„Pszczółki”


ROK PRZEDSZKOLNY 2022/2023


Maj

W minionym miesiącu rozmawialiśmy z dziećmi o Polsce jako kraju, w którym mieszkamy oraz kraju, który należy do Unii Europejskiej. Poznaliśmy znaczenie słów: ojczyzna, kraj, stolica, Unia Europejska, wspólnota. Utrwaliliśmy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych oraz niektórych symboli Unii Europejskiej. Śpiewaliśmy też hymn Polski i rozmawialiśmy o tym, w jakich okolicznościach jest wykonywany. Rozwiązywaliśmy zagadki i tworzyliśmy rymy do słów, a także śpiewaliśmy piosenkę „Moja Maryneczka” i tańczyliśmy taniec ludowy. Rozmawialiśmy również o tym, jak wyglądają różne polskie krajobrazy i jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce. Oprócz tego odczytywaliśmy globalnie wyrazy z poznanych liter. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Godło Polski” oraz poznaliśmy wzór regionalnych strojów. Poruszaliśmy się też w przestrzeni zgodnie z instrukcją słowną. W ramach zajęć z Aktywnej matematyki układaliśmy natomiast wzór z patyczków i kulek z plasteliny oraz manipulowaliśmy przedmiotami.
W drugim tygodniu maja zapoznawaliśmy się z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta i ludzi. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób powstają pajęczyna, ptasie gniazda, nory, a także domy ludzi. Liczyliśmy przedmioty i tworzyliśmy zbiory na podstawie jednej lub dwóch cech oraz rozwijaliśmy umiejętność odwzorowywania. Doskonaliliśmy też orientację w przestrzeni. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach konstrukcyjnych i plastyczno-techniczno-sensorycznych. Tworzyliśmy przy tym ciecz nienewtonowską i sprawdzaliśmy jej właściwości. Uczyliśmy się też współpracy podczas tworzenia różnorodnych konstrukcji oraz w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych.
Oprócz tego w tym tygodniu poznaliśmy literę „H” i „h” na przykładzie wyrazu „hak”. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych: dzieliliśmy słowa na sylaby i głoski, liczyliśmy słowa w zdaniach oraz rozwiązywaliśmy rebusy obrazkowe.
W trzecim tygodniu rozmawialiśmy o rodzinie. Wzmacnialiśmy poczucie przynależności do niej, opisując poszczególnych jej członków słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia rodzinnego. Utrwalaliśmy znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni oraz pojęcie drzewo genealogiczne. Rozmawialiśmy również o tym, że dla niektórych osób zwierzę domowe może być jak członek rodziny.
Rozwijaliśmy kompetencje językowe przez analizę oraz syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawnialiśmy słuch, rozwiązując zagadki słuchowe, a także rozwijaliśmy umiejętności matematyczne przez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni. Ćwiczyliśmy liczenie obiektów oraz kontynuowanie rytmów. Uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyliśmy do nich akompaniamenty i ilustrowaliśmy je ruchem.
Natomiast w ostatnim tygodniu zapoznaliśmy się z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do ich wykonywania. Uświadomiliśmy sobie, że ludzie dorośli zarabiają pieniądze przez wykonywanie różnorodnej pracy. Poznaliśmy codzienną pracę rolnika oraz jej wpływ na życie ludzi wykonujących inne zawody. Dowiedzieliśmy się, w jakim celu hoduje się zwierzęta, skąd się bierze mleko i jakie produkty są z niego produkowane. Oprócz tego rozmawialiśmy o pracy krawcowej – jej przyborach, rodzajach materiałów, etapach powstawania ubrań bawełnianych i roślinie, z jakiej są wykonane. Poszerzyliśmy też wiedzę na temat zawodu piekarza i poznaliśmy sposób powstawania ciasta oraz produktów z ciasta (pieczywa, makaronów itp.).


Kwiecień

W kwietniu rozmawialiśmy o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do czego służą oraz jakie informacje można w nich znaleźć. Przypominaliśmy zasady korzystania z książek, by służyły nam długo i pozostawały w dobrym stanie. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstają książki oraz jak nazywają się zawodów osób, które biorą udział w tym procesie. Podczas zabaw tematycznych w księgarnię utrwaliliśmy wygląd banknotów i monet używanych w Polsce oraz uczyliśmy się posługiwania ich modelami. Klasyfikowaliśmy książki na podstawie jednej lub dwóch cech.
Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda litera „F” i „f” na przykładzie wyrazu „fotel” oraz uczyliśmy się kreślić szlaczki literopodobne oraz układać kształt litery „F”. Doskonaliliśmy umiejętność określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach ruchowych i rytmicznych. W ramach zajęć z Aktywnej matematyki układaliśmy natomiast wzór z kredek oraz manipulowaliśmy przedmiotami.
W dalszej części miesiąca rozmawialiśmy o tym, jak należy dbać o planetę. Poznaliśmy znaczenie słów „ekologia” i „ekologiczny”, a także utrwaliliśmy informacje o sposobach segregowania śmieci w domu. Rozmawialiśmy również o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii.
Przeprowadzaliśmy doświadczenia badawcze pokazujące, ile wody może nam uciec przez cieknący kran oraz jak można oszczędzać wodę. Podczas zabaw językowych tworzyliśmy rymy do wybranych słów i rozwiązywaliśmy zagadki językowe. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach ruchowych, często podejmowanych również z naszej inicjatywy. Oprócz tego wykonywaliśmy pracę plastyczną, w której wykorzystaliśmy wyłącznie niepotrzebne opakowania i odpady.
W trzecim tygodniu kwietnia kontynuowaliśmy w przedszkolu rozmowę o wiosennych zmianach w przyrodzie, o rozkwitających pączkach kwiatów i powracających ptakach. Przypominaliśmy sobie wiadomości o owadach i sposobie ich życia oraz oglądaliśmy ich domki. Dowiedzieliśmy się o bardzo ważnej roli owadów w życiu ludzi.
Poznały literę „Ł” i „ł” na przykładzie wyrazu „łapa” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Dzieliliśmy też słowa na sylaby i głoski, liczyliśmy je oraz wyszukiwaliśmy rymy do określonych słów. Oprócz tego słuchaliśmy zagadek matematycznych, dodawaliśmy i odejmowaliśmy na konkretach, tworzyliśmy zbiory różnych przedmiotów oraz liczyliśmy je. Poznaliśmy pojęcia: pionowy, poziomy oraz wykonywaliśmy ćwiczenia, ustalając stałość długości. Uczestniczyliśmy również w wielu zabawach ruchowych, również z wykorzystaniem piosenek
Na koniec miesiąca rozmawialiśmy o udzielaniu pomocy podczas nagłych wypadków. Dowiedzieliśmy się, jak wezwać pomoc w takich sytuacjach oraz jak zadzwonić pod numer alarmowy. Zapoznaliśmy się z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze, poszerzyliśmy też wiedzę na temat pracy strażaków i lekarzy. Braliśmy udział w wielu zabawach tematycznych, podczas których przedstawialiśmy sytuacje związane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz określaliśmy stronę prawą i lewą. Dokonywaliśmy również operacji matematycznych oraz braliśmy udział w quizie dotyczącym bezpieczeństwa.


Marzec

W pierwszym tygodniu marca  utrwalaliśmy wiedzę o zawodach związanych z pracą w kinie i teatrze. Zastanawialiśmy się też wspólnie nad tym, co to jest film, gdzie można go obejrzeć, jakie są jego rodzaje oraz jak przebiega proces powstawania. Oprócz tego rozwijaliśmy umiejętności matematyczne przez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów. Poznaliśmy literę „Z” i „z” na przykładzie słowa „zegar” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Rozmawialiśmy z dziećmi o zasadach kulturalnego zachowania podczas projekcji filmu lub trwania przedstawienia teatralnego.

    W drugim tygodniu rozmawialiśmy o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną. Podkreślaliśmy dużą nieprzewidywalność wiosennej pogody oraz różnorodność zjawisk atmosferycznych, również na podstawie przysłów i powiedzeń o tej porze roku („W marcu jak w garncu”). Podczas spaceru obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę i wiosenną pogodę. Poznaliśmy literę „G” i „g” na przykładzie wyrazu „garnek”. Dowiedzieliśmy się też, jakie są sposoby pomiaru temperatury i prędkości wiatru oraz jakie narzędzia do tego służą.

   W kolejnym tygodniu marca rozmawialiśmy o zmianach zachodzących wiosną w ogrodzie i w naszym najbliższym otoczeniu. Na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń opowiadaliśmy o zwiastunach wiosny oraz dowiedzieliśmy się, jak przebiega proces rozwoju i wzrostu rośliny. Samodzielnie przygotowaliśmy uprawę szczypiorku.  Zapoznaliśmy się też z pracą i narzędziami ogrodnika. Oprócz tego poznaliśmy literę „C” i „c” na podstawie wyrazu „cebula”.

    W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o życiu na wsi oraz przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych. Dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie i dzieliliśmy się informacjami dotyczącymi ich wyglądu, potrzeb i zwyczajów. Rozpoznawaliśmy dźwięki wydawane przez zwierzęta, dopasowywaliśmy ich nazwę i ilustracje do odgłosów, które wydają. Zapoznaliśmy się też z kulturą polską przez odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi związanymi z wielkanocnymi tradycjami: robieniem palmy, malowaniem jajek, przygotowaniem wielkanocnego koszyczka. Korzystając z własnych doświadczeń, opowiadaliśmy, jak przygotowujemy się do świąt i jak je spędzamy. Rozmawialiśmy o tym, co powinno znaleźć się na świątecznym stole i w wielkanocnym koszyku. Dzieci przygotowały mazurki wielkanocne i obdarowały nimi swoich bliskich. Odczytywaliśmy też proste wyrazy związane z tematem Wielkanocy: baranek, pisanka, pisanki. Tworzyliśmy zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy.


Luty

W pierwszym tygodniu lutego rozmawialiśmy w przedszkolu o muzyce. Słuchaliśmy utworów różnorodnych gatunków oraz uczestniczyliśmy w wielu zabawach dźwiękowych. Poznawaliśmy różne rodzaje ekspresji muzycznej i próbowaliśmy nazywać uczucia, towarzyszące nam podczas słuchania i tworzenia muzyki. Dowiedzieliśmy się również, jaką wartość i znaczenie ma cisza, oraz ocenialiśmy, które dźwięki są dla nas przyjemne, a które nie.
Nauczyliśmy się rozpoznawać literę „N” i „n” na przykładzie wyrazu „nuta” i śpiewaliśmy piosenkę o „N”. Poznaliśmy zapis liczby 10, liczyliśmy przedmioty w swoim otoczeniu oraz porównywaliśmy wielkość zbiorów.
W drugim tygodniu lutego rozmawialiśmy o zasobach naturalnych kryjących się pod powierzchnią ziemi. Podawaliśmy nazwy surowców naturalnych, takich jak węgiel, sól i cenne kruszce.
Oprócz tego dowiedzieliśmy się, jak wygląda litera „W”, „w” na przykładzie wyrazu „woda” oraz uczyliśmy się pisać kształty literopodobne na różnych powierzchniach. Układaliśmy i odczytywaliśmy sylaby z poznanych wcześniej liter, a także braliśmy udział w zabawach w kodowanie.
W czasie ferii zimowych poznawaliśmy pojęcia związane z kosmosem: Układ Słoneczny, planety, Księżyc, Słońce itp. Zapoznaliśmy się też ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami osób, które zajmują się jego eksploracją (astronom, astronauta). Poszerzyliśmy też wiedzę na temat ruchu planet wokół Słońca oraz ruchu obrotowego Ziemi i układaliśmy rytmy związane z następstwem dnia i nocy. Oprócz tego poznaliśmy literę „P” i „p” na przykładzie wyrazu „planeta”. Na przełomie lutego i marca rozmawialiśmy o tym, jak wyglądał świat w dawnych czasach. Poznaliśmy przy tym specyfikę zawodu archeologa i paleontologa oraz różnice i podobieństwa między nimi. Dowiedzieliśmy się różnych rzeczy o niektórych dinozaurach. Poznaliśmy ich wygląd, sposób życia czy wielkość dzięki graniu w gry. Oprócz tego poznaliśmy literę „J”, „j” na przykładzie wyrazu „jajo”. Luty już za nami czekamy z niecierpliwością na zbliżającą się Wiosnę…do zobaczenia w marcu.


Styczeń

Witamy w nowym roku ! Na początku stycznia zapoznawaliśmy się z pojęciem czasu i zjawiskiem różnic czasowych na dwóch półkulach Ziemi, a także poszerzaliśmy wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu. Utrwalaliśmy też informacje o cykliczności pór roku i dowiadywaliśmy się więcej na ich temat. Poznaliśmy ważne święta z kalendarza, a także rozwiązywaliśmy zagadki o miesiącach. Utrwaliliśmy nazwy dni tygodnia i ich przemienności. Doskonaliliśmy przy tym umiejętność posługiwania się takimi przysłówkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. Poznaliśmy literę „L” i „l” na przykładzie słowa „lalka” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, dzięki którym lepiej rozpoznajemy i podajemy nazwy liter. Podczas zabaw ruchowych ćwiczyliśmy natomiast znajomość ich kształtu, a także dowiedzieliśmy się, jak wygląda cyfra 7, i uczyliśmy się ją pisać na różnych powierzchniach. Dzięki czynnemu uczestnictwu w opowieści ruchowej utrwalaliśmy umiejętność dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach. Poznaliśmy też piosenkę „Mija czas”, a w ramach zajęć z Aktywnej matematyki układaliśmy wzór ze spinaczy do bielizny oraz manipulowaliśmy przedmiotami.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o tym, skąd się bierze śnieg. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat, a także zapoznaliśmy się z jego zmiennymi właściwościami. Przeprowadzając eksperymenty i zabawy badawcze, tworzyliśmy sztuczny śnieg.  Poznaliśmy również nazwy wielu zimowych dyscyplin sportowych i mieliśmy okazję obejrzeć sportowców na zdjęciach, w filmach i w prezentacji. Później rozmawialiśmy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych Poznaliśmy literę „U” i „u” na przykładzie słowa „ulica” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Podczas gier ruchowych utrwalaliśmy znajomość kształtu dotychczas poznanych liter, a także rozpoznawaliśmy i określaliśmy nazwy kierunków w przestrzeni. Podczas zajęć dotyczących cyfry 8 rozwijaliśmy umiejętności matematyczne m.in. w zakresie odejmowania i dodawania w codziennych sytuacjach.

W drugiej części miesiąca rozmawialiśmy o babciach i dziadkach. Zapoznawaliśmy się z wierszami i piosenką im poświęconymi, a także wspólnie z N. zastanawialiśmy się, jak wyglądali, kiedy byli mali oraz w jakie zabawy się bawili. Opowiadaliśmy też, co najbardziej lubimy robić ze swoimi dziadkami, a także dzieliliśmy się z grupą ulubionymi wspomnieniami z nimi związanymi. Poznaliśmy literę „S” i „s” na przykładzie wyrazu „serce” oraz uczyliśmy się pisać kształty literopodobne na różnych powierzchniach. Z poznanych liter natomiast układaliśmy i odczytywaliśmy sylaby. Później śpiewaliśmy piosenkę o „S”. Podczas zajęć dotyczących cyfry 9 graliśmy w gry planszowe i współpracowaliśmy ze sobą nawzajem.

Miesiąc zakończyliśmy tematyką tradycji balów karnawałowych w Polsce i na świecie. Na podstawie własnych doświadczeń, ilustracji i zabaw poszerzyliśmy wiedzę na ten temat.

Poznaliśmy także literę „B” i „b” na przykładzie wyrazu „balon” oraz uczyliśmy się rozpoznawać ją wśród innych. Śpiewaliśmy piosenkę na jej temat, a podczas wielu zabaw językowych dzieliliśmy słowa na sylaby i głoski oraz liczyliśmy je. Dowiedzieliśmy się również, jak wygląda cyfra 0, a kierując się tekstem wiersza i piosenki, staraliśmy się zrozumieć pojęcia nic i zero. Określaliśmy liczbę elementów zbioru, korzystając z określeń mniej, więcej, tyle samo, a następnie wzięliśmy udział w  grze badawczej, podczas której próbowaliśmy odkryć, w jaki sposób porusza się balon. Później tańczyliśmy podczas zabawy karnawałowej organizowanej w przedszkolu.

 


Grudzień

Ostatni miesiąc roku już za nami, co w grudniu porabiały Pszczółki przekonajcie się sami…
W pierwszym tygodniu grudnia rozmawialiśmy o zawodach związanych z przesyłaniem wiadomości, m.in. o pracy listonosza. Na podstawie opowiadań i wiersza poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat drogi listu od jego napisania aż do dostarczenia do adresata. Przygotowaliśmy listy do Świętego Mikołaja, nauczyliśmy się piosenki dla niego, wspólnie ubraliśmy choinkę w naszej sali i wzięliśmy udział w spotkaniu z długo wyczekiwanym gościem. Wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja upominek a co najważniejsze super się bawiły na przedszkolnych Mikołajkach. Poznaliśmy również literę „K”, „k” na przykładzie wyrazu „koperta” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach.
W drugim tygodniu rozmawialiśmy o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie zimą, i o tym, jak to wpływa na życie ludzi. Na podstawie własnych doświadczeń, opowiadania, wierszy i zagadek poszerzyliśmy wiedzę na temat przygotowań do zimy. Rozpoznawaliśmy odpowiednie ubrania, podawaliśmy ich nazwy. Rozmawialiśmy też o zasadach bezpiecznych zimowych zabaw. Prowadziliśmy zabawy badawcze i eksperymenty z lodem. Oprócz tego poznaliśmy literę „R” i „r” oraz sposób jej zapisu i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Dowiedzieliśmy się, jak zapisywać cyfrę 6, a podczas gier ruchowych utrwaliliśmy liczenie do 6, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
W tygodniu przedświątecznym rozmawialiśmy w przedszkolu o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Poznaliśmy tradycyjne ozdoby świąteczne oraz zwyczaje bożonarodzeniowe. Podczas zabaw utrwaliliśmy sposób kulturalnego podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami dobrego wychowania. Tworzyliśmy również wspólny łańcuch do przystrojenia sali przedszkolnej. Zapoznaliśmy się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Wypowiadaliśmy się też na temat zwyczajów panujących w naszych domach rodzinnych dotyczących wigilii Bożego Narodzenia i śpiewania kolęd. Śpiewaliśmy kolędy i łamaliśmy się opłatkiem w czasie naszej przedszkolnej wigilii. Dziękujemy za rok 2022 i do zobaczenia w Nowym Roku 2023.


