Motylki – 5-latki


MAJ

Maj
Na początku miesiąca rozmawialiśmy z dziećmi o Polsce jako kraju, w którym mieszkamy oraz
kraju, który należy do Unii Europejskiej. Poznaliśmy znaczenie słów: ojczyzna, kraj, stolica, Unia
Europejska, wspólnota. Utrwaliliśmy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych oraz
niektórych symboli Unii Europejskiej. Śpiewaliśmy też hymn Polski i rozmawialiśmy o tym, w jakich
okolicznościach jest wykonywany. Rozwiązywaliśmy zagadki i tworzyliśmy rymy do słów.
Rozmawialiśmy również o tym, jak wyglądają różne polskie krajobrazy i jakie zwierzęta i rośliny
można zobaczyć w Polsce. Oprócz tego odczytywaliśmy globalnie wyrazy z poznanych liter.
Wykonaliśmy pracę plastyczną „Mapa Polski” oraz poznaliśmy wzór regionalnych strojów.
W następnym tygodniu zapoznawaliśmy się z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta i
ludzi. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób powstają pajęczyna, ptasie gniazda, nory, a także domy
ludzi. Liczyliśmy przedmioty i tworzyliśmy zbiory na podstawie jednej lub dwóch cech oraz
rozwijaliśmy umiejętność odwzorowywania. Doskonaliliśmy też orientację w przestrzeni.
Uczestniczyliśmy w wielu zabawach konstrukcyjnych i plastyczno-techniczno-sensorycznych.
Uczyliśmy się też współpracy podczas tworzenia różnorodnych konstrukcji oraz w trakcie zabaw
muzyczno-ruchowych. Oprócz tego w tym tygodniu poznaliśmy literę „H” i „h” na przykładzie wyrazu
„hak”. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych: dzieliliśmy słowa na sylaby i głoski, liczyliśmy
słowa w zdaniach oraz rozwiązywaliśmy rebusy obrazkowe.
W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o rodzinie. Wzmacnialiśmy poczucie przynależności do
niej, opisując poszczególnych jej członków słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z
życia rodzinnego. Utrwalaliśmy znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice,
rodzeństwo, dziadkowie, krewni oraz pojęcie drzewo genealogiczne. Rozmawialiśmy również o tym,
że dla niektórych osób zwierzę domowe może być jak członek rodziny. Rozwijaliśmy kompetencje
językowe przez analizę oraz syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawnialiśmy słuch, rozwiązując
zagadki słuchowe, a także rozwijaliśmy umiejętności matematyczne przez określanie lewej i prawej
strony w przestrzeni. Ćwiczyliśmy liczenie obiektów oraz kontynuowanie rytmów. Uczestniczyliśmy w
zabawach ruchowych do piosenek, tworzyliśmy do nich akompaniamenty i ilustrowaliśmy je ruchem.
W ostatnim tygodniu zapoznaliśmy się z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do
ich wykonywania. Uświadomiliśmy sobie, że ludzie dorośli zarabiają pieniądze przez wykonywanie
różnorodnej pracy. Poznaliśmy codzienną pracę rolnika oraz jej wpływ na życie ludzi wykonujących
inne zawody. Dowiedzieliśmy się, w jakim celu hoduje się zwierzęta, skąd się bierze mleko i jakie
produkty są z niego produkowane. Oprócz tego rozmawialiśmy o pracy krawcowej – jej przyborach,
rodzajach materiałów, etapach powstawania ubrań bawełnianych i roślinie, z jakiej są wykonane.
Poszerzyliśmy też wiedzę na temat zawodu piekarza i poznaliśmy sposób powstawania ciasta oraz
produktów z ciasta (pieczywa, makaronów itp.).


