysmaki na drzewach oraz uzupełniliśmy karmniki. Podczas zabaw wykonywaliśmy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. W kolejnym tygodniu stycznia dużo uwagi poświęciliśmy zimowym zjawiskom atmosferycznym. Na podstawie wiersza A. Maćkowiaka zastanawialiśmy się, jaki jest śnieg. Sprawdziliśmy to podczas eksperymentów. Uczyliśmy się pilnie obserwować ich przebieg i wyciągać wnioski. Ćwiczyliśmy kreatywność podczas malowania białą farbą na ciemnym tle. Rozmawialiśmy też o lodzie i… lodach. Poznaliśmy piosenkę Poziomkowe lody. Rysowaliśmy wafelek i kulki po śladzie i kolorowaliśmy lody zgodnie z kodem. Podczas zabawy badawczej sprawdzaliśmy, jak powstaje lód i jakie są jego właściwości. Oglądaliśmy zdjęcia rzeźb lodowych i zastanawialiśmy się, jak powstają. Oglądaliśmy książki i atlasy zgromadzone w kąciku książki. Przypatrywaliśmy się mapie fizycznej świata i globusowi. Poznaliśmy informacje o dwóch biegunach (północnym i południowym), wiemy, jakie zwierzęta na nich mieszkają (m.in. morsy, foki, lisy polarne, renifery, niedźwiedzie polarne na północnym, pingwiny na południowym). W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o naszej rodzinie i bliskich osobach, ze szczególnym uwzględnieniem babci i dziadka. Opowiadaliśmy o swoim domu i o tym, jak spędzamy czas z dziadkami. Przygotowywaliśmy się również do święta babci i dziadka, a nasze starania zostały ukoronowane uroczystością w przedszkolu. Wykonaliśmy prezenty dla babci i dziadka, które wręczyliśmy im osobiście po występie. Po występie również udaliśmy z babcią i dziadkiem na wspólną fotografię. Zimowe tygodnie to doskonały czas, by dzieci nauczyły się, jak dostosować ubiór do pogody, aby czuć ciepło i wygodę podczas zabaw na świeżym powietrzu, dlatego podczas rozmów w przedszkolu skupiliśmy się na tym zagadnieniu. Oglądaliśmy albumy o tematyce zimowej i obrazki przedstawiające zimowe ubrania. Podawaliśmy nazwy różnych części garderoby. Rozmawialiśmy też o tym, jak zachować bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych. Wiemy, że nie wolno wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne ani zjeżdżać na sankach w pobliżu ulicy oraz gdy rzucamy się śnieżkami, powinniśmy celować w nogi.


GRUDZIEŃ

Drodzy Rodzice,

w pierwszym tygodniu grudnia dużo uwagi poświęciliśmy listom, poczcie i listonoszowi. Na podstawie wierszy I. Salach List i Z. Dmitrocy Listonosz oraz historyjki obrazkowej poznawaliśmy pracę listonosza oraz drogę, jaką musi przejść list, by trafić do adresata. Zrobiliśmy czapki listonosza i wspaniale bawiliśmy się w doręczanie przesyłek. Wiemy, jak wygląda skrzynka pocztowa i jakie jest jej przeznaczenie. Poznaliśmy pojęcia adres i adresat. Wiemy, czym list różni się od pocztówki. Trenowaliśmy przeliczanie i określanie, w którym zbiorze jest więcej elementów. Odzwierciedlaliśmy liczbę przedmiotów za pomocą obrazu graficznego (kresek). Używaliśmy określeń: o 1 więcej, o 1 mniej. Rozpoznawaliśmy i kontynuowaliśmy rytmy. Rozwiązywaliśmy zagadki interaktywne. Ćwiczyliśmy używanie określeń: najpierw, potem, na początku, na końcu. Globalnie czytaliśmy imiona. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się na tę samą sylabę. W kolejnych tygodniach najwięcej rozmawialiśmy o przygotowaniach do świąt, zwyczajach świątecznych i tradycyjnych potrawach. Wspólnie robiliśmy porządki w sali, ubieraliśmy choinkę. Wykonaliśmy rożne ozdoby choinkowe, np. pawie oczka. Stosowaliśmy przy tym określenia: duży, mniejszy, najmniejszy. Uczyliśmy się łączyć paski papieru podczas tworzenia łańcuchów. Porównywaliśmy ich długość za pomocą szacowania i mieszenia sznurkiem, używaliśmy przy tym określeń: krótszy, dłuższy. Rysowaliśmy choinki oburącz w powietrzu, na plecach kolegów. Poznaliśmy piosenkę Wesoła choinka i ćwiczyliśmy przy niej poczucie rytmu. Stworzyliśmy też układ ruchowy do piosenki.

Słuchaliśmy wiersza A. Galicy Świąteczne aniołki i rozmawialiśmy na temat jego treści. Oglądaliśmy anielskie włosy i czytaliśmy globalnie wyraz aniołki. Rysowaliśmy aniołka do słów wiersza A. Maćkowiaka. Wykonaliśmy pracę plastyczną- postać aniołka. Wysłuchaliśmy również opowiadania A. Galicy Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?, by zrozumieć znaczenie tych świąt. Poznawaliśmy zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, takie jak: spędzanie czasu z rodziną, przygotowywanie i jedzenie tradycyjnych potraw wigilijnych, sposób nakrywania stołu, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd. Wiemy, skąd wziął się zwyczaj pozostawiania pustego miejsca przy wigilijnym stole. Oglądaliśmy obrazek przedstawiający Świętego Mikołaja i wypowiadaliśmy się na jego temat. Wiemy, że chęć odpowiedzi mamy zasygnalizować przez podniesienie ręki i spokojnie czekać na swoją kolej. Wspólnie słuchaliśmy kolęd i uczyliśmy się nakrywać do stołu, stosując określenia: z jednej strony, z drugiej strony, pomiędzy.

Rozmawialiśmy o świątecznych upominkach. Odwiedził nas nawet Mikołaj, który wręczył każdemu dziecku prezent! My też mieliśmy dla niego upominek- piosenkę i życzenia dla Mikołaja. Jednak zanim odwiedził nas Mikołaj musieliśmy wykonać kilka zadań, które napisał w swoim liście do nas. Próbowaliśmy przechodzić przez komin, odgadywać zagadki o Mikołaju oraz podając dzwoneczek koledze lub koleżance obok musieliśmy zrobić to bezdźwięcznie. Było bardzo trudno, ale daliśmy radę.

 Gdy spadł śnieg szukaliśmy śladów na śniegu i staraliśmy się powiedzieć, kto (lub co) je zostawił. Wspólnie bawiliśmy się, zjeżdżaliśmy z górki, budowaliśmy bałwanka.

Uczestniczyliśmy również w zabawach rytmicznych i muzycznych z przyborami (kółkami, woreczkami gimnastycznymi itd.) lub bez nich. Złożyliśmy również życzenia Paniom pracującym w przedszkolu i udaliśmy się na świąteczną przerwą, żeby nabrać dużo sił do wspaniałej zabawy po nowym roku.

Panie również życzą wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym 2023 roku- dzieciom i ich rodzicom.


LISTOPAD

Drodzy Rodzice,

W miesiącu listopadzie bardzo dużo rozmawialiśmy na temat zjawisk i zmian zachodzących w przyrodzie. Dużo mówiliśmy o deszczu, parasolu i ubraniach, które chronią nas przed zmoknięciem. Rozdmuchiwaliśmy farbę na kartonie i wykonaliśmy pracę zatytułowaną Tup w deszczu, podczas której rysowaliśmy deszcz po śladzie i dowolnie ozdabialiśmy płaszcz zajączka. Słuchaliśmy jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru. Rozpoznawaliśmy rodzaj deszczu po nasileniu dźwięku. Sami także graliśmy i wystukiwaliśmy rytmy na instrumentach oraz różnych przedmiotach. Przygotowaliśmy również kalendarz pogody, który uzupełniamy każdego dnia. Dzięki temu powtarzamy też nazwy dni tygodnia. Słuchaliśmy utworów literackich dotyczących jesiennej pogody i rozmawialiśmy na temat ich treści.

Dowiedzieliśmy się, jak ubierać się jesienią. Rozpoznawaliśmy elementy garderoby za pomocą dotyku. Wprowadziliśmy pojęcie para i bawiliśmy się w parach, żeby je utrwalić. Uczyliśmy się opisywać dany przedmiot. Przeliczaliśmy za pomocą liczebników głównych i porządkowych. Doskonaliliśmy umiejętność wyodrębniania i rozpoznawania pierwszej sylaby w wyrazach.

Poznaliśmy piosenkę Pan Listopad i podczas zabaw muzyczno-ruchowych rozwijaliśmy poczucie rytmu. W następnych tygodniach dużo rozmawialiśmy o sztuce. Dowiedzieliśmy się, jak swoje dzieła tworzą malarze i rzeźbiarze. Poznaliśmy narzędzia malarskie i udawaliśmy, że sami jesteśmy malarzami. Wiemy, czym różni się zawód malarza pokojowego i malarza artysty. Rozmawialiśmy o kolorach.  Wypchnęliśmy paletę i mieszaliśmy w niej farby jak prawdziwi malarze. Przy okazji poznaliśmy zjawisko mieszania się barw. W listopadzie obchodziliśmy również dzień misia. Każdy z nas tego dnia przyniósł swojego ukochanego misia. Był pokaz misiów oraz wspólne zabawy z naszymi ukochanymi pluszakami. Mieliśmy również wspólne zdjęcia w specjalnie wykonanej misiowej  fotobudce.

Ćwiczyliśmy zmysł dotyku, rozpoznając przedmioty o różnych fakturach. Podczas tworzenia kolażu doskonaliliśmy posługiwanie się nożyczkami. Tworzyliśmy nawet własną rzeźbę z gazet.  Doskonaliliśmy również cięcie nożyczkami podczas tworzenia szalika z frędzelkami, który potem ozdabialiśmy różnymi dodatkami. W trakcie zabaw z guzikami segregowaliśmy, przeliczaliśmy, grupowaliśmy według koloru, rodzaju i wielkości. Doskonaliliśmy spostrzegawczość, gdy wskazywaliśmy, który guzik z szeregu zniknął. Wprowadziliśmy liczebnik cztery. Klasyfikowaliśmy przedmioty według dwóch cech, układaliśmy rytmy. Ćwiczyliśmy logiczne myślenie i rozumienie przeczenia nie. Składaliśmy obrazek z części. Porządkowaliśmy przedmioty ze względu na liczbę sylab w ich nazwie. W zabawach rytmicznych i muzycznych wychwytywaliśmy zmiany charakteru dźwięków (staccato i legato). Wykonywaliśmy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała.


PAŹDZIERNIK

Drodzy Rodzice,

Jesienne tygodnie to czas przeziębień, lecz także doskonała pora, by dzieci nauczyły się, że ubiór dostosowany do pogody, jedzenie owoców i warzyw oraz ruch, zwłaszcza ten na świeżym powietrzu, pomogą zachować dobre zdrowie i humor.

W październiku kontynuowaliśmy rozmowy o darach jesieni. Dużo mówiliśmy o warzywach i zastanawialiśmy się, dlaczego są potrzebne. Poznawaliśmy różne warzywa, określaliśmy ich kształt, kolor, zapach i smak. Wyklaskiwaliśmy ich nazwy. Klasyfikowaliśmy warzywa pod względem koloru, wymienialiśmy zielone, czerwone i żółte. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych zarówno w sali jak i w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci ćwiczyły dostrzeganie i układanie rytmów oraz przeliczanie w zakresie 0–3. Rozwijały zdolności grafomotoryczne podczas rysowania po śladzie.  Podczas dmuchania przez słomkę fasolki wydłużały swoją fazę wydechu. Oglądały różne przetwory z owoców i warzyw oraz samodzielnie wykonały słoik z przetworami za pomocą kredek. Ćwiczyły motorykę małą wydzierając z papieru kolorowego małe kawałki papieru i wyklejały kontury poznanych warzyw oraz z pomocą plasteliny zrobiły zdrowe, kolorowe talerze pełne kolorowych owoców i warzyw.

Jesień to doskonała pora, by dzieci obserwowały zmiany w otaczającej je przyrodzie i zwracały uwagę na jej piękno. Podczas jesiennego spaceru do parku dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się w grupie. Obserwowały zmiany w przyrodzie i zbierały skarby jesienni – kolorowe liście, jarzębinę, klonowe noski, kasztany i żołędzie, które umieściliśmy w kąciku przyrodniczym. Poznały wyraz do czytania globalnego park. Materiał przyrodniczy rozpoznawały za pomocą dotyku i układały go na konturze różnych obrazków. Starały się łączyć w pary liście i owoce drzew, poznając  też ich nazwy. W październiku dzieci uczestniczyły również w warsztatach” Tulę las”. Poznając różne ciekawostki na temat jesiennych zwyczajów zwierząt.

W kolejnych jesiennych tygodniach rozmawialiśmy o tym, jak przygotować się do zimy. Mówiliśmy zarówno o ludziach, jak i o zwierzętach – tych dzikich i domowych. Staraliśmy się mówić o tym, jak pomóc przed zimą psom mieszkającym na podwórku. Przy okazji przypomnieliśmy sobie, jak opiekować się naszymi pupilami. Kolorowaliśmy kontur psa i układaliśmy budę z figur geometrycznych, dzięki czemu poznaliśmy: kwadrat, koło i trójkąt. Dzieci również uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez straż miejską. Ucząc się jak należy poprawnie przechodzić przez jezdnię i jak należy właściwie zachowywać się na drodze. W ostatnim tygodniu października odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci śpiewały piosenkę młodszym przedszkolakom, aby pokazać im, że w przedszkolu można świetnie się bawić i uczyć.


WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice,

za nami pierwszy miesiąc w przedszkolu, czyli czas w którym dzieci wróciły po wakacjach do przedszkola. Nauczyciele i personel przedszkola starają się zawsze, by proces adaptacji, powrotu przebiegł jak najłagodniej, dlatego w pierwszym tygodniu zwracaliśmy szczególną uwagę na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Poprzez wspólne zabawy zachęcaliśmy do nawiązywania kontaktów z nauczycielami, kolegami i koleżankami. Przypominaliśmy swoje imiona, topografię przedszkola i przedszkolnego ogrodu, rozkład dnia i panujące tu zasady. Razem stworzyliśmy wspólny kontrakt dotyczący właściwego zachowywania się w grupie. Każde dziecko podpisało się pod nim poprzez przystemplowanie opuszkiem paluszka swojego podpisu. Poznaliśmy zwroty grzecznościowe: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę i wiemy już, kiedy je stosować.  W pierwszym tygodniu września podczas zajęć plastycznych dzieci malowały farbami słońce, zrobiły pocztówkę z wakacji. Rozpoznawały kolory i określały położenie przedmiotów w przestrzeni za pomocą określeń: na, nad, pod. Brały udział w zabawach paluszkowych, podczas których rozwijały koordynację ruchową i małą motorykę. Uczyły się dzielić zabawkami. Rozpoznawały przedmioty za pomocą dotyku i klasyfikowały ze względu na jedną cechę. Ćwiczyły spostrzegawczość i pamięć wzrokową, wskazując, która zabawka zniknęła lub zmieniła miejsce. Wysłuchały różnych utworów literackich i rozmawiały na temat ich treści. Dowiedziały się, kto poza nauczycielem pracuje w przedszkolu. Poznały tradycyjną piosenkę Nie chcę cię i tańczyły do niej w parach. Wykonywały do niej ćwiczenia muzyczno-rytmiczne. Podczas wyjścia do przedszkolnego ogrodu dowiedziały się, jakie panują tam zasady i jak bezpiecznie korzystać ze zgromadzonego sprzętu.

W drugim tygodniu września dużo rozmawialiśmy o miejscowości, w której mieszkamy. Mówiliśmy o różnych domach i każde z nas opowiadało o swoim. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest znajomość swojego imienia i nazwiska oraz adresu. Podczas spaceru obserwowaliśmy pobliskie skrzyżowanie, ruch drogowy, znaki i sygnalizację świetlną oraz uczyliśmy się jak należy bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych. Wykonaliśmy pracę „Sygnalizator świetlny” i przypomnieliśmy sobie, na jakim świetle należy przechodzić przez jezdnię. Wiemy, że wyraz zebra nie oznacza tylko zwierzęcia. Rozpoznawaliśmy dźwięki ulicy. Dowiedzieliśmy się, jak ważne jest to, by zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie. Wiemy też, dlaczego dzieci powinny jeździć w foteliku. Poznaliśmy piosenkę Będę kierowcą i wystukiwaliśmy jej rytm. Czytaliśmy globalnie wyrazy: Tak, Nie, Uwaga i stosowaliśmy pojęcia: mniejszy, większy. Ćwiczyliśmy spostrzegawczość podczas łączenia w pary takich samych obrazków. Codziennie uczestniczyliśmy w ćwiczeniach ruchowych i rytmicznych.

Podczas kolejnych tygodni września, przychodziliśmy do przedszkola bardziej uśmiechnięci i zadowoleni. To dzięki temu, że nauczyciele robią wszystko, żeby właściwie się nami opiekować, pomagać, odkrywać i rozwijać talenty, wydobyć nasz potencjał. Starają się także, żeby każdy z nas czuł się w przedszkolu spokojne i bezpiecznie, dlatego bardzo ważna jest dobra komunikacja. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy niepokojów związanych z funkcjonowaniem dziecka, warto zwracać się bezpośrednio do nauczycieli. Dobrze, jeśli zasady panujące w domu nie są sprzeczne z przedszkolnymi. W trakcie zajęć obserwowaliśmy w lustrze własną sylwetkę, podawaliśmy nazwy części ciała i rysowaliśmy swoją postać. Braliśmy udział w zabawach naśladowczych w parach. Omówiliśmy własne emocje i staraliśmy się każdą z nich nazwać. Poznaliśmy zawód lekarza. Dowiedzieliśmy się, jak zachować higienę. Wiemy też, że absolutnie nie wolno nam brać żadnych leków bez wiedzy dorosłych. Zawsze kichamy w chusteczkę. Mówiliśmy też o pracy dentysty i uczyliśmy się prawidłowo szczotkować zęby. Wiemy, jakie produkty są zdrowe dla zębów. Odwiedził nas również Minionek z okazji Dnia Przedszkolaka. Tego dnia spotkało nas bardzo dużo atrakcji z okazji naszego święta.


CZERWIEC

Drodzy Rodzice,

W pierwszym tygodniu czerwca najwięcej uwagi poświęciliśmy dzieciom, ich prawom i obowiązkom. Rozmawialiśmy o dzieciach z różnych rejonów świata, o tym, jak wyglądają i gdzie mieszkają, czym różni się ich życie od naszego, a w czym jest podobne. Dyskutowaliśmy o emocjach, o tym, że każdy je odczuwa i ma prawo okazywać. Wybieraliśmy zabawy, które najbardziej lubimy, i to właśnie w nie się bawiliśmy. W wielu zabawach uczestniczyliśmy w parach, by ćwiczyć wzajemne zaufanie, pomoc i współpracę.                                                                   

Kolejny tydzień poświęciliśmy na rozmowy o zawodach oraz o tym, kim dzieci chciałyby być, gdy dorosną. Rozmawialiśmy o tym, co dzieci robią w przedszkolu, a czym zajmują się w nim dorośli. Dzieci mówiły o swoim wymarzonym zawodzie i naśladowały ludzi wykonujących różne profesje. Słuchaliśmy odgłosów wydawanych przez różne narzędzia i starliśmy się je dopasować do zawodu.