Listopad

W pierwszym tygodniu listopada kształtowaliśmy poczucie przynależności do wspólnoty, jaką są mieszkańcy naszego kraju. Oglądaliśmy mapę Polski i wskazywaliśmy na niej ważne punkty oraz poznaliśmy symbole narodowe – flagę, hymn i godło. Opowiadaliśmy również o swoim lokalnym środowisku, tzw. „małej ojczyźnie”, oraz odróżnialiśmy środowisko wiejskie od miejskiego. Dużo czasu spędziliśmy również na przygotowaniach do występu z okazji Święta Niepodległości.
Oprócz tego poznaliśmy literę „M” i „m” na przykładzie słowa „mama” i wykonaliśmy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania. Doskonaliliśmy też umiejętność wyodrębniania głosek i sylab w słowach oraz słów w zdaniach. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda cyfra 4 oraz uczyliśmy się rysować kształty podobne do niej, a poza tym posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi. W ramach zajęć z Aktywnej matematyki układaliśmy natomiast wzór z figur geometrycznych, zawartych w Wyprawce matematycznej, oraz manipulowaliśmy przedmiotami.
W kolejnym tygodniu miesiąca poznawaliśmy znaczenie słowa „wyobraźnia” oraz odróżnialiśmy elementy świata fikcji od rzeczywistości. Rozmawialiśmy też o swoich marzeniach i planach, a za pomocą muzyki i tańca wyrażaliśmy swoje emocje i doskonaliliśmy umiejętności interpersonalne. Uczyliśmy się relaksować, wykorzystując wszystkie zmysły, a także graliśmy na instrumentach i słuchaliśmy muzyki klasycznej. Odtwarzaliśmy również rytmy słuchowo-ruchowe, rozwiązywaliśmy i układaliśmy zagadki słowne i żarty językowe.
Oprócz tego poznaliśmy literę „T” i „t” na przykładzie słowa „tata” i uczestniczyliśmy w wielu zabawach językowych. Podczas zabaw ruchowych i muzycznych utrwalaliśmy natomiast znajomość wyglądu dotychczas poznanych liter. Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda cyfra 5 i uczyliśmy się kreślić kształty podobne do niej, a następnie posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi. W ramach zajęć z Aktywnej matematyki układaliśmy natomiast wzór z kłębków waty lub płatków kosmetycznych i manipulowaliśmy przedmiotami.
Trzeci tydzień miesiąca poświęciliśmy na rozmowy o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy, oraz o skutkach tego w świecie przyrody. Na podstawie własnych doświadczeń, opowiadania, wierszy i zagadek poszerzaliśmy wiedzę na temat przygotowań zwierząt do zimy. Podczas spaceru w okolicy przedszkola mieliśmy natomiast okazję zaobserwować gromadzenie przez nie zapasów na zimę oraz tworzenie ciepłych schronień. Utrwaliliśmy też nazwy ptaków odlatujących z i przylatujących do Polski na zimę, a także uczestniczyliśmy w zabawach badawczych i eksperymentach oraz za pomocą wielu zmysłów poznawaliśmy materiał przyrodniczy.
Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda litera „D” i „d” oraz w jaki sposób ją zapisać. W ramach zajęć z Aktywnej matematyki układaliśmy natomiast wzór z patyczków od lodów oraz manipulowaliśmy przedmiotami.
Miesiąc zakończyliśmy rozmowami o ciele i zmysłach. Omawialiśmy wybrane narządy i sposób, w jaki dzięki nim odbieramy otaczający nas świat. Przypomnieliśmy sobie również, jak codziennie dbać o higienę, byśmy byli zdrowi. Wspólnie zastanawialiśmy się, co robić, żeby dbać o porządek wokół nas, a także o bliższe i dalsze środowisko.
Poznaliśmy też literę „Y” i „y” oraz sposób jej zapisu, słuchaliśmy piosenkę o tej literze i bawiliśmy się do rytmu. W ramach zajęć z Aktywnej matematyki układaliśmy natomiast wzór z nakrętek od butelek oraz manipulowaliśmy przedmiotami.


Październik

 

W pierwszym tygodniu października   Pszczółki przypomniały sobie co to jest sad i jakie owoce w nim rosną. Ćwiczyliśmy dzielenie słów na sylaby. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę o w podanych słowach. Poznaliśmy literę o, O, jak owoce. Poznaliśmy liczbę 1, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 1. Poznaliśmy piosenkę „Jesienna wyliczanka” oraz zaczęliśmy przygotowania do uroczystości z okazji 11 listopada ucząc się pieśni o tematyce patriotycznej. Podczas zabaw sensorycznych rozpoznawaliśmy jesienne owoce za pomocą smaku.

W drugim  tygodniu października dowiedzieliśmy się, jakie warzywa rosną w ogrodzie jesienią i które części tych roślin możemy jeść. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę a w podanych słowach. Poznaliśmy literę a, A, jak aparat. Rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące warzyw, rozpoznawaliśmy je za pomocą dotyku, smaku i zapachu. Na zajęciach umuzykalniających utrwalaliśmy poznane pieśni patriotyczne i uczyliśmy się tańca – kujawiaka.

W kolejnym  tygodniu omawialiśmy zasady zachowania w paru i lesie oraz zmiany jesiennego krajobrazu. Ćwiczyliśmy dzielenie słów na sylaby. Poznaliśmy liczbę 2, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 2. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów oraz który z kolei jest wskazany element. Wyjaśnialiśmy znaczenie słowa „para”. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów oraz który z kolei jest wskazany element.

W ostatnim  tygodniu października rozmawialiśmy o deszczu oraz o tym, jak się ubrać, gdy na dworze jest zimno i pada. Ćwiczyliśmy dzielenie słów na sylaby. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę E w podanych słowach. Poznaliśmy liczbę 3, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 3. Pszczółki również dzielnie przygotowywały się do zbliżającej uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

 


Wrzesień 

Witamy powakacyjnie wszystkie Pszczółki i ich Rodziców 🙂 Wakacje za nami. Zaczynamy ostatni rok naszej przedszkolnej przygody.

W pierwszym tygodniu września przypominaliśmy sobie imiona koleżanek i kolegów z grupy. Omawialiśmy sposoby powitania z różnymi osobami. Wspólnie przypomnieliśmy sobie zasady, które będą obowiązywać w naszej grupie przez cały rok. Poznaliśmy piosenkę „Przedszkole drugi dom”, a podczas zabaw sensorycznych wykorzystywaliśmy masę plastyczną.
W kolejnym tygodniu przypomnieliśmy sobie, kto pracuje w naszym przedszkolu i jakie zadania wykonuje. Odwiedziliśmy różne pomieszczenia przedszkolne i omówiliśmy, co się w nich robi i jakie przedmioty wykorzystuje. Dowiedzieliśmy się także, do których pomieszczeń nie wolno nam wchodzić. Bawiliśmy się w ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczyliśmy przeliczanie oraz dzielenie słów na sylaby. Podczas zabaw z muzyką klasyczną poznaliśmy utwór „Fox dance”.
W trzecim tygodniu września rozmawialiśmy o dobrych manierach. Ćwiczyliśmy sytuacje, w których ważne są słowa: proszę, przepraszam i dziękuję, a także dzień dobry i do widzenia. Rozmawialiśmy o tym, ze każdy z nas jest wyjątkowy – inaczej wygląda, co innego lubi jeść i ma inne zainteresowania niż pozostałe dzieci. Jednak wszyscy mamy takie same prawa i jesteśmy częścią jednej grupy. Podczas zabawy z piaskiem dowiedzieliśmy się, że razem możemy zrobić więcej niż sami. Poznaliśmy piosenkę „Każdy lubi coś innego”.
Miesiąc zakończyliśmy rozmowami o bezpieczeństwie na drodze. Omawialiśmy zasady, jakich należy przestrzegać podczas przechodzenia przez ulicę. Poznaliśmy wybrane znali drogowe, w tym sygnalizator i pasy na jezdni. Podczas zabawy badawczej dowiedzieliśmy się, dlaczego tak ważne jest noszenie znaczków odblaskowych. Uczyliśmy się rozpoznawać podstawowe figury geometryczne.

 


ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022


Czerwiec

Czerwiec już za nami. Minął ostatni przedwakacyjny miesiąc. Przed nami długo wyczekiwane wakacje. I mimo, że już trochę czujemy klimat wakacyjnych wojaży i coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu to nadal nie odpuszczamy i poszerzamy nasz zasób wiedzy na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
W związku z Dniem Dziecka w tym tygodniu rozmawialiśmy o dzieciach. Zastanawialiśmy się, jakie są ich prawa i obowiązki oraz co oznaczają te pojęcia i dlaczego są ważne. Przedszkolaki dostały list od Josepha – kolegi z Ugandy (postać chłopca jest autentyczna, a zawarte w liście informacje – prawdziwe). Z listu dowiedziały się, jak wygląda dzień w jego kraju, dostały różne zadania do wykonania oraz poznały afrykańskie opowiadanie o rybaku i białym człowieku. Wymyślały, z czego można zrobić zabawki. Takie aktywności wspomagają rozwój kreatywności i uświadamiają, jak wiele można stworzyć samodzielnie, dlatego dobrze jest proponować je również w domu. Można co jakiś czas schować wszystkie zabawki, a zamiast tego bawić się kartonami, butelkami plastikowymi czy tkaninami; być może dziecko zainteresuje się, np. szyciem czy modelarstwem. Każdy narysował jedną lubianą przez siebie, wykonywaną codziennie czynność, a następnie wysłaliśmy życzenia dla dzieci z Ugandy. Próbowaliśmy też mówić Dzień dobry w różnych językach. Te zajęcia miały na celu uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
Tematem kolejnego tygodnia były zwierzęta. Poznawaliśmy ich nazwy, wygląd, środowisko życia i sposób zachowania poprzez różne zabawy: ruchowe, paluszkowe, rysowanie, rozwiązywanie zagadek, wyścigi zwierząt, grę w memory, robienie żmii z rolek po papierze toaletowym. Śpiewaliśmy piosenki o zwierzętach i czytaliśmy opowiadania o nich, np. fragment opowiadania Zofii Staneckiej Basia i wyprawa do lasu. Przypominaliśmy sobie, jakie zwierzęta żyją w Polsce na wolności (niedźwiedź, żmija, wilk, dzik, sarna, łoś, bielik) i co oznacza pojęcie dzikiego zwierzęcia, mówiliśmy też o mieszkańcach lasu. Szukaliśmy podobieństw i różnic pomiędzy omawianymi zwierzętami. Dzieci robiły „trąbofony” i grały na nich podczas zajęć, starały się też naśladować odgłosy wydawane przez różne zwierzęta (lwa, bociana, kozę, wilka, małpę, słonia, wróbla, sowę, osła. Dzieci poznały proste zasady bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie (nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj) oraz dowiedziały się, że w lesie należy zachowywać się cicho, bo jest on mieszkaniem różnych stworzeń, między innymi lisów, niedźwiedzi, saren, rysiów, dzików, żmij, sów, wilków, dzięciołów, borsuków.
W następnym tygodniu rozmawialiśmy o lecie. Słuchaliśmy pierwszej części Letnich opowieści Małgorzaty Szczęsnej – opowiadań Rośliny na mojej działce, Burza na Mazurach, Tęcza nad morzem, Zwariowana pogoda i W ogrodzie botanicznym. Rozmawialiśmy o cechach charakterystycznych lata: letnich zapachach (słońca, rześkiego powietrza i letniego deszczu), kwiatach, owocach (poziomkach, czereśniach, wiśniach, malinach, gruszkach), młodych zwierzątkach, wakacjach, dłuższych wyjazdach z rodzicami. Poznawaliśmy wybrane gatunki roślin rosnących w Polsce: kwiat i liść lipy, liść brzozy brodawkowatej, kwiat i liść akacji, liść i owoc maliny, liść i owoc aronii, igły i owoc jałowca, liście mięty, babka lancetowata, mniszek lekarski. Rozmawialiśmy o tym, do czego mogą się przydać. Dzieci dowiedziały się, że dotykając i używając roślin, należy zachować ostrożność, i że nie wolno dotykać tych nieznanych. Poszukiwaliśmy też roślin leczniczych w okolicach przedszkola.
Ostatni tydzień zajęć w tym roku przedszkolnym upłynął nam na rozmowach o wakacjach: zastanawialiśmy się, gdzie można pojechać, jak być bezpiecznym podczas wyjazdów i żegnaliśmy się ze sobą. Słuchaliśmy drugiej części Letnich opowieści Małgorzaty Szczęsnej – opowiadań: Echo w Tatrach, Zabawy w wodzie, Na plaży, Na zamku oraz Listy i pocztówki. Bawiliśmy się do piosenek: Jadę pociągiem prawdziwym i Piosenka o beksie. Zastanawialiśmy się, jakimi środkami transportu można podróżować w trakcie wakacji, bawiliśmy się w przygotowywanie rzeczy i pakowanie walizki. Przedszkolaki brały udział w różnych zajęciach związanych z górami, rzekami, jeziorami i morzami. Układały górskie pejzaże z figur geometrycznych, bawiły się w echo, szukały przedmiotów w wodzie z zawiązanymi oczami. Zastanawialiśmy się, co można znaleźć w lesie, a co w parku. Dzieci dowiedziały się, co zrobić, gdyby się zgubiły podczas wyjazdu, i uczyły się bezpiecznie posługiwać swoimi danymi (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres). Mówiliśmy też o ostrożności w kontaktach z obcymi zwierzętami i podczas aktywności nad wodą. Rozmawialiśmy o tym, czym są pocztówki i w jaki sposób się je wysyła – trzeba napisać adres, nakleić znaczek i wrzucić do skrzynki. Dzieci ćwiczyły rozpoznawanie zapisu imion (własnego i kolegów z grupy)
W tym roku Wasze dziecko ciężko pracowało i wiele się nauczyło. Ważne jest, by teraz miało czas na odpoczynek: swobodną zabawę, ciekawe wycieczki, spędzanie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Dobrze jest jednocześnie pamiętać, że nawet jeśli nie trzeba codziennie rano wstawać o określonej porze, dziecko nadal potrzebuje jasno określonych zasad. Lepiej się będzie czuło, jeśli rytm dnia będzie uregulowany (4–5 posiłków dziennie, usypianie o określonej godzinie), a reguły dotyczące funkcjonowania w domu niezmienne.
Życzymy udanych wakacji!


Maj

W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o Polsce. Przedszkolaki dowiedziały się, jakie są polskie symbole narodowe oraz co to oznacza, że należy je szanować. Stojąc na baczność, słuchały polskiego hymnu – Mazurka Dąbrowskiego, zrobiły godło z kółeczek origami. Mówiliśmy o tym, czym jest mała ojczyzna i zaznaczyliśmy ją na mapie. Uczyliśmy się wiersza Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka i czytaliśmy wiersz Budujemy mosty Zofii Bronikowskiej. Dzieci poznawały informacje o Warszawie – stolicy Polski. Słuchały legendy Wars i Sawa, oglądały herb Warszawy i wylepiły plasteliną warszawską Syrenkę. Próbowały śpiewać w różny sposób: ciszej, głośniej, wolniej, szybciej, cienkim głosikiem, grubym głosem.

Przedszkolaki oglądały mapę fizyczną Polski i dowiedziały się, co oznaczają zaznaczone na niej kolory (niebieski – morze, rzeki i jeziora; brązowy – góry; zielone – niziny). Rozmawialiśmy o znaczeniu wody dla ludzi, zwierząt i roślin, o rzekach i o budowaniu mostów.

     W drugim tygodniu maja udaliśmy się do krainy muzyki. Śpiewaliśmy piosenkę Na muzyce w przedszkolu (sł. i muz. Katarzyna Kulikowska) i czytaliśmy wiersz Doroty Gellner Mysia orkiestra. Poznawaliśmy różne instrumenty: fortepian, skrzypce, trąbkę, bęben, harfę, trójkąt, oraz ich cechy. Próbowaliśmy naśladować ich dźwięki oraz ruchy wykonywane przez muzyka podczas gry. Przygotowywaliśmy przedstawienie na Dzień Rodziny i wspólnie ustaliliśmy, jakie są zasady, których należy przestrzegać podczas występów. Przypomnieliśmy sobie, jak brzmi hymn narodowy i w jaki sposób należy się zachowywać, gdy się go słyszy. Rozmawialiśmy również o tym, jak dbać o uszy, jak szkodliwy jest hałas i jakie dźwięki są przyjemne, a jakie nie. Dzieci próbowały odgadywać dźwięki i brały udział w różnych zabawach z zasłoniętymi oczami, kształtujących umiejętność odróżniania dźwięków, wrażliwość słuchową i rozwijających koncentrację uwagi. Starały się sprawdzić, co słychać, kiedy w sali jest cisza.

    W trzecim tygodniu rozmawialiśmy o wrażeniach i uczuciach – uczyliśmy się je nazywać, odczytywać, co czują inni (nawet, jeśli o tym nie mówią) i szukaliśmy sposobów, by radzić sobie, kiedy odczuwamy trudne, nieprzyjemne emocje. Dzieci oglądały obrazki i starały się odgadywać emocje przedstawionych na nich postaci, rozmawialiśmy o tym, jakie sytuacje mogą wywołać dane uczucia. Próbowaliśmy robić różne miny: smutną, wesołą, zdziwioną, przestraszoną i poznawaliśmy znaki przedstawiające uczucia: radość, smutek, zdziwienie, strach. W ogrodzie staraliśmy się odczuwać otoczenie wszystkimi zmysłami, a potem mówiliśmy, jakie emocje to w nas wywołało. Wspólnie staraliśmy się zmniejszyć strach przed ciemnością – rozmawialiśmy o tym, jak dzieci się czują, gdy jest ciemno i co wzbudza ich obawy, szukaliśmy ciemności (najciemniejszego miejsca w sali), wykonywaliśmy Straszydła.

Ćwiczyliśmy również wierszyki i piosenki na Święto Rodziny, aby jak najlepiej przygotować się do występu przed rodzicami. 