Kwiecień

Kwiecień

W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym
życiu, do czego służą oraz jakie informacje można w nich znaleźć. Przypominaliśmy zasady
korzystania z książek, by służyły nam długo i pozostawały w dobrym stanie. Dowiedzieliśmy
się, w jaki sposób powstają książki oraz jak nazywają się zawodów osób, które biorą udział w
tym procesie. Klasyfikowaliśmy książki na podstawie jednej lub dwóch cech. Dowiedzieliśmy
się też, jak wygląda litera „F” i „f” na przykładzie wyrazu „fotel” oraz uczyliśmy się kreślić
szlaczki literopodobne oraz układać kształt litery „F”. Doskonaliliśmy umiejętność określania
głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów. Uczestniczyliśmy w wielu
zabawach ruchowych i rytmicznych.
W minionym tygodniu kontynuowaliśmy w przedszkolu rozmowę o wiosennych
zmianach w przyrodzie, o rozkwitających pączkach kwiatów i powracających ptakach.
Przypominaliśmy sobie wiadomości o owadach i sposobie ich życia oraz oglądaliśmy ich
domki. Dowiedzieliśmy się o bardzo ważnej roli owadów w życiu ludzi. Poznały literę „Ł” i „ł”
na przykładzie wyrazu „łapa” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Dzieliliśmy
też słowa na sylaby i głoski, liczyliśmy je oraz wyszukiwaliśmy rymy do określonych słów.
Oprócz tego słuchaliśmy zagadek matematycznych, dodawaliśmy i odejmowaliśmy na
konkretach, tworzyliśmy zbiory różnych przedmiotów oraz liczyliśmy je. Poznaliśmy pojęcia:
pionowy, poziomy oraz wykonywaliśmy ćwiczenia, ustalając stałość długości.
W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak należy dbać o planetę. Poznaliśmy
znaczenie słów „ekologia” i „ekologiczny”, a także utrwaliliśmy informacje o sposobach
segregowania śmieci w domu. Rozmawialiśmy również o odnawialnych i nieodnawialnych
źródłach energii. Przeprowadzaliśmy doświadczenia badawcze pokazujące, ile wody może
nam uciec przez cieknący kran oraz jak można oszczędzać wodę. Podczas zabaw językowych
tworzyliśmy rymy do wybranych słów i rozwiązywaliśmy zagadki językowe. Uczestniczyliśmy
w wielu zabawach ruchowych, często podejmowanych również z naszej inicjatywy. Oprócz
tego wykonywaliśmy pracę plastyczną, w której wykorzystaliśmy wyłącznie niepotrzebne
opakowania i odpady.
W ostatnim tygodniu kwietnia rozmawialiśmy o udzielaniu pomocy podczas nagłych
wypadków. Dowiedzieliśmy się, jak wezwać pomoc w takich sytuacjach oraz jak zadzwonić
pod numer alarmowy. Zapoznaliśmy się z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na
drodze, poszerzyliśmy też wiedzę na temat pracy strażaków i lekarzy. Braliśmy udział w wielu
zabawach tematycznych, podczas których przedstawialiśmy sytuacje związane z
zachowaniem bezpieczeństwa oraz określaliśmy stronę prawą i lewą. Dokonywaliśmy
również operacji matematycznych oraz braliśmy udział w quizie dotyczącym bezpieczeństwa.


