Leave a comment

WIOSENNA GAZETKA PRZEDSZKOLNA

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE BRWINÓW

Od 1 marca będzie trwać rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (ur. 2016-2018), natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 5-letnie (ur. 2016 r.) i dzieci 6-letnie (ur. 2015 r.) – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie (ur. 2016 r.), dzieci 4-letnie (ur. 2017 r.) oraz dzieci 3-letnie (ur. 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, burmistrz gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad przy zastosowaniu kryteriów ustawowych i kryteriów gminnych. Ilość wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące kryteria gminne:

KRYTERIA GMINNE BRANE POD UWAGĘ W DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli (lista będzie udostępniona w przedszkolu pierwszego wyboru) rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do wybranego przedszkola. Wypełniony i podpisany formularz potwierdzenia woli przyjęcia należy dostarczyć do wskazanego przedszkola do 16 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00.

Uwaga: niedopełnienie tego obowiązku, będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Więcej informacji na stronie gminy Brwinów: https://www.brwinow.pl/rekrutacja.html


LEŚNE ECHO – PRZEDSZKOLNA GAZETKA ZIMOWA


LEŚNE ECHO – PRZEDSZKOLNA GAZETKA JESIENNA


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE

REGULAMIN DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PODCZAS PANDEMII DO/Z PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 W BRWINOWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PODCZAS PANDEMII DO/Z PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W BRWINOWIE


WYNIKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
„W rytmie słów czyli rodzinne rymowanie na dywanie”

29.05.2020 w Przedszkolu Nr 1 w Brwinowie nastąpiło długo oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu logopedycznego, w którym uczestnicy mieli wykazać się umiejętnością rymowania
i ilustrowania zrymowanych treści.
Jury w składzie: Małgorzata Wojtyniak-Obwojska, Monika Świderska, Paulina Jarzynka
po wnikliwej analizie prac przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii wiekowej 5/6-latków:

I miejscePola Grzegrzółka (Przedszkole Nr 1 w Brwinowie)
II miejsce  – Agata i Karol Krajewscy (Przedszkole Filialne w Brwinowie)

W kategorii wiekowej 3/4-latków:

I miejsceNela Malinowska i Emilia Potszuska (Przedszkole Filialne)
II miejsce Adam Błaziak (Przedszkole Filialne) i Filip Garbacik (Przedszkole Nr 1)
III miejsceJustyna Nicińska (Przedszkole Filialne)
wyróżnieniePaulina Purzycka (Przedszkole Nr 1)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Informacja o sposobie przekazania nagród książkowych i dyplomów zostanie przekazana Państwu i Dzieciom drogą mailową po 7 czerwca. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić osobiście.REGULAMIN DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE


!!! UWAGA !!!

Szanowni Państwo

     W związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przedszkole funkcjonuje w trybie dyżurowym i zdalnym.

Prosimy aby wszelkie pytania/sprawy kierowali Państwo przede wszystkim na nasz adres mailowy: lesneprzedszkole@wp.pl

Uruchomione są dodatkowo 2 numery komórkowe telefonów:

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie, Piłsudskiego 19.

Tel.:  789-365-790

Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul. Lilpopa 4.

Tel.:  789-052-712

Telefony te odbierają Intendentki przedszkola i mogą Państwu udzielić informacji jeśli będą mogły lub jeśli sprawa będzie wykraczała poza ich uprawnienia- prosimy wtedy zostawić swój numer telefonu lub adres mailowy – jako dyrektor będę się z Państwem kontaktować.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje na naszej stronie internetowej: www.lesneprzedszkole.edu.pl

Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul. Lilpopa 4 – dyżur pod telefonem stacjonarnym w godz.  8.00 – 16.00

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 19 – dyżur pod telefonem stacjonarnym w godz. 8.00 – 16.00

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowie

Małgorzata Wojtyniak-Obwojska


LEŚNE ECHO – PRZEDSZKOLNA GAZETKA WIOSENNAJAK ROZMAWIAĆ Z MAŁYM DZIECKIEM O KORONAWIRUSIE?