      Tematem ostatniego tygodnia maja było Święto Mamy i Taty. Czas minął nam na rozmowach o rodzinie i przygotowaniach do przedstawienia dla rodziców. Dzieci uczyły się, w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i szacunek, przypominały sobie, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny. Z okazji Święta Rodziny wszystkie dzieci bardzo pięknie wystąpiły przed swoimi Rodzicami, a rodzice po raz pierwszy mogli zobaczyć swoje pociech na żywo…to był wspaniały dzień, dziękujemy 

 


Kwiecień

Tematem pierwszych dwóch tygodni kwietnia była Wielkanoc. Poznaliśmy wielkanocną piosenkę Wełniany baranek i Bajeczkę wielkanocną Agnieszki Galicy. Robiliśmy porządki w sali i ozdabialiśmy ją wykonanymi przez siebie ozdobami. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają przygotowania do Świąt Wielkanocnych: tworzy się i święci palmę, robi porządki, sieje rzeżuchę, przystraja pomieszczenia, robi zakupy, przygotowuje potrawy, piecze mazurki i baby, robi kraszanki i pisanki, święci pokarmy. Podczas rozmów i zabaw dzieci poznawały zwyczaje i obrzędy świąteczne – dowiedziały się, czym jest Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego oraz jakie tradycje się z nimi łączą. Rozmawialiśmy o poście, święconce, dzieleniu się jajkiem i o lanym poniedziałku. Oglądaliśmy koszyk wielkanocny i sprawdzaliśmy, co się w nim znajduje (malowane jajka – kraszanki i pisanki, chleb, sól, chrzan, wędlina, wielkanocna babka, baranek wielkanocny z czerwoną chorągwią), mówiliśmy o tym, jakie znaczenie symboliczne mają wymienione produkty. Dzieci upiekły własne mazurki. Przypominały sobie nazwy tradycyjnych potraw świątecznych i ćwiczyły umiejętność składania życzeń.
W poświątecznym tygodniu rozmawialiśmy o pracy rolnika. Dzieci poznały piosenkę Jarzynowy wóz oraz wiersze Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował Heleny Bechlerowej. Dowiedziały się, jak bezpiecznie się zachowywać podczas pobytu na wsi. Mówiliśmy o obowiązkach związanych z posiadaniem zwierząt i o tym, co jedzą poszczególne zwierzęta żyjące na wsi. Zasialiśmy rzeżuchę i obserwowaliśmy jej wzrost, dzięki czemu przedszkolaki poznawały cykl rozwoju roślin.
Rozmawialiśmy o maszynach i urządzeniach rolniczych (traktor, kombajn zbożowy, silos, prasa belująca, pług, siewnik) i rozcieraliśmy sól w moździerzu, żeby doświadczyć, jak przebiega proces mielenia zboża na mąkę. Dzieci poznały etapy powstawania chleba – samodzielnie przygotowały ciasto i blaszki, przyglądały się, jak ciasto rośnie, a na koniec próbowały upieczonego chleba. Poznawaliśmy różne rodzaje prac w gospodarstwie, które wykonuje się w określonych porach roku: zbiór buraków, przycinanie gałęzi drzew, rozsypywanie nawozu po polu, zbiór pomidorów, wykopywanie marchwi, sianie zboża, karmienie sianem krów w oborze, pielęgnowanie młodych zwierząt, które dopiero się urodziły, żniwa czyli ścinanie i zbiór zboża. Recytowaliśmy rymowanki i przygotowywaliśmy plakat dotyczący pór roku.
Przez ostatni przed majówką tydzień uczyliśmy się, jak możemy dbać o naszą planetę. Przedszkolaki zastanawiały się, kim jest przyjaciel przyrody, czy one same dbają o rośliny i zwierzęta, zrobiły znaczki Jestem przyjacielem przyrody. Przypominaliśmy sobie nazwy owadów i poznawaliśmy nowe: biedronka, chrząszcz – jelonek rogacz, pająk, pszczoła, osa, nartnik, mrówka. Ćwiczyliśmy umiejętność orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak można dbać o środowisko (oszczędzając wodę i prąd, sadząc i pielęgnując rośliny, troszcząc się o zwierzęta, segregując odpady). Dzieci były zachęcane do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, poznawały zasady zachowania w lesie i porządkowały ogród przedszkolny. Poznały pojęcie recyklingu i sposób, w jaki się go na produktach oznacza, uczyły się prawidłowej segregacji śmieci (dzielenie odpadów na przetwarzalne i nieprzetwarzalne, a przetwarzalnych na odpowiednie kategorie). Żeby wspólnie z dzieckiem dbać o środowisko, warto zapoznać się z aktualnymi wytycznymi. Poznaliśmy piosenkę Wielkie sprzątanie. Dzieci dowiedziały się również, czym jest prąd i do czego służy, jakie urządzenia potrzebują go do działania i jak można go oszczędzać. Przedszkolaki brały udział w grze dydaktycznej i quizie ekologicznym, dowiedziały się, dlaczego trzeba chronić lasy.


Marzec

 

W pierwszym tygodniu marca rozmawialiśmy o nadchodzącej wiośnie. Dzieci dowiedziały się, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie podczas przedwiośnia (ocieplenie, opady deszczu, większa aktywność zwierząt, budowanie gniazd, budzenie się owadów, budzenie się zwierząt, które przespały zimę, pojawienie się pierwszych wiosennych kwiatów). Obserwowaliśmy zjawiska pogodowe. Dzieci uczyły się dopasowywać nazwy do odpowiednich symboli i dowiedziały się, co to jest prognoza pogody. Zrobiliśmy eksperyment, żeby sprawdzić, jak woda krąży w przyrodzie, bawiliśmy się w zdmuchiwanie kropli deszczu, omijanie kałuż i udawaliśmy kropelki wody, które przemieniają się w gaz i parują, a następnie skraplają się i spadają jako deszcz.

W drugim tygodniu rozmawialiśmy o wiosennych porządkach w ogrodzie. Obserwując przyrodę, przypomnieliśmy sobie, jakie zmiany zachodzą na wiosnę – przylatują ptaki, rosną wiosenne kwiaty, trawa, małe liście i pączki na gałęziach, świeci słońce, niebo jest błękitne. Mówiliśmy o tym, jak zadbać o ogród i kwiaty po zimie – trzeba poodkrywać rośliny, które były zabezpieczone przed mrozem i zgrabić liście pozostałe po jesieni. Przedszkolaki były zachęcane, by również po skończonej zabawie i nauce utrzymywać porządek. Dzieci poznały pierwsze wiosenne kwiaty i uczyły się czytania globalnego nazw niektórych z nich (tulipan, krokus, przebiśnieg, zawilec). Słuchały wiosennych wierszy: Przebiśnieg Haliny Szayerowej i Przyjście wiosny Jana Brzechwy. Żeby obserwować wzrost roślin i uczyć się je pielęgnować, założyliśmy uprawę fasoli i zasialiśmy kwiatki w doniczkach. Przypomnieliśmy sobie nazwy różnych ptaków, próbowaliśmy naśladować wydawane przez nie dźwięki i obserwowaliśmy na zdjęciach, jakie jajka składają.

Trzeci tydzień był w przedszkolu czasem witania wiosny. Przypomnieliśmy sobie, jak wyglądają ptaki: bocian, kos, kukułka, jaskółka, czapla, skowronek, próbowaliśmy naśladować odgłosy oraz sposób poruszania się niektórych z nich. Rozmawialiśmy o tym, jakie ptaki wracają do nas wiosną. Na podstawie opowiadania Hanny Łochockiej Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele? mówiliśmy o tym, w jaki sposób można domowymi sposobami zapobiegać chorobom i jak je leczyć. Przedszkolaki poznawały polskie zwyczaje: Marzannę i symbolicznie wysłały ją samolotem na Antarktydę, zrobiły też „gaik”.

Tematem ostatniego tygodnia marca były zwierzęta wiejskie. Rozmawialiśmy o pracy rolnika – o uprawie ziemi (sadzeniu, sianiu, nawożeniu, zbieraniu) i hodowli zwierząt (karmieniu, doglądaniu). Przypomnieliśmy sobie nazwy, sposoby poruszania się i odgłosy zwierząt żyjących w gospodarstwie: konia, krowy, kozy, kury, koguta, owcy, indyka, kaczki, gęsi, psa, kota, a także ich miejsca zamieszkania (obora, kurnik, buda, dom człowieka, zagroda dla drobiu, zagroda dla pozostałych zwierząt). Próbowaliśmy naśladować odgłosy, które wydają i bawiliśmy się w zgadywanki. Przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego poszczególne zwierzęta żyją w gospodarstwie – krowa, owca i koza dają mleko, kura znosi jajka, koń czasami pomaga rolnikowi w uprawie ziemi, pies broni gospodarstwa, kot przegania myszy z domu gospodarza.

 


Luty

   Tematem pierwszego tygodnia lutego były baśnie, bajki i legendy. Dzieci brały udział w różnych zajęciach związanych z książkami, baśniami i legendami oraz z kinem i teatrem. Ćwiczyły słuchanie ze zrozumieniem. Poznały legendy o Bazyliszku i o Smoku Wawelskim, piosenkę „Bajeczki” wraz z gestami. Poprzez zabawę i rozmowę dowiedziały się, kim jest mól książkowy, opowiadały o wybranych książkach, o tym, jakie książeczki lubią i dlaczego. Miało to na celu zachęcenie ich do oglądania, słuchania i (w przyszłości) czytania książek. Uczyły się opowiadać o swoich ulubionych bohaterach literackich i odróżniać rzeczywiste elementy opowiadania od fikcyjnych. Dopasowywały rekwizyty występujące w bajkach do ich bohaterów i miały możliwość zaprezentować strój bajkowej postaci. Rozmawialiśmy o tym, czym jest legenda i uczyliśmy się rozróżniać elementy prawdziwe od zmyślonych oraz ćwiczyliśmy układanie historyjek obrazkowych. Rozmawialiśmy o tym, jak należy zachowywać się w kinie i w teatrze – w szatni, w toalecie, na widowni w czasie przedstawienia lub filmu, w czasie przerwy. Dzieci dowiedziały się, gdzie i kiedy można klaskać, śmiać się, wstawać. Przedszkolaki bawiły się w teatr: przygotowywały kukiełki i w małych grupach robiły dla kolegów i koleżanek krótkie przedstawienia kukiełkowe, ćwicząc w ten sposób odwagę, wyobraźnię i umiejętność współpracy. Zrobiły też pacynkę Kota w butach i próbowały nią poruszać i mówić jak kot. Bawiliśmy się w głuchy telefon i ćwiczyliśmy mówienie w różny sposób (głośniej i ciszej, szeptem).

       Drugi tydzień miesiąca był czasem poznawania zwyczajów karnawałowych i przygotowań do balu. Przedszkolaki robiły dla siebie maski na bal karnawałowy – każdy mógł udekorować maskę według własnego pomysłu piórkami, cekinami i brokatem. Rozmawialiśmy o tym, kto był już kiedyś na balu przebierańców, za co dzieci chciałyby się przebrać, i każdy projektował swój strój. Mówiliśmy też o wizycie u fryzjera – czym zajmuje się fryzjer i dlaczego się do niego chodzi, jakie emocje wzbudza i jak poradzić sobie, jeśli ktoś boi się obcinania włosów. Dzieci ćwiczyły prawidłowe posługiwanie się nożyczkami, wykonując fryzury karnawałowe. Uczyliśmy się mówić o własnych emocjach i ćwiczyliśmy rozpoznawanie różnych emocji u innych osób, zastanawialiśmy się, czym jest smutek, kto i jak może pocieszyć smutną osobę. W tym tygodniu również odbyły się przedszkolne bale karnawałowe.

    W ostatnim tygodniu miesiaca przedszkolaki brały udział w różnych zajęciach związanych z historią Ziemi – dinozaurami, wulkanami, pochodzeniem węgla, życiem ludzi pierwotnych. Dzieci dowiedziały się, że nie jest oczywiste, dlaczego dinozaury wyginęły, ale że są różne teorie na ten temat, i słuchały wiersza Aleksandry Wojtyły Dinozaury. Poznawaliśmy cechy charakterystyczne diplodoka i poszliśmy na spacer w okolice przedszkola, żeby znaleźć pokarm, jaki spożywałby, gdyby mieszkał tu, gdzie my. Latem musiałby codziennie zjadać ok. 100 dużych worków liści – doszliśmy do wniosku, że biorąc pod uwagę wielkość naszych współczesnych roślin, nie starczyłoby mu jedzenia. Dzieci odkrywały też, skąd wziął się węgiel i jakie ma właściwości (brudzi ręce, nie rozpuszcza się w wodzie, można nim rysować). Za pomocą węgla odciskały liść na kartce. Śpiewały piosenki Hej, w kopalni, słuchały opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „O czym szeptały iskierki’ i „Opowieści o drzewie” Małgorzaty Szczęsnej

 


Styczeń

W pierwszym tygodniu stycznia witaliśmy Nowy Rok. Rozmawialiśmy o postanowieniach noworocznych i sposobach mierzenia czasu. Przypominaliśmy sobie i poznawaliśmy nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. W związku z tym uczyliśmy się piosenki Tydzień ma siedem dni.  Przedszkolaki dowiedziały się, czym są postanowienia noworoczne i mogły powiedzieć, co chciałyby w nowym roku zrobić lub zmienić, próbując w ten sposób planować swoją przyszłość. Uczyły się globalnego czytania wyrazu zegar i mówiły o tym, do czego służy, jakie są rodzaje zegarów i jakie dźwięki wydają, dlaczego zegar ma wskazówki, czy wszystkie zegary je mają oraz czy istnieją od zawsze. Początek stycznia to również przygotowania do Dnia Babci i Dziadka. Zajmowaliśmy się organizacją przedstawienia, sami szykowaliśmy prezenty, uczyliśmy się formułować życzenia i nagraliśmy występ dzieci dla dziadków. Przedszkolaki miały kolejną możliwość przezwyciężenia stresu i uczestnictwa w występie dla bliskich.  Pszczółki uczyły się wypowiadać na temat babci i dziadka, wykonały piękne portrety babć i dziadków. Dowiedziały się, w jaki sposób okazywać szacunek wobec osób starszych, okazywać uczucia i wzmacniać więzi rodzinne. Tematem ostatniego tygodnia stycznia  były zimowe mistrzostwa sportowe. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób bezpiecznie bawić się na lodzie i śniegu. Na podstawie opowiadania Dlaczego przegraliśmy? mówiliśmy o tym, że w rozgrywkach sportowych najważniejsza jest dobra zabawa, a nie wygrana. Przedszkolaki ćwiczyły rzucanie do celu, zręczność i zwinność, a także wspólnie tańczyły. Wymyślały i budowały zimowy tor przeszkód, a potem tworzyły nazwy dla jego elementów. Dzieci ćwiczyły dzielenie słów na sylaby, używanie pojęć bliżej i dalej i poznawały znaczenie pojęć związanych z zimowymi dyscyplinami sportowymi. Bawiły się w cień, wyścigi na sankach i zabawy na śniegu. Starały się współpracować w parach. Dzieci poznały kolejną zimową piosenkę Zimowe sporty.


Grudzień

     Grudzień to wyjątkowy czas, czas oczekiwania na magiczne święta, święta Bożego Narodzenia. Już od początku miesiąca w przedszkolu było głośno o zbliżającej się Gwiazdce. Dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat przygotowań do tego niezwykłego święta.

      Pierwszy grudniowy tydzień był czasem oczekiwania na Mikołaja. We wprowadzaniu się w mikołajkową atmosferę pomogła nam piosenka Kochany Panie Mikołaju. Poprzez zajęcia z rytmiki kształtowaliśmy poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową. Graliśmy również na instrumentach, bawiliśmy się w elfy i tańczyliśmy. Dzieci uczyły się mówić o swoich pragnieniach i ćwiczyły używanie zwrotów grzecznościowych. Miały możliwość wykonania koperty i napisania listu do Świętego Mikołaja (w formie obrazkowej). Zastanawiały się, o czym mogą marzyć ich rodzice. Dowiedziały się, co trzeba zrobić, aby list i paczka dotarły do adresata: przypomniały sobie, czym jest i do czego służy adres. Wymyślały, jak może chodzić Mikołaj, i uczyły się rozpoznawać różne kroki, budowały dom Św. Mikołaja z wybranych elementów. Przypomnieliśmy sobie, jak wygląda Mikołaj, a jak wyglądają jego pomocnicy, i czego używa w swojej pracy.

 

      Budowaliśmy miasteczko Mikołaja według pomysłów dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się też, w jaki sposób mogą stać się pomocnikami Mikołaja: z pomocą nauczycieli przygotowały i zapakowały prezenty dla rodziców. Miały okazję gościć Mikołaja i dostały od niego prezenty.

 

     W kolejnym tygodniu dzieci uświadamiały sobie, jak różne zawody wykonują ludzie. Poznały piosenkę Kim będę? Podczas zajęć na temat zawodów kucharza, piekarza i cukiernika dzieci przypomniały sobie, jak wygląda piramida żywienia i dlaczego warto jeść zdrowe produkty (wpływa to na nasze samopoczucie i zdrowie). Miały okazję przygotować pierniczki – uczyły się wałkować, mieszać, ugniatać, wycinać, lepić. Poznając pracę krawca, krawcowej i szewca, ćwiczyły sprawność manualną, m.in. podczas dorysowywania brakujących połówek ubrań. Na zajęciach poświęconych malarzom malowały dwoma pędzlami do muzyki, starając się w ten sposób wyrazić swoje emocje. Dzieci miały okazję zbudować wspólnie miasto z ręczników papierowych, papieru toaletowego, skakanek i klocków. Rozmawiały o tym, czym charakteryzuje się teren miejski (miejsce bardzo zabudowane, nie ma tu terenów rolniczych; wzdłuż ulic stoją domy mieszkalne, sklepy, kościoły, są tu ogrody, parki, zamki, pałace, muzea, często przez miasto płynie rzeka).

    W trzecim tygodniu w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy: Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki, , Lulajże Jezuniu. Dzieci słuchały opowiadań Julcia i gość wigilijny Mariusza Niemyckiego i Gwiazdkowy prezent Danuty Zawadzkiej. Na podstawie opowiadania Wizyta Porządnickich Małgorzaty Szczęsnej rozmawialiśmy o świątecznych porządkach, kształtowaliśmy umiejętność oraz nawyk sprzątania po sobie.

 

      Dzieci poznały tradycję ubierania choinki, przystroiły przedszkolne drzewko. Dowiedziały się, co znajduje się na świątecznym stole, w jaki sposób dekoruje się mieszkanie i jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe. Opowiadały o tym, jak spędza się święta u nich w domu. Ćwiczyły prawidłowe, bezpieczne posługiwanie się sztućcami, układanie talerzy, sztućców, serwetek na stole. Uczyły się grupować obiekty według podanej cechy.

      Rozpoczęliśmy przygotowania do jasełek. Dzieci poznały swoje role i ćwiczyły je w grupach (aniołowie, pasterze, królowie, dzieci) i wspólnie. Rozmawialiśmy o przebraniach na przedstawienie oraz o inscenizacji. Przedszkolaki próbowały interpretować utwór muzyczny i sceniczny za pomocą ruchu. Wystawienie jasełek ma na celu nie tylko wytworzenie świątecznego nastroju i kultywowanie tradycji, ale również kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.


Listopad

Początek listopada to wspomnienia tych, którzy odeszli. Dlatego rozmawiałyśmy
z dziećmi  o zmarłych członkach rodziny oraz o tym w jaki sposób możemy o nich pamiętać i dlaczego odwiedzamy ich groby. Uczyliśmy się globalnego czytania wyrazów mama, tata, brat, siostra i prawidłowego nazywania innych krewnych. Przedszkolaki dowiedziały się, jakich przedmiotów używali na co dzień ich dziadkowie i przypominały sobie nazwy współczesnych urządzeń. Poznały zasady korzystania z urządzeń elektrycznych, dowiedziały się, że dzieciom wolno posługiwać się nimi wyłącznie pod opieką dorosłych. Dzieci opowiadały, przy jakich obowiązkach domowych pomagają. Urządziliśmy również w przedszkolu „Dzień Dyni”. Tego dnia przynieśliśmy do przedszkola dynie co pozwoliło nam dzięki zabawom badawczym lepiej poznać to zdrowe warzywo. Dzieci wzięły udział w licznych zabawach z udziałem dyń. Na koniec wykonaliśmy piękne prace plastyczne.