Marzec

W pierwszym tygodniu utrwalaliśmy wiedzę o zawodach związanych z pracą w kinie i teatrze oraz
rozwijaliśmy umiejętności społeczne przez zabawy teatralne i dramowe. Zastanawialiśmy się też wspólnie
nad tym, co to jest film, gdzie można go obejrzeć, jakie są jego rodzaje oraz jak przebiega proces
powstawania. Poszerzaliśmy nasz słownik o pojęcia związane z filmem i teatrem, np.: reżyser, operator
kamery, dźwiękowiec, rekwizyt. Za pomocą muzyki i tańca wyrażaliśmy swoje emocje i rozwijaliśmy
umiejętności społeczne. Poznaliśmy literę „Z” i „z” na przykładzie słowa „zegar” i uczestniczyliśmy w
wielu zabawach językowych.
W następnie rozmawialiśmy w przedszkolu o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną.
Podkreślaliśmy dużą nieprzewidywalność wiosennej pogody oraz różnorodność zjawisk atmosferycznych,
również na podstawie przysłów i powiedzeń o tej porze roku („W marcu jak w garncu”). Podczas spaceru
obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę i wiosenną pogodę. Wiele zabaw było organizowanych w parach
i małych grupkach, co nie tylko pozwoliło nam dzielić się wiedzą, lecz także wsparło rozwój społeczny.
Poznaliśmy literę „G” i „g” na przykładzie wyrazu „garnek” i wykonaliśmy wiele ćwiczeń utrwalających
określanie miejsca głoski „g” w słowach.
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o zmianach zachodzących wiosną w
ogrodzie i w naszym najbliższym otoczeniu. Na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń opowiadaliśmy
o zwiastunach wiosny oraz dowiedzieliśmy się, jak przebiega proces rozwoju i wzrostu rośliny.
Samodzielnie przygotowaliśmy uprawę fasolki, sadziliśmy cebulki kwiatowe i oznaczaliśmy je.
Zapoznaliśmy się też z pracą i narzędziami ogrodnika. Oprócz tego poznaliśmy literę „C” i „c” na
podstawie wyrazu „cebula”, uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych i tańczyliśmy do piosenki o
„C”. Podczas spaceru w okolicy przedszkola poszukiwaliśmy natomiast oznak wiosny, obserwowaliśmy
zmiany zachodzące w przyrodzie, przyglądaliśmy się drzewom, krzewom, pierwszym kwiatom,
słuchaliśmy śpiewu ptaków i oglądaliśmy przydomowe ogródki.
W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o życiu na wsi oraz przygotowaniach do
Świąt Wielkanocnych. Dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie i dzieliliśmy się
informacjami dotyczącymi ich wyglądu, potrzeb i zwyczajów. Rozpoznawaliśmy dźwięki wydawane przez
zwierzęta, dopasowywaliśmy ich nazwę i ilustracje do odgłosów, które wydają. Zapoznaliśmy się też z
kulturą polską przez odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi związanymi z wielkanocnymi
tradycjami: robieniem palmy, malowaniem jajek, przygotowaniem wielkanocnego koszyczka. Korzystając z
własnych doświadczeń, opowiadaliśmy, jak przygotowujemy się do świąt i jak je spędzamy.
Rozmawialiśmy o tym, co powinno znaleźć się na świątecznym stole i w wielkanocnym koszyku.


Luty

Luty
W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o muzyce. Słuchaliśmy utworów różnorodnych
gatunków oraz uczestniczyliśmy w wielu zabawach dźwiękowych. Przygotowywaliśmy też instrumenty,
poznawaliśmy różne rodzaje ekspresji muzycznej i próbowaliśmy nazywać uczucia, towarzyszące nam
podczas słuchania i tworzenia muzyki. Dowiedzieliśmy się również, jaką wartość i znaczenie ma cisza, oraz
ocenialiśmy, które dźwięki są dla nas przyjemne, a które nie.
Nauczyliśmy się rozpoznawać literę „N” i „n” na przykładzie wyrazu „nuta” i śpiewaliśmy piosenkę o
„N”. Określaliśmy też pierwszą głoskę w słowie, dzieliliśmy je na sylaby i próbowaliśmy czytać te z nich,
które są zbudowane z poznanych już przez nas liter. Poznaliśmy zapis liczby 10, liczyliśmy przedmioty w
swoim otoczeniu oraz porównywaliśmy wielkość zbiorów.
Następnie rozmawialiśmy o zasobach naturalnych kryjących się pod powierzchnią ziemi. Podawaliśmy
nazwy surowców naturalnych, takich jak węgiel, sól i cenne kruszce. Poznaliśmy też wielowymiarowe
znaczenie słowa skarb i opowiadaliśmy o tym, co jest dla nas najważniejsze. Podczas zabaw badawczych
utrwaliliśmy wiedzę o przyczynach wybuchów wulkanów oraz przypomnieliśmy sobie zasady zachowania
bezpieczeństwa podczas eksperymentowania. Poznaliśmy też sposoby na opanowanie wybuchów złości w
trudnych sytuacjach.
Oprócz tego dowiedzieliśmy się, jak wygląda litera „W”, „w” na przykładzie wyrazu „woda” oraz
uczyliśmy się pisać kształty literopodobne na różnych powierzchniach. Układaliśmy i odczytywaliśmy
sylaby z poznanych wcześniej liter, a także braliśmy udział w zabawach w kodowanie symboli i ich
odczytywanie.
W kolejnym tygodniu poznawaliśmy pojęcia związane z kosmosem: Układ Słoneczny, planety, Księżyc,
Słońce itp. Zapoznaliśmy się też ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami osób,
które zajmują się jego eksploracją (astronom, astronauta). Poszerzyliśmy też wiedzę na temat ruchu planet
wokół Słońca oraz ruchu obrotowego Ziemi i układaliśmy rytmy związane z następstwem dnia i nocy.
Oprócz tego poznaliśmy literę „P” i „p” na przykładzie wyrazu „planeta” oraz uczyliśmy się pisać
kształty literopodobne na różnych powierzchniach. Z poznanych wcześniej liter układaliśmy i
odczytywaliśmy sylaby, a także tańczyliśmy do piosenki o „P”. Utrwaliły również nazwy i kształty figur
geometrycznych: koła, kwadratu i trójkąta oraz liczyliśmy elementy, porównywaliśmy liczebność zbiorów i
ćwiczyły umiejętność kodowania i dekodowania.
W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak wyglądał świat w dawnych czasach. Poznaliśmy przy
tym specyfikę zawodu archeologa i paleontologa oraz różnice i podobieństwa między nimi. Próbowaliśmy
także umieścić na osi czasu (wcześniej – później) pojawienie się dinozaurów i człowieka. Poznaliśmy
pojęcie pamiątki, dzieliliśmy się wspomnieniami oraz dowiedzieliśmy się różnych rzeczy o niektórych
dinozaurach. Poznaliśmy ich wygląd, sposób życia czy wielkość dzięki graniu w gry. Podczas zabaw
badawczych przypomnieliśmy sobie natomiast zasady zachowania bezpieczeństwa podczas
eksperymentowania.

