Motylki – 5-latki


Styczeń

W pierwszym tygodniu stycznia zapoznawaliśmy się z pojęciem czasu i zjawiskiem różnic
czasowych na dwóch półkulach Ziemi, a także poszerzaliśmy wiedzę na temat sposobów odmierzania
czasu. Utrwalaliśmy też informacje o cykliczności pór roku i dowiadywaliśmy się więcej na ich temat.
Poznaliśmy ważne święta z kalendarza, a także rozwiązywaliśmy zagadki o miesiącach. Utrwaliliśmy
nazwy dni tygodnia i ich przemienności. Doskonaliliśmy przy tym umiejętność posługiwania się takimi
przysłówkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. Poznaliśmy literę „L” i „l” na
przykładzie słowa „lalka” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, dzięki którym lepiej
rozpoznajemy i podajemy nazwy liter. Podczas zabaw ruchowych ćwiczyliśmy natomiast znajomość
ich kształtu, a także dowiedzieliśmy się, jak wygląda cyfra 7.
W drugim tygodniu rozmawialiśmy o tradycji balów karnawałowych w Polsce i na świecie. Na
podstawie własnych doświadczeń, ilustracji i zabaw poszerzyliśmy wiedzę na ten temat. Poznaliśmy
także literę „B” i „b” na przykładzie wyrazu „balon” oraz uczyliśmy się rozpoznawać ją wśród innych.
Dowiedzieliśmy się również, jak wygląda cyfra 0, a kierując się tekstem wiersza i piosenki, staraliśmy
się zrozumieć pojęcia nic i zero. Określaliśmy liczbę elementów zbioru, korzystając z określeń mniej,
więcej, tyle samo, a następnie wzięliśmy udział w grze badawczej, podczas której próbowaliśmy
odkryć, w jaki sposób porusza się balon. Później tańczyliśmy podczas zabawy karnawałowej
organizowanej w przedszkolu.
W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o tym, skąd się bierze śnieg. Dzieliliśmy się swoimi
doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat, a także zapoznaliśmy się z jego zmiennymi
właściwościami. Przeprowadzając eksperymenty i zabawy badawcze, tworzyliśmy sztuczny śnieg.
Poznaliśmy również nazwy wielu zimowych dyscyplin sportowych i mieliśmy okazję obejrzeć
sportowców na zdjęciach, w filmach i w prezentacji. Później rozmawialiśmy o zachowaniu
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych. Poznaliśmy literę „U” i „u” na przykładzie
słowa „ulica” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Podczas gier ruchowych utrwalaliśmy
znajomość kształtu dotychczas poznanych liter, a także rozpoznawaliśmy i określaliśmy nazwy
kierunków w przestrzeni. Podczas zajęć dotyczących cyfry 8 rozwijaliśmy umiejętności matematyczne
m.in. w zakresie odejmowania i dodawania w codziennych sytuacjach.
Następnie rozmawialiśmy o babciach i dziadkach. Zapoznawaliśmy się z wierszami i piosenką im
poświęconymi, a także wspólnie z N. zastanawialiśmy się, jak wyglądali, kiedy byli mali oraz w jakie
zabawy się bawili. Opowiadaliśmy też, co najbardziej lubimy robić ze swoimi dziadkami, a także
dzieliliśmy się z grupą ulubionymi wspomnieniami z nimi związanymi. Poznaliśmy literę „S” i „s” na
przykładzie wyrazu „serce”. Z poznanych liter natomiast układaliśmy i odczytywaliśmy sylaby.


Grudzień

W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o zawodach związanych z przesyłaniem wiadomości, m.in. o pracy listonosza. Na podstawie opowiadań i wiersza poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat drogi listu od jego napisania aż do dostarczenia do adresata. Nauczyliśmy się też „Piosenki pocztowej”. Samodzielnie stawialiśmy hipotezy i wspólnie je weryfikowaliśmy, a następnie próbowaliśmy zapisywać wyniki w dostępny sposób. Poznaliśmy również w tym tygodniu literę „K”, „k” na przykładzie wyrazu „koperta”i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach. Podczas gier klasyfikowaliśmy przedmioty ze względu na ich wielkość i przeznaczenie.

W następnym tygodniu rozmawialiśmy o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie zimą, i o tym, jak to wpływa na życie ludzi. Na podstawie własnych doświadczeń, opowiadania, wierszy i zagadek poszerzyliśmy wiedzę na temat przygotowań do zimy. Rozpoznawaliśmy odpowiednie ubrania, podawaliśmy ich nazwy oraz demonstrowaliśmy gestami sposoby ich zakładania. Rozmawialiśmy też o zasadach bezpiecznych zimowych zabaw. Prowadziliśmy zabawy badawcze i eksperymenty z lodem, a także za pomocą wielu zmysłów zapoznawaliśmy się z materiałem przyrodniczym. Oprócz tego poznaliśmy literę „R” i „r” oraz sposób jej zapisu i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Dowiedzieliśmy się, jak zapisywać cyfrę 6, a podczas gier ruchowych utrwaliliśmy liczenie do 6, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Następnie rozmawialiśmy w przedszkolu o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Poznaliśmy tradycyjne ozdoby świąteczne oraz zwyczaje bożonarodzeniowe. Podczas zabaw utrwaliliśmy sposób kulturalnego podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami dobrego wychowania. Rozwijaliśmy empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz uczyliśmy się śpiewać piosenkę „Święty Mikołaju”. Tworzyliśmy również wspólny łańcuch do przystrojenia sali przedszkolnej. Układaliśmy też zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych i rozpoznawaliśmy poznane wcześniej litery.