W kolejnym tygodniu mówiliśmy o jesiennej pogodzie. Dzieci uczyły się refrenu piosenki Kałużowy deszcz. Słuchały wierszy Dzikie gęsi Ewy Szelburg-Zarembiny i Dzień dobry! Dobranoc…  Małgorzaty Strzałkowskiej. Poznawaliśmy różne zjawiska przyrodnicze – dzieci dowiedziały się, dlaczego jesienią ubywa dnia (Słońce później wschodzi i wcześniej zachodzi), na czym polega obieg wody w przyrodzie – bawiły się w chmury, kałuże, krople wody, parę wodną.  Obserwowały, jak paruje woda i się skrapla. Zastanawialiśmy się, do czego potrzebny jest ludziom, zwierzętom i roślinom deszcz.

W listopadzie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.  Z tej okazji przypomnieliśmy sobie symbole narodowe naszego kraju oraz wspólnie zaśpiewaliśmy hymn narodowy.

Trzeci  tydzień listopada poświęciliśmy na rozmowy o zwierzętach domowych i związane z nimi zabawy. Uczyliśmy się, jak o nie dbać – swojemu pupilowi trzeba zrobić dobre miejsce do spania, dawać wodę i jedzenie, dbać o czystość wokół niego, wyczesywać, kąpać, chodzić z nim do weterynarza na szczepienia, bawić się, chodzić na spacery. Opowiadaliśmy o swoich zwierzątkach domowych. Bawiliśmy się w parach – zgadywaliśmy, jakie zwierzę udaje druga osoba, rozmawialiśmy o zwierzętach i rozwiązywaliśmy zagadki z nimi związane, rozwijaliśmy wrażliwość słuchową w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt i naśladowaniem ich. Rozmawialiśmy o tym, kiedy zwierzę musi iść do weterynarza i czym on się zajmuje. 

W ostatnim tygodniu listopada rozmawialiśmy o przygotowaniach zwierząt do zimy i sposobach, by pomóc im ją przetrwać. Dzieci poznały zimowe zwyczaje zwierząt: wiewiórek (mieszkają w dziupli, nie zasypiają), niedźwiedzi (śpią w gawrze), jeży (kryją się pod liśćmi), bobrów (budują żeremie), borsuków (chowają się w norze). Dzieci dzieliły zwierzęta na te, które zapadają w sen zimowy (niedźwiedź, suseł, borsuk, jeż, nietoperz, świstak) i te, które tego nie robią (sarna, dzik, sowa, wilk). Obserwowaliśmy przyrodę, szukając zmian zachodzących w związku z nadejściem zimy. Rozmawialiśmy o tym, jak pomóc ptakom przetrwać zimę, jakie pożywienie jest dla nich właściwe i w jaki sposób je dokarmiać. Poznaliśmy nazwy kilku gatunków ptaków zimujących w Polsce. Mówiliśmy też o pomaganiu innym zwierzętom w czasie zimy – w warunkach ekstremalnych dziki, sarny, jelenie i łosie są dokarmiane przez leśnika, który odśnieża ścieżki prowadzące do jedzenia, zostawia wodę i odpowiednie pożywienie. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie postępować wobec zwierząt (nie podchodzić i nie przytulać dzikich i obcych zwierząt). Obchodziliśmy, również Dzień Pluszowego Misia – dzieci bawiły się przy piosenkach, uczestniczyły w zabawach ruchowych, konkursach, quizach i zgadywankach, wykonywały prace plastyczną. Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu i radości.


Październik

    Październik już za nami. Sami nie wiemy, kiedy to się stało. Bardzo szybko upływają nam dni, a to dlatego,  że w Pszczółkach dzieje się bardzo wiele.

    Był to miesiąc intensywnych przygotowań do uroczystości Pasowania na przedszkolaka. Mamy w swojej grupie nowych Kolegów, których trzeba było przywitać, tak jak przystało na placówkę oświatową J Nowi chłopcy bardzo szybko zintegrowali się z grupą, a teraz już oficjalnie pasowani przez Panią Dyrektor dołączyli do społeczności przedszkolaków.

    W pierwszym tygodniu miesiąca rozmawialiśmy o darach jesieni. Dzieci rozwiązywały zagadki na ich temat i segregowały je na kategorie: owoce, warzywa, grzyby, owoce drzew leśnych. Na spacerze przyglądały się, jak wygląda przyroda jesienią. Uczyły się rozpoznawać liście i łączyć je z odpowiednim owocem (liść kasztanowca i kasztan, liść dębu i żołądź, liść jarzębiny i jej owoc). Dowiedziały się, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące oraz poznały nazwy niektórych okazów. Ćwiczyły rozróżnianie i nazywanie różnych owoców, wąchały je i smakowały. Doświadczały też innych smaków (słodki, kwaśny, gorzki) i zapachów (perfumy, cebula). Na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Grzegorza Kasdepke Ałła gorące! uczyliśmy się zasad bezpiecznego zachowania w kuchni.

     W kolejnym tygodniu mówiliśmy o zdrowiu, o tym, jak dbać o zdrowie – mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, o ubraniu odpowiednim do pogody, o ruchu, o wizytach u lekarza i dentysty. Słuchaliśmy opowiadań poruszających te tematy. Sprawdziliśmy też, jak wygląda piramida żywienia. Mówiliśmy o tym, co oznacza zdrowe odżywianie, jakie produkty warto jeść często (te zawierające witaminy, sole mineralne, błonnik), a jakie rzadziej. Dzieci dowiedziały się, że najważniejsze są: ruch i picie dużej ilości wody, że powinno się jeść 4–5 posiłków dziennie, a ostatni z nich 2 godziny przed snem, że należy pić przed posiłkiem, a nie w czasie jedzenia, dokładnie gryźć i przeżuwać. Starać się spożywać mało cukru i soli. Przedszkolaki uczyły się planować posiłek, poprawnie trzymać łyżkę i widelec w czasie jedzenia. Dzieci ćwiczyły umiejętność samodzielnego ubierania się i dobierania stroju adekwatnego do pogody. Były zachęcane do podejmowania aktywności ruchowej i wzmacniały siłę swoich mięśni.

     W minionym miesiącu odwiedziła nas Mama Jurka (serdecznie dziękujemy za bardzo pouczającą wizytę J ), która opowiedziała nam o pracy farmaceuty. Dzieci dowiedziały się jak wygląda apteka „od środka”, jak przechowywane są leki, jakie sprzęty wykorzystuje aptekarz w swojej pracy oraz co robi farmaceuta oprócz sprzedaży leków w okienku. Dzieci miały okazję stać się na chwilę małym farmaceutą i same mieszały maść, a także przygotowały etykietę do nowopowstałego leku. Pszczółki eksperymentalnie dowiedziały się również, co zrobić, aby bakterie „uciekały” z ich rączek, a także łączyły ciecze za pomocą zakraplacza. Przypomnieliśmy sobie również, że dzieci pod żadnym pozorem nie mogą same brać leków. To były bardzo ciekawe zajęcia.

      W trzecim tygodniu października poruszyliśmy tematykę trwającej obecnie pory roku.

Pszczółki dowiedziały się, jak wygląda jesień w parku i w lesie (częściej wieje wiatr, liście stają się kolorowe i spadają z drzew, można znaleźć też owoce jarzębiny, kasztany, żołędzie, orzechy). Poznawaliśmy zimowe zwyczaje niektórych zwierząt. Przedszkolaki wzięły udział w quizie: miały za zadanie przyporządkować liście drzew ich owocom, wybrać zwierzęta zasypiające na zimę, podzielić grzyby na jadalne i niejadalne, oddzielić owoce od warzyw. Poprzez zabawy i prace plastyczne uczyliśmy się rozpoznawać barwy podstawowe i pochodne. Rozmawialiśmy również o tym, kim jest artysta (rzeźbiarz, pisarz, malarz, muzyk, tancerz, kompozytor).

      W ostatnim tygodniu miesiąca mówiliśmy o pomysłach na aktywności podczas jesiennych wieczorów, zabawach i miejscach, do których można się wybrać, kiedy pada deszcz. Poznaliśmy piosenkę Gdy dzieci tańczą (sł. i muz. M. Grechuta) oraz wiersze Krowa w kinie Juliusza Wasilewskiego i Kotek Juliana Tuwima. Dzieci słuchały opowiadań o zabawach w domu, właściwym zachowaniu w kinie i w teatrze. Obchodziliśmy także dzień dyni. Dzieci miały okazję wziąć udział w zabawach z wykorzystaniem tego warzywa.


Wrzesień

Minął pierwszy miesiąc roku przedszkolnego, a jednocześnie rozpoczął się drugi rok przedszkolnej przygody Waszych pociech. Dzieci powróciły do przedszkola z uśmiechem na twarzy i widać, że w przedszkolu czują się już dobrze i pewnie. W pierwszym tygodniu września przypominaliśmy sobie imiona kolegów i osób pracujących w przedszkolu i zwiedzaliśmy budynek. Omówiliśmy „Kodeks Pszczółek”, w którym umieszczone zostały najważniejsze zasady zachowania dzieci w przedszkolu. Dzieci ćwiczyły wyrażanie emocji za pomocą słów i wyrazu twarzy. Korzystając z pięknej letniej pogody Pszczółki wybrały się na pieszą wycieczkę do „Ogrodu Botanicznego” w Brwinowie.  Dzieci mogły podziwiać wyszukane rośliny, a na tablicach edukacyjnych obejrzeć jak kwiaty i drzewa wyglądają w poszczególnych fazach wzrostu. Duże wrażenie zrobiła na dzieciach piaskownica archeologiczna, domki dla owadów, budki dla ptaków i domek dla nietoperzy. Po zwiedzeniu ogrodu botanicznego dzieci mogły jeszcze pobawić się na placu zabaw znajdującym się w pobliskim parku.      W drugim tygodniu września wspominaliśmy nasze wakacyjne przygody, zapoznaliśmy się z mapą Polski i przypomnieliśmy sobie nazwy różnych środków transportu. W kolejnym tygodniu uczyliśmy się jak bezpiecznie zachować się na ulicy, na placu zabaw i w zetknięciu ze zwierzętami. Rozmawialiśmy o tym do czego służą światła, jak wygląda przejście dla pieszych i dlaczego należy rozejrzeć się przed przejściem przez jezdnię. Zdobytą na zajęciach wiedzę dzieci mogły przećwiczyć w czasie spaceru na przejście dla pieszych znajdujące się w okolicy przedszkola. W ostatnim tygodniu mówiliśmy o częściach ciała i zmysłach, o dbaniu o czystość i porządek wokół nas. Uczyliśmy się prawidłowego mycia rąk oraz staraliśmy się wspólnie dbać o porządek w naszej sali.  Dzieci dużo bawiły się przy muzyce i wspólnym śpiewie, dzielnie pracowały w książeczkach. Bawimy się również w zabawy paluszkowe i ćwiczymy prawidłowe trzymanie ołówka czy kredek. Dziękujemy za przynoszone „dary Jesieni” kasztany, orzechy, żołędzie, jarzębinę i inne jesienne skarby. Kasztany idealnie sprawdzają się przy zabawach matematycznych. Do zobaczenia w październiku…


Czerwiec

  • „Lato – czas zabawy” – oto temat pierwszego tygodnia czerwca. Staraliśmy się zgłębić go tak dokładnie, jak to możliwe, w końcu zabawa jest nieodłącznym elementem życia dziecka. Rozmawialiśmy również na temat tego, czym jest PRZYJAŹŃ. Przyjaźnie zawarte w przedszkolu być może pozostaną na całe życie? Dzieci zapoznały się ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka na całym świecie. Integrowały się, zacieśniały więzy koleżeńskie, kształtowały postawę koleżeńską podczas zabawy w grupie. Poza tym bawiły się przy piosence „Jestem muzykantem konszabelantem”, a opowiadanie „Lubię kolegów!”, które dzieci wysłuchały potwierdziło, że na przyjaciół zawsze można liczyć i należy podtrzymywać znajomości, które są dla nas ważne. Pszczółki  poznały zjawisko pogodowe (tęczę), jej kolory, ćwiczyły sprawność manualną podczas wyklejania  tęczy plasteliną. W kolejnym tygodniu postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej mrówkom i ich kryjówkom, zjeść lody dla ochłody, znaleźć ślimaka i zaprzyjaźnić się z nim, poznać pszczoły i dowiedzieć się, dlaczego są tak ważne dla przyrody. Odpowiedzi szukaliśmy podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie spaceru do lodziarni i parku. Trzeci tydzień czerwca poświęcony był SAMODZIELNOŚCI. Dla dziecka trzyletniego jest to wciąż nowe doświadczenie, wyzwanie, gdy zakłada samodzielnie buciki, kurtkę, wycina, korzysta z toalety, podwija rękawki, maluje, otwiera pudełko z farbami… Uczyliśmy się tego przez cały rok i będziemy ćwiczyć w dalszym ciągu, tak by dziecko poczuło się pewnie, bezpiecznie, miało satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Był to również przedostatni tydzień przed wakacjami, dlatego postanowiliśmy zatytułować go „Żegnamy przedszkole”. Już niedługo przyjdzie czas zabaw nie tylko na podwórku, w parku, wokół domu, lecz także czas zabaw i wyjazdów nad morze, w góry, nad jeziora. Zachęcamy Państwa do tego, by jak najczęściej przebywać z dzieckiem na dworze, na placu zabaw, tak by dziecko miało szansę wspinać się, huśtać, korzystać z każdego sprzętu dla dzieci, zdobywać jak najwięcej doświadczeń, a przede wszystkim – by w swoich działaniach mogło pokazać, że jest odpowiedzialne i samodzielne. Przed każdą zabawą proszę omówić z dzieckiem zasady bezpieczeństwa i czuwać nad ich realizacją.

Drodzy Rodzice! Przez cały rok bawiliśmy się z „Planetą dzieci”, za nami czerwiec, a przed nami wakacje ale niebawem wrócimy do przedszkola i rozpoczniemy dalsze równie ciekawe „podróże” z zabawą i nauką.

Życzymy Państwu i dzieciom przede wszystkim wykorzystania osiągniętych możliwości, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, bezpiecznego eksperymentowania i niezapominania o swoich przyjaciołach z przedszkola – zachęcamy do wysłania pocztówek z pozdrowieniami. Do zobaczenia!


Maj

Maj minął bardzo szybko. Jak co roku był to bardzo intensywny czas. Większość czasu poświęciliśmy na przygotowaniach do dorocznego Święta Rodziny organizowanego z okazji Dnia Mamy i Taty. Wiele dni ćwiczyliśmy przedstawienie oraz wykonywaliśmy prezenty dla naszych najbliższych.

 

       Początek miesiąca upłynął nam pod hasłem: „Baśnie, bajki i legendy”. Dzieci poznały nowe miejsca – bibliotekę, księgarnię i zasady zachowania się w tych miejscach. Rozwijaliśmy postawę odpowiedzialności za książki, a także rozwijaliśmy dziecięcą umiejętność wcielania się w role. Przy okazji  tego tematu utrwaliliśmy znajomość kształtów i nazw figur geometrycznych. Dzieci poznały wybrane baśni i legendy.

     

     W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o rodzinie. Od najmłodszych lat uczymy się, że najważniejsza w życiu człowieka powinna być rodzina – wspólne zabawy, odczuwanie, dzielenie się pomysłami, dzielenie się miłością, budowanie poczucia bezpieczeństwa, dlatego na ten tydzień postawiliśmy sobie następujące cele: poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny, rozwiązywanie zagadek utrwalających te nazwy, przedstawienie siebie w rodzinie, uświadomienie sobie, że rodzina składa się z kilku pokoleń, rozpoznawanie najstarszego, najmłodszego członka rodziny, zacieśnianie, wzmacnianie więzi z członkami rodziny poprzez rozmowy o członkach rodziny, oglądanie zdjęć oraz wyszukiwanie pomysłow na wspólne spędzanie czasu z rodziną,

 

    W następnym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy o wartości, jaką jest życie, opierając się na temacie „Ja i moi bliscy”. Co możemy robić razem z rodziną? Kim dla siebie jesteśmy? Co zrobimy, by czuć się dobrze w swoim towarzystwie? Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć w tym tygodniu. Oprócz tego w tym tygodniu także powtórzyliśmy i utrwaliliśmy nazwy dni tygodnia, poznaliśmy zasady prowadzenia rozmowy, definiowaniowaliśmy i dzieliliśmy elementy na zbiory.

 

    Temat ostatniego tygodnia maj brzmi: „Lato – czas zabawy”. Staraliśmy się zgłębić go tak dokładnie, by nie mieć w tym temacie braków i zaległości. W końcu zabawa jest nieodłącznym elementem życia dziecka. Rozpoczęliśmy również rozmowy na temat tego, czym jest przyjaźń. W tym tygodniu dzieci: zapoznały się ze szczegółami Dnia Dziecka, obchodzonego uroczyście na całym świecie, wyrażały emocje ciałem, integrowały się, zacieśniały więzy koleżeńskie, kształtowały postawę koleżeńską podczas radosnej zabawy w grupie, poszerzały doświadczenia językowe, przypomniały sobie, że w ich otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc, a także układały elementy według zasady po tyle samo. Poza tym bawiły się przy piosence „Jestem muzykantem konszabelantem” oraz „Boisko”, a opowiadanie „Lubię kolegów!” potwierdziło, że na przyjaciół zawsze można liczyć i należy podtrzymywać znajomości, które są dla nas ważne.


Kwiecień

„Kwiecień drzewa przystroił
w barwne kwiaty i zieleń.
Po ogrodach, po sadach
grają ptasie kapele”…

 

Pierwsze dwa tygodnie kwietnia to praca zdalna. Dzieci dzięki pomocy rodziców poszerzały swoja wiedzę na temat świąt wielkanocnych.  Poznały polskie tradycje ludowe, związane z obchodzeniem świąt wielkanocnych, poszerzyły słownictwo, nazywając elementy stołu wielkanocnego, nawiązywały do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych oraz doskonaliły umiejętność wykonywania zadania według instrukcji. Dzieci poznały również zwierzątka kojarzone z Wielkanocą̨. Dzięki pomocy rodziców i rodzeństw rozwijały umiejętność przygotowania i dekorowania mazurków wielkanocnych. Dzieci w ramach ćwiczeń ruchowych spacerowały z rodzicami i korzystały z wiosennej pogody, dzięki czemu miały możliwość obserwacji przyrody budzącej się z zimowego snu. Możliwość spędzania czasu z rodzicami zawsze sprawia dzieciom wiele radości, utrwala wizerunek rodzica jako eksperta, zacieśni więzi rodzinne.