Oprócz tego poznaliśmy literę „J”, „j” na przykładzie wyrazu „jajo” oraz uczyliśmy się pisać kształty
literopodobne na różnych powierzchniach. Doskonaliliśmy też umiejętności matematyczne, w tym
kodowanie, liczenie, układanie rytmów i utrwalanie wyglądu figur geometrycznych.


Styczeń

W pierwszym tygodniu stycznia zapoznawaliśmy się z pojęciem czasu i zjawiskiem różnic
czasowych na dwóch półkulach Ziemi, a także poszerzaliśmy wiedzę na temat sposobów odmierzania
czasu. Utrwalaliśmy też informacje o cykliczności pór roku i dowiadywaliśmy się więcej na ich temat.
Poznaliśmy ważne święta z kalendarza, a także rozwiązywaliśmy zagadki o miesiącach. Utrwaliliśmy
nazwy dni tygodnia i ich przemienności. Doskonaliliśmy przy tym umiejętność posługiwania się takimi
przysłówkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. Poznaliśmy literę „L” i „l” na
przykładzie słowa „lalka” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, dzięki którym lepiej
rozpoznajemy i podajemy nazwy liter. Podczas zabaw ruchowych ćwiczyliśmy natomiast znajomość
ich kształtu, a także dowiedzieliśmy się, jak wygląda cyfra 7.
W drugim tygodniu rozmawialiśmy o tradycji balów karnawałowych w Polsce i na świecie. Na
podstawie własnych doświadczeń, ilustracji i zabaw poszerzyliśmy wiedzę na ten temat. Poznaliśmy
także literę „B” i „b” na przykładzie wyrazu „balon” oraz uczyliśmy się rozpoznawać ją wśród innych.
Dowiedzieliśmy się również, jak wygląda cyfra 0, a kierując się tekstem wiersza i piosenki, staraliśmy
się zrozumieć pojęcia nic i zero. Określaliśmy liczbę elementów zbioru, korzystając z określeń mniej,
więcej, tyle samo, a następnie wzięliśmy udział w grze badawczej, podczas której próbowaliśmy
odkryć, w jaki sposób porusza się balon. Później tańczyliśmy podczas zabawy karnawałowej
organizowanej w przedszkolu.
W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o tym, skąd się bierze śnieg. Dzieliliśmy się swoimi
doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat, a także zapoznaliśmy się z jego zmiennymi
właściwościami. Przeprowadzając eksperymenty i zabawy badawcze, tworzyliśmy sztuczny śnieg.
Poznaliśmy również nazwy wielu zimowych dyscyplin sportowych i mieliśmy okazję obejrzeć
sportowców na zdjęciach, w filmach i w prezentacji. Później rozmawialiśmy o zachowaniu
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych. Poznaliśmy literę „U” i „u” na przykładzie
słowa „ulica” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Podczas gier ruchowych utrwalaliśmy
znajomość kształtu dotychczas poznanych liter, a także rozpoznawaliśmy i określaliśmy nazwy
kierunków w przestrzeni. Podczas zajęć dotyczących cyfry 8 rozwijaliśmy umiejętności matematyczne
m.in. w zakresie odejmowania i dodawania w codziennych sytuacjach.
Następnie rozmawialiśmy o babciach i dziadkach. Zapoznawaliśmy się z wierszami i piosenką im
poświęconymi, a także wspólnie z N. zastanawialiśmy się, jak wyglądali, kiedy byli mali oraz w jakie
zabawy się bawili. Opowiadaliśmy też, co najbardziej lubimy robić ze swoimi dziadkami, a także
dzieliliśmy się z grupą ulubionymi wspomnieniami z nimi związanymi. Poznaliśmy literę „S” i „s” na
przykładzie wyrazu „serce”. Z poznanych liter natomiast układaliśmy i odczytywaliśmy sylaby.