W kolejne dni czerwca bawiliśmy się różnymi kolorami: żółtym, zielonym, niebieskim, różowym i czerwonym. Mówiliśmy, z czym kojarzą nam się konkretne kolory. Wymienialiśmy znane nam przedmioty w tych kolorach i szukaliśmy ich w naszym otoczeniu. Podczas omawiania koloru żółtego mówiliśmy o pszczołach i o tym, jak powstaje miód. Wiemy też, jak wygląda praca pszczelarza i jakie ubranie ochronne musi on wkładać. Dowiedzieliśmy się, kiedy powstaje tęcza. Umiemy wymienić kolory tęczy.                          

W ostatnie czerwcowym dni rozmawialiśmy o zbliżających się wakacjach i naszych wakacyjnych planach. Omówiliśmy wyjazdy nad morze, w góry, nad jezioro i na wieś. Wiemy, jak zachować się i w co bawić na plaży. W budowanie zamków z piasku wprawialiśmy się w przedszkolnej piaskownicy. Wiemy, jak bezpiecznie bawić się w lecie. Zawsze będziemy mieć przy sobie nakrycie głowy i butelkę z wodą. Posmarujemy się też kremem z filtrem. Nie będziemy oddalać się od rodziców i sami wchodzić do wody. Wiemy, że bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich jest bardzo ważne!

Udanych wakacji!


MAJ

Drodzy Rodzice,

W pierwszym tygodniu maja najwięcej uwagi poświęciliśmy książkom i temu, dlaczego warto je czytać. Oglądaliśmy książki z naszej przedszkolnej biblioteczki. Klasyfikowaliśmy je ze względu na wielkość, grubość, kolor okładki i typ. Wiemy, że istnieją rożne rodzaje książek. Wspólnie ustalaliśmy zasady korzystania z przedszkolnego kącika książki. Wiemy, jak się obchodzić z książkami, by ich nie zniszczyć. Umiemy szanować książki.

Rozpoznawaliśmy okładki znanych bajek i podawaliśmy ich tytuły. Przypomnieliśmy sobie opowieści o Jasiu i Małgosi, Brzydkim Kaczątku, Śpiącej Królewnie i wiele innych. Mówiliśmy o swojej ulubionej bajce i postaci z książki. Dowiedzieliśmy się, czym są księgarnia i biblioteka i odwiedziliśmy jedno z tych miejsc (biblioteka – oddział dla dzieci). Wiemy już, że książki można kupić lub wypożyczyć. Chętnie zapiszemy się do biblioteki!

            W kolejnych dniach skupiliśmy się na ekosystemie łąki. Zwracaliśmy uwagę na jej mieszkańców i rosnące tam rośliny. Podawaliśmy nazwy zwierząt zamieszkujących łąkę, wysłuchiwaliśmy ich głosów i próbowaliśmy przyporządkować je zdjęciom. Ilustrowaliśmy ruchem opowieść Na wiosennej łące. Sporo uwagi poświęciliśmy motylom. Dowiedzieliśmy się, jak się rozwijają. Rozmawialiśmy o bocianie, krecie, żabach.

W związku ze zbliżającym się Dniem Rodziny cały tydzień przygotowywaliśmy się do tego święta. Rozmawialiśmy o naszych rodzinach, przypominaliśmy sobie nazwy członków rodziny. Mówiliśmy o naszych mamach i tatusiach, o tym, kim są z zawodu, jak wyglądają i co lubią robić. Wykonaliśmy upominki dla mamy i taty. Przygotowaliśmy się do występu przed rodzicami, prezentując swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Ostatni tydzień spędziliśmy, rozmawiając o naszych pupilach, ich potrzebach i zwyczajach. Mówiliśmy o psach, o tym, jak je karmić i się nimi zajmować, by były zdrowe i szczęśliwe. Uczyliśmy się, jak zachowywać się w obecności psów, których nie znamy. Rozmawialiśmy też o kotach i chomikach. Kolorowaliśmy kota i wyklejaliśmy motek kawałkami włóczki. Rozmawialiśmy również o zwierzętach egzotycznych, np. papugach, które możemy trzymać w domu, oraz takich, która żyją w dżungli. Wiemy, czym jest papugowanie.


KWIECIEŃ

Drodzy Rodzice,

w pierwszym tygodniu kwietnia najwięcej uwagi poświęciliśmy ekologii i działaniom proekologicznym. Dyskutowaliśmy o tym, dlaczego czyste środowisko jest takie ważne, jak dbać o przyrodę, dlaczego segregowanie śmieci jest istotne. Wiemy już, że zamiast jechać do pobliskiego sklepu samochodem, lepiej się tam przespacerować lub wybrać rower czy hulajnogę. Wiemy też, że nie wolno śmiecić, np. rzucać papierków na ziemię, należy szanować wszystkie zwierzęta i rośliny. Mówiliśmy o oszczędzaniu wody i ćwiczyliśmy to w praktyce podczas mycia rąk w naszej przedszkolnej łazience. Wiemy, jak ważna jest czystość rzek i to, by nikt nie wylewał do nich różnych zanieczyszczeń. Wykonaliśmy pracę plastyczno-techniczną dotyczącą życia w wodzie. Uczyliśmy się, do jakich pojemników wyrzucać dane rodzaje śmieci i ćwiczyliśmy zdobytą wiedzę w praktyce.

W ciągu drugiego tygodnia rozmawialiśmy głównie na temat wielkanocnych zwyczajów, symboli i potraw. Wysłuchaliśmy opowiadania Bajeczka wielkanocna A. Galicy. Dowiedzieliśmy się, czym są palmy wielkanocne i jak można je wykonać. Poznaliśmy różne sposoby ozdabiania jajek i wiemy, czym pisanki różnią się od kraszanek. Braliśmy udział w wyścigu z pisankami! Wiemy, co powinno się znaleźć w koszyczku. Braliśmy udział w zabawach z kodowaniem i odgadywaliśmy zagadki interaktywne.

W trzecim tygodniu rozmawialiśmy o wrażeniach i uczuciach. Dzieci uczyły się rozumieć swoje emocje, mówić o nich i radzić sobie z nimi. Zastanawiały się, w jakich sytuacjach są smutne, w jakich wesołe, a w jakich złe i dlaczego wszyscy przeżywamy takie uczucia. Rozpoznawały nastrój w muzyce (wesoły, smutny) i próbowały wyrażać go tańcem. Starały się odgadywać, co i z jakich powodów odczuwają osoby przedstawione na zdjęciach, ucząc się w ten sposób dostrzegania, rozpoznawania i określania emocji u innych. Poznały słowo empatia i były zachęcane do wspierania innych w trudnych sytuacjach. Razem uczyliśmy się, jak radzić sobie ze smutkiem i jak można pocieszyć przyjaciela: powiedzieć coś miłego, przytulić. Rozmawialiśmy też o tym, czym jest strach, odganialiśmy go rymowanką i śmiechem.

W związku ze zbliżającymi się świętami: Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Świętem Konstytucji Trzeciego Maja w ostatnim tygodniu kwietnia rozmawialiśmy o Polsce i Europie. Wspólnie zastanawialiśmy się, co to znaczy być Polakiem. Poznaliśmy różne legendy, m.in. o „Złotej Kaczce”. Kolorowaliśmy kaczkę i wyklejaliśmy jej koronę cekinami. Wiemy, co stało się z Popielem i dlaczego został ukarany za swoje zachowanie. Konstruowaliśmy wieżę Popiela z klocków.

W kwietniu obchodziliśmy Dzień Czekolady i w związku z tym przedszkolaki smakowały czekoladę (białą, mleczną i gorzką) oraz malowały kakaowy obrazek. 


 

MARZEC

Drodzy Rodzice,

w pierwszym marcowym tygodniu najwięcej uwagi poświęciliśmy zmianom, jakie zachodzą w przyrodzie wraz ze zbliżającą się wiosną. Podczas spaceru obserwowaliśmy wiosenną pogodę oraz to, jak zmieniają się krzewy i drzewa, czy kwitną już pierwsze wiosenne kwiaty. Nasłuchiwaliśmy, czy wróciły ptaki. Poznaliśmy przysłowie W marcu jak w garncu i wyjaśniliśmy jego znaczenie. Rozmawialiśmy o tym, jak dobierać odpowiedni ubiór do pogody. Wspomnieliśmy o zwierzętach budzących się z zimowego snu.

W drugim tygodniu na podstawie różnych tekstów i własnych obserwacji dyskutowaliśmy o pracach, które wykonuje się wiosną w ogrodzie, oraz o wiosennych warzywach i kwiatach. Poznaliśmy części rośliny (łodyga, korzeń, liście, kwiaty) i dyskutowaliśmy, jakie są ich funkcje. Oglądaliśmy sadzonki. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób się rozwijają. Rozmawialiśmy o cebulach i cebulkach. Odgadywaliśmy zagadkę dotyczącą cebuli. Oglądaliśmy i wąchaliśmy cebulę. Wiemy, z jakich części się składa. Staraliśmy się też ją narysować i doklejaliśmy do niej szczypiorek powstały ze zrolowanej zielonej bibuły. Wspólnie posadziliśmy cebule w ziemi i czekamy, aż wyrośnie szczypiorek. Wiemy, jak wygląda ziarenko fasoli, i jak wyhodować z niego roślinę. Stworzyliśmy własną hodowlę fasoli i poznaliśmy jej poszczególne etapy. Teraz pozostaje nam cierpliwie czekać na rezultaty.

 W kolejnym marcowym tygodniu rozmawialiśmy między innymi o wiosennych porządkach domowych. Wskazywaliśmy przedmioty potrzebne do sprzątania i nalepialiśmy małe obok dużych, a następnie je przeliczaliśmy. Podczas zabaw ruchowych naśladowaliśmy wycieranie kurzu, zamiatanie podłogi czy odkurzanie. Mówiliśmy też o pracach, które wykonuje się wiosną w ogrodzie. Dowiedzieliśmy się, kim jest i co robi ogrodnik. Rozpoznawaliśmy narzędzia, których używa podczas pracy, i podawaliśmy ich nazwy. Wykonywaliśmy proste prace w naszym ogrodzie przedszkolnym: grabiliśmy, kopaliśmy łopatkami, sialiśmy nasiona i je podlewaliśmy. Następnie rozmawialiśmy o życiu na wsi, o zwierzętach gospodarskich oraz uprawach i plonach. Omówiliśmy różne zwierzęta, które można spotkać na wsi: krowę, konia, świnię, kurę, kaczkę, owcę. Słuchaliśmy na ich temat utworów literackich, oglądaliśmy zdjęcia, tworzyliśmy prace plastyczne. Układaliśmy traktor z figur geometrycznych i uczyliśmy się chodzić gęsiego, a na koniec udało się jeszcze wydoić krowę.


                                                                                                       

LUTY

Drodzy Rodzice,

kolejny zimowy tydzień spędziliśmy, rozmawiając o naszych ulubionych książkach i czytając bajki i baśnie. Staraliśmy się rozróżniać dobre i złe zachowania postaci z bajek.

Przygotowywaliśmy zabawy teatralne na podstawie opowiadania i z wykorzystaniem sylwet postaci. Rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące znanych bajek. Z talerzyka papierowego wykonaliśmy głowę Kozuchy Kłamczuchy, bohaterki tekstu literackiego, którego słuchaliśmy. Poznaliśmy piosenkę Była babuleńka i poruszaliśmy się w rytm muzyki, odgrywając role kozła i babuleńki. Przypomnieliśmy sobie bajkę o Czerwonym Kapturku oraz jej morał i na tej podstawie mówiliśmy, jak należy się zachować w kontakcie z obcą osobą. Słuchaliśmy opowiadania o Tupie i przedszkolakach, którzy przez okno zobaczyli złodzieja. Słuchaliśmy też bajki o Trzech Świnkach i wiemy już, że wysiłek i staranność się opłacają. Układaliśmy domki świnek z figur geometrycznych.

W następnym tygodniu rozmawialiśmy o balach karnawałowych i przygotowaniach do nich, braliśmy też udział w przedszkolnym balu. Na podstawie utworów literackich i rozmów poznaliśmy pojęcia: karnawał, serpentyna, konfetti. Uczyliśmy się rozróżniać, jakie przedmioty służą do dekorowania pomieszczenia, a jakie do przebierania się. Wspólnie wykonaliśmy maski karnawałowe. Przygotowaliśmy też kolorowe kanapki.

Dużo uwagi poświęciliśmy następnie temu, jak wyglądało życie na Ziemi przed tysiącami lat. Na podstawie różnych tekstów i ilustracji rozmawialiśmy o tym, jakie zwierzęta i rośliny wtedy występowały, czym charakteryzowały się dinozaury, gdzie mieszkali jaskiniowcy i jak wyglądała ich codzienność. Dowiedzieliśmy się, kim jest archeolog, i sami zostawialiśmy po sobie ślad na przyszłość, odciskając w gipsie.

Na podstawie ilustracji poznaliśmy wygląd i środowisko życia takich dinozaurów, jak: diplodok, tyranozaur, pterodaktyl i triceratops. Wysłuchaliśmy wiersza W kopalni T. Kubiaka i rozmawialiśmy na temat węgla. Dotykaliśmy go i badaliśmy jego właściwości. Rozmawialiśmy też o trochę mniej zamierzchłych czasach, kiedy można było spotkać księżniczki i rycerzy. Odszukiwaliśmy różnice na obrazkach. Budowaliśmy wieżę z klocków. Rozpoznawaliśmy przedmioty za pomocą dotyku.

W ostatnim tygodniu na podstawie utworów oraz ilustracji mówiliśmy o rytmie dnia i nocy, rozpoznawaliśmy przedmioty kojarzące się z tymi porami doby. Zastanawialiśmy się, jak należy się przygotować do snu i dlaczego odpoczynek podczas snu jest ważny. Kolejne opowiadanie o Tupie i przedszkolakach pozwoliło nam zrozumieć, czym są sny. Wprowadziliśmy informacje o cykliczności dnia i nocy, które zawsze po sobie następują. Dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta są aktywne w dzień, a jakie w nocy.

Rozmawialiśmy o Słońcu, Księżycu i gwiazdach. Malowaliśmy słońce farbami plakatowymi. Gwiazdy stemplowaliśmy białą farbą na ciemnym kartonie. Podczas zabaw na świeżym powietrzu obserwowaliśmy niebo i to, co się na nim dzieje, np. ruch słońca i pojawienie się księżyca.

Mówiliśmy także o kosmosie, wyprawach kosmicznych i planetach. Budowaliśmy z klocków rakietę kosmiczną. Dyskutowaliśmy o tym, jak mogą wyglądać życie na nieznanej planecie i jej mieszkańcy.


STYCZEŃ

 

Drodzy Rodzice,

w pierwszym tygodniu stycznia rozmawialiśmy o nowym roku i przemijaniu czasu. Mówiliśmy o kolejnych porach roku, poznawaliśmy ich nazwy i opisywaliśmy cechy charakterystyczne. Rozmawialiśmy o bezpiecznych zimowych zabawach na dworze.

W kolejnym tygodniu stycznia dużo uwagi poświęciliśmy w przedszkolu zimowym zjawiskom atmosferycznym. Poznawaliśmy właściwości śniegu. Obserwowaliśmy śnieżynki w przedszkolnym ogrodzie i dowiedzieliśmy się, że nie ma dwóch jednakowych.

Następnie przygotowywaliśmy się do święta babci i dziadka. Rozmawialiśmy o naszej rodzinie i bliskich osobach, ze szczególnym uwzględnieniem babci i dziadka. Mówiliśmy o tym, ze nasi dziadkowie też byli kiedyś dziećmi, i poznawaliśmy zabawy, w które się bawili. Opowiadaliśmy o swoim domu i o tym, jak spędzamy czas z dziadkami. Z uwagą słuchaliśmy, a następnie uczyliśmy się na pamięć wierszy Dla babci i Dla dziadka, a także piosenek o dziadkach.

Zimowe tygodnie to doskonały czas, by dzieci nauczyły się, jak dostosować ubiór do pogody, aby czuć ciepło i wygodę podczas zabaw na świeżym powietrzu. Dlatego na podstawie naszych doświadczeń dobieraliśmy ubrania stosowne do pogody i pory roku. Rozmawialiśmy także o ulubionych zabawach na śniegu i sportach zimowych.  Rozwiązywaliśmy zagadki na temat zimy. Malowaliśmy zimowy obrazek pastą do zębów różnymi technikami.


ROK PRZEDSZKOLNY  2021/2022


GRUDZIEŃ

 

Drodzy Rodzice,

w pierwszym tygodniu grudnia dużo uwagi poświęciliśmy listom, poczcie i pracy listonosza. Na podstawie wiersza I. Salach List poznawaliśmy pracę listonosza oraz drogę, jaką musi przejść list, by trafić do adresata. Poznawaliśmy znaczenie słowa paczka i rozpoznawaliśmy przedmioty za pomocą dotyku. Sami też wyklejaliśmy kontur skrzynki czerwonym papierem. Dzieliliśmy wyrazy na sylaby i wyklaskiwaliśmy sylaby. Szukaliśmy różnic między obrazkami i wskazywaliśmy przedmiot, który nie pasuje do pozostałych.

W kolejnym grudniowym tygodniu uczyliśmy się o tym, czego zwierzęta potrzebują, by przetrwać zimę. Poznaliśmy kolejne opowiadanie o przygodach Tupa, który wraz z dziećmi obserwował ptaki przylatujące do przedszkolnego karmnika. Uczyliśmy się rozpoznawać wróbla, gila i sikorę bogatkę. Mówiliśmy też o innych zwierzętach zimą, przypomnieliśmy sobie informacje o śnie zimowym. Mówiliśmy o tym, że niedźwiedź zasypia w gawrze, a jeż pod stertą liści. Zwróciliśmy uwagę na pracę leśnika i dokarmianie takich zwierząt, jak sarny, dziki czy zające.

W trzecim tygodniu najwięcej rozmawialiśmy o przygotowaniach do świąt, zwyczajach świątecznych i tradycyjnych potrawach. Podczas zabaw na dworze obserwowaliśmy drzewa iglaste i mówiliśmy o tym, że w przeciwieństwie do liściastych, nie tracą igieł na zimę i pozostają zielone. Pamiętaliśmy o ptakach przylatujących do naszego ogrodu, sprawdziliśmy, w jakim stanie jest karmnik, i dosypaliśmy pokarmu. Ćwiczyliśmy poruszanie się do muzyki i szybką reakcję na sygnał podczas zabaw ruchowych. Tematem ostatniego tygodnia były świąteczne zwyczaje. Poznawaliśmy zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, takie jak: spędzanie czasu z rodziną, przygotowywanie i jedzenie tradycyjnych potraw wigilijnych, sposób nakrywania stołu, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd. Przypomnieliśmy sobie słowa związane ze świętami (gwiazdka, bombka, łańcuch, choinka, szopka, żłóbek). Mówiliśmy o wspólnych porządkach w domu i pomaganiu rodzicom. Poznaliśmy też narzędzia kuchenne. Dzieci dowiedziały się, co powinno się znaleźć na stole podczas Wigilii. Rozmawialiśmy też o zwyczaju składania świątecznych życzeń i wysyłaniu pocztówek. Słuchaliśmy kolejnego opowiadania o Tupie, w którym dzieci opowiadały o tradycjach wigilijnych w ich domach.