1. Małe dzieci odczuwają nasz nastrój. Jeśli czujesz duży niepokój, a aktualnie przebywasz z dzieckiem w domu, zadbaj o siebie:
– informacje dotyczące bieżącej sytuacji w kraju sprawdzaj raz, najwyżej dwa razy dziennie;
– nie oglądaj przekazów medialnych przy dziecku – to może powiększać jego stres; jeśli to robisz – wytłumacz, że informacje dotyczą w większości odległych państw, a to, co się dzieje w naszym kraju jest działaniem zapobiegawczym; nawet jeśli sytuacja się rozwinie niepomyślnie – w 99% jest to choroba wyleczalna;
– ogranicz korzystanie z mediów społecznościowych;
– ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne na tematy związane z epidemią;
– idź na spacer z dzieckiem i ciesz się pierwszymi oznakami nadchodzącej wiosny;
– znajdź sobie i dziecku różnorodne aktywności: gry planszowe, zabawy, czytanie, sprzątanie, gotowanie itp.
2. Rozmawiaj z dzieckiem, o chorobach w sposób dostosowany do jego wieku:
– zapytaj, czy wie, dlaczego nie może przychodzić teraz do przedszkola;
– zapytaj, czy wie, co to jest koronawirus;
– opowiedz o chorobach – co to są bakterie, czym się różni bakteria od wirusa;
– koniecznie zaznacz, że obecnie potrafimy na różne sposoby skutecznie leczyć infekcje bakteryjne i wirusowe, jeśli już powstaną;
– powiedz również, że niezależnie od trwającej akcji zapobiegającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa można skutecznie chronić się przez chorobami, zachowując zasady higieny:
– starannie myć ręce przez 20 sekund;
– nie dotykać rękami do twarzy, ust, nosa;
– zakrywać usta przy kaszlu i kichaniu (kasłać w „łokieć”);
– nosić maseczkę;
– szczepić się.
3. Jeśli dziecko pyta, co się dzieje z osobą, która zachoruje, wytłumacz mu spokojnie jak to wygląda. Zaznacz też, że przy zachowaniu ostrożności ta osoba wróci do zdrowia i będzie wszystko dobrze. Nie wypowiadaj się negatywnie
o osobach, które zachorowały. Nie buduj uprzedzeń i barier.

4. Mów dziecku o pożytkach płynących z trudnych sytuacji: że jest to okazja to wykazania się umiejętnością współpracy, życzliwością i odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych.

5. W rozmowie z dzieckiem wspomnij z wdzięcznością o osobach, dzięki którym jesteśmy bezpieczni: naukowcom, lekarzom, ekspertom od zagrożeń epidemiologicznych, politykom, słuchającym zaleceń ekspertów i podejmujących ważne dla naszego zdrowia decyzje.

6. Jeśli dziecko wyraża troskę, nie lekceważ tego i nie zbywaj. Pomóż mu się uporać z niepokojem.

7. Jeśli dziecko nie mówi nic, to nie znaczy, że się nie martwi. Zapytaj, co o tym myśli. Spróbuj „wybadać”, jakie są jego uczucia w związku z tą sytuacją.

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM W WIEKU SZKOLNYM O KORONAWIRUSIE?

1. Porozmawiaj z dzieckiem. Zadbaj o to, by samemu być głównym źródłem informacji
o bieżącej sytuacji. Sprawdź, jeśli nie wiesz:
Czy maseczki chronią przed koronawirusem?
Co to jest pacjent zero?
Co to jest superroznosiciel?
Jak wygląda przebieg zarażenia u osób w róźnym wieku?
Jak wygląda „technicznie” sprawa kwarantanny domowej?

2. Upewnij się, że wie, w jaki sposób zabezpieczyć się przez infekcją.
Poproś, by poważnie potraktowało zalecenie unikania bezpośrednich kontaktów społecznych (spotkania z rówieśnikami, zakupy, wizyty u dziadków).
Omów zasady szczególnej profilaktyki, które obowiązują w tym czasie. Poproś, by się
do nich stosowało.

3. Zapytaj, jakie są jego odczucia. Nie mów „nie bój się”. Mów dziecku o tym, że osoby, które zachorują mają bardzo duże szanse na wyleczenie, a w kraju wdrożone są specjalne procedury, by proces diagnozowania i leczenia przebiegał sprawnie.

4. Poproś, by nie śledziło stale doniesień o koronawirusie, bo może to szkodliwie wpływać
na zdrowie psychiczne. Wystarczy, że raz dziennie wspólnie dowiecie się, jak wygląda sytuacja.

5. Jeśli widzisz, że dziecko jest w złej kondycji psychicznej – poradź się psychologa.