W kolejnym tygodniu pracy zdalnej  zabraliśmy dzieci w miejsca w przestrzeni publicznej, które służą szerzeniu kultury, takie jak teatr, balet, kino, galeria. „Zabraliśmy” dzieci do tych miejsc, niestety wirtualnie, ale mimo to udało się poszerzyć wiedzę na temat tych miejsc. Dzieci poznały zasady zachowania się̨ w kinie, teatrze, galerii, poznały zawód malarza, i znaczenie słów: malarz, galeria, obraz. Mogły wyrażać  siebie w malarstwie oraz w samodzielnym przygotowaniu teatrzyku dla rodziny.

„Jestem kulturalny” – takie hasło przyświecało nam przez pierwszy tydzień, po powrocie z pracy zdalnej. Pszczółki poszerzał swoją wiedzę na temat savoir-vivre’u i stosowania tych zasad na co dzień. Przedszkolaki: ćwiczyły kulturalne zachowanie się̨ przy stole, poznały akcesoria uroczystości typu urodziny, kształtowały odpowiednie zachowanie się̨ podczas takich uroczystości, utrwalały znajomość zwrotów grzecznościowych: dzień́ dobry i do widzenia oraz ćwiczyły umiejętność odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji.

Pszczółki rozwijały swoje zdolności plastyczne oraz wokalne, nasze wspaniałe prace możecie zawsze podziwiać na naszej tablicy grupowej.

 Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w realizacje pracy zdalnej oraz za wszystkie nadesłane zdjęcia. Do zobaczenia w maju 


Marzec

    Nadeszła długo wyczekiwana wiosna! Wyglądając za okno możemy stwierdzić, że dopiero ta kalendarzowa, jednak w naszym przedszkolu świętowaliśmy w minionym miesiącu jej początek na całego !

    Marzec jednak rozpoczęliśmy tematami dotyczącymi mleka. Wspólnie odkrywaliśmy jego tajemnice. Razem stworzyliśmy siatkę pojęć z pytaniami, na które szukaliśmy odpowiedzi, m.in.: Jakiego koloru jest mleko? (białe, żółte); Które zwierzęta dają mleko? (krowa, koza, owca); Gdzie żyją zwierzęta, które dają mleko? (gospodarstwo, obora); Skąd mleko i jego produkty trafiają do sklepu? (mleczarnia); Czy jest mleko z roślin? (sojowe, ryżowe, migdałowe); Z czym możemy zjeść mleko? (chrupki); Z czego pijemy mleko? (kubeczek, szklanka, słomka); Jak można podać mleko do picia? (zimne, podgrzane). Dzieci miały okazję spróbować produktów mlecznych, a nawet własnoręcznie doić krowę ! Zdobywanie nowych doświadczeń dostarczyło dzieciom wiele radości. Nie zabrakło również czasu na rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych na dworze oraz ćwiczeń gimnastycznych. Przeprowadzaliśmy także eksperymenty z magnesem, używaliśmy go w zabawie tematycznej, czytaliśmy opowiadania o krowie oraz uczyliśmy się o niej piosenki.

     Drugą część miesiąca poświeciliśmy na rozmowy dotyczące nowej pory roku.  Dzieci poznały zwiastuny wiosny i nauczyły się dostrzegać i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie. Wspólnie szukaliśmy tej wiosny w naszym ogrodzie przedszkolnym. Nasze Pszczółki dowiedziały się: w  co zamienia się gąsienica, jakie ptaki wracają po zimie, co się dzieje wiosną w gniazdach i jak nazywają się pierwsze wiosenne kwiaty. Razem w naszej sali założyliśmy hodowlę roślin. Mamy: szczypiorek, aksamitkę i astry.

    Miesiąc zamknęliśmy zabawami i aktywnościami o tematyce Wielkanocnej. Niestety nauka nie odbywała się stacjonarnie w przedszkolu, a zdalnie, w domach dzieci. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce uda nam się wrócić do przedszkola, a nasza Pszczółkowa sala znów wypełni się śmiechem dzieci.


Luty

„Tupu, tup po śniegu
Dzeń, dzeń, dzeń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka”….

Luty sprawił nam wszystkim miłą niespodziankę i sypnął śniegiem, którym nareszcie dzieci mogły się nacieszyć dowoli. Oprócz zimowego szaleństw był to miesiąc miłych wydarzeń takich jak przygotowanie występu z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz ciekawych zająć.

Pierwszy tydzień lutego poświęcony był siłom przyrody. Dzieci dowiedziały się jaką rolę odgrywa powietrze w życiu człowieka i co to oznacza, że powietrze jest czyste; poznały działanie wentylatora oraz dowiedziały się, gdzie mają styczność z powietrzem. Poszerzyły słownik czynny o słowa: zawierucha, wicher, zefirek – bawiły się w naśladowanie każdego z tych wiatrów, np. zdmuchując z siebie śnieżynki, lub odtwarzały ruch za pomocą chusty animacyjnej. Utrwaliły nazwy odmian wiatru, słuchając wiersza „Wiaterek”, co ułatwiło przedszkolakom odszukanie i prawidłowe określenie pogody na ilustracjach. Pszczółki określiły kształt Ziemi i starały się odnaleźć ten sam kształt w przedmiotach znajdujących się w ich otoczeniu, doskonaliły tym samym spostrzegawczość.

Drugi tydzień poświęcony był czterem żywiołom. Przedszkolaki dowiedziały się, do czego służy woda i kto jej potrzebuje. Zrozumiały, co oznacza oszczędzanie wody oraz uczyły się stosować je w praktyce podczas czynności higienicznych w przedszkolu.

Dzieci uczyły się rozróżniać i nazywać: jezioro, rzekę, morze.

W kolejnym tygodniu lutego dzieci poznawały pojazdy latające, dowiedziały się jak wyglądają, jakie wydają dźwięki, ćwiczyły mięśnie, udając startujące i lądujące pojazdy.

W ostatnim tygodniu przybliżyliśmy dzieciom zawód fryzjera, wszystko, co jest z nim związane. Wiedzą, że wizyta u fryzjera jest przejawem dbania o siebie i nie wiąże się z przykrymi doznaniami, wprost przeciwnie – pozwala nam się poczuć lepiej ze swoim wyglądem. W nawiązaniu do tematu fryzjer przedszkolaki wysłuchały uważnie opowiadania „Jurek Jeżyk i karnawałowa fryzura”, odpowiadały na pytania dotyczące treści, uczyły się znaczenia określeń typu fryzura na jeża.Bawiły się we fryzjera.Podczas zabaw ruchowych, działań plastycznych Pszczółki ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność manualną, a wszystkie te działania oparte były o tematykę w poszczególnych tygodniach.

Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco i zapraszamy na kolejną relację.


Styczeń

Styczeń już za nami ! I chociaż był to bardzo mroźny miesiąc to nikt nie narzekał na pogodę J W końcu spadł śnieg i dzieci mogły szaleć na całego w białym puchu, a więc rzucać się śnieżkami, budować bałwany i robić „aniołki”.  Mimo, że wracaliśmy do przedszkola nieco zmarznięci to zawsze w bardzo dobrych nastrojach i z ogromnym uśmiechem na ustach.

Miesiąc zaczął się od bardzo przyjemnych tematów. Rozmawialiśmy o tym jak spędziliśmy Sylwestra oraz wspominaliśmy Święta Bożego Narodzenia. Dzieci miały okazję podzielić się swoimi wrażeniami z minionego, wyjątkowego okresu. Uczyliśmy się nazw pór roku oraz dni tygodnia. Doskonaliliśmy nasze umiejętności liczenia. Nie zabrakło również czasu na różnego rodzaju zimowe zabawy ruchowe.

Kolejny tydzień miesiąca dotyczył tematyki zdrowia i bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się, że nigdy nie należy rozmawiać z nieznajomymi oraz co należy zrobić jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji. Pszczółki miały też okazję poznać piramidę żywienia oraz wspólnie ją stworzyć. Za pomocą węchu uczyły się rozpoznawać produkty spożywcze. Wykonaliśmy też kilka prac plastycznych np. bałwanek, łyżwy. Dzieci umieją też już także układać przedmioty w kolejności od najmniejszego do największego, czego nauczyły się w drugiej części tego tygodnia.

Koniec stycznia to czas, kiedy szczególnie poświęcamy czas naszym babciom i dziadkom. Tak też było u nas w przedszkolu. Cały tydzień przygotowywaliśmy i pakowaliśmy prezenty dla babć i dziadków. Rozpoczęliśmy też próby przedstawienia, które ma się odbyć na cześć w.w. bliskich. Rozmawialiśmy też np. o tym po co robimy zdjęcia i rozpoznawaliśmy słuchowo środki transportu. W tym tygodniu miał też miejsce długo wyczekiwany bal karnawałowy. Miesiąc zakończyliśmy bardzo słodko wspólnym przygotowaniem lodów owocowych. Dzieci  jako mali kucharze spisali się naprawdę znakomicie !

Invalid Displayed Gallery


Grudzień

Wraz z początkiem grudnia rozpoczął się radosny czas oczekiwania na Świętego Mikołaja oraz Święta Bożego Narodzenia. Dzieci poznały historię Świętego Mikołaja, różnice między dawnym Mikołajem – biskupem a tym współczesnym oraz dowiedziały się gdzie mieszka i kto mu pomaga. Dzieci dzieliły się swoimi marzeniami dotyczącymi prezentów. „Rysowaliśmy” listy do Świętego Mikołaja. Przy tej okazji rozmawialiśmy o specyfice pracy Listonosza, odkrywaliśmy różnice między kartką pocztową a listem. Za pomocą historyjki obrazkowej poznaliśmy drogę jaką musi przemierzyć paczka od nadawcy do adresata.  Z okazji Mikołajek dzieci wzięły udział w zabawie mikołajkowej przygotowanej specjalnie z tej okazji i otrzymały długo wyczekiwane prezenty od Mikołaja. Na wystawie można było zobaczyć prace plastyczne z Mikołajem, reniferami i te o tematyce świątecznej. Dzieci wykonały również kartki świąteczne dla fundacji „Daj herbatę”, kartki trafiły do bezdomnych wraz z paczkami. Dziękujemy Wam za wsparcie tej akcji charytatywnej. Kolejne tygodnie grudnia poświęcone były świątecznym przygotowaniom. Rozmawialiśmy o świątecznych porządkach i dziecięcych obowiązkach z nimi związanych. Nasza sala również lśniła czystością, dzieci wspólnie porządkowały zabawki, wycierały kurze i pomagały w dekorowaniu sali. Ubieraliśmy choinkę co sprawiło pszczółkom wiele radości, a nasza choinka to prawdziwe cudo. Dzieci poznawały również tradycje bożonarodzeniowe, uczyliśmy się kolędy, dekorowaliśmy pierniczki oraz mówiliśmy o potrawach wigilijnych i zwyczaju łamania się opłatkiem. Jak w każdym miesiącu dzieci doskonaliły motorykę małą poprzez zabawy plastyczne. Przeprowadziliśmy również eksperyment „Chemiczne jojo”, który bardzo się dzieciom podobał i był wstępem do wyjaśnienia pojęcia „ekscytacja”. I tak minął nam kolejny miesiąc życia przedszkolnego, nastepna relacja już w nowym roku J Pozdrawiamy serdecznie.

Invalid Displayed Gallery


Listopad

Listopad już za nami ! I chociaż na zewnątrz jest coraz chłodniej to w naszym przedszkolu panuje ciepła atmosfera. Pszczółki zaadaptowały się na dobre i już bardzo dobrze czują się w naszej grupie 🙂
Miesiąc rozpoczęliśmy tematyką dotyczącą naszej ojczyzny. Wspólnie uczyliśmy się rozumienia pojęcia „miejsce zamieszkania” oraz wyrażania szacunku do naszego otoczenia. Dzieci doskonaliły umiejętność rozróżniania terenów wiejskich od miejskich. W tym tygodniu również poruszyliśmy temat bezpieczeństwa poprzez uwrażliwianie dzieci na potrzebę znajomości adresu zamieszkania. Dzieci poznały także postać Fryderyka Chopina, słuchały jego muzyki, a nawet grały na naszym pszczółkowym fortepianie 😉 Wykonaliśmy także nasze pierwsze instrumenty muzyczne – grzechotki. Równocześnie doskonaliliśmy nasze umiejętności matematyczne. Dzieci liczą w już coraz większym zakresie.
W drugim tygodniu listopada rozmawialiśmy o Polsce. Dzieci zdobywały wiedzę o tym, kim jest patriota, a także poznały symbole narodowe. Maluchy dowiedziały się również, jakie miasto jest stolicą naszego kraju, wysłuchały legendy o Syrence Warszawskiej i zapoznały się z herbem Warszawy. W drugiej części tygodnia wzbogacaliśmy dziecięcą wiedzę na temat kultury góralskiej i cech terenów nadmorskich.
Temat kolejnego tygodnia listopada brzmiał „Moje hobby”. Tydzień ten poświęciliśmy na różnego rodzaju aktywności i zabawy związane z obchodzonym w tym tygodniu Dniem Pluszowego Misia. Pszczółki dowiedziały się, że są różne misie np. niedźwiedzie brunatne i polarne. Nasi mali podopieczni dowiedzieli się także jaki jest największy niedźwiedzi przysmak, co robi miś zimą oraz uczyły się misiowych rymowanek w celu rozwijania pamięci.
Ostatni tydzień miesiąca dotyczył ekologii. Dzieci dowiedziały się, czym jest ekologia i recykling oraz uczyły się segregowania odpadów.
To był naprawdę ciekawy miesiąc. Do zobaczenia w grudniu !

Invalid Displayed Gallery


Październik

„Z drzew spadają złote liście, już jest jesień oczywiście.

Rano mgła świat przykrywa, a wieczorem wiatr się zrywa”…

Pszczółki w pierwszym tygodniu października poznawał i nazywały rośliny i dary jesieni kojarzone z tą piękną porą roku. Dzięki zgromadzonym w przedszkolu okazom przyrodniczym takim jak: wrzosy, kasztany, żołędzie, trawy i różnokolorowe liście dzieci miały okazję do różnych działań manipulacyjnych, klasyfikacji, układania rytmów i stworzenia wspólnej pracy plastycznej. Pszczółki utrwalały nazwy pór roku oraz rozwijały umiejętność wypowiadania się na forum grupy na tematy związane z oznakami jesieni występującymi w otaczającej nas przyrodzie.  Poprzez zabawy matematyczne  ćwiczyliśmy również umiejętność określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń  „mały” i „duży”, „wysoki”, „niski”. W drugim tygodniu października przedszkolaki poznawały zwierzęta żyjące w parku i w lesie, utrwalały sobie ich nazwy. Odgadywały zagadki słowne, obrazkowe i dźwiękowe dotyczące tej tematyki. Poznane zwierzątka, były doskonałą okazja do zabaw ruchowych w czasie, których dzieci mogły naśladować ich zwyczaje i zachowanie, a jednocześnie rozwijały swoją sprawność ruchową. Jedną z ulubionych zabaw stała się zabawa do piosenki „Kolczasty jeż”. Dzieci wykonały też kilka prac plastycznych, których bohaterami były poznane zwierzęta. W drugiej połowie miesiąca skupiliśmy się na konieczności dbania o własne zdrowie, mówiliśmy o zasadach zdrowego żywienia oraz dzieci poznały znaczenie zwrotu „ubierać się na cebulkę”. Dzieci wspólnie z Panią przygotowały nawet „syropek” z cebuli oraz kiszoną kapustę, dzięki temu przedszkolaki poznały te i wiele innych jesiennych warzyw, które są dla nich doskonałym źródłem witamin. W czasie zabaw matematycznych utrwalaliśmy nazwy figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat), dzieci odszukiwały poznane kształty w otaczających nas przedmiotach. Jesień to również czas zbierania grzybów…Pszczółki dowiedziały się, że grzyby mogą zbierać tylko osoby dorosłe i dzielimy je na jadalne i trujące. Panie zaprezentowały dzieciom sylwety grzybów: borowika i muchomora. Wspólnie opisywaliśmy różnice w wyglądzie zwracając szczególną uwagę na muchomora – porównując go do światła czerwonego na przejściu dla pieszych, które ostrzega przed niebezpieczeństwem, alarmując: Stój! Czerwony muchomor ostrzega „chodź jestem ładny, nie jestem jadalny”. Miesiąc październik zamykały tematy związane z owocami – poznawaliśmy ich nazwy, rodzaje oraz oczywiście smaki. Wykonaliśmy sporo prac plastycznych, które nie tylko kształtują motorykę małą ale przed wszystkim rozbudzają kreatywność naszych pszczółek.  Dzięki sprzyjającej pogodzie dzieci mogły w przedszkolnym ogrodzie podziwiać zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią oraz korzystać z przedszkolnego placu zabaw i rozwijać swoja sprawność ruchową.

Invalid Displayed Gallery


Wrzesień

Minął pierwszy miesiąc pobytu Pszczółek w przedszkolu. Przed dziećmi i rodzicami było nie lada wyzwanie. Poznawanie nowych kolegów i koleżanek, Pań pracujących w przedszkolu, oswajanie się z salą zabaw, miejscem w szatni, przedszkolnym placem zabaw. Aby ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w pierwszych dwóch tygodnia przez zabawę poznawaliśmy imiona kolegów i osób pracujących w przedszkolu, zwiedzaliśmy budynek przedszkola oraz bawiliśmy się w różne zabawy integracyjne.
Wspólnie przygotowaliśmy „Kodeks grupy”, w którym umieszczone zostały najważniejsze zasady zachowania w formie obrazków aby były czytelne dla dzieci. Uczyliśmy się i nadal uczymy używania zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam. Pszczółki uczą się również zachowywać uprzejmie, dzielić zabawkami oraz cierpliwie czekać na swoja kolej.
W trzecim tygodniu września uczyliśmy się jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na przejściu dla pieszych oraz na placu zabaw i w sali. Rozmawialiśmy do czego służą światła, jak wygląda przejście dla pieszych i dlaczego trzeba rozejrzeć się przed przejściem przez jezdnię.
Pszczółki dowiedziały się również na czym polega praca policjanta, lekarza i strażaka oraz uczyły się numeru alarmowego 112.
Dzieci ćwiczyły również motorykę dużą poprzez zabawy ruchowe oraz motorykę małą w czasie zajęć plastycznych, szczególną uwagę zwracamy na prawidłowe trzymanie kredki. Część prac dzieci możecie Państwo podziwiać na naszej tablicy grupowej.
Dzieci są bardzo dzielne i szybko się uczą, widać że coraz lepiej i swobodniej czują się w przedszkolu.