LISTOPAD

Drodzy Rodzice,

w pierwszych dniach listopada naszym głównym tematem była rodzina. Na podstawie obrazków, słuchanych tekstów literackich i własnych doświadczeń rozmawialiśmy o naszych rodzinach i podawaliśmy nazwy ich członków (mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat, ciocia, wujek). Dzieci określały stosunki łączące członków rodziny (dziadkowie są rodzicami rodziców). Mówiliśmy o tym, że miło jest spędzać razem czas. Niektórzy z nas opowiadali o swoim rodzeństwie. Podczas zabaw budziliśmy zaufanie dzieci do drugiej osoby. Następnie spędziliśmy czas, rozmawiając o jesiennej pogodzie, którą obserwowaliśmy podczas zabaw na dworze. Słuchaliśmy jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru. Sami także wystukiwaliśmy rytmy na różnych przedmiotach. Próbowaliśmy odszukać parasole o takim samym wzorze i pokolorować drugi z nich tak, by wyglądał jak pierwszy. Rozmawialiśmy o tym, jak ubierać się odpowiednio do pogody, i podawaliśmy nazwy części naszej garderoby.  Zwracaliśmy baczną uwagę na pogodę. Dzieliliśmy elementy garderoby na letnie i zimowe. Poznaliśmy różne rodzaje nakryć głowy oraz obuwia i porządkowaliśmy je pod względem pory roku, w której się przydadzą. Przed wyjściem na spacer ćwiczyliśmy samodzielność w ubieraniu się i mówiliśmy, co należy założyć w jakiej kolejności. W listopadzie dzieci wzięły także udział w warsztatach „Poznaję świat”, na których poznały zabawy, ubiór i warunki życia dzieci z innych krajów świata. Obchodziliśmy też Dzień Pluszowego Misia. Dzieci w tym dniu wykonały pracę plastyczną „Miś”, spróbowały miodu i zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia w naszej foto budce. Nie zabrakło też „misiowych” zabaw przy muzyce.


 

PAŹDZIERNIK

Drodzy Rodzice,

jesień to doskonała pora, by dzieci obserwowały zmiany w otaczającej je przyrodzie i zwracały uwagę na jej piękno. Podczas jesiennego spaceru zapoznaliśmy się z zasadami bezpiecznego poruszania się w grupie. Obserwowaliśmy zmiany w przyrodzie i zbieraliśmy skarby jesienni – kolorowe liście, jarzębinę, kasztany i żołędzie, które umieściliśmy w kąciku przyrodniczym. Poznaliśmy zwyczaje wiewiórek i dowiedzieliśmy się, dlaczego nazywa się je leśnymi ogrodnikami.

W drugim tygodniu października rozmawialiśmy o ekosystemie leśnym, jego mieszkańcach i ich zwyczajach. Wspólnie oglądaliśmy albumy i książki o tematyce przyrodniczej i rozmawialiśmy o tym, jak należy się zachowywać w lesie, a czego tam robić nie wolno. Poznaliśmy pracę leśniczego. Sporo uwagi poświęciliśmy zwierzętom przygotowującym się do zimy. Mówiliśmy o tym, czym jest sen zimowy i dlaczego niektóre zwierzęta w niego zapadają. Przyglądaliśmy się także drzewom liściastym i iglastym oraz temu, jak (i czy) zmieniają się jesienią. Rozpoznawaliśmy odgłosy lasu.            Podczas kolejnego tygodnia dzieci miały okazję poznać różne aktywności, które mogą być dobrą receptą na nudę w jesienne wieczory. Maluchy malowały palcami, tańczyły, lepiły z plasteliny, bawiły się piłką. W tym tygodniu zostały także pasowane na przedszkolaka, a na uroczystości pasowania, odświętnie ubrane, zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-recytatorskie.

W ostatnim jesiennym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak przygotować się do zimy. Mówiliśmy zarówno o ludziach, jak i o zwierzętach – tych dzikich i domowych. Staraliśmy się mówić o tym, jak pomóc przed zimą psom mieszkającym na podwórku. Przy okazji nauczyliśmy się, jak zachowywać się w kontakcie z obcym psem, a czego absolutnie nie robić. Rozpoznawaliśmy różne odgłosy wydawane przez psy i ocenialiśmy, które z nich mogą świadczyć o tym, że pies nie życzy sobie naszego towarzystwa. Dowiedzieliśmy się, jak można pomóc ptakom przerwać zimę. Rozmawialiśmy o ich dokarmianiu oraz o tym, jaki pokarm jest dla nich odpowiedni. Podczas zabaw w ogrodzie obserwowaliśmy ptaki, które zaglądają do naszego karmnika, i rozpoznawaliśmy niektóre gatunki. Sami dosypywaliśmy odpowiedni dla nich pokarm. Prowadziliśmy obserwacje przyrodnicze na dworze. Zwracaliśmy uwagę na jesienną pogodę.

W tym miesiącu dzieci brały także udział w warsztatach „Tulę las” i obchodziły Dzień Uśmiechu. Mogły wykonać sobie „uśmiechnięte zdjęcia” i wziąć udział w zabawach, które wywołały  uśmiech na ich twarzach.


WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice,

za nami pierwszy miesiąc w przedszkolu – czas poznawania nauczycieli i kolegów, przyzwyczajania się do nowego miejsca i zasad. Poznawaliśmy swoje imiona, topografię przedszkola i przedszkolnego ogrodu. Dzieci brały udział w prostych zabawach integracyjnych. Dużo rozmawialiśmy o miejscowości, w której mieszkamy. Mówiliśmy o różnych domach – ludzi i zwierząt, obserwowaliśmy pobliskie domy podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, konstruowaliśmy domy z klocków. Poznaliśmy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Rozmawialiśmy o pracy policjanta. Zwracaliśmy uwagę na swoje ciało i uczyliśmy się nazw różnych jego części. Stworzyliśmy Kodeks Przedszkolaka i podpisaliśmy się pod nim, odciskając dłonie umoczone w farbie. Rozmawialiśmy o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie i o tym, jakie dary ma dla nas ta pora roku. Wymienialiśmy i opisywaliśmy nasze ulubione owoce. Mówiliśmy o witaminach zawartych w warzywach oraz zastanawiamy się, dlaczego są potrzebne. Poznaliśmy różne warzywa, określaliśmy ich kształt, kolor, zapach i smak zastanawialiśmy się, w jakich formach można je spożywać.  Kształtowaliśmy umiejętność stosowania pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni. Braliśmy udział w zabawach ruchowych zgodnie z hasłem Ruch to zdrowie. Poza tym uczestniczyliśmy w zabawach związanych z Dniem Kropki i Dniem Przedszkolaka.

 

 

 


ROK PRZEDSZKOLNY  2020/2021


LUTY

W lutym rozmawialiśmy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dzieci poznały żywioły: ziemię, wodę, powietrze i ogień. Dzieci poznały skarby Ziemi i ich wielką moc. Dowiedziały się, że bez wody nie byłoby życia.

Dzieci dowiedziały się także, że bez powietrza, a w szczególności tlenu, nie byłoby życia, i że ogień jest bardzo groźny, ale też potrzebny i użyteczny. Poznały numer alarmowy: 112, którego należy użyć także wtedy, gdy zauważy się skutek działania żywiołu: pożar, powódź, trąbę powietrzną, osunięcie ziemi itp.

Tematem naszych rozmów były też podróże. Dzieci dowiedziały się, że można podróżować na wiele sposobów, wykorzystując różne środki transportu i w różne regiony świata. Dowiedziały się także, kto wynalazł samolot, co składa się na ekwipunek podróżnika i jakie jest jego przeznaczenie.

Poznały globus – dowiedziały się, że przedstawia on kulę ziemską. Rozmawialiśmy też na temat mieszkańców ciepłych krajów i Dalekiej Północy – ich zwyczajach oraz zwierzętach zamieszkujących te regiony.

W lutym miał miejsce występ dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy, na którym dzieci mogły zaprezentować swoje wspaniałe stroje i przenieść się w różne zakątki świata za pomocą muzyki i dekoracji sali.

Ewelina Krochmalska


STYCZEŃ

Wiemy, że sprawność fizyczna jest niezbędna dla zachowania zdrowia każdego człowieka i przyczynia się do naszego dobrego samopoczucia. Stąd też przez cały tydzień rozwijaliśmy swoją sprawność fizyczną (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe na sali i na świeżym powietrzu). Dzieci dowiedziały się także, gdzie i jak można bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie. Przedszkolaki badały śnieg i potrafią już określić, czy można z niego ulepić bałwana, czy jednak jest zbyt sypki.

Poznaliśmy dyscypliny sportowe charakterystyczne dla aktualnej pory roku – zimy. Przypomnieliśmy sobie, jak należy dbać o swoje zdrowie zimą. Pamiętaliśmy o ciepłych strojach oraz ubraniach dla ludzi aktywnych. Dużo czasu poświęciliśmy piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Rozpoznawaliśmy, co jest zdrowe, a co niekorzystnie wpływa na nas. Poprzez przedszkolne eksperymenty dowiedzieliśmy się, jak działają barwniki sztuczne i naturalne (karoten).

W kolejnym tygodniu kształtowaliśmy wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyliśmy się właściwych zachowań w stosunku do nich. Dzieci szukały odpowiedzi na pytania: Dlaczego babcia i dziadek są ważnymi osobami w życiu dziecka?; Gdzie jest ich miejsce w drzewie genealogicznym? Jeżyki uczyły się piosenek i wierszyków na występ z okazji Dnia Babci i Dziadka i przygotowały prezenty dla babć i dziadków.

Ewelina Krochmalska

Invalid Displayed Gallery


GRUDZIEŃ

W pierwszym tygodniu rozpoczęliśmy poznawanie nowej wartości – troskliwości. Omawialiśmy ją w kontekście opieki nad zwierzętami, dbania o ich los (szczególnie ptaków) w związku z nadchodzącą porą roku – zimą. Byliśmy pochłonięci słuchaniem opowiadań i rozwiązywaniem zagadek o zwierzętach.

Przypominaliśmy sobie o ciepłych ubraniach, poznawaliśmy materiały, z jakich są wykonane i określaliśmy ich cechy. Dowiedzieliśmy się, skąd i w jaki sposób bierze się w naszych domach prąd. Rozwiązywaliśmy zagadki o urządzeniach elektrycznych. Przypominaliśmy, jak nasze prababcie dawały sobie radę z praniem bez użycia prądu. Poznaliśmy symbole umieszczane na metkach ubrań i ustalaliśmy ich znaczenie. Sprawdzaliśmy jaki wpływ na kondycję planety ma globalne ocieplenie.

Kolejny tydzień poświęciliśmy tematyce przygotowań świątecznych, nie tylko w zakresie porządków domowych, lecz także jako okazji do budowania współpracy między członkami rodziny czy grupy przedszkolnej. Mówiliśmy o własnych marzeniach, potrzebach. Nie zapomnieliśmy o zwyczaju składania sobie życzeń. Następnie zajęliśmy się przygotowaniem prezentów. Poznawaliśmy także zwyczaje i tradycje świąteczne w innych krajach. Wspólnie ubraliśmy choinkę, pod którą później dzieci znalazły prezenty od Mikołaja. Codziennie aż do Wigilii przedszkolaki przycinały brodę Mikołajowi, za którą kryły się zadania do wykonania.

W ostatnim tygodniu poznaliśmy noworoczne zwyczaje. Podawaliśmy nazwy pór roku i odczytywaliśmy je globalnie. Ułożyliśmy karuzelę miesięcy, starliśmy się zapamiętać po kolei następujące po sobie nazwy miesięcy. Z dniami tygodnia było łatwiej – pomógł nam wiersz „Jak biedronka zgubiła kropki” W. Chotomskiej. Przez cały tydzień kształtowaliśmy także wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyliśmy się właściwych zachowań w stosunku do nich.

Z pozdrowieniami, Jeżykowe Panie

Invalid Displayed Gallery


LISTOPAD

Tydzień I. Nasza mała ojczyzna

W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o miłości do ojczyzny w kontekście lokalnym – naszej miejscowości i regionu. Omawialiśmy sposoby budowania domów, porównywaliśmy domy wiejskie i miejskie dawniej i dziś; przypominaliśmy sobie adresy oraz zasady podawania ich obcym osobom.  Dzieci poznały kilka strojów i tańców ludowych z różnych regionów Polski.

Tydzień II. Mój dom Polska

W drugim tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy o miłości do ojczyzny. Dzieci poznały historię powstania państwa oraz jego pierwszego władcę – Mieszka I. Wysłuchały legendy o białym orle. Przypominaliśmy sobie jak wyglądają symbole narodowe, godło, Hymn, flaga; jak należy się zachować podczas słuchania Hymnu narodowego. Przyglądaliśmy się Warszawie, jej zabytkom, wymienialiśmy miejsca, które znamy, w których dzieci były; poznaliśmy starą i nowoczesną Warszawę z drapaczami chmur, z metrem itd.

Tydzień III. Moje hobby

Działania edukacyjne tego tygodnia prowadziły do poznawania sposobów spędzania wolnego czasu. Zapoznaliśmy się z określeniem hobby. Omawialiśmy czynności, których wykonywanie sprawia radość, daje odprężenie i zapewnia relaks, a także dzięki którym dowiadujemy się więcej o otaczającym nas świecie, zdobywamy nowe umiejętności. Przypominaliśmy zasady korzystania z Internetu przez dzieci oraz właściwego zachowania się w kinie i teatrze. Szukaliśmy kolekcji w przyrodzie, poznaliśmy różne minerały i kamienie szlachetne.

Tydzień IV. Ulubione zajęcia

W minionym tygodniu kontynuowaliśmy tematykę hobby, zainteresowań, traktowaliśmy ją jako impuls do zaciekawienia dzieci światem i rozbudzania w nich chęci poznawczych. Dowiedzieliśmy się dużo o pszczołach, o wietrze i jego wykorzystaniu w różnych dziedzinach życia człowieka. Dzieci miały okazję obejrzeć kolekcję liści i znaczków pocztowych, poznały pojęcie klaser.

Invalid Displayed Gallery


PAŹDZIERNIK

Tydzień I. Jesienna przyroda

W tym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy o pięknie przyrody. Dzieci poznawały kolejne elementy lasu i parku – tym razem uwagę skierowaliśmy na zwierzęta. Poznawaliśmy ich gatunki, cechy charakterystyczne, warunki życia, rodzaje pokarmu oraz sposoby, w jakie zwierzęta przygotowują się do zimy. Rozmawialiśmy o gatunkach ptaków, które odlatują z Polski na zimę. Dzieci obserwowały przyrodę w ogrodzie przedszkolnym. Przedszkolaki poznały głoskę l, wyszukiwały ją w podanych wyrazach. Przeliczały elementy w zbiorach i odnajdywały zbiory 1- i 2-elementowe.

Tydzień II. Koszyk Pani Jesieni                                                                                                                W tym tygodniu rozmawialiśmy o pracowitości, w tym pracowitości zwierząt, np. mrówek. Poznawaliśmy cechy różnych owoców – ich smak, zapach, kolor, zastosowanie. Przedszkolaki wykonywały kukiełki z darów jesieni. Dzieci poznały głoskę t, wyszukiwały ją w podanych wyrazach i nazwach przedmiotów. Czytały globalnie wyraz tata. W tym tygodniu  miało miejsce pasowanie na przedszkolaka i przyjęliśmy do grona przedszkolaków nowego kolegę – Kubę.        

Tydzień III. Skarby jesieni                                                                                                           

W tym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy na temat pracowitości. Skoncentrowaliśmy sie  na przygotowaniach człowieka do zimy – sposobach przetwarzania i przechowywania owoców, warzyw, grzybów i innych darów jesieni. Przedszkolaki poznały głoskę i. Czytały globalnie wyraz igła. Poznały liczbę 2. Wspólnie słuchaliśmy utworu „Czardasz” Vittorio Monti’ego i uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych.

Tydzień IV. Listopadowe wspomnienia                                                                 

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o zmarłych członkach rodziny, o tym, w jaki sposób możemy ich wspominać i dlaczego odwiedzamy ich groby.  Przedszkolaki dowiedziały się także, jakich przedmiotów używali na co dzień ich dziadkowie oraz w jakie zabawy lubili się bawić (Chodzi lisek, Głuchy telefon, Pomidor, Ojciec Wirgiliusz).

Invalid Displayed Gallery


WRZESIEŃ

Szanowni Rodzice!

Pełni wakacyjnych wrażeń witamy w nowym roku szkolnym. Dla większości  z nas, będzie to już trzeci rok wspólnych zabaw i czasu spędzonego razem. W naszej grupie pojawiło się też nowe dziecko, dlatego w tym tygodniu, przypominaliśmy sobie, co oznacza koleżeńskość i na czym polega, jak pomóc nowemu koledze w nowej sytuacji. Wspólnie przypominaliśmy sobie na czym polegają przedszkolne zasady i stworzyliśmy kodeks przedszkolaka. Podczas zabaw dzieci określały miejsca położenia różnych przedmiotów w przestrzeni – w stosunku do różnych innych przedmiotów. Przedszkolaki szukały wyrazów i słów zaczynających się podaną głoską. Układały rytmy, ciągi obrazków, przedmiotów, a następnie tworzyły nowe układy według określonego kodu.

Dużo rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, w tym przede wszystkim bezpieczeństwie pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego. Dzieci poznawały i przypominały sobie podstawowe zasady ruchu drogowego, zachowania się podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy, zachowania się podczas jazdy rowerem, samochodem itp. Przedszkolaki poznawały znaki drogowe, określały ich znaczenie, podawały kolory i kształty znaków drogowych, wykonywały dużo ćwiczeń z użyciem kolorowych figur geometrycznych.  Dzieci uczyły się również, jak być asertywnym w różnych sytuacjach – w kontaktach ze znajomymi i nieznajomymi. Poznawały instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy – pogotowie, policję, straż pożarną. Uczyły się numerów alarmowych i prawidłowego sposobu wzywania pomocy. Dzieci dowiedziały się, że w takich sytuacjach niezwykle ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ale nie można tych informacji przekazywać każdej napotkanej osobie.                                                        

W tym miesiącu podziwialiśmy piękno przyrody. Ustaliliśmy, że każdy z nas może inaczej odbierać piękno, a to, co podoba się jednej sobie, niekoniecznie musi podobać się innej. Poznawaliśmy elementy ekosystemów lasu i parku. Uwagę skierowaliśmy na gatunki drzew – rozpoznawaliśmy ich liście i owoce, podziwialiśmy jesienne barwy. Przedszkolaki poznały głoskę m. Podczas zabaw wyszukiwały głoskę w podanych słowach. Dzieci poznały także liczbę 1. Przeliczały elementy w zbiorach i odnajdywały zbiory 1-elementowe.      

Jeżykowe Panie: Bożena, Ewelina, Beata

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY  2019/2020


 Luty

Tydzień 1 – Bale, bale w karnawale

Drodzy Rodzice!

Pierwszy tydzień był czasem poznawania zwyczajów karnawałowych i przygotowań do balu. Przedszkolaki robiły dla siebie maski na bal karnawałowy. Rozmawialiśmy o tym za co dzieci chciałyby się przebrać, i każdy projektował swój strój. Mówiliśmy też o wizycie u fryzjera – czym zajmuje się fryzjer i dlaczego się do niego chodzi, jakie emocje wzbudza i jak poradzić sobie, jeśli ktoś boi się obcinania włosów. Dzieci ćwiczyły prawidłowe posługiwanie się nożyczkami. Uczyliśmy się mówić                 o własnych emocjach i ćwiczyliśmy rozpoznawanie różnych emocji u innych osób, zastanawialiśmy się, czym jest smutek, kto i jak może pocieszyć smutną osobę.

Aby poznać tradycję przebierania się w czasie karnawału, przedszkolaki słuchały opowiadania                         o Cudaczku-Cytryniaczku. Przypomnieliśmy sobie, że w zależności od sytuacji ubieramy się                                     w różny sposób i rozmawialiśmy o tym, jaki strój można włożyć na bal karnawałowy.

Mówiliśmy o tym, co robi się na balu karnawałowym, dzieci dowiedziały się także, jak należy się zachowywać, by wszyscy byli bezpieczni.