W ostatnim tygodniu zapoznaliśmy się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Uczyliśmy się rozpoznawać po zapachu i smaku świąteczne przysmaki (m.in. pomarańcze, wanilię, migdały). Wspólnie z N. tworzyliśmy i rozwiązywaliśmy zagadki językowe. Rozmawialiśmy też na temat ozdób choinkowych – zastanawialiśmy się, czym można udekorować drzewko, z czego zrobić ozdoby i jak przygotować je z ciasta. Później wybieraliśmy te, które chcielibyśmy powiesić na choince. Porównywaliśmy ich wielkości i kształty oraz ustalaliśmy kolejność i właściwy sposób rozmieszczenia na drzewku. Wypowiadaliśmy się też na temat zwyczajów panujących w naszych domach rodzinnych dotyczących wigilii Bożego Narodzenia i śpiewania kolęd. Śpiewaliśmy „Cichą noc”, a także uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych i ruchowych do piosenek, tworzyliśmy do nich akompaniamenty i ilustrowaliśmy ruchem.


Listopad

W pierwszym tygodniu listopada kształtowaliśmy poczucie przynależności do wspólnoty, jaką są mieszkańcy naszego kraju. Oglądaliśmy mapę Polski i wskazywaliśmy na niej ważne punkty oraz poznaliśmy symbole narodowe – flagę, hymn i godło. Opowiadaliśmy również o swoim lokalnym środowisku, tzw. „małej ojczyźnie”, oraz odróżnialiśmy środowisko wiejskie od miejskiego. Oprócz tego poznaliśmy literę „M” i „m” na przykładzie słowa „mama” i wykonaliśmy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania. Doskonaliliśmy też umiejętność wyodrębniania głosek i sylab w słowach oraz słów w zdaniach. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda cyfra 4 oraz uczyliśmy się rysować kształty podobne do niej, a poza tym posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

W kolejnym tygodniu poznawaliśmy znaczenie słowa „wyobraźnia” oraz odróżnialiśmy elementy świata fikcji od rzeczywistości. Rozmawialiśmy też o swoich marzeniach i planach, a za pomocą muzyki i tańca wyrażaliśmy swoje emocje i doskonaliliśmy umiejętności interpersonalne. Uczyliśmy się relaksować, wykorzystując wszystkie zmysły, a także graliśmy na instrumentach i słuchaliśmy muzyki klasycznej. Odtwarzaliśmy również rytmy słuchowo-ruchowe, rozwiązywaliśmy i układaliśmy zagadki słowne i żarty językowe. Oprócz tego poznaliśmy literę „T” i „t” na przykładzie słowa „tata”i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Podczas zabaw ruchowych i muzycznych utrwalaliśmy natomiast znajomość wyglądu dotychczas poznanych liter. Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda cyfra 5 i uczyliśmy się kreślić kształty podobne do niej, a następnie posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

W następnym tygodniu rozmawialiśmy o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy, oraz o skutkach tego w świecie przyrody. Na podstawie własnych doświadczeń, opowiadania, wierszy i zagadek poszerzaliśmy wiedzę na temat przygotowań zwierząt do zimy. Podczas spaceru w okolicy przedszkola mieliśmy natomiast okazję zaobserwować gromadzenie przez nie zapasów na zimę oraz tworzenie ciepłych schronień. Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda litera „D” i „d”oraz w jaki sposób ją zapisać.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o ciele i zmysłach. Omawialiśmy wybrane narządy i sposób, w jaki dzięki nim odbieramy otaczający nas świat. Przypomnieliśmy sobie również, jak codziennie dbać o higienę, byśmy byli zdrowi. Wspólnie zastanawialiśmy się, co robić, żeby dbać o porządek wokół nas, a także o bliższe i dalsze środowisko. Poznaliśmy też literę „Y” i „y” oraz sposób jej zapisu, słuchaliśmy piosenkę o tej literze i bawiliśmy się do rytmu.