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020


Maj

Witamy kochani. Polska to mój dom – takim tematem zaczęłyśmy miesiąc Maj. Wysyłając materiały z  zagadkami oraz zadania starałyśmy się, aby dzieci utrwaliły znajomość symboli narodowych. Dodatkowo, niektóre z Waszych pociech wysłały relację
z recytacji wiersza katechizm polskiego dziecka W. Bełzy. Cudownie było je usłyszeć
i popatrzeć na uśmiechnięte buzie. Mam nadzieje, że przyjrzały się bliżej monetom
i banknotom na których widnieje wizerunek orła w koronie. Sądzę, że literę J, j  wyćwiczyły
doskonale. Kolejna wirtualna podróż to  kraina muzyki. Dzieci miały za zadnie poznanie dawnych i teraźniejszych instrumentów muzycznych oraz różnych gatunków muzyki. Dodatkowo  ćwiczyły umiejętności matematyczne oraz poznały literkę H, h. Jest ona trudna nie tyle ze względu na wygląd, ile na swoją bezdźwięczność, przez co dzieciom mogło być trudno ją usłyszeć w niektórych słowach. Poruszyłyśmy także temat o emocjach – temat trudny, ale niezwykle ważny dla wszystkich. Głównym naszym celem było, abyście Państwo utrwalili nazwy i cechy charakterystyczne różnych uczuć, ale również pomóc dzieciom
w przeżywaniu emocji w odpowiedni sposób. Chciałyśmy, aby nauczyły się rozpoznawać nie tylko emocje własne, lecz także cudze.  Dlatego największą uwagę zwróciłyśmy na dwie emocje: złość i lęk. Wysyłając  fragment bajki K. Kotowskiej Jeż,  chciałyśmy uwrażliwić dzieci na potrzeby i emocje innych. Rozmowa z dziećmi na trudne tematy jest bardzo ważna – buduje wrażliwość, otwartość, chroni przed stereotypowym postrzeganiem świata.

Od 25 Maja zaczęłyśmy zajęcia w przedszkolu. Mam nadzieję, że dzieci się nie nudziły i mimo trudnych warunków miło spędziły ten Majowy tydzień.

Pozdrawiamy wychowawczynie Pszczół.

Invalid Displayed Gallery


Kwiecień

Kochani w kwietniu kontynuowaliśmy nauczanie zdalne. Mimo niecodziennej formy dzięki zaangażowaniu rodziców i dzieci mogliśmy realizować nasz program. Na początku kwietnia „rozmawialiśmy” na temat pracy rolnika.  Myślimy, że nasze pszczółki potrafią już odróżnić siano i słomę, wiedzą po co na polach stawia się strachy na wróble. Dzieci poznały rodzaje roślin okopowe, zbożowe, oleiste i włókniste. Przedszkolaki  dowiedziały się jak powstaje chleb i wielu z nich wspólnie z rodzicami upiekło własny chlebek okazało się że nasze Pszczółki bardzo lubią pomagać w kuchni i wspaniale im to wychodzi. Omówiliśmy także narzędzia i maszyny wykorzystywane dziś na polach przez rolników.

Drugi tydzień kwietnia to tydzień świąteczny, w czasie którego przypomnieliśmy sobie zwyczaje i tradycje wielkanocne. Pszczółki dzielnie pomagały swoim rodzicom w świątecznych przygotowaniach, wiedza co powinno znaleźć się w koszyczku, znają symbolikę wkładanych do niego potraw.

W trzecim tygodniu kwietnia zajmowaliśmy się kolejnym ważnym tematem – ochroną środowiska. Dzieci przypomniały sobie zasady segregowania śmieci. Zastanawialiśmy się jak sami możemy dbać o środowisko. Pszczółki poznały kolejną literę – Z, z i utrwalały ją za pomocą kart pracy.

W ostatnim tygodniu kwietnia to Książki były naszym głównym tematem. Starałyśmy się rozbudzić w dzieciach zainteresowania czytelnicze, szczególnie w tym trudnym czasie. Przedszkolaki dowiedziały się jak powstaje książka i papier, zapoznały się z różnymi rodzajami książek. Dzieci otrzymały regulamin postępowania z książką, a także zadbały o swoje domowe biblioteczki, robiąc w nich porządki i naprawiając wspólnie z rodzicami zepsute książki.

Dzieci poznały również nową literkę – F, f – uczyły się rozpoznawać ją wśród wielu innych liter. Dzieci otrzymały również materiały umożliwiające im czytanie sylab i większych całości. Zachęcałyśmy rodziców do wspólnego z dziećmi rozwiązywania rebusów i czytania książek z obrazkami zamiast niektórych wyrazów. Jednym z zadań było również stworzenie przez dzieci własnej książeczki.

Pozdrawiamy cieplutko, do zobaczenia w maju.

Invalid Displayed Gallery


Marzec

Witajcie kochani.

Pierwszy tydzień Marca poświęciliśmy folklorowi. Przedszkolaki podjęły próby zrozumienia metaforycznych mądrości ludowych;  przysłów związanych z Marcem, wiosną i wodą. Dzieci wzięły także udział w zabawach badawczych z wodą, stawiały hipotezy i je weryfikowały. Doświadczenia dotyczyły rozpuszczalności w wodzie rożnych substancji znanych dzieciom. Wychowankowie poznali kolejną literę W, w i wykonali rożne ćwiczenia utrwalające jej kształt. W temacie folkloru nie zabrakło strojów ludowych z rożnych regionów Polski oraz sztuki ludowej. Przedszkolaki poznały stroje góralskie, krakowskie czy łowickie. Nie zabrakło ćwiczeń doskonalących umiejętności matematyczne: kodowanie, rozpoznawanie liczb, porównywanie.  Wraz ze zbliżającą się wiosną robiliśmy porządki w ogródku. Dzieci poznały rożne rośliny i narzędzia ogrodnicze. Szukaliśmy zwiastunów wiosny. Doskonaliliśmy czytanie globalne. Przedszkolaki coraz lepiej radzą sobie z czytaniem prostych wyrazów. I tylko tyle, a może aż tyle.

Od szesnastego Marca, praca zaczęła wyglądać zupełnie inaczej. Przesyłałyśmy Państwu materiały(z podstawy programowej) oraz skany różnych ćwiczeń do samodzielnej  pracy dzieci w domu. Materiały zawierały tematy:  Wiosna i Zwierzęta na wiejskim podwórku.  Myślę, że dzieci świetnie sobie poradziły z rozpoznawaniem i podaniem nazw odgłosów wiosny, a także poznały wygląd, zapach i smak nowalijek. Mam nadzieję, że udał się eksperyment pokazujący transport wody w roślinie oraz podobał się cykl życia gąsienicy. Ze zwrotnych maili, które otrzymywałyśmy widać, że poszerzyliście Państwo wiedzę dzieci na temat świń, krów, owiec, baranów i kur, a także opisaliście budowę jajka oraz  jego właściwości. Dziękujemy za zaangażowanie, jesteście super Rodzicami, a Nasze pociechy pracowitymi i kochanymi PSZCZOŁKAMI. Pozdrawiamy wychowawczynie.

Invalid Displayed Gallery


Luty

Miesiąc luty w przedszkolu zaczęliśmy z przytupem bo od Balu Karnawałowego, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń w całym roku przedszkolnym. To niezwykłe wydarzenie wzbudziło wiele emocji wśród dzieci. Wykorzystaliśmy ich zainteresowanie i okoliczności aby poszerzyć wiedzę dotyczącą karnawału, bali i sposobu ich urządzania. Dzieci dowiedziały się czym jest karnawał i jak obchodzi się go w różnych częściach naszej planety. Przedszkolaki wypowiadały się na temat wymarzonych strojów karnawałowych. Wykonały maski z papieru, doskonaliły spostrzegawczość w wielu zadaniach, np. wyszukiwały różnice i podobieństwa między strojami. Pszczółki poznały literę „N, n” oraz liczbę „0”. Doskonaliliśmy rozpoznawanie nowej litery i nowej liczby wśród innych znaków oraz ćwiczyliśmy sprawność rąk, przygotowując się do pisania.
W kolejnym tygodniu lutego, a zarazem w pierwszym tygodniu ferii odbyliśmy podróż do krainy baśni, bajek i legend. Dzieci dowiedziały się czym różnią się bajki od baśni. Przypomnieliśmy sobie kilka baśni, analizowaliśmy zachowanie bohaterów, próbowaliśmy wymyślać różne zakończenia. Trudnym, ale ważnym elementem zajęć okazało się odróżnianie rzeczywistości od fikcji. Do świata legend zabrali nas Bazyliszek i Smok Wawelski, których historię przypomnieliśmy sobie. Dzieci odpowiadały na pytania: Czego uczą nas bajki, baśnie i legendy? Oceniały postępowanie bohaterów i klasyfikowały ich jako dobrych i złych.
W drugim tygodniu ferii zdecydowana większość dzieci postanowiła sobie zrobić wolne od przedszkola, obowiązków i spędzić ten czas rodzinnie, a my w kameralnej grupie rozmawialiśmy o wynalazkach. Zastanawialiśmy się jak wyglądałby świat bez najważniejszych odkryć i wynalazków, np. bez elektryczności czy koła. Ciekawym zadaniem było rozpoznawanie urządzeń gospodarstwa domowego i środków transportu jedynie po wydawanych odgłosach. Miłym dniem tygodnia okazał się „Tłusty Czwartek”, wybraliśmy się do cukierni na pączki i wykonaliśmy „słodką” prace plastyczną.
W ostatnim tygodniu lutego dzieci poszerzały wiedzę dotycząca dinozaurów, przodków człowieka i starożytnych cywilizacji. W czasie zajęć dzieci stawiały pytania, na które wspólnie szukaliśmy odpowiedzi. Próbowały dowiedzieć się dlaczego dinozaury wyginęły. Dzieci poznały najpopularniejsze gatunki dinozaurów ich wygląd, sposób poruszania się i odżywiania. Wykonaliśmy własnego dinozaura, którego wykonanie było dużym wyzwaniem i wspólną pracą. Dzieci poszerzały również wiedzę na temat naszych przodków i stylu ich życia – rozmawialiśmy o tym czym się zajmowali, gdzie mieszkali i jak wyglądali. Doskonaliliśmy różne umiejętności m. in. matematyczne takie jak porównywanie liczebności zbiorów i wielkości, szeregowanie od elementu najmniejszego do największego i odwrotnie. Dzieci poznały także ostatnią w tym roku liczbę „10’. Stale doskonalimy również sprawność rąk podczas rysowania, kolorowania, pisania szlaczków, wycinania oraz wykonywania prac plastycznych.

Invalid Displayed Gallery


Styczeń

Gdy styczeń z zimnem nie chodzi, to marzec i kwiecień wychłodzi.

Kochani Rodzice, tak jak zapowiadałyśmy:  w kolejnym tygodniu zajęliśmy się tematem kalendarza.  Skupiliśmy się na porach roku, miesiącach, dniach tygodnia, a także różnych innych sposobach pomiaru czasu. Utrwaliliśmy kolejność pór roku, a przy tym doskonaliliśmy umiejętności matematyczne, takie jak dostrzeganie rytmu, sekwencji. Usystematyzowałyśmy wiedzę dzieci na temat miesięcy, poznaliśmy ich kolejność, a także porządkowanie do pór roku. Najciekawszym był jednak pomiar czasu. Przedszkolaki próbowały rozróżnić pojęcia: sekunda, minuta, godzina. Kolejny blok tematyczny dotyczył odległej krainy – obszarów polarnych. Był to czas wykonywania doświadczeń z lodem i śniegiem, a także ochroną przed zimnem. Dzieci chętnie stawiały hipotezy i formułowały wnioski  próbując odpowiadać na pytania Jaki jest lód? lub Co to jest śnieg ? Przedszkolaki  zdobywały wiedzę na temat zwierząt żyjących na północnym  i południowym kole biegunowym. W omawianym tygodniu wychowankowie poznali literkę U, u oraz liczbę 8.  Kolejny tydzień był w całości poświęcony obchodom Dni Babci i Dziadka. Między próbami, dzieci zapoznały nową literką S, s jak serce. Doskonaliły kompetencje językowe min: opisując wygląd, upodobania dziadków oraz matematyczne. Dzięki państwa pomocy oraz chęci Waszych dzieci  Pszczoły wystąpiły w uroczystym przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka, gdzie  zaprezentowały piosenki, wiersze i taniec, a wszystko w stylu góralskim.

„Muzyka czy wychwala słowo człowieka, czy nadaję melodię, czy rozbrzmiewa bez słów jest głosem serca, wzbudza ideały piękna” … dziękujemy Dziadkowi (Martynki z naszej grupy) za tę MUZYKĘ, za to, że: był z nami, z wnuczką, za odwagę, radość i szczery uśmiech.

Ostatni tydzień przyniósł nam zmagania sportowe. Dzieci zapoznały się z dyscyplinami sportowymi : saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa, łyżwiarstwo szybkie, hokej, slalom czy biegi narciarskie. Przeprowadziliśmy szereg doświadczeń pomagających zrozumieć: dlaczego krążek hokejowy ślizga się na lodzie, a sanki i narty jeżdżą po śniegu, a po trawie nie. Przedszkolaki poznały liczbę 9 . Obchodziliśmy  urodzinki Zuzi M, Zuzi K, Laury.

 

Invalid Displayed Gallery


Grudzień

Wraz z pierwszym tygodniem grudnia rozpoczęliśmy tematy związane z radosnym czasem oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Dzieci poznały historię Świętego Mikołaja, szukały różnic między dawnym Mikołajem – biskupem a tym współczesnym. Z chęcią rozmawiały o własnych marzeniach i sposobach na ich realizację. Tworzyliśmy listy do Świętego Mikołaja i wykonaliśmy prace plastyczną „Renifer Rudolf” z odciśniętymi rączkami, z których powstały rogi renifera. Uczyliśmy się również piosenki dla Mikołaja i wzięliśmy udział w wesołej zabawie mikołajkowej, podczas której odwiedził nas Mikołaj i wręczył dzieciom prezenty. Wprowadziliśmy nowa literkę K, k. Dzieci dokonywały syntezy i analizy słuchowej wyrazów. Z zapałem wykonywały zadania grafomotoryczne. Coraz lepiej radzą sobie z trzymaniem narzędzi pisarskich. Prosimy zwracajcie uwagę na dobry chwyt także w domu i chwalcie dziecko za postępy. Wprowadziliśmy także liczbę 6, Której poznanie zbiegło nam się z mikołajkami.
W kolejnym tygodniu grudnia poruszaliśmy tematy świątecznych przygotowań. Rozmawialiśmy o świątecznych porządkach i dziecięcych obowiązkach z nimi związanych. Dzieci bardzo chcą uczestniczyć w przygotowaniach do świąt, warto im to umożliwić i nie wyręczać ich i nie odmawiać im uczestnictwa w pracach domowych…to już przecież pięciolatki. Przy okazji rozmowy o drzewkach iglastych wprowadziliśmy literkę L, l. Dzieci już wiedzą, że w lesie nie rosną choinki, a tata przynosi do domu drzewko iglaste, które trzeba przystroić. Oprócz tego dzielnie ćwiczyliśmy nasze role i kolędy na jasełka. Wybraliśmy się do sklepu na zakupy, aby wspólnie upiec pierniczki i ubieraliśmy choinkę w naszej sali.
Ostatni tydzień poświęcony był tradycjom bożonarodzeniowym. Dzieci przypomniały sobie tradycje związane z nadchodzącymi świętami. Jak w każdym tygodniu doskonaliliśmy motorykę małą poprzez zadania grafomotoryczne i zabawy plastyczne. Bardzo ciekawym tematem był dla dzieci savoir-vivre, a dzięki przystępnemu tekstowi zaczerpniętego z książki G. Kasdepkego „Bon czy ton…savoir-vivre dla dzieci” Pszczółki przypomniały sobie najważniejsze zasady dobrego zachowania, np. przy stole. Nadszedł również czas na nasze Jasełka, które były świątecznym prezentem dla rodziców i wspólne spotkanie wigilijne, był to bardzo miły i radosny czas dla wszystkich, którzy brali w nim udział. Dziękujemy za Wsze zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu strojów na jasełka i poczęstunku.

Invalid Displayed Gallery


Projekt „Pierniczki” w Pszczółkach

Przed Świętami Bożego Narodzenia wszyscy jesteśmy nieco zabiegani i mamy pełne ręce roboty i tak też było u Pszczółek. Przygotowania do Jasełek, ubieranie choinki, wspólne śpiewanie kolęd i oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego pieczenia pierniczków. Sprawa była o tyle trudna, że trzeba było sporządzić listę zakupów i wybrać się do pobliskiego sklepu po składniki potrzebne do tych słodkich wypieków. Na szczęście dla Pszczółek nie ma rzecz niemożliwych i lubimy takie wyzwania. Zakupy dzięki wcześniej przygotowanej liście i pomocy wszystkich dzieci, które miały przydzielone swoje zadania udało się zrobić sprawnie i szybko. Po udanej wyprawie do sklepu zabraliśmy się do robienia pierniczków, wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane i dzielnie pomagały. Przyniesione przez dzieci z domu foremki sprawiły, że pierniczki wyszły bardzo różnorodne i pyszne. Nasze słodkie wypieki były niespodzianka dla rodziców na naszym wigilijnym stole.

Invalid Displayed Gallery


Listopad

Kochani Rodzice! Listopad był bardzo pracowitym miesiącem. Zaczęliśmy od  tematu o zwierzętach domowych. Dzieci miały okazje pochwalić się wiedzą i doświadczeniem związanym z hodowaniem domowego pupila. Oczywiście wiedzą już bardzo dużo na temat opieki nad zwierzętami, sposobie ich dokarmiania czy wizyt u weterynarza. Przy okazji rozmów o domach zwierząt, robocie czy tacie wprowadziłyśmy litery T, t; D, d; Y, y; R, r. Dzieci dokonywały analizy głoskowej i sylabowej wyrazów, wyszukiwały wyrazy na daną głoskę, wykonywały szereg zadań językowych, grafomotorycznych. Dzieci poznały też takie terminy jak: gady, płazy, ptaki, ryby czy ssaki. Przedszkolaki poznały i utrwaliły liczby 4, 5 w rożnych jej aspektach. Przeliczały obiekty, porządkowały je, tworzyły zbiory.

W kolejnych  tygodniach z zapałem rozwiązywaliśmy zagadki o zwierzętach leśnych,. Dowiedzieliśmy się także w jaki sposób rożne zwierzęta przygotowują się do zimy. Dzieci odkryły że niektóre zapadają w zimowy sen, inne hibernacje czy chowają się pod liśćmi. Nauczyliśmy się  czytać globalnie nowe wyrazy: wiatr, jeż, dzik, zając. Dowiedzieliśmy się jak i czym dokarmiać zwierzęta zimujące w Polsce. Ostatni tydzień poświęciliśmy na omówieniu różnych zawodów (teraźniejszych i tych starszych już nie wykonywanych albo czasami spotykanych). Rozmawialiśmy o naszych obowiązkach i wynikających z nich konsekwencjach. Dzieci utrwaliły sobie nazwy zawodów, nauczyły się czytać globalnie niektóre z nich. Podczas rozmowy o zawodach dowiedzieliśmy się co robią rodzice przedszkolaków. Dzieci rysowały też  siebie w zawodzie za dwadzieścia lat. Niektóre pięciolatki nie mają jeszcze konkretnych planów, inne doskonale już wiedza, że zostaną piłkarzami, strażakami  czy aktorami. Cały świat stoi przed nimi otworem!