Tydzień 2 – Baśnie, bajki, legendy i Tydzień 3 – W dawnych czasach

W ciągu dwóch tygodni ferii dzieci  brały udział w różnych zajęciach związanych z książkami, baśniami i legendami. Ćwiczyły słuchanie ze zrozumieniem. Poznały legendy o Bazyliszku i o Smoku Wawelskim.

Rozmawialiśmy o tym, jak należy zachowywać się w kinie i w teatrze. Dzieci dowiedziały się, gdzie i kiedy można klaskać, śmiać się, wstawać. Bawiliśmy się w głuchy telefon i ćwiczyliśmy mówienie w różny sposób (głośniej i ciszej, szeptem).

Dzieci dowiedziały się także wielu ciekawostek na temat dinozaurów i wykonały własne dinozaury.

Tydzień 4 –Wynalazki

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o wynalazkach. Przedszkolaki poznawały dawne i współczesne środki transportu (samochód, autobus, nowoczesny pociąg, tramwaj, trolejbus, samolot, statek, dorożka, koń, balon, dawny model roweru, stara lokomotywa z wagonami) oraz nowe słowa  związane z podróżowaniem. Brały udział w zabawach ruchowych związanych ze środkami transportu, wyobrażały sobie podróż kosmiczną.

Bawiąc się w rozmowę przez telefon, przedszkolaki uczyły się, jak rozpocząć i zakończyć rozmowę telefoniczną – miały za zadanie udawać różne osoby i rozmawiać na różne tematy.  Dowiedziały się, do czego może służyć komputer: do grania w gry i do nauki, słuchania muzyki, oglądania filmów, oglądania ilustracji, rysowania, pracy, porozumiewania się (pisania listów, rozmów na Skypie, przesyłania sobie zdjęć, filmów). Po wysłuchaniu opowiadania  o Basi i jej mamie rozmawialiśmy                    o tym, że niektórzy rodzice nie wychodzą z domu do pracy, tylko pracują na miejscu. Dzięki temu opowiadaniu dzieci ćwiczyły uważne słuchanie i wypowiadanie się na jego temat.

W lutym obchodziliśmy Dzień Pizzy. Z tej okazji dzieci dowiedziały się, skąd pochodzi pizza i z jakich składników się składa. Każde z dzieci zrobiło także swoją pizzę, którą potem ze smakiem zjadły J

Invalid Displayed Gallery


 Styczeń

Tydzień 1 – Witamy Nowy Rok

Drodzy Rodzice!

W pierwszym tygodniu stycznia witaliśmy Nowy Rok. Przedszkolaki dowiedziały się, czym są postanowienia noworoczne i mogły powiedzieć, co chciałyby w nowym roku zrobić lub zmienić, próbując w ten sposób planować swoją przyszłość. Uczyły się globalnego czytania wyrazu zegar i mówiły o tym, do czego służy, jakie są rodzaje zegarów i jakie dźwięki wydają, dlaczego zegar ma wskazówki, czy wszystkie zegary je mają oraz czy istnieją od zawsze. Dzieci przypominały sobie nazwy i cechy charakterystyczne pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

Tydzień 2 – Co można robić zimą?

W tym tygodniu dzieci poznawały zjawiska  atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (mróz, śnieg, lód), bawiły się w śnieżynki i w pingwina i malowały śnieżynki. Na podstawie opowiadania zastanawiały się, jak się ubrać, gdy jest zimno na dworze (nie za ciepło, nie za zimno). Dowiedziały się, co można zrobić ze śniegu i sprawdziły to doświadczalnie. Badały cechy i właściwości śniegu i lodu: robiły eksperymenty z wodą, lodem i śniegiem (zamrażanie wody, jaka jest różnica między lodem a wodą). Uczyły się rozpoznawać tropy zwierząt na śniegu.

Tydzień 3 – Święto babci i dziadka

Kolejny tydzień spędziliśmy na przygotowaniach do Dnia Babci i Dziadka. Zajmowaliśmy się organizacją przedstawienia, sami szykowaliśmy prezenty, uczyliśmy się formułować życzenia. Przedszkolaki miały kolejną możliwość przezwyciężenia stresu i uczestnictwa w występie oglądanym przez ich bliskich, a także spędzenia czasu z dziadkami. Uczyły się wypowiadać na temat babci i dziadka. Dowiedziały się, w jaki sposób okazywać szacunek wobec osób starszych, okazywać uczucia i wzmacniać więzi rodzinne.

Tydzień 4 – Zimowe mistrzostwa sportowe

Tematem tego tygodnia były zimowe mistrzostwa sportowe. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób bezpiecznie bawić się na lodzie i śniegu, jakie figury można wykonać na łyżwach, jak używa się sanek i nart. Na podstawie opowiadania Dlaczego przegraliśmy? mówiliśmy o tym, że w rozgrywkach sportowych najważniejsza jest dobra zabawa, a nie wygrana. Przedszkolaki ćwiczyły rzucanie do celu, zręczność i zwinność. Poznały słowa start i meta. Przeprowadziły eksperyment, żeby sprawdzić, co się stanie, gdy lód posypiemy solą. Ćwiczyły dzielenie słów na sylaby, używanie pojęć bliżej i dalej i poznawały znaczenie pojęć związanych z zimowymi dyscyplinami sportowymi.

Invalid Displayed Gallery


Grudzień

Tydzień 1 – Grudniowe życzenia   

Drodzy Rodzice!

Pierwszy tydzień grudnia był czasem oczekiwania na Mikołaja. We wprowadzaniu się w mikołajkową atmosferę pomogła nam piosenka Kochany Panie Mikołaju. Poprzez zajęcia z rytmiki kształtowaliśmy poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową. Graliśmy również na instrumentach, bawiliśmy się w elfy i tańczyliśmy. Dzieci uczyły się mówić o swoich pragnieniach i ćwiczyły używanie zwrotów grzecznościowych. Miały możliwość wykonania koperty i napisania listu do Świętego Mikołaja (w formie obrazkowej). Dowiedziały się, co trzeba zrobić, aby list i paczka dotarły do adresata: przypomniały sobie, czym jest i do czego służy adres. Wymyślały, jak może chodzić Mikołaj, i uczyły się rozpoznawać różne kroki, budowały dom Św. Mikołaja z wybranych elementów. Przypomnieliśmy sobie, jak wygląda Mikołaj, a jak wyglądają jego pomocnicy, i czego używa w swojej pracy. 6 grudnia miały okazję gościć Mikołaja i za otrzymane prezenty podziękowały piosenką i wierszem oraz wykonaną własnoręcznie laurką.

Tydzień 2 – Święta za pasem                                                                                                                               

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy: Dzisiaj w Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki. Na podstawie opowiadania Wizyta Porządnickich Małgorzaty Szczęsnej rozmawialiśmy o świątecznych porządkach, kształtowaliśmy umiejętność oraz nawyk sprzątania po sobie. Dzieci poznały tradycję ubierania choinki, przystroiły przedszkolne drzewko. Wykonały piękny łańcuch z kolorowych pasków papieru, który ozdobił salę. Dowiedziały się, co znajduje się na świątecznym stole,  w jaki sposób dekoruje się mieszkanie i jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe. Opowiadały o tym, jak spędza się święta u nich w domu. Ćwiczyły prawidłowe, bezpieczne posługiwanie się sztućcami, układanie talerzy, sztućców, serwetek na stole. Uczyły się grupować obiekty według podanej cechy.

Tydzień 3 – Świąteczne tradycje                                                                                                                        

  W trzecim tygodniu powtarzaliśmy poznane kolędy, dzieci brały udział w próbach, by w końcu zaprezentować się przed najbliższymi na spotkaniu wigilijnym w przedszkolu. Utrwalaliśmy wiedzę   na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Rozwijaliśmy zmysł węchu, starając się rozpoznawać zapachy świąteczne (cytrusowe: mandarynka, pomarańcza; korzenne: cynamon, wanilia, goździki; związane z choinką: świerk, sosna). Dzieci uczyły się także składać świąteczne życzenia.

Jeżykowe panie

Invalid Displayed Gallery


Listopad

Tydzień 1 – Jesienna pogoda

Drodzy Rodzice!

W pierwszym tygodniu mówiliśmy o jesiennej pogodzie. Dzieci uczyły się piosenki Kałużowy deszcz. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego czasem robi się smutno, że to bywa związane z pogodą i co można wtedy zrobić (na przykład przytulić się do kogoś).

Poznawaliśmy różne zjawiska przyrodnicze – dzieci dowiedziały się, dlaczego jesienią ubywa dnia (Słońce później wschodzi i wcześniej zachodzi), na czym polega obieg wody w przyrodzie – bawiły się w chmury, kałuże, krople wody, parę wodną. Sprawdzały wyporność przedmiotów i obserwowały, jak paruje woda. Zastanawialiśmy się, do czego potrzebny jest ludziom, zwierzętom i roślinom deszcz. Rozmawialiśmy o cykliczności dnia i nocy, o tym, co się robi dniem, a co nocą i wykonaliśmy „koronę dnia i nocy”. Przypomnieliśmy sobie, jakie są cechy charakterystyczne pór roku, uczyliśmy się obserwować pogodę i nazywać zjawiska atmosferyczne oraz zapisywać je za pomocą symboli. Mówiliśmy o tym, że pogoda jest zmienna w ciągu dnia, tygodnia, roku.

Tydzień 2 – Zwierzęta domowe

Drugi tydzień poświęciliśmy na rozmowy o zwierzętach domowych i związane z nimi zabawy. Uczyliśmy się, jak o nie dbać – swojemu pupilowi trzeba zrobić dobre miejsce do spania, dawać wodę i jedzenie, dbać o czystość wokół niego, wyczesywać, kąpać, chodzić z nim do weterynarza na szczepienia, bawić się, chodzić na spacery. Opowiadaliśmy o swoich zwierzątkach domowych. Bawiliśmy się w parach – zgadywaliśmy, jakie zwierzę udaje druga osoba, rozmawialiśmy o zwierzętach i rozwiązywaliśmy zagadki z nimi związane, rozwijaliśmy wrażliwość słuchową w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt i naśladowaniem ich. Rozmawialiśmy o tym, kiedy zwierzę musi iść do weterynarza i czym on się zajmuje.

Tydzień 3 – Zimno, coraz zimniej

W tym tygodniu rozmawialiśmy o przygotowaniach zwierząt do zimy i sposobach, by pomóc im ją przetrwać. Dzieci poznały zimowe zwyczaje zwierząt: wiewiórek (mieszkają w dziupli, nie zasypiają), niedźwiedzi (śpią w gawrze), jeży (kryją się pod liśćmi), bobrów (budują żeremie), borsuków (chowają się w norze). Dzieliły zwierzęta na te, które zapadają w sen zimowy (niedźwiedź, suseł, borsuk, jeż, nietoperz, świstak) i te, które tego nie robią (sarna, dzik, sowa, wilk). Dowiedziały się, jakie dźwięki wydają bocian, wróbel i wrona. Obserwowaliśmy przyrodę, szukając zmian zachodzących w związku z nadejściem zimy.

Rozmawialiśmy o tym, jak pomóc ptakom przetrwać zimę, jakie pożywienie jest dla nich właściwe i  w jaki sposób je dokarmiać. Poznaliśmy nazwy kilku gatunków ptaków zimujących w Polsce (gołąb, sikora, wrona, wróbel, kaczka krzyżówka). Mówiliśmy też o pomaganiu innym zwierzętom w czasie zimy – w warunkach ekstremalnych dziki, sarny, jelenie i łosie są dokarmiane przez leśnika, który odśnieża ścieżki prowadzące do jedzenia, zostawia wodę i odpowiednie pożywienie. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie postępować wobec zwierząt (nie podchodzić i nie przytulać dzikich i obcych zwierząt).

Tydzień 4 – Kim będę, gdy dorosnę?

W ostatnim tygodniu listopada dzieci uświadamiały sobie, jak różne zawody wykonują ludzie. Poznały piosenkę Kim będę? Podczas zajęć na temat zawodów kucharza, piekarza i cukiernika dzieci przypomniały sobie, jak wygląda piramida żywienia i dlaczego warto jeść zdrowe produkty (wpływa to na nasze samopoczucie i zdrowie). Poznając pracę krawca, krawcowej i szewca, ćwiczyły sprawność manualną, m.in. podczas dorysowywania brakujących połówek ubrań. Na zajęciach poświęconych malarzom malowały dwoma pędzlami do muzyki, starając się w ten sposób wyrazić swoje emocje.

Ponadto listopad obfitował w wiele atrakcji. Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości wspólnym odśpiewaniem hymnu. Dzieci wyrecytowały także „Katechizm Polskiego Dziecka” W. Bełzy oraz wykonały przepiękne białe orły na czerwonym tle. Z okazji Dnia Jeża zrobiły papierowe jeże i jeżykowe zdjęcia, a na Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF przyszły do przedszkola ubrani na niebiesko. Nasze przedszkolaki gościły u siebie Misia i Maszę z okazji Dnia Pluszowego Misia oraz nietypowego Gzaura, który wywołał wśród dzieci spore poruszenie. Poza tym udało się też dzieciom samodzielnie zrobić kanapki, a po śniadanku posadzić kwiaty przed wejściem do przedszkola.

Invalid Displayed Gallery


Pazdziernik

Tydzień 1 – Dary jesieni

Drodzy Rodzice!

Tematem pierwszego tygodnia października były dary jesieni. Dzieci rozwiązywały zagadki na ich temat i segregowały je na kategorie: owoce, warzywa, grzyby. Na spacerze przyglądały się, jak wygląda przyroda jesienią. Uczyły się rozpoznawać liście i łączyć je z odpowiednim owocem (liść kasztanowca i kasztan, liść dębu i żołądź, liść jarzębiny i jej owoc). Dowiedziały się, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące oraz poznały nazwy niektórych okazów. Ćwiczyły rozróżnianie i nazywanie różnych owoców, wąchały je i smakowały.  Dzieci ćwiczyły właściwe oddychanie (dmuchanie mocniej i słabiej), przeliczanie elementów i porównywanie zbiorów: w którym z nich jest mniej elementów niż w innym, w którym więcej, a w którym tyle samo.

Tydzień 2 – Dbamy o zdrowie                                                                                                                            

 W drugim tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zdrowie – mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, o ubraniu odpowiednim do pogody, o ruchu, o wizytach u lekarza i dentysty. Słuchaliśmy opowiadań poruszających te tematy. Poznaliśmy Piosenkę na chłodne dni oraz wiersze: Mam cztery lata i Aby nasze ząbki się błyszczały. Sprawdziliśmy, jak wygląda piramida żywienia. Mówiliśmy o tym, co oznacza zdrowe odżywianie, jakie produkty warto jeść często  (te zawierające witaminy, sole mineralne, błonnik), a jakie rzadziej. Dzieci dowiedziały się, że najważniejsze są: ruch i picie dużej ilości wody, że powinno się jeść 4–5 posiłków dziennie, a ostatni z nich 2 godziny przed snem, że należy dokładnie gryźć i przeżuwać. Starać się spożywać mało cukru i soli. Przedszkolaki uczyły się planować posiłek, poprawnie trzymać łyżkę i widelec w czasie jedzenia. Dzieci ćwiczyły umiejętność samodzielnego ubierania się i dobierania stroju adekwatnego do pogody. Były zachęcane do podejmowania aktywności ruchowej. Przypominaliśmy sobie słowa związane z pracą lekarza, staraliśmy się zrozumieć konieczność przyjmowania leków i wizyty u doktora w razie choroby oraz przełamywać lęk przed nią. Rozmawialiśmy o tym, czym jest strach. Poznawaliśmy słowa określające lekarzy specjalistów (okulista, laryngolog, pediatra). Uczyliśmy się prawidłowego mycia zębów i mówiliśmy o tym, że należy je regularnie czyścić. Przeprowadziliśmy w tym celu eksperyment z jajkiem.        

  Tydzień 3 – Jesienią w parku i w lesie                                                                                                              

W tym tygodniu dzieci dowiedziały się, jak wygląda jesień w parku i w lesie (częściej wieje wiatr, liście stają się kolorowe i spadają z drzew, można znaleźć też owoce jarzębiny, kasztany, żołędzie, orzechy).Poszliśmy na jesienną wycieczkę w okolice przedszkola, podczas której obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie i zbieraliśmy jesienne skarby. Poznawaliśmy zimowe zwyczaje niektórych zwierząt. Również o tym, kim jest artysta (rzeźbiarz, pisarz, malarz, muzyk, tancerz, kompozytor). Próbowaliśmy interpretować utwór muzyczny za pomocą ruchu, rozwijając poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową. Uczyliśmy się rozpoznawać stany emocjonalne po wyrazie twarzy, ćwiczyliśmy umiejętność współpracy.     

  Tydzień 4 – Zabawy na jesienne wieczory                                     

W tym tygodniu mówiliśmy o pomysłach na aktywności podczas jesiennych wieczorów, zabawach i miejscach, do których można się wybrać, kiedy pada deszcz. Dzieci słuchały opowiadań o zabawach   w domu, właściwym zachowaniu w kinie i w teatrze. Wymyślaliśmy i rozwiązywaliśmy zagadki i rebusy, odgadywaliśmy, co jest na obrazku na podstawie jego fragmentów, co wydaje usłyszany dźwięk czy wykonuje demonstrowane ruchy.  Zastanawialiśmy się, co kojarzy się z tańcem, i wymienialiśmy różne rodzaje tańców: balet, taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec ludowy. Dzieci mówiły, czy lubią tańczyć i dlaczego. Przypominaliśmy sobie, jak należy zachowywać się w miejscach publicznych (szczególnie w kinie i w teatrze), co to jest teatr i kino. Bawiliśmy się w aktorów. Wymienialiśmy różne rodzaje przedstawień teatralnych: przedstawienie z aktorami, teatr lalkowy, teatr cieni. Rozmawialiśmy o tym, gdzie można oglądać filmy i jakie filmy lubią dzieci. Zauważyliśmy też, że czasem sztuka może sprawić, że czujemy przeciwstawne emocje, na przykład smutek i radość

Tydzień 5 – Listopadowe wspomnienia                                                                                                       

 Początek listopada to czas wspominania tych, którzy odeszli. W przedszkolu także rozmawialiśmy o zmarłych członkach rodziny, o tym, w jaki sposób możemy ich wspominać i dlaczego odwiedzamy ich groby. Dzieci tworzyły drzewo genealogiczne: na koronę zrobioną z odcisków ich dłoni naklejały postacie mamy, taty, brata, siostry, babci, dziadka. Uczyliśmy się globalnego czytania wyrazów mama, tata i prawidłowego nazywania innych krewnych. Przedszkolaki dowiedziały się, jakich przedmiotów używali na co dzień ich dziadkowie i przypominały sobie nazwy współczesnych urządzeń. Poznały zasady korzystania z urządzeń elektrycznych, dowiedziały się, że dzieciom wolno posługiwać się nimi wyłącznie pod opieką dorosłych,  że mają zakaz dotykania urządzeń elektrycznych mokrymi rękami, wkładania do gniazdka elektrycznego przedmiotów innych niż wtyczka, dotykania uszkodzonych wtyczek, gniazdek i włączników, trzymania za kabel, a nie za wtyczkę podczas wyciągania z gniazdka. Dowiedziały się także, że o każdej awarii powinny poinformować dorosłych. Dzieci opowiadały, przy jakich obowiązkach domowych pomagają i miały możliwość sprawdzić swoje umiejętności w wieszaniu prania i odkurzaniu.

Poza tym w październiku  dzieci wykonały swoje jesienne drzewo stopami, a na dzień makaronu przekonały się, że makaron można nie tylko jeść, ale też się nim bawić. Z okazji Dnia Poczty wysłały swoim najbliższym wykonane własnoręcznie kartki pocztowe. W tym miesiącu gościły także pracownika Straży Miejskiej, który uczył ich właściwego przez ulicę. Poza tym miały okazję do świetnej zabawy w czasie wycieczki do sali zabaw „Tęcza”.