Grudzień

W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o zawodach związanych z przesyłaniem wiadomości, m.in. o pracy listonosza. Na podstawie opowiadań i wiersza poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat drogi listu od jego napisania aż do dostarczenia do adresata. Nauczyliśmy się też „Piosenki pocztowej”. Samodzielnie stawialiśmy hipotezy i wspólnie je weryfikowaliśmy, a następnie próbowaliśmy zapisywać wyniki w dostępny sposób. Poznaliśmy również w tym tygodniu literę „K”, „k” na przykładzie wyrazu „koperta”i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach. Podczas gier klasyfikowaliśmy przedmioty ze względu na ich wielkość i przeznaczenie.

W następnym tygodniu rozmawialiśmy o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie zimą, i o tym, jak to wpływa na życie ludzi. Na podstawie własnych doświadczeń, opowiadania, wierszy i zagadek poszerzyliśmy wiedzę na temat przygotowań do zimy. Rozpoznawaliśmy odpowiednie ubrania, podawaliśmy ich nazwy oraz demonstrowaliśmy gestami sposoby ich zakładania. Rozmawialiśmy też o zasadach bezpiecznych zimowych zabaw. Prowadziliśmy zabawy badawcze i eksperymenty z lodem, a także za pomocą wielu zmysłów zapoznawaliśmy się z materiałem przyrodniczym. Oprócz tego poznaliśmy literę „R” i „r” oraz sposób jej zapisu i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Dowiedzieliśmy się, jak zapisywać cyfrę 6, a podczas gier ruchowych utrwaliliśmy liczenie do 6, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Następnie rozmawialiśmy w przedszkolu o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Poznaliśmy tradycyjne ozdoby świąteczne oraz zwyczaje bożonarodzeniowe. Podczas zabaw utrwaliliśmy sposób kulturalnego podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami dobrego wychowania. Rozwijaliśmy empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz uczyliśmy się śpiewać piosenkę „Święty Mikołaju”. Tworzyliśmy również wspólny łańcuch do przystrojenia sali przedszkolnej. Układaliśmy też zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych i rozpoznawaliśmy poznane wcześniej litery.

W ostatnim tygodniu zapoznaliśmy się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Uczyliśmy się rozpoznawać po zapachu i smaku świąteczne przysmaki (m.in. pomarańcze, wanilię, migdały). Wspólnie z N. tworzyliśmy i rozwiązywaliśmy zagadki językowe. Rozmawialiśmy też na temat ozdób choinkowych – zastanawialiśmy się, czym można udekorować drzewko, z czego zrobić ozdoby i jak przygotować je z ciasta. Później wybieraliśmy te, które chcielibyśmy powiesić na choince. Porównywaliśmy ich wielkości i kształty oraz ustalaliśmy kolejność i właściwy sposób rozmieszczenia na drzewku. Wypowiadaliśmy się też na temat zwyczajów panujących w naszych domach rodzinnych dotyczących wigilii Bożego Narodzenia i śpiewania kolęd. Śpiewaliśmy „Cichą noc”, a także uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych i ruchowych do piosenek, tworzyliśmy do nich akompaniamenty i ilustrowaliśmy ruchem.