Dziękujemy rodzicom Antosi i mamie Ariadny za  pomoc w zorganizowaniu wyjścia do cukierni Jarzyna. To był udany i zasłużony wypoczynek wśród pięknego wystroju w towarzystwie smacznej WZ –etki i cieplutkiej  herbatki.

Do usłyszenia za miesiąc!

Invalid Displayed Gallery


Październik

Drodzy Rodzice na pewno jesteście ciekawi co Pszczółki robiły w październiku i czego się nauczyły. Oto nasza relacja. W pierwszym tygodniu zgłębialiśmy wiedzę na temat warzyw i owoców zarówno typowo jesiennych, jak i dojrzewających podczas innych pór roku. Usystematyzowaliśmy wiedzę na temat jadalnych części warzyw i ich systemów korzeniowych. Pomagały nam w tym przyniesione przez dzieci warzywa. Zapoznaliśmy się z cyklem rozwojowym roślin – od ziarenka do owocu. Poznaliśmy także literkę A, a. Nie zabrakło również zajęć doskonalących umiejętności matematyczne – porównywanie liczebności, przeliczanie, klasyfikowanie czy układanie rytmów. Podsumowaniem całego tygodnia był temat przetworów jesiennych.
W drugim tygodniu rozmawialiśmy o zdrowiu człowieka. Dzieci przypomniały sobie czym jest Piramida Zdrowego Żywienia. Rozmawialiśmy o wpływie aktywności fizycznej na nasze zdrowie. Wspólnie przygotowaliśmy plakat obrazujący Piramidę Zdrowego Żywienia. Poznaliśmy kolejną liczbę – 2, co pozwoliło nam na utrwalenie pojęcia para. Pomogły nam w tym przyniesione przez dzieci skarpety. Oprócz liczby 2 wprowadziliśmy nową literę – I, i. Rozmawialiśmy o higienie zgłębiając temat wirusów i bakterii bezpośrednio związanych z chorobami przedszkolaków. Zakończeniem tygodnia było wprowadzenie numeru alarmowego 112 i wizyta Pani Alicji ze Straży Miejskiej.
W trzecim tygodniu października udaliśmy się w magiczną podróż do jesiennego lasu i parku. Dzieci oglądały zdjęcia zwierząt żyjących w lesie, utrwalały sobie ich nazwy. Odgadywały zagadki słowne, obrazkowe i dźwiękowe. Podczas zajęć i wykonywania doświadczeń związanych z pobieraniem wody przez rośliny dzieci dowiedziały się dlaczego liście zmieniają kolor. Dzieci wykonały również szyszkowe jeżyki, które mogli państwo podziwiać na wystawie w szatni.
W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o sztuce i o tym kim jest artysta. Dowiedzieliśmy się że nie jest on związany jedynie ze sztukami plastycznymi. Dzieci poznawały nazwy zawodów artystycznych oraz ich atrybuty, odgadywały zagadki słowne i ruchowe z nimi związane. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać różne techniki plastyczne, które oglądały na reprodukcjach. Na wystawie mogli państwo podziwiać rezultaty naszej pracy. Oprócz sztuk plastycznych przedszkolaki pogłębiały również wiedzę na temat świata muzyki. Pod koniec tygodnia omawialiśmy temat kina i teatru. Porównywaliśmy te dwa miejsca, szukając różnic i podobieństw. Została także wprowadzona literka – E, e którą utrwalaliśmy podczas wykonywania różnych ćwiczeń słuchowych i wzrokowych. W minionym miesiącu wykonaliśmy dużo prac plastycznych, które nie tylko kształtują motorykę małą, ale przede wszystkim rozbudzają wyobraźnię i kreatywność dzieci. Pozdrawiamy jesiennie.

Invalid Displayed Gallery


Wrzesień

Wrzesień, Wrzesień, Wrzesień ach to ty…

Zaczęliśmy nową przygodę, jaką jest nowy rok przedszkolny!

Wakacyjny nastrój panował jeszcze przez jakiś czas, dzieci jednak szybko przypomniały sobie przedszkolny świat. Dla wielu z nich powrót do przedszkola po wakacjach był bardzo oczekiwany. Dlatego, w tym pierwszym tygodniu wiele czasu spędziliśmy na zabawach integracyjnych. Rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu, przypomnieliśmy sobie plan dnia, według którego działamy. Stworzyliśmy wspólnie nasz grupowy regulamin. Mówiliśmy jaka porą roku jest lato, czym się charakteryzuje. Rozmawialiśmy o  podróżach tych małych i dużych, pamiątkach z wakacji. Dzięki pracy
z mapą dzieci wiedzą, gdzie leżą i jak oznaczane są morza, jeziora i góry. W kolejnych tygodniach poruszaliśmy tematy o bezpieczeństwie oraz dbaniu o siebie i środowisko. Skupiliśmy uwagę na znaki drogowe i przejście dla pieszych oraz na bezpieczeństwo w domu i w kontaktach z nieznajomymi. Utrwalaliśmy znajomość adresu zamieszkania oraz imienia
i nazwiska w przypadku zgubienia się. Rozmawialiśmy także o tym, że nie każdemu można zaufać. Dodatkowo dzieci utrwaliły nazwy części ciała człowieka i zapoznały się
z najważniejszymi organami wewnętrznymi takimi jak: mózg, płuca, serce. Przedszkolaki zrobiły doświadczenie w postaci dmuchania balonów, porównywały narządy (kształty) do owoców czy warzyw. Pod koniec tygodnia poznaliśmy pięć zmysłów, a także nowy trudny wyraz DECYBELE. Porównywaliśmy szept do fajerwerków pod względem natężenia poziomu dźwięku. Na końcu dzieci zapoznały się z literą O oraz liczbą 1. Były bardzo zadowolone, ponieważ prawie wszystkie cieszą się z pisania i przeliczania.  Wrzesień to także miesiąc pełen imprez URODZINOWYCH…

Pozdrawiamy, wychowawczynie grupy.

Invalid Displayed Gallery


ROK PRZEDSZKOLNY 2018/2019


Czerwiec

Drodzy rodzice! Czerwiec okazał się gorącym miesiącem. Nie tylko ze względu na wysoką temperaturę, ale również wielu ciekawych tematów, uroczystości, imprez
przedszkolnych.

Pierwszym tematem, który omawialiśmy w tym miesiącu było Święto Mamy i Taty. Czas minął nam na rozmowach o rodzinie i przygotowaniach do przedstawienia dla rodziców. Dzieci zrobiły prezenty i przez kilka dni brały udział w próbach inscenizacji Robot dla mamy i Pobawmy się w Indian. Uczyły się w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i szacunek. Rozmawialiśmy na temat rodzeństwa. Bawiliśmy się chustą animacyjną, tańczyliśmy, graliśmy na instrumentach. W związku z Dniem Dziecka rozmawialiśmy o dzieciach. Zastanawialiśmy się jakie są prawa i obowiązki oraz co oznaczają te pojęcia i dlaczego są ważne. Czytaliśmy wiersze: Prawa dziecka J. Korczaka, Kwoka J. Brzechwy i Baśni o ziemnych ludkach. Dzieci rysowały swoje marzenia, uczyły się o nich opowiadać i uważnie słuchać innych. Rodzice dzieci z Żabek oraz Żuczków zrobili nam niespodziankę. Zaprosili nas z okazji Dnia Dziecka na przedstawienie, gdzie wcielili się w rolę aktorów. W kolejnym tygodniu poznaliśmy zwierzęta, ich nazwy, wygląd, środowisko życia i sposób zachowania poprzez różne zabawy: ruchowe, rysowanie, rozwiązywanie zagadek. Przypominaliśmy sobie jakie zwierzęta żyją w Polsce na wolności i co oznacza pojęcie dzikiego zwierzęcia. Dzieci rysowały zwierzęta, które zamieszkują ZOO. Zza krat wyglądały słonie, lwy, żyrafy, ptaki…Pszczoły dowiedziały się również, jak należy zachowywać się w lesie. Kolejny tydzień przyniósł nam temat o Lecie. Rozmawialiśmy o cechach charakterystycznych lata: letnich zapachach, kwiatach, owocach, młodych zwierzątkach, wakacjach, dłuższych wyjazdach z rodzicami. Zachęcałyśmy do obserwowania pogody. Ostatni tydzień zajęć w tym roku przedszkolnym upłynął nam na rozmowach o wakacjach. Zastanawialiśmy się gdzie można pojechać, jak być bezpiecznym podczas wyjazdów.

W tym roku szkolnym Wasze dziecko pracowało i bardzo dużo się nauczyło. Ważne jest, by teraz miało czas na odpoczynek: swobodną zabawę, ciekawe wycieczki.

KOCHANI, ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!!!

Invalid Displayed Gallery


Maj

Witajcie kochani. W miesiącu maju poruszaliśmy różne bloki tematyczne. Dzieci dowiedziały się, jakie są polskie symbole narodowe oraz co oznacza, że należy je szanować. Słuchały polskiego hymnu Mazurka Dąbrowskiego, nauczyły się wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Zrobiły małą flagę i szukały symboli narodowych w okolicach przedszkola. Poznały słowo patriota. Mówiliśmy także czym jest mała ojczyzna i zaznaczyliśmy ją na mapie. Wspólnie stworzyliśmy kontur Polski. Dzieci zapoznały się z dwiema głównymi rzekami (Wisła, Odra) płynącymi przez Polskę oraz gdzie na terenie naszego kraju znajdują się góry, jeziora i morze Bałtyckie. W kolejnym tygodniu poznaliśmy rożne instrumenty oraz ich cechy. Bawiliśmy się w orkiestrę przy doskonałych dyrygentach.

Rozmawialiśmy także jak dbać o uszy, jak szkodliwy jest hałas i jakie dźwięki są przyjemne, a jakie nie. Uczyliśmy się jak dbać o naszą planetę. Przypominaliśmy sobie nazwy owadów i poznawaliśmy nowe. Oczywiście największą frajdą było poszukiwanie ślimaków na terenie przedszkola. Dzieci dowiedziały się czym jest prąd i do czego służy, jakie urządzenia potrzebują go do działania i jak można go oszczędzać. W kolejnym tygodniu mówiliśmy o wrażeniach i uczuciach. Uczyliśmy się je nazywać, odczytywać co czują inni i szukaliśmy sposobu, by radzić sobie, kiedy odczuwamy trudne, nieprzyjemne emocje. Rozmawialiśmy o smutku, co miało na celu uświadomienie dzieciom, że czasem jest on potrzebny i pokazywaliśmy różne sposoby na poradzenie. Wspólnie staraliśmy się zmniejszyć strach przed ciemnością, rozmawialiśmy jak dzieci się czują w ciemności, wykonywaliśmy także Straszydła, mówiliśmy że po ciemku można sobie wyobrazić coś miłego. Ostatni temat był wyjątkowy i potrzebny ponieważ, cztero/ pięciolatek jest chwiejny emocjonalnie, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy rzewnie płacze, a po chwili śmieje się do rozpuku. Nie rozumie swoich emocji, dlatego warto z nim rozmawiać, by wyjaśnić, co odczuwa i dlaczego. Zaczyna się buntować i nie potrafi jeszcze odróżnić prawdy od fikcji, a rozwijająca się wyobraźnia może sprawić, że nasilają się lęki. Pojawiają się u niego takie emocje jak duma, zazdrość, zakłopotanie, wina, wstyd. Kształtuje się sumienie.

Oczywiście Maj był miesiącem wyjątkowym nie tylko ze względów tematycznych, ale urodzinowych. Jubilaci zamienili się w Królów i Królowe. Życzeń, całusków i słodyczy było bardzo dużo.  Przy okazji – do naszej Sali coraz częściej przyfruwa Wróżka Zębuszka. Radości z tego powodu jest wiele. No cóż  Nasze przedszkolaki dorastają.

Invalid Displayed Gallery


Kwiecień

Styczeń, luty, marzec, KWIECIEŃ…ale ten czas szybciutko leci, a co w kwietniu? W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o pracy rolnika. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie się zachowywać podczas pobytu na wsi. Mówiliśmy o obowiązkach związanych z posiadaniem zwierząt i o tym co jedzą poszczególne zwierzęta żyjące na wsi. Obserwowaliśmy jak rosną zasiane przez nas rośliny – bratki, aksamitki i fasola, dzięki czemu Pszczółki poznawały cykl rozwoju roślin. Rozmawialiśmy o maszynach i urządzeniach rolniczych. Dzieci poznały etapy powstawania chleba dawniej i dziś. Poznawaliśmy różne rodzaje prac w gospodarstwie, które wykonuje się w określonych porach roku.  Kolejny tydzień Kwietnia to przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Podczas rozmów i zabaw dzieci poznawały zwyczaje i obrzędy świąteczne- dowiedziały się czym jest: Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego oraz jakie tradycje  się z nimi łączą. Rozmawialiśmy o poście, święconce, dzieleniu się jajkiem i o lanym poniedziałku. Oglądaliśmy koszyk wielkanocny i sprawdzaliśmy, co się w nim znajduje (malowane jajka – kraszanki i pisanki, chleb, sól, chrzan, wędlina, wielkanocna babka, baranek wielkanocny z czerwoną chorągwią), mówiliśmy o tym, jakie znaczenie symboliczne mają wymienione produkty. Przypominały sobie nazwy tradycyjnych potraw świątecznych i ćwiczyły umiejętność składania życzeń. W ostatnim tygodniu kwietnia uczyliśmy się, jak możemy dbać o naszą planetę. Przedszkolaki zastanawiały się, kim jest przyjaciel przyrody, czy one same dbają o rośliny i zwierzęta, zrobiły znaczki Jestem przyjacielem przyrody. Przypominaliśmy sobie nazwy owadów i poznawaliśmy nowe: biedronka, chrząszcz – jelonek rogacz, pająk, pszczoła, osa, nartnik, mrówka. Ćwiczyliśmy umiejętność orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak można dbać o środowisko (oszczędzając wodę i prąd, sadząc i pielęgnując rośliny, troszcząc się o zwierzęta, segregując odpady). Dzieci były zachęcane do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, poznawały zasady zachowania w lesie. Kwiecień to również wycieczka autokarowa do Mazowsza, wizyta Pani Alicji ze Straży Miejskiej oraz kolejne urodziny Pszczółek, bardzo dziękujemy za słodki poczęstunek z tej okazji w imieniu wszystkich dzieci…Kolorowej, pachnącej i fantastycznej wiosny…pozdrawiamy słonecznie.

Invalid Displayed Gallery


Marzec

Witajcie w marcu. W tym miesiącu rozmawialiśmy o nadchodzącej wiośnie. Dzieci poznały piosenkę Gdzie się chowa zima? i dowiedziały się, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie podczas przedwiośnia (ocieplenie, opady deszczu, większa aktywność zwierząt, budowanie gniazd, budzenie się owadów, budzenie się zwierząt, które przespały zimę, pojawienie się pierwszych wiosennych kwiatów). Obserwowaliśmy zjawiska pogodowe. Dzieci uczyły się dopasowywać nazwy do odpowiednich symboli i dowiedziały się co to jest prognoza pogody. Podczas pokazu mody przypomnieliśmy sobie do czego służą rożne części garderoby oraz na jaką pogodę są odpowiednie, oraz uczyliśmy się odróżniać prawą stronę ciała od lewej. Przedszkolaki tworzyły nowe słowa, wymyślały i rozwiązywały zagadki o zwierzętach. Zabawy związane ze zwierzętami budzącymi się ze snu zimowego miały na celu nie tylko przypomnienie, które z nich zasypiają na zimę, ale również uświadamiane potrzeby odpoczynku: bawiliśmy się w zabawy: starego niedźwiedzia i śpiocha. Rozmawialiśmy także o wiosennych porządkach w ogrodzie. Obserwując przyrodę, przypomnieliśmy sobie, jakie zmiany zachodzą na wiosnę: przylatują ptaki, rosną wiosenne kwiaty, trawa, małe liście i pączki na gałęziach, świeci słonce, niebo jest błękitne.  Mówiliśmy o tym jak zadbać o ogród i kwiaty po zimie. Dzieci poznały pierwsze wiosenne kwiaty i uczyły się czytania globalnego nazw niektórych z nich: tulipan, krokus, przebiśnieg, zawilec. Żeby obserwować wzrost roślin i uczyć się je pielęgnować, założyliśmy uprawę fasoli i zasialiśmy kwiatki w doniczkach: chłopcy Bratki a dziewczynki Aksamitki. Przypomnieliśmy sobie nazwy różnych ptaków,  próbowaliśmy naśladować wydawane przez nie dźwięki i obserwowaliśmy na zdjęciach, jakie jajka składają. Mówiliśmy o różnicach w ich wielkości i kolorze. Oglądając różne dzieła, dzieci poznawały formy ekspresji artystycznej: malarstwo, rzeźbę, muzykę, poezję, prozę. Rozmawialiśmy o pracy rolnika, o uprawie ziemi i hodowli zwierząt. Metodą globalną uczyliśmy się czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot. Ponadto obchodziliśmy (jak zawsze na wesoło) URODZINKI naszych kochanych Pszczółek. Rodzicom dziękujemy za przyniesienie smacznych tortów oraz cukierków. Dla dzieci to cudowny dzień, fantastyczne przeżycie. Stają się jakby „doroślejsi”. Ostatnio hitem w naszej grupie są ruszające się zęby dzieci i opowieści o czarach wróżki zębuszki, co chciałyby aby przyniosła, a czego nie. Pozdrawiamy gorąco nauczycielki Pszczółek.