Invalid Displayed Gallery


Wrzesień

Tydzień 1 – W przedszkolu

Drodzy Rodzice!

Minął już wrzesień. Choć Wasze dziecko chodzi do przedszkola już od roku, może potrzebować czasu, żeby znów poczuć się pewnie.

Żeby ułatwić dzieciom ponowne przyzwyczajenie się do przedszkola przypominaliśmy sobie imiona kolegów i osób pracujących w przedszkolu. Zwracaliśmy uwagę na mówienie dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam. Wspólnie ustaliliśmy zasady zachowania, tj.  „Kodeks grupy”. Dzieci ćwiczyły wyrażanie emocji (radość, smutek, zdziwienie, strach) za pomocą słów i wyrazu twarzy oraz panowanie nad nimi. Uczyliśmy się piosenek  W przedszkolu, Przedszkole drugi dom i Ziemniaczek, które dzieci zaprezentowały na Pikniku Rodzinnym. Dzieci słuchały opowiadania o Michale i Misi – przedszkolakach, które będą pojawiać się w opowiadaniach przez cały rok. Dzięki temu poznały kilka zasad bezpieczeństwa. Uczyliśmy się także podawania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz rozpoznawania zapisu swojego imienia.

Tydzień 2 – Wakacyjne wspomnienia

W tym tygodniu wspominaliśmy nasze wakacyjne przygody, zapoznaliśmy się z mapą Polski i dowiedzieliśmy się, gdzie na mapie znajduje się morze, a gdzie góry i jakim kolorem się je zaznacza. Dzieliliśmy elementy krajobrazu na pasujące do gór i morza. Przypominaliśmy sobie nazwy różnych środków transportu i dzieliliśmy je na lądowe, powietrzne i wodne. Rozmawialiśmy tez o tym, jak bezpiecznie z nich korzystać. Dzieci miały możliwość opowiedzieć, gdzie były i co robiły w czasie wakacji i uczyły się uważnie słuchać wypowiedzi koleżanek i kolegów. Rozmawialiśmy też o tym, jak rozpoznać, że jest lato i co kojarzy się z tą porą roku. Przyglądaliśmy się, jak wygląda wyraz lato oraz przypominaliśmy sobie nazwy innych pór roku.

Tydzień 3 – Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny

Tematem tego tygodnia było bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy o tym, jak czujemy się w domu, kto w nim mieszka i jakie są rodzaje domów. Przypominaliśmy sobie, gdzie mieszkamy i zastanawialiśmy się, czy każdemu można podać swój adres zamieszkania oraz jak zachować się, kiedy spotykamy nieznajomą osobę. W celu powtórzenia informacji o adresie warto pokazać dziecku, gdzie jest napisana nazwa ulicy, przy której mieszka, numer domu i numer mieszkania. Uczyliśmy się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na drodze, na placu zabaw i w zetknięciu ze zwierzętami. Rozmawialiśmy o tym, po której stronie chodnika czy szosy chodzimy,                do czego służą światła, jak wygląda przejście dla pieszych i dlaczego trzeba rozejrzeć się przed przejściem przez jezdnię. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób należy zachowywać się, kiedy spotkamy zwierzę, którego nie znamy. Poznaliśmy też numer alarmowy (112) i ćwiczyliśmy rozmowę z dyspozytorem. Warto nauczyć dziecko również numerów na pogotowie (999), straż pożarną (998) i policję (997).

Tydzień 4 – Dbam o siebie

W tym tygodniu mówiliśmy o częściach ciała i zmysłach, dbaniu o czystość i porządek oraz ochronie środowiska. Dlatego śpiewaliśmy z tymi tematami piosenki: Głowa, ramiona, kolana, pięty (Head, shoulders, knees and toes), Pingwin i Mydło lubi zabawę. Poznaliśmy też wiersze: Brudas Jana Brzechwy, Okulary Juliana Tuwima i Bałagan Hanny Niewiadomskiej. Dzieci odrysowywały jednego z kolegów na dużym papierze i dorysowywały brakujące części ciała. Te zabawę warto powtórzyć w domu, szczególnie jeśli dziecko chciało być narysowane, ale wybrany został inny kolega czy koleżanka. Uczyliśmy się odróżniania prawej strony od lewej, wskazywaliśmy swoje części ciała i rozmawialiśmy o tym, do czego służą i dlaczego powinniśmy się myć. Uczyliśmy się prawidłowego mycia rąk. Mówiliśmy również o zmysłach. Poznawaliśmy gruszkę oraz drzewo wszystkimi zmysłami. Warto powtarzać to ćwiczenie w domu – takie zabawy czasem mogą zachęcić dziecko do próbowania nieznanych pokarmów. Uczyliśmy się, że w przedszkolu wszyscy muszą sprzątać, żeby w sali był porządek. Dowiadywaliśmy się, jak dzieli się śmieci (plastik, papier, szkło) i jak oszczędzać wodę. Warto, by dziecko zastosowało przyswojoną wiedzę w praktyce – poza powierzeniem dziecku domowych obowiązków, dobrze jest wspólnie posegregować odpady i znaleźć sposoby na oszczędzanie wody.

We wrześniu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka i z tej okazji nasze Jeżyki dostały dyplomy i słodkości do domu, ale też uczciły swój dzień na słodko w przedszkolu. Było oczywiście ciasto, soczki, gofry i wata cukrowa. Serdecznie dziękujemy mamom: Julki, Kai, Julka i Tadzia za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu tego szczególnego dnia.

Jeżykowe Panie

Invalid Displayed Gallery

 


ROK PRZEDSZKOLNY  2018/2019


Czerwiec

Tematem pierwszego tygodnia czerwca były zwierzęta dzikie, mieszkające w zoo, ale i te z naszego lasu. Dzieci naśladowały różne zwierzęta, bawiły się w las i odbyły wirtualną wyprawę do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Ćwiczyliśmy rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt, oglądaliśmy ich zdjęcia, poznawaliśmy ciekawostki na temat ich życia. Dzieci dowiedziały się co to znaczy „papugować”.

W kolejnym tygodniu obserwowaliśmy, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie                           w związku ze zbliżającym się latem. Rozmawialiśmy o pogodzie. Rozpoznawaliśmy po dźwiękach wiatr, deszcz i burzę. Poznaliśmy zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burzy oraz zasady bezpiecznego zachowania się w czasie jej trwania.

Kolejny tydzień spędziliśmy na rozmowach o wakacjach – poznawaliśmy polskie krajobrazy (morze, góry, las). Bawiliśmy się w wycieczkę wzdłuż Wisły, poznając w ten sposób elementy charakterystyczne regionów Polski (Kraków – Smok Wawelski). Mówiliśmy o tym, jak wygląda nadmorski krajobraz i co można robić nad morzem. Wspólnie robiliśmy babki z piasku i ustalaliśmy jego właściwości (miękki, lepki).

W ostatnim tygodniu tego roku szkolnego dzieci znów były zachęcane do czytania. Brały udział w zabawach związanych z książkami, odgadywały tytuły na podstawie obrazków. Podczas wizyty w bibliotece dowiedziały się jak różne tematy mogą poruszać książki. Poznawały różne faktury papieru. Sprawdzały, co zawiera książka (okładka, strony, tekst, ilustracje).

Życzymy udanych wakacji! 🙂

Invalid Displayed Gallery


Maj

Tematem pierwszego tygodnia maja była muzyka. Słuchaliśmy razem muzyki klasycznej i poznawaliśmy różne instrumenty. Przedszkolaki próbowały ilustrować treść piosenki ruchem oraz malować muzykę. Bawiły się instrumentami i brały udział w zabawach słuchowych, rozpoznawały    po melodii poznane wcześniej piosenki. Wymyślały i prezentowały własną melodię, słuchały utworów innych dzieci. Starały się dopasować tempo i sposób poruszania się do instrumentu, które słyszały (bębenka, trójkąta, kołatki), grać głośno i cicho, liczyły ile dźwięków wydawanych przez instrumenty usłyszały. Mówiliśmy o tym, kim jest dyrygent i bawiliśmy się w orkiestrę grającą za pomocą stóp i dłoni. Dzieci uczyły się w ten sposób właściwego reagowania na umówione gesty. Rozmawialiśmy też o słuchaniu dźwięków lasu i przyrody na podstawie opowiadania „Leśne dźwięki” T. Kruczka. Przedszkolaki poznały słowa leśniczy i leśniczówka.

W drugim tygodniu maja rozmawialiśmy o wrażeniach i uczuciach. Dzieci uczyły się rozumieć swoje emocje, mówić o nich i radzić sobie z nimi. Zastanawiały się, w jakich sytuacjach są smutne, w jakich wesołe, a w jakich złe i dlaczego wszyscy przeżywamy takie uczucia. Rozpoznawały nastrój w muzyce (wesoły, smutny) i próbowały wyrażać go tańcem. Malowały różne smoki: smutne, wesołe i złe. Uczyły się rymowanki „Strachy na lachy”. Starały się odgadywać, co i z jakich powodów odczuwają osoby przedstawione na zdjęciach, ucząc się w ten sposób dostrzegania, rozpoznawania i określania emocji u innych. Poznały słowo empatia i były zachęcane do wspierania innych w trudnych sytuacjach. Razem uczyliśmy się, jak radzić sobie ze smutkiem i jak można pocieszyć przyjaciela; powiedzieć coś miłego, przytulić. Rozmawialiśmy też o tym, czym jest strach, odganialiśmy go rymowanką i śmiechem. Dzieci miały okazję wyrażać swój nastrój poprzez malowanie, taniec i ruch. Próbowały pokazywać różne emocje za pomocą wyrazu twarzy i sposobu poruszania się.

Ostatni tydzień w pełni poświęcony był Rodzicom. Dzieci naśladowały czynności wykonywane przez rodziców i przygotowały dla nich wspaniałe prezenty. Rozmawialiśmy o codziennych obowiązkach wykonywanych w rodzinie i o tym, jak ważna jest pomoc w domu. Porządkowaliśmy też naszą salę. Maluchy rozwiązywały zagadki dotyczące przedmiotów do czyszczenia i sprzątania i naśladowały czynności związane ze sprzątaniem. Poznały pojęcie być podobnym do kogoś. Uczyły się zauważać podobieństwa i dzielić przedmioty na grupy w tym samym kolorze lub kształcie. Ćwiczyły dostrzeganie i określanie przeciwieństw. Dzieci opowiadały też o rodzicach: wymieniali ich imiona, zawody i ulubione zabawy. Na koniec tygodnia zaprezentowały piosenki i wierszyki o tematyce rodzinnej, by w końcu oddać się wspaniałej zabawie z rodzicami na wspólnym pikniku.

Jeżykowe Panie

Invalid Displayed Gallery


Kwiecień

W pierwszym tygodniu maluchy zapoznały się z pracą rolnika: czynnościami, jakie wykonuje i potrzebnymi mu narzędziami. Oglądały ziemię i ziarna zbóż, siały nasiona. Dowiedziały się, czym jest kłos i jak z ziarenka wyrasta roślina, a na podstawie wiersza „Pieczywo” B. Szuta poznały proces powstawania chleba i smakowały różnego rodzaju pieczywo. Bawiły się przy piosenkach „Rolnik sam w dolinie”, „Mało nas” i „Stary Donald farmę miał”. Poznawały produkty, które powstają z mleka – masło, mleko, sery, śmietana, jogurt, a także (na zajęciach o jajkach) smakowały jajecznicę.

W kolejnym tygodniu dzieci były zachęcane do „czytania” książek. Prezentowały swoje ulubione książki z przedszkolnej biblioteczki. Brały udział w zabawach związanych z książkami, łączyły przedmioty z bajek z ich bohaterami, odgadywały tytuły na podstawie obrazków.

W trzecim tygodniu rozmawialiśmy o Wielkanocy. Dzieci zapoznały się z polskimi zwyczajami związanymi z Wielkanocą, dowiedziały się także jakie przedmioty są związane z tymi świętami (baranek, palemka, kurczaczek, pisanki, jajko). Poznały określenia: pisanka, kraszanka, święconka. Nasze przedszkolaki poznały budowę jajka, sprawdzały, czy da się połączyć białko             z żółtkiem i dowiedziały się, że jajko jest symbolem życia.

W następnym tygodniu dzieci dowiedziały się, jak możemy dbać o naszą planetę. Mówiliśmy o utrzymaniu porządku wokół siebie (w domu, przedszkolu), zachowaniu w lesie, zanieczyszczaniu wody, używaniu surowców wtórnych i segregacji odpadów. Razem zastanawialiśmy się, czym jest przyroda, jakie zachowania wobec niej są właściwe, a jakie nie.

W ostatnich dniach kwietnia rozmawialiśmy o bajkach, baśniach i legendach. Dzieci brały udział  w różnych zabawach o tematyce bajkowej („Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy”). Uczyły się uważnie słuchać opowiadań czytanych przez nauczyciela, oglądały książki i szukały w nich znanych opowieści, rozpoznawały bohaterów.

Jeżykowe Panie 🙂

Invalid Displayed Gallery


Marzec

Tematem pierwszego tygodnia marca była marcowa pogoda. Dzieci poznały przysłowie         W marcu jak w garncu i dowiedziały się, co ono oznacza. Przedszkolaki przypomniały sobie nazwy występujących w okresie przedwiośnia zjawisk atmosferycznych, takich jak deszcz, wiatr, słońce, śnieg, chmury, poznawały oznaczające je symbole graficzne i robiły „marcową zupę pogodową”. Podczas spaceru po najbliższej okolicy oglądaliśmy niebo, obserwowaliśmy i opisywaliśmy pogodę. Rozmawialiśmy też o ubraniach wiosennych i o tym, jak ważna jest troska o własne zdrowie poprzez ubieranie się w sposób dostosowany do pogody. Przyglądając się cebuli, maluchy mogły zaobserwować, co oznacza zwrot „ubranie na cebulkę”, wspólnie zrobiliśmy syrop z cebuli, następnie próbowaliśmy, jak smakuje. Robiliśmy również kalendarz pogody.

W kolejnym tygodniu mówiliśmy o roślinach i o pracach, które wykonuje się w ogrodzie      po zimie. Poszukiwaliśmy pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu. Dzieci zapoznały się    z wyglądem i nazwą przebiśnieg. Dowiedziały się,  co robi ogrodnik i jakie narzędzia wykorzystuje   w swojej pracy (konewkę, łopatę, grabie, wiadro). Dzieci mogły obejrzeć nasiona i cebulki różnych kwiatów i opowiedzieć o różnicach między nimi (w zakresie wielkości i koloru).

Tematem trzeciego tygodnia była wiosna – rozmawialiśmy o pączkach, kwiatach, powracających ptakach, wiosennych zwyczajach i zdrowym stylu życia. Kontynuowaliśmy szukanie oznak wiosny. Oglądaliśmy gałązki wierzbowe z baziami, dotykaliśmy ich i opisywaliśmy je za pomocą słów: miękkie, miłe, puszyste. Przedszkolaki dowiedziały się, że wyrazy kotki i pączki mogą oznaczać różne rzeczy. Jadły pączki, przypominając sobie, jak należy zachowywać się przy stole. Rozwiązywały zagadki o ptakach i o wiośnie. Oglądały pierwsze wiosenne kwiaty: krokusy, tulipany i hiacynty. Wspólnie z innymi grupami powitaliśmy też wiosnę na sali gimnastycznej, gdzie dzieci mogły obejrzeć wiosenne przedstawienie w wykonaniu pracowników przedszkola.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach wiejskich. Rozpoznawaliśmy nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka i odróżnialiśmy je od innych zwierząt (domowych, egzotycznych czy dzikich). Staraliśmy się odgadywać ich nazwy na podstawie wydawanych odgłosów. Ćwiczyliśmy buzię i język, naśladując to, w jaki sposób poruszają pyskiem i jakie wydają odgłosy oraz rozwijaliśmy sprawność fizyczną, imitując ich sposób chodzenia. Dzieci poznały określenia „domów” poszczególnych zwierząt: budy, stajni, kurnika. Uczyły się też łączyć w pary dorosłe zwierzęta z młodymi (koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczaki) i podawać ich nazwy. Dowiedziały się, co jedzą poszczególne zwierzęta.

W marcu miał również miejsce konkurs pt. „Brwinów – moje miasto”. Dziękujemy za wspaniałe prace i gratulujemy naszym jeżykowym dziewczynkom: Julce i Kai.

Jeżykowe Panie 🙂

Invalid Displayed Gallery


Luty

„W karnawale same bale:   

Wróble próbują śpiewać,

radośnie szumią drzewa,

                                                skaczą zające po polu,

                                               a dzieci tańczą –

                                               w przedszkolu.”

            Pierwszy tydzień lutego, ze względu na ferie, był ponownie poświecony zimowym zabawom na śniegu. Dzieci lepiły bałwana, rzucały się śnieżkami i zjeżdżały z górki. Dowiedziały się także, że w czasie niepogody, można równie miło i przyjemnie spędzić czas w domu czy w przedszkolu. Przedszkolaki wspólnie malowały bałwana, bawiły się w teatrzyk cieni, brały udział w wielu zabawach muzyczno-ruchowych.

W lutym, w związku z karnawałem, rozmawialiśmy o balu karnawałowym i przygotowaniach do niego. Przypomnieliśmy sobie, na czym polega praca fryzjera, jakie czynności wykonuje i z jakich akcesoriów korzysta oraz do czego służą szczotka i grzebień. Bawiliśmy się we fryzjera i robiliśmy karnawałowe fryzury. Dzieci wykonały maski karnawałowe według własnych pomysłów i uczestniczyły w przedszkolnym balu, podczas którego wspaniale bawiły się jako księżniczki, kotki, smoki czy biedronki.

Kolejnym tematem zajęć były dawne czasy – mówiliśmy o dinozaurach, jaskiniowcach, wulkanach oraz o soli i węglu. Zajęcia miały na celu rozbudzić u dzieci ciekawość. Dotykając i wąchając, sprawdzaliśmy, jakie właściwości ma węgiel i sól – określaliśmy ich twardość, kolor, zapach i to, czy brudzą ręce; próbowaliśmy, jaki smak ma sól. Wrzuciliśmy do wody węgiel, sól, piasek i kamienie, żeby zobaczyć, co się rozpuści. Wymieszaną z wodą sól wlaliśmy do słoika, żeby przez następne dni obserwować, jak na włóczce przyczepionej do patyczka osadzają się kryształki, a woda paruje. Rysowaliśmy węglem. Przedszkolaki oglądały książki o dinozaurach i wulkanach. Dzieci zrobiły też swój własny wulkan.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o wynalazkach. Dzieci zapoznały się z wyglądem pierwszych rowerów i bawiły się wyścigi kolarskie, układały samochody i rakiety z figur geometrycznych. Słuchały i rozpoznawały dźwięki ulicy. Brały udział w różnych zabawach związanych ze środkami transportu. Poznawały pojęcia: kosmos, Słońce, kosmonauta. Bawiliśmy się w Ziemię i Słońce. Dzieci słuchały historii o różnych źródłach światła, z których ludzie korzystali na przestrzeni wieków i  zastanawiały się, po co potrzebne jest nam światło. Tworzyliśmy kukiełki i bawiliśmy się w teatrzyk cieni, rozpoznawaliśmy cienie różnych przedmiotów (znanych przedszkolakom). Poznawaliśmy różne rodzaje telefonów, rozmawialiśmy przez telefon z kubeczków i ze sznurka.

Jeżykowe Panie 🙂

Invalid Displayed Gallery


Styczeń

Przyszła do nas zima, śnieg przyprószył pole.