Listopad

W pierwszym tygodniu listopada kształtowaliśmy poczucie przynależności do wspólnoty, jaką są mieszkańcy naszego kraju. Oglądaliśmy mapę Polski i wskazywaliśmy na niej ważne punkty oraz poznaliśmy symbole narodowe – flagę, hymn i godło. Opowiadaliśmy również o swoim lokalnym środowisku, tzw. „małej ojczyźnie”, oraz odróżnialiśmy środowisko wiejskie od miejskiego. Oprócz tego poznaliśmy literę „M” i „m” na przykładzie słowa „mama” i wykonaliśmy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania. Doskonaliliśmy też umiejętność wyodrębniania głosek i sylab w słowach oraz słów w zdaniach. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda cyfra 4 oraz uczyliśmy się rysować kształty podobne do niej, a poza tym posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

W kolejnym tygodniu poznawaliśmy znaczenie słowa „wyobraźnia” oraz odróżnialiśmy elementy świata fikcji od rzeczywistości. Rozmawialiśmy też o swoich marzeniach i planach, a za pomocą muzyki i tańca wyrażaliśmy swoje emocje i doskonaliliśmy umiejętności interpersonalne. Uczyliśmy się relaksować, wykorzystując wszystkie zmysły, a także graliśmy na instrumentach i słuchaliśmy muzyki klasycznej. Odtwarzaliśmy również rytmy słuchowo-ruchowe, rozwiązywaliśmy i układaliśmy zagadki słowne i żarty językowe. Oprócz tego poznaliśmy literę „T” i „t” na przykładzie słowa „tata”i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Podczas zabaw ruchowych i muzycznych utrwalaliśmy natomiast znajomość wyglądu dotychczas poznanych liter. Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda cyfra 5 i uczyliśmy się kreślić kształty podobne do niej, a następnie posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

W następnym tygodniu rozmawialiśmy o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy, oraz o skutkach tego w świecie przyrody. Na podstawie własnych doświadczeń, opowiadania, wierszy i zagadek poszerzaliśmy wiedzę na temat przygotowań zwierząt do zimy. Podczas spaceru w okolicy przedszkola mieliśmy natomiast okazję zaobserwować gromadzenie przez nie zapasów na zimę oraz tworzenie ciepłych schronień. Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda litera „D” i „d”oraz w jaki sposób ją zapisać.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o ciele i zmysłach. Omawialiśmy wybrane narządy i sposób, w jaki dzięki nim odbieramy otaczający nas świat. Przypomnieliśmy sobie również, jak codziennie dbać o higienę, byśmy byli zdrowi. Wspólnie zastanawialiśmy się, co robić, żeby dbać o porządek wokół nas, a także o bliższe i dalsze środowisko. Poznaliśmy też literę „Y” i „y” oraz sposób jej zapisu, słuchaliśmy piosenkę o tej literze i bawiliśmy się do rytmu.


Październik

W pierwszym tygodniu tematem naszych zajęć były owoce dojrzewające jesienią w Polsce. Słuchaliśmy opowiadania i rozmawialiśmy o szacunku dla osób wykonujących ciężką pracę w sadzie. Poznawaliśmy też za pomocą różnych zmysłów niektóre owoce, liczyliśmy je, określaliśmy ich cechy i dzieliliśmy nazwy na sylaby. Dowiedzieliśmy się też, jakie nazwy noszą w języku angielskim. Oprócz tego wykonywaliśmy eksperymenty i obserwacje oraz lepiliśmy owoce. Poznaliśmy też kształt litery O i o na przykładzie wyrazu „owoce” oraz kształt cyfry 2. Uczestniczyliśmy w zabawach polegających na liczeniu i korzystaliśmy z liczebników głównych i porządkowych.