Październik

W pierwszym tygodniu tematem naszych zajęć były owoce dojrzewające jesienią w Polsce. Słuchaliśmy opowiadania i rozmawialiśmy o szacunku dla osób wykonujących ciężką pracę w sadzie. Poznawaliśmy też za pomocą różnych zmysłów niektóre owoce, liczyliśmy je, określaliśmy ich cechy i dzieliliśmy nazwy na sylaby. Dowiedzieliśmy się też, jakie nazwy noszą w języku angielskim. Oprócz tego wykonywaliśmy eksperymenty i obserwacje oraz lepiliśmy owoce. Poznaliśmy też kształt litery O i o na przykładzie wyrazu „owoce” oraz kształt cyfry 2. Uczestniczyliśmy w zabawach polegających na liczeniu i korzystaliśmy z liczebników głównych i porządkowych.

W następnym tygodniu tematem naszych zajęć były zbiory jesiennych warzyw. Słuchaliśmy opowiadania i rozmawialiśmy o okazywaniu troski nie tylko ludziom, lecz także roślinom i zwierzętom. Poznawaliśmy też za pomocą różnych zmysłów niektóre warzywa, określaliśmy ich cechy oraz pierwszą głoskę w nazwach. Dzieliliśmy je na sylaby oraz dowiedzieliśmy się, jak brzmią w języku angielskim. Oprócz tego wykonywaliśmy eksperymenty i obserwacje. Poznaliśmy kształt litery A i a na przykładzie wyrazu „aparat”.

W kolejnym tygodniu przyglądaliśmy się zmianom w przyrodzie. Uczyliśmy się odróżniać las od parku oraz poszukiwaliśmy oznak jesieni w przyrodzie. Przyglądaliśmy się też drzewom oraz krzewom i próbowaliśmy rozpoznawać ich gatunki po liściach i owocach. Później porównywaliśmy je ze sobą i określaliśmy ich nazwy. Przed spacerem przypomnieliśmy sobie natomiast, jak należy zachowywać się podczas pobytu w parku i lesie. Zwróciliśmy uwagę na zachowanie ciszy, by nie spłoszyć zwierząt i nie zakłócać spokoju innych spacerowiczów. Poznaliśmy też kształt litery „I” i „i” na przykładzie wyrazu „igła” oraz uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, utrwalających zapis litery i jej miejsce w słowach. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, jaki kształt ma cyfra 2 oraz bawiliśmy się w liczenie, korzystając z liczebników głównych i porządkowych.

W ostatnim tygodniu października uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z jesienną pogodą. Utrwalaliśmy pojęcia dotyczące zmian pogody w cyklu pór roku oraz dopasowaliśmy ubrania odpowiednie do dnia, podczas którego pada deszcz, i określiliśmy ich nazwy. Poza tym poznaliśmy literę „E” i „e” na przykładzie wyrazu „ekran” i wykonaliśmy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania. Doskonaliliśmy też umiejętności analizy, syntezy sylabowej i głoskowej oraz liczenia sylab. Dowiedzieliśmy się, jaki kształt ma cyfra 3 oraz uczestniczyliśmy w zabawach w liczenie, korzystając z liczebników głównych i porządkowych.


Wrzesień

W pierwszym tygodniu przypominaliśmy sobie imiona koleżanek i kolegów z grupy. Omawialiśmy sposoby powitania z różnymi osobami. Poznawaliśmy naszą salę i zabawki – uczyliśmy się je odkładać na miejsce po zakończonej zabawie. Wspólnie ustalaliśmy zasady, które będą obowiązywać w naszej grupie przez cały rok. Poznaliśmy piosenkę „Przedszkole drugi dom”, a podczas zabaw sensorycznych wykorzystywaliśmy masę plastyczną.

W następnym tygodniu przypomnieliśmy sobie, kto pracuje w naszym przedszkolu i jakie zadania wykonuje. Odwiedziliśmy różne pomieszczenia przedszkolne i omówiliśmy, co się w nich robi i jakie przedmioty wykorzystuje. Dowiedzieliśmy się także, do których pomieszczeń nie wolno nam wchodzić. Bawiliśmy się w ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczyliśmy przeliczanie oraz dzielenie słów na sylaby.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o dobrych manierach. Ćwiczyliśmy sytuacje, w których ważne są słowa: proszę, przepraszam i dziękuję, a także dzień dobry i do widzenia. Rozmawialiśmy o tym, ze każdy z nas jest wyjątkowy – inaczej wygląda, co innego lubi jeść i ma inne zainteresowania niż pozostałe dzieci. Jednak wszyscy mamy takie same prawa i jesteśmy częścią jednej grupy. Podczas zabawy z piaskiem dowiedzieliśmy się, że razem możemy zrobić więcej niż sami. Poznaliśmy piosenkę „Każdy lubi coś innego”.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drodze. Omawialiśmy zasady, jakich należy przestrzegać podczas przechodzenia przez ulicę. Poznaliśmy wybrane znali drogowe, w tym sygnalizator i pasy na jezdni. Podczas zabawy badawczej dowiedzieliśmy się, dlaczego tak ważne jest noszenie znaczków odblaskowych. Uczyliśmy się rozpoznawać podstawowe figury geometryczne.