Pędzą z góry sanki i już są na dole.

Dobrze, że jest zima, chociaż mroźna, zła.

Dobrze że ten roczek cztery pory ma.

W pierwszym tygodniu stycznia rozmawialiśmy o czterech porach roku. Dzieci ćwiczyły odróżnianie ubiorów zimowych od letnich. Poznawały nazwy ubrań zimowych i dopasowywały  je do odpowiednich części ciała. Przypominały sobie kolejność wkładania poszczególnych części garderoby, używając słów najpierw, potem, na końcu.  Wspólnie obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie (zimno, śnieg, brak liści na drzewach)      i mówiliśmy o tym, że jest to związane z porą roku.

W drugim tygodniu nasze przedszkolaki były zachęcane do zabaw na świeżym powietrzu. Badały śnieg i lód poprzez obserwację i eksperymenty. Zaobserwowały, że śnieg jest zimny, mokry  i miękki oraz sprawdzały, w jakich warunkach się roztapia i czym różni się od zimnego, twardego i przeźroczystego lodu. Rozmawialiśmy też o różnych rodzajach lodów (na dworze, w zamrażarce,     do jedzenia). Wspólnie zastanawialiśmy się, jak wyglądałby świat, gdyby śnieg był kolorowy.

W kolejnym tygodniu głównym tematem zajęć było święto Babci i Dziadka. Z tej okazji maluchy przygotowywały się do występu i robiły prezenty dla dziadków, ćwicząc jednocześnie odwagę, współpracę w grupie i sprawność manualną. Opowiadały o swoich dziadkach, ich imionach, wyglądzie. Poznawały zabawy z czasów dziadków. Uczyły się składać życzenia. To wszystko mogli podziwiać wspaniali Dziadkowie, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ostatni tydzień poświęcony był zimowym mistrzostwom sportowym. Dzieci ponownie były zachęcane do różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu: zabaw na śniegu i lodzie, lepienia bałwana, rzucania śnieżkami. Poznały przy tym nazwy zimowych dyscyplin i sprzętu sportowego (sanki, narty, łyżwy) oraz dowiedziały się, jak we właściwy sposób korzystać z tego sprzętu i jakie     są zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Przypomnieliśmy sobie także, jak należy być ubranym podczas zabaw na śniegu.                                                              Przez cały tydzień dzieci ćwiczyły sprawność ruchową, zręczność i zwinność.

Jeżykowe Panie

Invalid Displayed Gallery


Grudzień

„ W grudniu rzadko ptak zaśpiewa

w srebrze stoją wszystkie drzewa.

Naszą rzeczkę po kryjomu,

                                            w nocy lodem okuł mróz.

                                            Sanki wezwał i do domu

                                            z lasu nam choinkę wniósł.”

Grudzień to wyjątkowy miesiąc, zwłaszcza dla dzieci. Dlatego na początku miesiąca przypomnieliśmy sobie,             co to są Mikołajki i kim jest Święty Mikołaj. Dzieci mówiły o tym, co chciałyby dostać od Mikołaja i „pisały”             do niego list w formie rysunku. Miały również okazję spotkać się z Mikołajem, dostać od niego prezent  i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Przy użyciu paczek dzieci ćwiczyły używanie określeń : mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy i największy.

Kolejne dwa tygodnie upłynęły nam na przygotowaniach do świąt. Rozmawialiśmy o porządkach i utrwalaliśmy nazwy przedmiotów służących do sprzątania. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób dzieci mogą pomagać rodzicom      w domu (rozkładanie sztućców, wycieranie kurzu). Zachęcamy, by powierzyć maluchom pewne obowiązki na dłużej i chwalić za wykonywanie zadań J Wspólnie ubieraliśmy też naszą choinkę, ucząc się przy tym znaczenia określeń; na górze, na dole, wysoko, nisko.

Dzieci poznały zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, takie jak: spędzanie czasu z rodziną, przygotowywanie i jedzenie tradycyjnych potraw wigilijnych, sposób nakrywania stołu, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd. Przypomnieliśmy sobie słowa kojarzące się ze świętami: gwiazdka, bombka, łańcuch, choinka, szopka, żłóbek.

W tym czasie dzieci brały również udział w warsztatach, na których robiły swoją własną szklaną bombkę. Mogły       ją samodzielnie pomalować i udekorować według własnego pomysłu.

W grudniu miało miejsce także wigilijne spotkanie z rodzicami, na którym dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, śpiewając kolędy i piosenki o tematyce świątecznej. Po części artystycznej nastąpiło tradycyjne podzielenie się opłatkiem, a następnie wspólne malowanie gipsowych ozdób choinkowych, które, mamy nadzieję, zawisły na ich domowych choinkach.

Invalid Displayed Gallery


Listopad

„Deszczyk kapie, kap, kap, kap,

łap kropelki w rączki łap, łap.

O parapet stuk, stuk, stuk.

                                            W szybkę dzwoni dzyń, dzyń, dzyń,

                                            żeby raźniej było mi.”

W pierwszym tygodniu listopada mówiliśmy o Polsce. Rozmawialiśmy o symbolach narodowych: fladze, godle i hymnie. Dzieci poznały pojęcie ojczyzna i dowiedziały się, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a jego krajem jest Polska. Oglądaliśmy mapę i odnajdywaliśmy na niej morze, góry i Wisłę. Słuchaliśmy hymnu i mówiliśmy o tym, kiedy i dlaczego go śpiewamy oraz jak należy się zachować, gdy się go słyszy. Poznawaliśmy także najbliższą okolicę. Podczas spaceru w pobliżu przedszkola odczytywaliśmy nazwy ulic, oglądaliśmy mijane budowle, sklepy. Przypomnieliśmy sobie nazwę swojej miejscowości.

W drugim tygodniu rozmawialiśmy o jesiennej pogodzie – wietrze, chmurach i deszczu. Przyglądaliśmy się chmurom – ich kształtom i kolorom, rysowaliśmy deszcz. Przy tej okazji dzieci uczyły się wiersza D. Gellner „Wiatr”. Przypominaliśmy sobie nazwy ubrań i wybieraliśmy te, które są odpowiednie na jesienną pogodę. Z tej okazji dzieci wykonały jesienne parasole.

Tematem kolejnego tygodnia były zwierzęta domowe. Poznawaliśmy piosenki i wiersze o zwierzętach (m.in. „Piesek Tereski”, „Ala i As”). Słuchaliśmy opowiadań o kotach i psach. Dzieci próbowały opisywać wygląd psa. Dowiedziały się, że w kontaktach ze zwierzętami trzeba zachować ostrożność. Rozmawialiśmy też o pracy weterynarza i przypomnieliśmy sobie, jakie dźwięki wydają zwierzęta domowe.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o zimowych zwyczajach zwierząt i ich dokarmianiu. Dzieci rozwiązywały zagadki o zwierzętach i przypominały sobie ich nazwy. Obserwowały wygląd wróbla i sikorki. Dowiedziały się, że zimą niedźwiedzie śpią w gawrze, wiewiórki chronią się w dziupli, a je w kopczyku z liści, i że właściwe pożywienie dla ptaków to nasiona zbóż, pestki słonecznika i kawałki słoniny. Na zakończenie tygodnia dzieci wykonały swój własny karmnik, który wypełniły kolorowymi ptaszkami.

Jeżykowe Panie: Bożenka, Ewelinka i Kasia

Invalid Displayed Gallery


Pazdziernik

„Jesień pora kolorowa,

więc na spacer dobry czas.

Złota, bura, purpurowa,

                                             do zabawy prosi nas.”

W pierwszym tygodniu października tematem zajęć były dary jesieni. Poprzez różnego rodzaju gry i zabawy, wierszyki, piosenki i kolorowanki i dzieci uczyły się je rozpoznawać i podawać ich nazwy.       W tym samym tygodniu przypominaliśmy sobie również o tym, że należy uprzejmie odnosić się do siebie nawzajem, używać miłych słów i  dzielić się zabawkami.

W drugim tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zdrowie: o zdrowym odżywianiu, ubraniu dostosowanym do pogody, wizytach u lekarza i aktywności fizycznej. Dzieci uczyły się określać, co jest zdrowe, a co nie. Mówiliśmy o częściach ciała odpowiadających poszczególnym zmysłom (oko-wzrok, dłoń-dotyk, nos-węch). Dzieci dowiedziały się, jak ważny dla zdrowia jest ruch, biorąc udział w zabawach ruchowych w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

Trzeci tydzień upłynął nam pod znakiem rozmów o jesieni w parku i w lesie. Wspólnie obserwowaliśmy, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie (liście zmieniają kolory). Robiliśmy drzewa z naszych dłoni – pomalowane farbą ręce odbiliśmy na kartkach z konturami drzew.  Przypomnieliśmy sobie nazwy i wygląd zwierząt kojarzących się z jesienią: dzik, wiewiórka, niedźwiedź i oczywiście jeż. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób zwierzęta szykują się do zimy.

Podczas kolejnego tygodnia dzieci miały okazje poznać różne aktywności, które mogą być dobrą receptą na nudę w jesienne wieczory. Jeżyki malowały palcami, tańczyły, lepiły z plasteliny i bawiły się piłką. Przypomnieliśmy sobie także, jak wygląda jesień w lesie i sprawdziliśmy, jaki kolor powstanie po połączeniu żółtego i czerwonego.

Ostatnie dni miesiąca były związane z rodziną. Dzieci określały stosunki łączące członków rodziny (dziadkowie są rodzicami mamy i taty). Uczyły się opowiadać, jak wyglądają ich rodzice, brat czy siostra; wymieniały ich imiona. Poznały zabawy z ich dzieciństwa: Kółko graniaste, Chodzi lisek koło drogi. Tworzyły także przepiękne ramki do rodzinnych zdjęć.

Jeżykowe Panie: Bożenka i Ewelinka

Invalid Displayed Gallery


WRZESIEŃ

„Srebrny od nitek pajęczych

Wrzesień dzwonkami zadźwięczy:

  – Dzieci, już pora do przedszkola!”

Minął pierwszy miesiąc w przedszkolu – czas poznawania nauczycieli i kolegów, przyzwyczajania się do nowego miejsca i zasad. Aby proces adaptacji przeszedł jak najłagodniej, w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu, zwracaliśmy szczególną uwagę na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Poznawaliśmy podstawowe emocje, uczyliśmy się wyrażać je słowami i poprzez wyraz twarzy. Uczyliśmy się również zabaw ruchowych, w tym kilku tradycyjnych: Kółko graniaste, Balonik i Mało nas, które zachęcały dzieci do wspólnego działania i stworzyły radosną atmosferę.        W drugim tygodniu w przedszkolu utrwalaliśmy imiona naszych kolegów i koleżanek, przypominaliśmy sobie, jak wyglądają i do czego służą nasze znaczki oraz tworzyliśmy „Kodeks przedszkolaka”. Poznaliśmy także regulamin ogrodu przedszkolnego i zasady zachowania się na placu zabaw. Mieliśmy okazję lepiej poznać naszą salę, wymyśliliśmy nazwy kącików tematycznych i dowiedzieliśmy się, co się w nich znajduje. Uczyliśmy się, jak być miłym dla innych, że trzeba się dzielić zabawkami, używać słów: przepraszam, proszę i dziękuję.

W kolejnym tygodniu września dużo rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Poznaliśmy niektóre znaki drogowe, jaki mają kolor i kształt. Mogliśmy doświadczyć tego osobiście dzięki wycieczce na skrzyżowanie. Dowiedzieliśmy się, ze przechodzimy przez jezdnię tylko na przejściu dla pieszych i że trzeba się najpierw rozejrzeć. Rozmawialiśmy o tym, kim jest policjant, pieszy czy kierowca. Odwiedziła nas także Pani Alicja ze Straży Miejskiej. Mieliśmy więc okazję utrwalić i przećwiczyć te zasady na przejściu dla pieszych w okolicy naszego przedszkola.

Tematem ostatniego tygodnia września było dbanie o higienę i porządek. Uczyliśmy się nazw części ciała, uwrażliwialiśmy zmysł dotyku, aktywizując ręce i stopy, ćwiczyliśmy mięśnie potrzebne do prawidłowego mówienia. Dzieci były zachęcane do samodzielnego korzystania z toalety, mycia rąk, czy porządkowania po sobie po skończonej zabawie. Dzieci dużo się nauczyły przez ten miesiąc, coraz lepiej czują się we własnym towarzystwie oraz chętniej podejmują proponowane przez nauczyciela aktywności. Zwieńczeniem okresu adaptacyjnego była uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka” oraz „Jesienny Piknik Rodzinny”. Dzieci z grupy „Jeżyki” po uroczystym zaprzysiężeniu przez Panią Dyrektor dołączyły do grona Prawdziwych Przedszkolaków, a popołudniu wraz z rodzicami dały wyraz swojej radości w czasie wspólnych zabaw, konkursów i poczęstunku.

Dla małych przedszkolaków i kadry przedszkolnej wrzesień był szczególnie pracowitym miesiącem, ale za to bardzo owocnym, co widać na poniższych zdjęciach.

Jeżykowe Panie: Bożena Niedziółka, Monika Świderska, Sylwia Margas i Katarzyna Pakuła

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY  2017/2018


CZERWIEC

Czerwiec w cieniu chłodu szuka,

Szepczą mu akacje

Że już upał, że już lato

Że zaraz wakacje!!!

Czerwiec to miesiąc, w którym witamy nową porę roku- lato, ale również czas bardzo pracowity dla przedszkolaków kończących pierwszy, ważny etap swojego życia. Ale zanim doszło do pożegnań, czekało jeszcze wiele miłych chwil. Pierwsza to spotkanie z autorką tekstów dla dzieci panią Barbarą Szelągowską i ilustratorką panią Moniką Jędrychowską, które opowiedziały nam o bohaterach swoich utworów, o tym jak powstaje książka i kto pracuje przy jej tworzeniu. Na pamiątkę wszyscy otrzymali książeczkę z autografem. Kolejnym gościem była pani Alicja ze Straży Miejskiej. W ciekawy sposób przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznej zabawy podczas wakacyjnych wyjazdów. W muzyczną podróż z gitarą zabrała nas pani Izabela. Był to ostatni w tym roku szkolnym koncert, zakończony miłym akcentem. Dzieci wręczyły prowadzącej pamiątkowy album, (wykonany przez panią Ulę z ,,Wiewiórek’’), w którym znalazły się rysunki przedszkolaków, przedstawiające instrumenty poznane na comiesięcznych spotkaniach. Dnia 18 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących do szkoły dzieci, na które przybyli rodzice i zaproszeni goście. Aby zaakcentować, że dzieje się to w roku tak ważnym dla nas wszystkich, występ rozpoczął się od tańca ,,Krakowiaka’’ i ludowej piosenki ,,W moim ogródeczku’’. Następnie dzieci przedstawiły montaż słowno-muzyczny ,,Pożegnamy przedszkole’’. Po występie nadszedł czas podziękowań. Dzieci otrzymały na pamiątkę dyplomy i upominki. Dla rodziców, którzy szczególnie wyróżnili się swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz przedszkola i naszej grupy, również czekały niespodzianki. Rodzice podziękowali także Dyrekcji i pracownikom za te 3 wspólne lata. Potem przeszliśmy na salę zajęć, gdzie czekała  na dzieci jeszcze słodka galaretka z owocami. Były pamiątkowe zdjęcia, wspominki i ciepłe słowa.

Kochane ,,Jeżyki’’ życzymy Wam wspaniałych wakacji, sukcesów w szkole, serdecznych przyjaciół, marzeń -które się spełnią, ciekawych podróży i samych dobrych dni !!!! Czekać będziemy na wieści od Was, obiecaliście przecież nas odwiedzać!

 Bożenka, Małgosia , Kasia

Invalid Displayed Gallery


MAJ

Maj jest pełen ptasich treli

Jak bogini Maja

W wonne kwiaty, w bujną zieleń

Cały świat przystraja.

Maj nie chciał być gorszy od gorącego kwietnia i też powitał nas piękną pogodą. Była więc okazja do częstych wyjść poza teren przedszkola. Na początek sprawdziliśmy co zmieniło się w naszym lasku obok przedszkola. Lubimy tam spacerować, bo mamy możliwość zaobserwowania zmian w przyrodzie. Co urosło, co zakwitło a co dopiero budzi się do życia.

 9 maja pojechaliśmy na wycieczkę autokarową do ,,Wioski pod Kogutem’’ w miejscowości Krępa. Czekało tam na nas wiele ciekawych atrakcji mi. zwiedzanie skansenu maszyn i narzędzi rolniczych, własnoręczne robienie masła, mini ZOO, zajęcia edukacyjne, swobodna zabawa na pirackim statku i innych sprzętach terenowych. Kto zgłodniał, mógł się posilić zupką pomidorową i pieczonymi kiełbaskami. Oczywiście można było zajrzeć też do zabranych ze sobą plecaczków. Pogoda dopisała i humory też!!

Antoś S reprezentujący naszą grupę, razem z Małgosią i Maksem z Niedźwiadków, jako drużyna zajęli III miejsce w gminnym konkursie pn  ,,W świecie baśni braci Grimm’’, poza tym nasz Jeżyk dostał jeszcze nagrodę indywidualną. GRATULACJE !!! (więcej na stronie głównej przedszkola). Jeżyki wraz z rodzinami uczestniczyły również w przygotowaniu prac plastycznych na konkurs — ,,Orzeł biały’’. Julka G, Wiktoria J, Mateusz C, Jakub L wrócili do domów z pamiątkowymi dyplomami i książeczkami. Gratulacje !!!

W tym miesiącu poznawaliśmy też pracę ludzi w różnych zawodach. Odwiedziliśmy panią krawcową w jej pracowni a także byliśmy na zakupach w piekarni, gdzie widzieliśmy różne gatunki pieczywa. Jakie były pyszne te świeże pączuszki!!!. Maj to również przygotowania do Święta Rodziny- nauka wierszy i piosenek, robienie upominków, rysowanie portretów i oczywiście oczekiwanie na wspólną zabawę. Wszystko przebiegło sprawnie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie spośród przygotowanych atrakcji. Tradycyjnie dziękujemy za poczęstunek przygotowany przez Rodziców i nasze Panie kucharki.

Invalid Displayed Gallery


KWIECIEŃ

Pytały się pąki drzewa: -czemu słonko to dogrzewa,

To się w chmury ciemne kryje i deszcz lunie, wiatr zawyje?

Chciałyśmy się zazielenić, a tu zimno jak w jesieni!…

Na to drzewo im odpowie: – znacie o kwietniu przysłowie?

Kwiecień – plecień bo przeplata trochę zimy, trochę lata.