W następnym tygodniu tematem naszych zajęć były zbiory jesiennych warzyw. Słuchaliśmy opowiadania i rozmawialiśmy o okazywaniu troski nie tylko ludziom, lecz także roślinom i zwierzętom. Poznawaliśmy też za pomocą różnych zmysłów niektóre warzywa, określaliśmy ich cechy oraz pierwszą głoskę w nazwach. Dzieliliśmy je na sylaby oraz dowiedzieliśmy się, jak brzmią w języku angielskim. Oprócz tego wykonywaliśmy eksperymenty i obserwacje. Poznaliśmy kształt litery A i a na przykładzie wyrazu „aparat”.

W kolejnym tygodniu przyglądaliśmy się zmianom w przyrodzie. Uczyliśmy się odróżniać las od parku oraz poszukiwaliśmy oznak jesieni w przyrodzie. Przyglądaliśmy się też drzewom oraz krzewom i próbowaliśmy rozpoznawać ich gatunki po liściach i owocach. Później porównywaliśmy je ze sobą i określaliśmy ich nazwy. Przed spacerem przypomnieliśmy sobie natomiast, jak należy zachowywać się podczas pobytu w parku i lesie. Zwróciliśmy uwagę na zachowanie ciszy, by nie spłoszyć zwierząt i nie zakłócać spokoju innych spacerowiczów. Poznaliśmy też kształt litery „I” i „i” na przykładzie wyrazu „igła” oraz uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, utrwalających zapis litery i jej miejsce w słowach. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, jaki kształt ma cyfra 2 oraz bawiliśmy się w liczenie, korzystając z liczebników głównych i porządkowych.

W ostatnim tygodniu października uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z jesienną pogodą. Utrwalaliśmy pojęcia dotyczące zmian pogody w cyklu pór roku oraz dopasowaliśmy ubrania odpowiednie do dnia, podczas którego pada deszcz, i określiliśmy ich nazwy. Poza tym poznaliśmy literę „E” i „e” na przykładzie wyrazu „ekran” i wykonaliśmy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania. Doskonaliliśmy też umiejętności analizy, syntezy sylabowej i głoskowej oraz liczenia sylab. Dowiedzieliśmy się, jaki kształt ma cyfra 3 oraz uczestniczyliśmy w zabawach w liczenie, korzystając z liczebników głównych i porządkowych.


Wrzesień

W pierwszym tygodniu przypominaliśmy sobie imiona koleżanek i kolegów z grupy. Omawialiśmy sposoby powitania z różnymi osobami. Poznawaliśmy naszą salę i zabawki – uczyliśmy się je odkładać na miejsce po zakończonej zabawie. Wspólnie ustalaliśmy zasady, które będą obowiązywać w naszej grupie przez cały rok. Poznaliśmy piosenkę „Przedszkole drugi dom”, a podczas zabaw sensorycznych wykorzystywaliśmy masę plastyczną.

W następnym tygodniu przypomnieliśmy sobie, kto pracuje w naszym przedszkolu i jakie zadania wykonuje. Odwiedziliśmy różne pomieszczenia przedszkolne i omówiliśmy, co się w nich robi i jakie przedmioty wykorzystuje. Dowiedzieliśmy się także, do których pomieszczeń nie wolno nam wchodzić. Bawiliśmy się w ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczyliśmy przeliczanie oraz dzielenie słów na sylaby.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o dobrych manierach. Ćwiczyliśmy sytuacje, w których ważne są słowa: proszę, przepraszam i dziękuję, a także dzień dobry i do widzenia. Rozmawialiśmy o tym, ze każdy z nas jest wyjątkowy – inaczej wygląda, co innego lubi jeść i ma inne zainteresowania niż pozostałe dzieci. Jednak wszyscy mamy takie same prawa i jesteśmy częścią jednej grupy. Podczas zabawy z piaskiem dowiedzieliśmy się, że razem możemy zrobić więcej niż sami. Poznaliśmy piosenkę „Każdy lubi coś innego”.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drodze. Omawialiśmy zasady, jakich należy przestrzegać podczas przechodzenia przez ulicę. Poznaliśmy wybrane znali drogowe, w tym sygnalizator i pasy na jezdni. Podczas zabawy badawczej dowiedzieliśmy się, dlaczego tak ważne jest noszenie znaczków odblaskowych. Uczyliśmy się rozpoznawać podstawowe figury geometryczne.