Tak pisała pani Hanna Ożogowska, a u nas kwiecień w tym roku zaskoczył piękną pogodą. Dużo czasu spędzaliśmy na terenie bawiąc się i obserwując jak szybko przyroda obudziła się do życia. Zakwitły forsycje, bzy, kasztany, akacje i nasze kwiaty na grządce. Podczas realizacji tematu ,,Jestem Polakiem i europejczykiem’’ utrwaliliśmy symbole narodowe, poznaliśmy herb Warszawy, skąd pochodzi jej nazwa i najciekawsze zabytki. Malowaliśmy mapę naszego kraju  z podziałem na krainy geograficzne. Słuchaliśmy, jak witają się dzieci mieszkające w Europie, próbowaliśmy powtórzyć ,, dzień dobry’’ po: czesku, hiszpańsku, francusku, włosku i angielsku. Może się to przydać gdy wybierzemy się w podróż. A na razie bawiliśmy się w sportowców. Mogliśmy poćwiczyć na boisku szkolnym i na dużym stadionie miejskim, gdzie się wybraliśmy. Na koniec sportowego tygodnia wszyscy otrzymali złote medale które zakupiła mama Wiktorii- serdecznie dziękujemy!. Wiadomo – sport to zdrowie, więc starajmy się spędzać czas na powietrzu: rower, hulajnoga, piłka, zabawy ruchowe są lepsze niż niejedna gra komputerowa. A może ktoś zostanie kosmonautą i poleci na inną planetę? My pierwsze kroki już poczyniliśmy. Tydzień kosmiczny obfitował w wiele ciekawych zabaw i prac plastycznych. Jak to wiele razy staraliśmy się udowodnić jesteśmy ,,strażnikami przyrody’’. Dbamy o rośliny i zwierzęta, tak samo jak pan leśnik, który gościł w naszym przedszkolu i opowiedział nam wiele ciekawostek. To, że nasza placówka usytuowana jest w pobliżu lasku, pozwala dzieciom na własne oczy zobaczyć jak zmienia się przyroda we wszystkich porach roku, jakie rosną rośliny i drzewa, jakie pojawiają się ptaki. Zrobienie zielników było zachętą do robienia różnorodnych prac plastycznych z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego. Dziękujemy wszystkim Rodzicom którzy zakupili kwiaty do ogródka, było pięknie i kolorowo. (Szkoda tylko, że pomimo podlewania, – w tych upałach niektóre zakończyły już swoje kwitnienie.

Invalid Displayed Gallery


MARZEC

Przyszedł dzisiaj marzec, przyszedł w chmurek tłumie.

Chce pogodą rządzić, lecz rządzić nie umie.

–  Nie martw się tym sroczko, nie martw się ptaszyno,

Te marcowe rządy już niedługo miną.

Będzie królowała ta wiosenka hoża! Zakwitną nam łąki i zaszumią zboża!

Dnia 02. 03 odbyliśmy wycieczkę autokarem. Co prawda tylko do naszego przedszkola filialnego, (ale to też frajda), gdzie gościło Mobilne Planetarium Anuka. Uczestniczyliśmy w seansie edukacyjnym w specjalnej kapsule i w warsztatach. Wspólnie układaliśmy kosmiczne puzzle i zrobiliśmy też własnego sputnika- pierwszego sztucznego satelitę wysłanego przez ludzi w kosmos (mogliśmy go zabrać do domu). Zdobyliśmy dużo informacji na temat planet, układu słonecznego i gwiazdozbiorów. W kolejnym tygodniu  bawiliśmy się w teatr. Zorganizowaliśmy kącik, w którym każdy mógł poczuć się aktorem i wystąpić dla kolegów. Największe powodzenie miały ,,przebieranki’’ – jak w prawdziwej teatralnej garderobie. Zrobiliśmy własne kukiełki, ale co najważniejsze uczyliśmy właściwego zachowania w prawdziwym teatrze. Na Dzień Kobiet nasi chłopcy zamienili się w cukierników i przygotowali  dziewczynkom pyszne słodkie co nieco. Oczywiście zjedzono je wspólnie.

Dużo uwagi poświęciliśmy zmianom jakie zachodzą w przyrodzie wraz z nadejściem nowej pory roku. Podczas spacerów obserwowaliśmy jak wyglądają drzewa i krzewy, czy zakwitły już pierwsze kwiaty. Poznaliśmy przysłowie : w marcu jak w garncu i wyjaśniliśmy je. Przygotowaliśmy Kalendarz Pogody i przedstawialiśmy za pomocą symboli, obserwowaną aurę. Urządziliśmy w sali zielony kącik, zasialiśmy rzeżuchę i posadziliśmy cebulę na szczypiorek. Oglądaliśmy różnorodne nasiona i przypomnieliśmy co potrzeba roślinie by rosła. Uroczyście powitaliśmy Wiosnę, maszerując ulicami z kolorowym Gaikiem. Koniec marca to oczywiście Wielkanoc – rozmawialiśmy na temat tradycji , zwyczajów  i  symboli związanych z tymi świętami. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i podarowali prace na świąteczny kiermasz. To budujące, że w natłoku prac zawodowych i domowych, znaleziono chwilkę, aby usiąść z dzieckiem i razem zrobić coś dla innych. DZIĘKUJEMY!!!!

Invalid Displayed Gallery


LUTY

…To jeszcze luty, jeszcze mróz, na szybach swe maluje kwiaty.

Szronem lśnią gałęzie brzóz i gości jeszcze brak skrzydlatych…

To jeszcze luty, śnieg i mróz, lecz to ostatnie chwile zimy.

Za progiem wiosna stoi już, puka baziami wierzbowymi!

Luty, ten najkrótszy ze wszystkich miesięcy, przebiegł nam szybko i bardzo pracowicie. Jak to w karnawale miał się odbyć bal na, który zostali zaproszeni Babcie i Dziadkowie. Skupiliśmy się na przygotowywaniu upominków dla mających nas odwiedzić gości. Dzieci z zaangażowaniem zabrały się do pracy. Ćwiczyliśmy również na próbach wiersze i piosenki. I wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień. Dzieci w pięknych karnawałowych przebraniach zaprezentowały  program artystyczny, a wzruszeni  dziadkowie bili brawo swoim wnukom. Potem przyszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce, którą poprowadził pan Radek- wodzirej. Na zgłodniałych tancerzy czekał w salach obiad i słodki poczęstunek, o który zadbali rodzice i nasze niezawodne panie z kuchni (dla gości były paszteciki i barszczyk).

Kolejne dni upłynęły nam na ciekawych zabawach i zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności. Poznawaliśmy pracę kucharza i wyposażenie kuchni. Zrobiliśmy wspólnie blok czekoladowy. Oczywiście najlepiej smakowało próbowanie, bo przecież za długo było czekać aż masa się zsiądzie. Były pomysły na ulubioną pizzę, łyżkowy kącik i utrwalenie zmysłów jakimi podczas swojej pracy posługuje się kucharz (wzrok, smak, węch, dotyk i słuch). Trochę pokrzyżowały nam plany ,,mróz i wirusy’’, ale i tak ci najbardziej wytrwali i odporni nie mieli czasu się nudzić.  Wręczono nagrody i dyplomy za udział w konkursie na maskę karnawałową. Podczas koncertu muzycznego dzieci słuchały utworów granych na flecie poprzecznym i wysłuchały bajki o Śnieżce i krasnoludkach. Pani Izabela poprosiła wszystkich o wykonanie ilustracji, co z ochotą uczyniliśmy. Powstały bardzo ciekawe prace. Znów nabraliśmy ochoty na samodzielne muzykowanie. Poszukaliśmy więc różnych drobnych przedmiotów, wydających dźwięki i tworzyliśmy na nich akompaniament do śpiewanych piosenek. Ale była orkiestra!. Utrwaliliśmy nazwy prawdziwych instrumentów i powtórzyliśmy zasady zachowania  na koncercie. Był jeszcze teatrzyk z bajką ,,O złotej rybce’’. Uśmiechy na buziach dzieci to znak, że przedstawienie się podobało.

Invalid Displayed Gallery


STYCZEŃ

Styczeń bardzo jest zajęty, bo lodowe ornamenty

Kładzie w oknach każdej chaty, lub maluje na nich kwiaty.

Nie jest miły i łaskawy, sypie śniegiem, mrozi stawy.

Za to dzieciom daje sanki, kulig,  narty i  bałwanki.

Nas styczeń powitał zupełnie nie zimową pogodą. Pięknie świecące słoneczko zachęcało do zabaw na terenie, z czego z ochotą korzystaliśmy. Trochę to było dziwne, że początek nowego roku tak zaskoczył prawie wiosenną aurą. Jednak wreszcie pewnego dnia nasypało białego puchu i dzieci mogły pozjeżdżać na plastikowych  jabłuszkach  z przedszkolnej górki. Było wiele śmiechu i radości. I dobrze- bo za kilka dni już po śniegu nie było śladu.

Jak co miesiąc odwiedziła nas pani Alicja ze Straży Miejskiej. Rozmawiała z dziećmi o tym jak należy się prawidłowo ubierać zimą i jak dbać o bezpieczeństwo podczas zabaw na powietrzu.

Codziennie mamy okazję do obserwowania ptaków przylatujących do naszych karmników. Wcale się nas nie boją i z apetytem wydziobują wysypane ziarenka.

Czas szybko mija na ciekawych  wspólnych zabawach i zajęciach.

Invalid Displayed Gallery


GRUDZIEŃ

W noc grudniową księżyc świeci, biały śnieg się skrzy,

Cicho wszędzie, śpią już dzieci, cudne mają sny.

Spiesz się, spiesz się Mikołaju! Zejdź z wysokich wzgórz,

Grzeczne dzieci cię czekają, kiedy przyjdziesz już?

Z tym śniegiem to chyba jakaś zmowa, przecież zima powinna być biała i mroźna aby dzieci mogły poszaleć na przedszkolnej górce, ulepić ogromnego bałwanka- a tu sypnęło tylko odrobinkę, jak na lekarstwo. Może styczeń i luty będą bardziej hojne i pozwolą uprawiać zimowe sporty.

Grudniowy solenizant- Św. Mikołaj zapowiedział swoje przybycie. Bardzo pracowicie się do Jego odwiedzin przygotowaliśmy  i super bawiliśmy na spotkaniu ,,mikołajkowym’’. Nasz gość z uwagą wysłuchał piosenek, odebrał upominek i listy,  bawił  się z dziećmi a potem pozował do pamiątkowej fotografii. Atmosfera zbliżających się świąt udzielała się wszystkim. Kalendarz adwentowy, prace plastyczne, dekoracje świąteczne, ubieranie choinki , nauka kolęd to okazja do przybliżenia dzieciom tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Ukoronowaniem tych przygotowań była kolacja wigilijna na którą przybyli Rodzice. Najpierw na sali gimnastycznej wystąpiły dzieci. Wyrecytowane wiersze i wyśpiewane pełnym głosem kolędy i pastorałki potwierdziły, jak zdolne i muzykalne są nasze ,,Jeżyki’’. Po przejściu na salę grupową złożyliśmy sobie życzenia i podzieliliśmy opłatkiem. A potem wszyscy zajadali pyszności przygotowane przez Rodziców oraz Panie kucharki. Na dzieci czekał jeszcze upominek, który zostawił Mikołaj.

Składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i dostarczyli prace na kiermasz bożonarodzeniowy, jak również za wszelką okazywaną pomoc na rzecz naszej grupy.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!!!!!

Invalid Displayed Gallery


LISTOPAD

Szedł listopad polną drogą, zerwał liście z drzewa.

Pada deszcz, pada deszcz, a ja sobie śpiewam.

Pada deszcz, pada deszcz, a ja sobie śpiewam.

Słowa tej piosenki w pełni oddają to, iż żadna pogoda nam niestraszna. Nawet gdy za oknem wieje i pada my mamy świetne humory. Gdy deszcz gra kropelkami o parapet, my mu odpowiadamy tworząc własne melodyjki na instrumentach zgromadzonych w kąciku muzycznym. Aby utrwalić sobie kolory i nazwy figur geometrycznych układaliśmy ciekawe kompozycje, bardzo nam się to podobało.

11 listopada- to ważny dzień dla wszystkich Polaków – odzyskanie niepodległości. Z tej okazji nasza grupa przygotowała montaż słowno-muzyczny. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem zaangażowania i umiejętności dzieci. Aby te wspólne chwile pozostały w pamięci, goście otrzymali pamiątkowe medale. ,,Jeżyki’’ się bardzo napracowały- ale było warto. Duże buziaki należą się naszej pani Kasi, za ogromny wkład w przygotowanie dekoracji. A dzieciaki na pewno nie zapomną jakie są nasze symbole narodowe.(Obszerna relacja na stronie głównej przedszkola).

Kolejny temat poruszany w tym miesiącu to jak dbać o własne zdrowie. Gimnastyka, właściwe ubieranie w zależnościom od pogody, czystość i oczywiście prawidłowe odżywianie. W oparciu o piramidę żywieniową poznaliśmy produkty, których powinniśmy jeść jak najwięcej a jakich mniej. Oglądaliśmy zdrowe pieczywo, a potem próbowaliśmy, które najlepiej smakuje. Pani Alicja ze Straży Miejskiej rozmawiała z dziećmi na temat niebezpiecznych zabaw w domu i tłumaczyła jak się od nich uchronić. ,,Moje zwierzątko’’- to okazja do opowiedzenia innym kolegom, jakie obowiązki czekają na opiekujących się pupilem w domu.

25 listopada to Święto Pluszowego Misia- ważne bo obchodzone na całym świecie. My o nim również pamiętaliśmy. Dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione misiaki, opowiadały o nich ciekawe historyjki. Wybieraliśmy największego i najmniejszego misia, śpiewaliśmy o nim piosenki a na koniec, kolorowaliśmy portret najsympatyczniejszego miśka. Bardzo je lubimy bo to przecież najukochańsza przytulanka.

Invalid Displayed Gallery


dsc05998PAŹDZIERNIK

Przeszedł sobie dawno śliczny, złoty wrzesień…

Teraz nam październik dała pani jesień…

Oj, jaki pracowity ten październik, tyle się działo. Trzeba przecież przygotować się do zimy, zrobić zapasy do spiżarni. Była więc okazja przypomnienia nazw owoców i warzyw (super pomoc te pluszowe ,,Świeżaki’’). Oczywiście były też prawdziwe okazy w kąciku przyrody. Porównywaliśmy ich wygląd, kształt, robiliśmy stemple, układaliśmy warzywne cudaki. Dużo witaminek zjedliśmy na surowo- bo to zdrowo! Gościliśmy panią Alicję ze Straży Miejskiej , która na comiesięcznych spotkaniach będzie poruszała wiele ważnych tematów i będzie opowiadała o swojej pracy.

Gdy za oknem pada deszcz, miło posłuchać koncertu muzycznego. W tym miesiącu grała nam pięknie wiolonczela. Wszyscy się tak zasłuchali, że nabrali ochoty na samodzielne ,,muzykowanie’’. Zorganizowaliśmy w sali kącik muzyczny, ustaliliśmy ,,Kodeks melomana’’ a zgromadzone instrumenty zachęcały do indywidualnej i zespołowej twórczości. Malowaliśmy też farbami na temat wysłuchanego utworu. Wyszła wspaniała wspólna praca.

Mieliśmy też okazję uczestniczyć w zajęciach z dogoterapii, ponieważ odwiedziła nas pani wolontariusz ze swoją podopieczną. Wyjaśniała dzieciom jak należy zachować się w kontaktach z nieznanym psem. Z Luną się już zapoznaliśmy więc było wielu chętnych do karmienia psa łyżką. Było dużo śmiechu i radości. Na kolejnych zajęciach określaliśmy emocje, szukaliśmy pozytywnych zachowań (u siebie i kolegów), oczywiście na co dzień staramy się pamiętać o ,,czarodziejskich słowach’’:

Znam trzy czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.

 Gdy jest potrzeba- zawsze je stosuję!!!!!

Invalid Displayed Gallery


20170905_143304WRZESIEŃ

Witamy!!! Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w starym składzie z malutką zmianą. Dołączyli do nas dwaj nowi koledzy, którzy zostali ciepło i serdecznie przyjęci przez pozostałe dzieci. Powspominaliśmy wakacje- rodzinne wyjazdy pozwoliły wszystkim poznać jak piękna i różnorodna krajobrazowo jest nasza Polska. Dzieci ciekawie opowiadały, co zobaczyły i gdzie chciałyby jeszcze pojechać. Gdziekolwiek się znajdujemy pamiętajmy o tym jak należy się poruszać na drodze i jak zachować razie niebezpieczeństwa. Przybliżyłyśmy dzieciom informacje na temat samochodów specjalistycznych (pogotowie, straż pożarna, policja) i ich znaczenia dla ludzi. Powitaliśmy nową porę roku z jej różnorodnymi skarbami:

Gdy jesień znowu zawita, na łące, w lesie i w polu,

          Wszędzie jest kolorowo, także u nas, w przedszkolu!          

 Robiliśmy ciekawe jesienne prace. Uczyliśmy się jak zwierzęta i ludzie przygotowują się do zimy. Uroczyście powitaliśmy nowych przedszkolaków, otoczyliśmy ich opieką, zapraszając do wspólnej zabawy. Wrzesień pożegnaliśmy na spotkaniu integracyjnym pod hasłem ,,Jabłkowy zawrót głowy’’. Można było ulepić owoc z masy solnej, zrobić opaskę z papieru, namalować obraz farbami- wszystko to w kąciku plastycznym. Kto chciał mógł też pomalować buzię, poćwiczyć w zawodach sportowych, pokibicować rodzicom biorącym udział w konkursach (zjadanie jabłka na sznurku, obieranie jabłek itd.). Przodowali tu nasi rodzice z ,,Jeżyków’’, z czego jesteśmy dumne. Kto zgłodniał mógł się posilić potrawami z jabłek w roli głównej. Gorące podziękowania dla rodziców Wiktorii, mamy Maćka i wszystkich tych, którzy dołożyli swoją ,,cegiełkę’’ w przygotowanie tego spotkania !!!

Małgosia i Bożenka  – panie z ,,Jeżyków’’

Invalid Displayed Gallery


 ROK PRZEDSZKOLNY  2016/2017


dsc05863CZERWIEC

I oto za nami ostatni miesiąc tego roku szkolnego, już za chwilę wakacje i wyjazdy nad morze, jeziora i w góry. Zanim jednak wyruszymy w podróż przypomnimy, co działo się w tym miesiącu.

,,Miasteczko ruchu drogowego’’ to niespodzianka jaką przygotowali dla naszych przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka pracownicy Straży Miejskiej. Uliczki, przejścia dla pieszych, sygnalizacja były okazją do przypomnienia zasad jakie obowiązują kierujących pojazdami w praktyce. Każdy mógł przyprowadzić swój rowerek –były ,,biegówki’’, dwu i czterokołowce oraz hulajnogi. Pod bacznym okiem strażników dzieci pokonywały wyznaczoną trasę. Oprócz tych atrakcji motoryzacyjnych czekały na dzieci: popcorn i owoce, fontanna z czekoladą, zabawy przy muzyce.

Dzieci miały okazję spotkać się oko w oko ze zwierzętami egzotycznymi, których przedstawiciele wraz z właścicielami odwiedzili nasze przedszkole. Były to: agama, gekon i wąż zbożowy. Przez takie bezpośrednie kontakty wzbogaca się wiedzę przyrodniczą, budzi zainteresowania i przełamuje strach i uprzedzenia. Kolejną sposobnością do odbycia zajęć w plenerze była wycieczka  autokarowa do ,,Magicznej zagrody’’ (gospodarstwo agroturystyczne w Badowie Górnym). Tu z kolei można było samodzielnie nakarmić lamę, kozy, konie, osiołka, owce . Były jazdy na kucyku, rzut podkową, strzelanie z łuku, jazda kolejką, zjeżdżanie w siano i wiele innych propozycji przygotowanych przez organizatorów. Pogoda dopisała i humory też!

Teraz czekają wszystkich  wakacyjne podróże. Ten wolny czas to okazja do odwiedzania mieszkającej w innych miejscowościach rodziny. Dziecko pozna swoje ciocie, wujków, kuzynów. Pokazujmy ciekawe miejsca naszego kraju żeby nam nikt nie zarzucił, że: ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie’’.

Cudownej pogody, wspaniałych wypraw wakacyjnych i do zobaczenia we wrześniu- pozdrawiają Małgosia i Bożenka z ,,Jeżyków’’.

Invalid Displayed Gallery


dsc05603MAJ

Maj, maj jest na ziemi

Świat, świat się zieleni……..

Jak pięknie i kolorowo dookoła. Kwitną drzewa w sadzie, parku i kwiaty w ogrodach- to okazja, aby nacieszyć oczy tą paletą barw używaną do ich ,,pomalowania’’. A ile zapachów – to bzy, kasztanowce i akacje. Podczas wielu spacerów uczyłyśmy dzieci, aby zwracały uwagę na wszystko ci ich otacza i czerpały z tego radość.

Byliśmy w ,,Teatrze Kamienica’’ w Warszawie na przedstawieniu ,,Calineczka’’. Pochwała dla dwójki aktorów, którzy tak potrafili zainteresować dzieci przygodami małej dziewczynki, że nie było konieczności przypominania zasad zachowania w takim miejscu. Po uczcie duchowej- mały ,,piknik’ przed teatrem.

Całymi rodzinami spotkaliśmy się na Indiańskim Dniu Rodziny, gdzie każdy znalazł coś dla siebie spośród przygotowanych atrakcji. Dzieci rozpoczęły występami dla mamy i taty oraz wręczeniem upominków. A potem zabawa na terenie, choć trochę poprzeszkadzał nam deszcz.

Maj-to tradycyjnie miesiąc książki. ,,Jeżyki’’ odwiedziły Miejską Bibliotekę i uczestniczyły w spotkaniu  z p. Anią , bibliotekarką. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy dotyczących książki : jak powstaje, kto przy tym pracuje, czego się można z niej dowiedzieć, jak się obchodzić, aby nie zniszczyć, bo przecież będą chciały ją wypożyczyć jeszcze inne dzieci. Bezpośredni kontakt z książką umożliwiła również przedszkolna biblioteczka, skupiająca wielu chętnych. Serdecznie dziękujemy rodzicom z naszej grupy, którzy w odpowiedzi na apel, wzięli udział w akcji ,,Rodzice czytają dzieciom’’. Uczestnicząc w  zajęciach przeczytali  wybraną przez siebie książeczkę, co było ciekawym przeżyciem dla dzieci i samych czytających. Mamy nadzieję, że kontakty przedszkolaków z literaturą będą obfitowały na przyszłość, bo przecież ,,czym skorupka nasiąknie,…’’!!!

Invalid Displayed Gallery


dsc05418Kwiecień

Kolejny miesiąc minął nam bardzo szybko. Pogoda nas nie rozpieszczała bo przecież jak mówi przysłowie:,, Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy- trochę lata’’. Gdy tylko przygrzało mocniej słoneczko, wszyscy z radością wkroczyli do piaskownicy i rozpoczęła się super zabawa.

Dużo uwagi poświęciliśmy w tym miesiącu naszej miejscowości. Dzieci poznały herb Brwinowa. Oglądały mapę, zdjęcia, widokówki z charakterystycznymi punktami miasta. Była okazja do sprawdzenia czy wszyscy znają swój adres zamieszkania . Podczas spacerów ,,Jeżyki’’ odwiedziły wiele ciekawych miejsc. Jednym z nich był budynek Urzędu Miasta, gdzie na pamiątkę dostały odblaski i kalendarz. Za udział w konkursie  ,,Moja zimowa okolica’’ Wiktoria J. z naszej grupy otrzymała nagrodę ufundowaną przez UM i G Brwinów.

Święta Wielkanocne były okazją do przybliżenia dzieciom tradycji i zwyczajów związanych z tym pięknym świętem: pisanki, zajączki to nieodzowne elementy prac plastycznych wykonywanych w tym czasie.

W kwietniu odbył się V Przegląd Artystyczny Przedszkoli pod hasłem ,,Przedszkolaki na tropie Barbary Szelągowskiej’’. Naszą grupę reprezentowali: w konkursie plastycznym- Julka i Emilka L. i Jakub L; w konkursie muzycznym- Tosia B. i Jakub Dz. Gratulujemy !

Dzieciństwo to przede wszystkim czas beztroskiej, wesołej zabawy z rówieśnikami, w otoczeniu kwiatów, zieleni, w czystym środowisku. Jak zostać przyjacielem Ziemi – ten temat bardzo zaciekawił dzieci i był inspiracją do wykonania plakatów.  A za oknami coraz cieplej i bardziej kolorowo, przecież za chwilę najpiękniejszy miesiąc- maj!

Invalid Displayed Gallery


dsc05181Marzec

Chodzi marzec czarodziej po chmurach, po lodzie,

aż tu nagle- hokus-pokus i już pączki na patyku,

i już  trawka na śnieżniku. Och ten marzec czarodziej!

Przedwiośnie- dni coraz dłuższe, słoneczko mocniej grzeje, trzeba zabrać lalki na spacer, a gustowne okulary są tu niezbędnym dodatkiem.

W ramach realizacji tematu ,,Zawody naszych rodziców’’, gościliśmy mamę Hani i tatę Wiktorii , którzy w ciekawy sposób opowiadali o swojej pracy. Przyniesione pomoce i akcesoria bardzo uatrakcyjniły zajęcia.

Aby lepiej poznać pracę sprzedawcy- wybraliśmy się do sklepu. Mieliśmy okazję porównać mały przytulny sklepik i duży sklep samoobsługowy. Co kupić aby przygotować zdrowy i pożywny posiłek opowiedziała nam pani Grażynka szefowa z naszej przedszkolnej kuchni. Wyjaśniła też dzieciom jak układa się jadłospis i skąd czerpie pomysły na smaczne obiadki. W ramach ćwiczeń praktycznych sami zrobiliśmy przepyszną sałatkę owocową, wszyscy kroili zgromadzone owoce, a nasze dzieło zniknęło w mgnieniu oka – wiadomo danie samodzielnie przygotowane lepiej smakuje!

Jak co miesiąc odwiedzili nas aktorzy z przedstawieniem teatralnym, tym razem był to spektakl pt. ,,Dorotka w krainie OZ ‘’

21.03 powitaliśmy nową porę roku. Zima , którą symbolizuje Marzanna ustąpiła  miejsca zielonej wiośnie. Wszyscy robią wiosenne porządki w domach, i  na podwórkach, dlatego pani wiosna poprosiła dzieci o posprzątanie przedszkolnego ogródka. Za dobre wykonanie zadania podarowała kwiat, który trzeba było posadzić na czystej rabatce. Zachęcała również do obserwowania jak zmienia się przyroda, jak wiele ciekawych rzeczy można zobaczyć, gdy ma się oczy szeroko otwarte.

Małgosia i Bożenka panie z ,,Jeżyków’’

Invalid Displayed Gallery


 

Luty

dsc05013To jeszcze luty, jeszcze mróz

na szybach swe maluje kwiaty

i szronem lśnią gałęzie brzóz

i gości mało wciąż skrzydlatych.

Dzieci czteroletnie charakteryzuje ciekawość świata i otaczających zjawisk, dlatego dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, na których rozmawialiśmy o różnych źródłach światła (od świeczki do żarówki). Co to jest transformator, jak prąd dociera do budynku i jakie urządzenia są nim zasilane? Na te pytania staraliśmy się wspólnie odpowiedzieć. Ozdabialiśmy własnoręcznie pokolorowaną lampkę. Mamy nadzieję, że dzieci będą pamiętać o zakazie samodzielnego obsługiwania urządzeń i dotykania gniazdek elektrycznych. Jak bezpiecznie bawić się na śniegu opowiedziała pani ze Straży Miejskiej. Niecodzienną okazją było spotkanie z wróbelkiem Elemelkiem. Ten teatrzyk różnił się od innych- bo w role aktorów wcieliły się panie. Przyjaciele wyleczyli Elemelka, a doktor ,,Nic nie boli’’ poradziła dzieciom co trzeba zrobić aby nie chorować. Karnawał w pełni….. to oczywiście zaproszenie na BAL. Przy skocznej muzyce wirowały w tańcu księżniczki, wróżki, dzielnie im towarzyszyli piraci i rycerze, a pan Radek -wodzirej dwoił się i troił aby wszyscy czuli się w tym dniu wyjątkowo. Zima  w pełni. Postanowiliśmy wyruszyć na biegun i odwiedzić  Antarktydę-poznaliśmy klimat tam panujący, a z jednym z mieszkańców pingwinkiem bliżej się zaprzyjaźniliśmy. Doczekał się nawet od nas portretu z kół różnej wielkości. Na comiesięcznym spotkaniu z muzyką prowadząca, pani Izabella odkryła przed nam  ,,tajemnice starego dębu’’, a zagrał pięknie kontrabas. Choć taki duży- nikogo nie przestraszył, a chętni pozowali do pamiątkowego zdjęcia. I to by było na tyle, bo to zaraz przedwiośnie, a i wiosną już pachnie!!!!!!

Małgosia i Bożenka panie z ,,Jeżyków’’

Invalid Displayed Gallery


dsc05046Styczeń

Nowy  Rok, Nowy Rok, idzie do nas w gości,

może nam  przyniesie piękny dar radości.

Jest! Doczekaliśmy się! Nowy Rok razem ze styczniem przysypali świat białą kołderką. Mogliśmy wykonać ciekawe doświadczenia- sprawdzić czy śnieg jest czysty, co z nim się dzieje gdy przyniesiemy go w szklaneczce do sali i co mróz zrobi z wodą w słoiczku wystawionym za okno? Mogliśmy też wreszcie pobawić się na śniegu ( rzucać śnieżkami, robić ,,orzełki’’, pozjeżdżać na plastikowym jabłku z górki- jak dobrze, że mamy ją na terenie!).

Styczeń- to miesiąc w którym święto obchodzą Babcia i Dziadek- osoby bardzo bliskie dzieciom, dlatego dużo rozmawialiśmy jak im się odwdzięczyć- zrobiliśmy laurki i zaprosiliśmy dziadków w gości. Były występy, życzenia, uściski i wspólny poczęstunek.

Cały czas odwiedzają nasz karmnik skrzydlaci przyjaciele- sikorki, wróble, sójki, a ostatnio pojawił się też czarny kos. Pamiętamy o uzupełnieniu karmnika i powieszeniu kulek z ziarnami. Jak to miło gdy dzieci jedzą obiad, a za oknem podjadają ( nic się nas nie bojąc) ptasi podopieczni.

Niedługo bal- czas pomyśleć o strojach karnawałowych!

Małgosia i Bożenka

panie  z ,,Jeżyków’’

Invalid Displayed Gallery


dsc04897Grudzień

W pierwszym tygodniu grudnia omawialiśmy wygląd człowieka i utrwalaliśmy części ciała. Pomogły nam w tym ilustracje, zabawy ruchowe i zagadki. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy emocje swoje i innych (smutek, radość, złość, strach). Starałyśmy się uświadomić dzieciom, że mają prawo do okazywania uczuć, że każdy jest inny, wyjątkowy. Kolejny poruszany temat to rodzina-  kto wchodzi w jej skład i gdzie zamieszkuje. Dużo czasu poświęciliśmy na wyjaśnienie pojęcia ,,dom’’ (wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej). Oglądaliśmy ilustracje i zdjęcia przedstawiające różne budynki mieszkalne. Konstruowaliśmy je sami z klocków i ozdabialiśmy papierowe.

Grudzień to przede wszystkim czas na spotkanie z Mikołajem, który również odwiedził nasze przedszkole. To pora na zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Wspólnie ubieraliśmy choinkę w sali, słuchaliśmy kolęd, zrobiliśmy upominek dla rodziców- szyszkową choineczkę. Został on wręczony na Wigilii grupowej, którą poprzedził montaż słowno- muzyczny związany z zimą i świętami. Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali wierszy i piosenek przygotowanych przez dzieci i wspólnie zaśpiewali kolędy.

A zima- cóż z tego, że jest już ta kalendarzowa, ale gdzie śnieg, bałwanki, śnieżki i sanki?…. Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie trochę tego białego puchu!!!

Małgosia i Bożenka – panie z ,,Jeżyków’’

Invalid Displayed Gallery


dsc04821Listopad

Jesień to czas, kiedy w otaczającej nas przyrodzie zachodzi wiele ciekawych i fascynujących zjawisk. Przygotowywanie się ludzi i zwierząt do zimy budzą w dzieciach chęć uczestnictwa w otaczającym je świecie zmian. Jesień dostarcza wiele pomysłów i stanowi źródło inspiracji. Mając na uwadze ogromny potencjał tkwiący w dzieciach, staramy się pobudzić ich kreatywność poprzez ciekawe propozycje zajęć.

Przygotowanie zwierząt do zimy to odloty ptaków (bocian, jaskółka), gromadzenie zapasów (wiewiórka, myszka, chomik), zmiana futra i upierzenia (zając, wróbel), zapadanie w sen (niedźwiedź, jeżyk). Rozmawialiśmy w tym miesiącu o tym jak ludzie szykują się do przyjścia nowej pory roku: zaopatrzenie spiżarni, zakup ciepłej odzieży itd. Omówiliśmy sposoby spędzenia czasu gdy na dworze szaro i deszczowo (zabawy z kolorowymi parasolami). Dzieci zaprosiły misia na spacer- dobierając ubranie odpowiednie do pogody. Jesienią często dopadają nas przeziębienia, jak tego uniknąć? Dobrze się odżywiać i stosować zasadę że: sport, ruch i śmiech to ZDROWIE. A gdy jeszcze zagoszczą u nas bajki- te znane i lubiane, to jesienna szaruga nam naprawdę nie jest straszna!

Małgosia i Bożenka – panie z ,,Jeżyków’’

Invalid Displayed Gallery


Październik

To że nasze przedszkole usytuowane jest w pobliżu lasku daje dzieciom możliwość samodzielnego doświadczenia jak piękna i kolorowa jest jesień. Różnorodność drzew, bajecznie kolorowe liście i oczywiście ,,skarby’’: kasztany, żołędzie, klonowe  noski ,grzyby – wszystko to dzieci oglądają na własne oczy. Ze spacerów wracaliśmy z pełnymi koszyczkami, a to co przynieśliśmy wykorzystywane było podczas zajęć. W tym miesiącu rozmawialiśmy również o warzywach i owocach. Była okazja do smakowania, oglądania, dotykania i wąchania- czyli wielozmysłowego poznawania. Upiekliśmy wspólnie placek ze śliwkami (był pyszny!). Temat  poruszany w ostatnim tygodniu miesiąca to ,,zwierzęta wokół nas’’. Zastanawialiśmy się jak pomóc naszym pupilom w przetrwaniu czekającej je jesiennej szarugi a potem zimy.


 20160926_1048070Jeżyki poznają przepisy ruchu drogowego

Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – zwrócenie uwagi dzieci na znaki drogowe i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po jezdni.

Utrwalenie kolorów świateł sygnalizatora.

Co to jest „ZEBRA” i kto może poruszać się ścieżką rowerową.

Invalid Displayed Gallery


 ROK PRZEDSZKOLNY  2015/2016


DSC04627Podróże po Polsce – poznajemy Kraków

– zabawa z Lajkonikiem

– zabytki Krakowa

– taniec „Krakowiak”

– „Precelki” – lepienie z masy solnej

Invalid Displayed Gallery


DSC04562Co wyrośnie z tego nasionka?

– zapoznanie z cyklem wzrostu roślin i warunkami jakie powinny jej towarzyszyć

– eksperymentowanie – wysiew nasion kwiatów i warzyw do doniczek.

Invalid Displayed Gallery


DSC04478Segregujemy śmieci

Zabawy  z dziećmi, rozmowa na temat:

– segregowanie odpadów jako wkład w ochronę środowiska

– wykonywanie pracy plastycznej z „odpadów” (tektura, plastik, papier, folia)

Invalid Displayed Gallery


DSC04395Wielkanoc

Invalid Displayed Gallery


 DSC04430Moja miejscowość

Wycieczka krajoznawcza ulicami naszego miasta Brwinowa. Poznanie najbliższej okolicy i odwiedzenie ważnych budynków użyteczności publicznej (Ratusz, Poczta, Straż Pożarna, O.K.)

Invalid Displayed Gallery


DSC042491Bałwanki

Chociaż za oknem śniegu jak na lekarstwo, w lutym „Jeżyki” wyruszyły na wyprawę do „Bałwankowej krainy”, w poszukiwaniu dwóch zaginionych bałwanków. Wyprawa zakończyła się sukcesem, odnaleziono zguby, przy okazji zrealizowano następujące cele:

– wzbogacanie wiadomości na temat cech zimy

– dobieranie stroju w zależności od pogody i pory roku

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez stemplowanie, zgniatanie kartki papieru, rzucanie papierowymi kulkami

– wspólne wykonywanie pracy plastyczno – technicznej.

Zajęcia zakończyły się odśpiewaniem piosenki o bałwanku.

Invalid Displayed Gallery


DSC04220 Bal karnawałowy

Styczeń upłynął na przygotowaniach do „Balu z Babcią i Dziadkiem”, szykowaliśmy laurki i stroje. Bal okazał się wspaniałą imprezą, podczas której babcie i dziadkowie bawili się razem z wnuczkami w przedszkolu.

Invalid Displayed Gallery


DSC04145

Wigilia

Dnia 18 grudnia odbyła się uroczysta Wigilia. W wieczornej scenerii, przy odświętnie udekorowanych stołach, rodzice wysłuchali wierszy i piosenek w wykonaniu dzieci. Wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem wprowadziło nas w świąteczny nastrój. Przybył też długo oczekiwany gość – Mikołaj z prezentami. Ciekawość zwyciężyła – rozpakowane upominki zachęcały do zabawy. Dopisywały również apetyty – wszyscy skosztowali potraw wigilijnych przygotowanych przez rodziców (barszczyk, sałatki, ciasta) i panie z przedszkolnej kuchni – pierogi. Rekordzistka zjadła 7 sztuk, co wprawiło w zdziwienie jej własną mamę. W wesołych nastrojach i z prezentem pod pachą przedszkolaki wróciły do domów.

Invalid Displayed Gallery


andrzejki4Spotkanie Andrzejkowe

Dnia 26 listopada 2015 r. w grupie „Jeżyków” odbył się wieczór wróżb i czarów. Na tym spotkaniu dzieci wraz z rodzicami miały możliwość wspólnego odczytywania przyszłości, uczestniczenia w różnego rodzaju wróżbach (buty, ulubione kolory, monety i ciasteczka z wróżbą, kim będę?, lanie wosku).

Czary, mary wosku lanie

Co ma stać się – niech się stanie”

Poprzez takie spotkania dzieci mają okazję poznania naszych tradycji ludowych. Wszyscy zgromadzeni brali czynny udział we wróżbach, wspólnych tańcach i ze smakiem zjedli poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Aby się spełniły czary

Rodzice przynieśli dary”

Taki sposób spędzenia wspólnie wieczoru dzieci na pewno zapamiętają na długo.

Invalid Displayed Gallery


DSC_3802

Przysmaki ze śliwek

Invalid Displayed Gallery


 Wrześniowe zabawy

Invalid Displayed Gallery


 ROK PRZEDSZKOLNY  2014/2015


jezyki6Za nami „Kulinarny tydzień” (23-27.ll)

-poznawanie etapów powstawania kanapek, samodzielne ich przygotowanie przez dzieci ioczywiście ich zjadanie (fantastycznie smakują, nie obyło się bez dokładek);

-wypieki: ciasto kruche z masą bezowo-malinową, blok z ryżem preparowanym, biszkopt z marmoladą z jabłek, galaretki owocowe.

– dzieci doświadczyły różnymi zmysłami:

Jak pachnie rozpuszczona w wodzie galaretka

  • Jaki kolor ma białko przed i po ubiciu na pianę
  • Jakie produkty do wypieku ciasta są sypkie a jakie płynne
  • Jak smakuje ,,coś’’ co przygotowało się wspólnie z innymi kolegami!!!!!

Przez samodzielne doświadczanie lepiej się zapamiętuje!!!!!!!

Zapraszajmy dzieci do pomocy w kuchni- bardzo to lubią!!!!!!

Małgosia i Bożenka z grupy Jeżyków

Invalid Displayed Gallery