Invalid Displayed Gallery


Luty

Drodzy Rodzice czas na relację z lutego. W ostatnim miesiącu ferii, a zarazem w pierwszym tygodniu lutego dzieci brały udział w różnych zajęciach związanych z książkami, baśniami i legendami oraz z kinem i teatrem. Ćwiczyły słuchanie ze zrozumieniem. Poznały legendę o Bazyliszku i o Smoku Wawelskim. Poprzez zabawę i rozmowę dowiedziały się kim jest mól książkowy. Miało to na celu zachęcenie dzieci do oglądania, słuchania i w przyszłości do czytania książek. Kolejny tydzień był czasem poznawania zwyczajów karnawałowych i przygotowań do balu w przedszkolu. Dzieci robiły maski. Rozmawialiśmy o tym, kto był już kiedyś na balu przebierańców, za co dzieci chciały by się przebrać. Aby poznać tradycję przebierania się w czasie karnawału, przedszkolaki słuchały opowiadania o „ Cudaczku Cytryniaczku”. Przypomnieliśmy sobie, że w zależności sytuacji ubieramy się stosownie do okazji. Mówiliśmy również o tym co robi się na balu karnawałowym i jak należy się zachować aby wszyscy byli bezpieczni. Dzięki czemu na balu wszyscy fajnie się bawiliśmy i miło spędziliśmy ten czas na wspólnych tańcach i zabawach. W kolejnym tygodniu lutego przenieśliśmy się w dawne czasy. Pszczółki brały udział w różnych zajęciach związanych z historią Ziemi- dinozaurami, wulkanami, życiem ludzi pierwotnych. Dzieci poznały najbardziej znane dinozaury i ich cechy charakterystyczne. Dowiedziały się jak żyli i jak wyglądali nasi przodkowie. Sprawdziliśmy też jak wybucha wulkan. Robiliśmy skamieliny – dzieci odbijały w masie solnej ślady figurek dinozaurów.  W ostatnim tygodniu lutego rozmawialiśmy o wynalazkach. Pszczółki dowiedziały się co to jest wynalazek i jak wynalazki ułatwiają nam codzienne życie. Mówiliśmy o tym do czego służy komputer oraz jakie są rodzaje komputerów obecnie, a jakie były kiedyś. Wykonaliśmy nawet własne komputery. Poprzez zabawę w kalambury powtarzaliśmy nazwy niektórych wynalazków. Wiersz Joanny Papuzińskiej „Robotek” był dla nas inspiracja do zbudowania naszego „Robota Ratownika”. W czasie tego zadania uczyliśmy się współpracy w grupie. Było nam również miło gościć Rodziców na zajęciach otwartych, mieli okazję „podejrzeć” jak pracujemy w czasie zajęć. Tyle o lutym, a przed nami marzec i Wiosna…Pozdrawiamy bardzo gorąco.

Invalid Displayed Gallery


Styczeń

Jestem styczeń, miesiąc chłodu. Na ślizgawkach mnóstwo lodu. Na lodzie nie pewny krok. Ja zaczynam Nowy rok.

Drodzy rodzice – Nowy Rok zaczęliśmy od postanowień noworocznych (było ich bardzo dużo i całkiem ciekawe) oraz sposobach mierzenia czasu. Przypominaliśmy sobie nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia oraz cechy charakterystyczne pór roku – idzie nam coraz lepiej. W związku z tym uczyliśmy się piosenki Tydzień ma siedem dni. W kolejnych tygodniach realizowaliśmy temat Co można robić zimą? Słuchaliśmy wierszy:  „Śnieżek” M. Strzałkowskiej i „Zaczarowany Ogród” T. Kubiaka. Śpiewaliśmy zimową piosenkę „Tupu tup po śniegu”. Bawiliśmy się w różne zabawy paluszkowe min. Bałwanek. Dzieci poznały zjawiska charakterystyczne dla zimy: mróz, śnieg, lód. Malowaliśmy śnieżki oraz rysowaliśmy i bawiliśmy się w pingwinki. Dowiedzieliśmy się co można zrobić ze śniegu i sprawdziliśmy to doświadczalnie. Dzieci badały cechy i właściwości śniegu i lodu; robiły eksperymenty z wodą, lodem i śniegiem. Bawiły się w kropelkę wody i uczyły się rozpoznawać tropy zwierząt. Kolejny tydzień to przygotowania do dnia Babci i Dziadka. Zajmowaliśmy się organizacją przedstawienia: powtarzaniem ról, układu tanecznego oraz nauką piosenek. Sami szykowaliśmy prezenty dla dziadków. Kochani rodzice – chciałyśmy podziękować Wam za przyniesione ciacha, ciasteczka oraz napoje. W kolejnym tygodniu zajęliśmy się  zimowymi mistrzostwami  sportowymi. Wraz z panią ze straży miejskiej zastanawialiśmy się w jaki sposób bawić się bezpiecznie na lodzie i śniegu. Na podstawie opowiadania Dlaczego przegraliśmy mówiliśmy, że w rozgrywkach sportowych ważna jest zabawa, a nie tylko wygrana. Ćwiczyliśmy rzucanie do celu i staraliśmy się współpracować w parach jak i  wykonaliśmy medale olimpijskie (oczywiście z numerkiem JEDEN).

Miesiąc Styczeń jest miesiącem bardzo uroczystym nie tylko ze względu na Dzień Babci i Dziadka, ale także, a może przede wszystkim na długo oczekiwane urodziny. Styczniowy koziorożec oraz styczniowe wodniczki rozdały cukierki i dostały mnóstwo słodkich, kolorowych życzeń. Zuzia M. oraz Zuzia K.  WITAJCIE W KLUBIE STARSZAKÓW !!!

Do usłyszenia za miesiąc – panie wychowawczynie.

Invalid Displayed Gallery


Grudzień

Drodzy Rodzice!

Początek grudnia to czas oczekiwania na Mikołaja. We wprowadzenie nas w mikołajkowa atmosferę pomogła nam piosenka „Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaju Święty”. Na zajęciach Rytmiki dzieci kształtują poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową. Grają również na instrumentach. Czekając na Mikołaja dzieci uczyły się mówić o swoich marzeniach i ćwiczyły używanie zwrotów grzecznościowych. Przypomnieliśmy sobie jak wygląda Mikołaj, a jak wyglądają jego pomocnicy i czego używa w swojej pracy. Dzieci miały możliwość wykonania koperty i narysowania listu do Świętego Mikołaja. Dzieci dowiedziały się również co trzeba zrobić aby list i paczka dotarły do adresata. W kolejnym tygodniu grudnia dzieci poznawały różne zawody wykonywane przez dorosłych. Podczas zajęć na temat zawodów kucharza, piekarza i cukiernika dzieci przypomniały sobie, jak wygląda piramida żywienia i dlaczego warto jeść zdrowe produkty. Wspólnie robiliśmy pierniczki – dzieci uczyły się ugniatać, wałkować i wyciskać pierniczki. Poznając pracę krawca, krawcowej i szewca ćwiczyliśmy sprawność manualną m. in. podczas dorysowywania brakujących połówek ubrań czy ich ozdabiania i wycinania.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy, wspólnie ubieraliśmy choinkę. Poznaliśmy tradycje świąteczne, dowiedzieliśmy się co znajduje się na wigilijnym stole. Wykonaliśmy kilka świątecznych prac plastycznych. Przygotowywaliśmy się do jasełek. Dzieci uczyły się swoich ról i ćwiczyliśmy je w grupach. Jasełka to przede wszystkim niespodzianka dla Rodziców, ale również kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z tremą i w grupie nabrały śmiałości scenicznej. Jesteśmy z wszystkich bardzo, bardzo dumne. Kolejnym scenicznym wyzwaniem będzie występ dla Babci i Dziadka.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział w naszym spotkaniu Wigilijnym, było nam bardzo miło Państwa gościć i miło wspólnie spędzić czas. Dziękujemy również za zorganizowanie poczęstunku. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Invalid Displayed Gallery


Listopad

Początek listopada to wspomnienia tych, którzy odeszli. Dlatego rozmawiałyśmy
z dziećmi  o zmarłych członkach rodziny oraz o tym w jaki sposób możemy o nich pamiętać. Dodatkowo dzieci przyniosły zdjęcia najbliższych z rodziny, opowiadały o nich. Uczyły się globalnego czytania: wyrazów mama, tata, brat, siostra. Poznały zasady korzystania z urządzeń elektrycznych, opowiadały o swoich obowiązkach domowych. Rozmawialiśmy także o zwierzętach domowych. Uczyliśmy się jak o nie dbać oraz opowiadaliśmy o nich.
W kolejnym tygodniu rozmowy dotyczyły przygotowania zwierząt do zimy i sposobach by pomóc ją przetrwać. Przedszkolaki dzieliły zwierzęta, które zapadają w sen zimowy i te które tego nie robią. Obserwowaliśmy przyrodę szukając zmian zachodzących w związku
z nadejściem zimy. Ostatni dzień miesiąca to rozmowy na temat zawodów jakie wykonują ludzie. Podczas zajęć dzieci przypomniały sobie piramidę żywienia, poznały pracę krawca i szewca – ćwicząc sprawność manualną. Małą młodzież „zaczarowałyśmy” w malarzy,  którzy wytworzyli swój twór z kreski oraz co nieco dowiedzieliśmy się o fotografii. Poznałyśmy także zawody jakie wykonują rodzice naszych przedszkolaków ( mój tata pracuje w pracy i zarabia dużo pieniędzy, wiesz on naprawdę dużo zarabia. Kochanie, ale gdzie tata pracuje? Wiesz zbiera pieniądze i dlatego dużo zarabia). W listopadzie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.  Z tej okazji poznaliśmy symbole narodowe naszego kraju oraz wspólnie z innymi grupami zaśpiewaliśmy hymn narodowy. Ostatnią atrakcją okazał się celebrowany od lat Dzień Pluszowego Misia. Dzieci przyniosły swoje najukochańsze, duże i małe przytulaki. Tego dnia dotarł do nas wielki mis. Odbyły się zwariowane tańce  i zabawy z udziałem misia. W prezencie przedszkolaki otrzymały od solenizanta słodki poczęstunek  w postaci „Lubisia”.

Do zobaczenia za miesiąc – nauczycielki Pszczółek

Invalid Displayed Gallery


Październik

Drodzy Rodzice chciałabym opowiedzieć Wam co działo się w październików w naszej grupie. W pierwszym tygodniu tematem przewodnim były „Dary jesieni”. Dzieci rozwiązywały zagadki na ich temat i segregowały je na kategorie: owoce, warzywa, grzyby. Dowiedziały się, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.  Na spacerach przyglądały się, jak wygląda przyroda jesienią. Korzystając z kasztanów zgromadzonych w kąciku przyrodniczym ćwiczyliśmy przeliczanie i porównywanie zbiorów. W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o tym jak dbać o zdrowie – mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, o ubraniu odpowiednim do pogody i o ruchu. Sprawdziliśmy jak wygląda piramida żywienia. Dzieci dowiedziały się  dlaczego ważne jest  zdrowe odżywianie i jakie produkty warto jeść często a jakie rzadziej. Uczyliśmy się jak prawidłowo trzymać łyżkę i widelec w czasie posiłków oraz przypomnieliśmy sobie jak prawidłowo myć zęby. „ Jesień w parku i w lesie” to tematyka kolejnego tygodnia października. Dzieci poszły na jesienną wycieczkę w okolice przedszkola, podczas której obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie i zbieraliśmy kolorowe liście. Z przyniesionych liści powstał a nasza wspólna praca plastyczna „Pani Jesień”. Poprzez zabawy i eksperymenty z farbami uczyliśmy się rozpoznawać barwy podstawowe i pochodne. Efekty naszej pracy można było podziwiać na wykonanych przez dzieci „Jesiennych drzewach”.  W ostatnim tygodniu mówiliśmy o pomysłach na zabawy podczas jesiennych wieczorów i o miejscach gdzie możemy się wybrać aby miło spędzić czas. Tworzyliśmy różne prace plastyczne i śmieszne ziemniaki cudaki. Rozmawialiśmy o różnych rodzajach tańca – dzieci mówiły czy lubią tańczyć i dlaczego. Przypomnieliśmy sobie jak należy się zachowywać w miejscach publicznych takich jak kino i teatr. Bawiliśmy się w aktorów co sprawiło dzieciom wiele radości. Dzieci pomagały również w sadzeniu drzewek na naszym przedszkolnym placu. Dzielnie zakopywały i podlewały powierzone nam rośliny. Chodzimy często je odwiedzać i doglądać. Oprócz tego dużo śpiewamy i bawimy się w różne zabawy w kole i z chusta animacyjną. Pozdrawiamy cieplutko, do zobaczenia w listopadzie.

Invalid Displayed Gallery


Wrzesień

Drodzy Rodzice

Minął pierwszy miesiąc roku przedszkolnego, a jednocześnie rozpoczął się drugi rok przedszkolnej przygody Waszych pociech. Dzieci powróciły do przedszkola z uśmiechem na twarzy i widać, że w przedszkolu czują się już dobrze i pewnie. W pierwszym tygodniu września przypominaliśmy sobie imiona kolegów i osób pracujących w przedszkolu i zwiedzaliśmy budynek. Omówiliśmy „Kodeks Pszczółek”, w którym umieszczone zostały najważniejsze zasady zachowania dzieci w przedszkolu. Dzieci ćwiczyły wyrażanie emocji za pomocą słów i wyrazu twarzy. W drugim tygodniu września wspominaliśmy nasze wakacyjne przygody, zapoznaliśmy się z mapą Polski i przypomnieliśmy sobie nazwy różnych środków transportu. W kolejnym tygodniu uczyliśmy się jak bezpiecznie zachować się na ulicy, na placu zabaw i w zetknięciu ze zwierzętami. Rozmawialiśmy o tym do czego służą światła, jak wygląda przejście dla pieszych i dlaczego należy rozejrzeć się przed przejściem przez jezdnię. W ostatnim tygodniu mówiliśmy o częściach ciała i zmysłach, o dbaniu o czystość i porządek wokół nas. Uczyliśmy się prawidłowego mycia rąk oraz staraliśmy się wspólnie dbać o porządek w naszej sali.  Dzieci dużo bawiły się przy muzyce i wspólnym śpiewie, dzielnie pracowały w książeczkach. Bawimy się również w zabawy paluszkowe i ćwiczymy prawidłowe trzymanie ołówka czy kredek. Dziękujemy za przynoszone kasztany, orzechy, żołędzie i inne skarby jesieni. Kasztany idealnie sprawdzają się przy zabawach matematycznych. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za obecność i zaangażowanie w organizację Pikniku Przedszkolnego. Do zobaczenia w październiku…

Invalid Displayed Gallery


ROK SZKOLNY 2017/2018


MAJ

„Najweselsze, najzieleńsze
maj ma obyczaje.
W cztery strony – świat zielony
umajony majem!”

Dużymi krokami zbliżamy się do końca roku przedszkolnego. Maj już za nami wiosna w pełni Pszczółki korzystały z uroków wiosennej pogody jednocześnie nadal pilnie pracowały i rozwijały swoje talenty. Śpiewaliśmy, kolorowaliśmy, wycinaliśmy, lepiliśmy z plasteliny i liczyliśmy. Nie brakowało nam również czasu na zabawę zarówno w sali jak i na przedszkolnym placu zabaw. Maj to również Dzień Rodziny, który w tym roku obchodziliśmy inaczej niż zwykle bo oprócz występu dla rodziców mogliśmy wspólnie bawić się na przedszkolnej dyskotece. Cieszę się, że rodzice Pszczółek tak pięknie włączyli się do zabawy i aktywnie uczestniczyli w konkursach. Dzieci bardzo czekały na ten dzień i z dużym zaangażowanie przygotowywały dla mamy i taty prezenty i laurkę, każdy się starał najmocniej jak potrafi.  Ale maj to również wycieczka do ZOO w Warszawie pogoda nam dopisała nawet bardzo 🙂 dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały zwierzęta. Wspólny piknik na trawie też był fajnym przeżyciem, dzieci z dużym apetytem zjadły cały swój prowiant. Świętowaliśmy kolejne urodzinki, dzieci uczą się w ten sposób składania życzeń a dla solenizanta jest to miłe przeżycie kiedy cała grupa śpiewa sto lat i można zdmuchnąć świeczki na naszym przedszkolnym torcie. Dzieci z naszej grupy wzięły również liczny udział w konkursie patriotycznym na Flagę wszystkim uczestnikom konkursu bardzo serdecznie gratulujemy a rodzicom dziękujemy za wspieranie dzieci. Pozdrawiamy wszystkich słonecznie…

Invalid Displayed Gallery


Kwiecień

Dalej, dalej do ogródka dzieci
Już nas wiosna wita
Słońce jasno świeci
Patrzcie, patrzcie wkoło
Zielenią się drzewa
Ślicznie rosną kwiatki
Dźwięcznie ptaszek śpiewa…

W kwietniu nie narzekaliśmy na nudę i wiele się działo, tym bardziej że pogoda dopisywała. Na początku miesiąca dowiedzieliśmy się kto mieszka w wiejskiej zagrodzie. Bliżej poznaliśmy panią krowę i produkty mleczne, które dzięki niej możemy jeść. Kolejny tydzień był „tęczowy” utrwalaliśmy kolory, wesoło bawiliśmy się z chusta animacyjną,  którą dzieci wprost uwielbiają. W kolejnych tygodniach poznawaliśmy właściwości powietrza, mimo że powietrze nie jest widoczne dzieci przekonały się o tym, że nas otacza i że jest bardzo ważne. Przeprowadziliśmy kilka eksperymentów z balonami, piórkami i bańkami mydlanymi. Na końcu miesiąca poznawaliśmy ptaki i próbowaliśmy się dowiedzieć po co mają pióra i skrzydła. Dzieci za pomocą lornetki próbowały podglądać ptaki mieszkające w sąsiedztwie przedszkola. W kwietniu wykonaliśmy sporo ciekawych prac plastycznych. Świętowaliśmy kolejne urodziny naszych pszczółek. Korzystaliśmy również z pięknej wiosennej pogody i wybraliśmy się na spacer poza teren przedszkola w poszukiwaniu zwiastunów wiosny. Prowadzimy również obserwacje przyrodnicze w naszym ogrodzie przedszkolnym, podglądamy ślimaczki, robaczki i pająki. Nasze przedszkole odwiedził pan leśniczy, który opowiedział nam o swojej pracy i o mieszkańcach lasy. Dzieci były również na swojej pierwszej wycieczce autokarowej w Teatrze Lalka w Warszawie na przedstawieniu „Pan Niteczka”. Wycieczka była bardzo udana dzieci spisały się na medal i nabrały ochoty na kolejne wyjazdy. Ostatnie dni kwietnia to zagadnienia dotyczące Polski – naszej ojczyzny, które będziemy jeszcze kontynuować na początku maja. Do zobaczenia w maju…

Invalid Displayed Gallery

 


Marzec

Marzec marzyciel snuje się senny,
Trochę zimowy, trochę wiosenny…

Marzec już za nami –  miesiąc wspaniałych i ciekawych wydarzeń. Wspólnie obchodziliśmy Dzień Kobiet  i Dzień Mężczyzn. Chłopcy wręczyli dziewczynkom przepiękne kwiaty własnoręcznie zrobione, a one w podziękowaniu wręczyły chłopcom słodkie ciasteczka, które wspólnie ozdabialiśmy w przedszkolu. Zwróciliśmy uwagę na kaprysy marcowej pogody. Mieliśmy okazję poznać przysłowie ludowe „W marcu jak w garncu”. Rozwijaliśmy sprawności manualne poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych i grafomotorycznych. Z okazji pierwszego dnia Wiosny 21 marca w naszym przedszkolu odbył się Wiosenny Koncert. Wzięły w nim udział dzieci z wszystkich grup. Pszczółki zaprezentowały „Wiosenną piosenkę” i zatańczyły taniec  Pszczółek, dzięki pomocy rodziców wszystkie dzieci przyszły ubrane w strój pszczółki dzięki czemu pięknie się prezentowały na scenie i mimo najmłodszego wieku wspaniale powitały Wiosnę. W związku z tematami dotyczącymi Świat Wielkanocnych poznawaliśmy tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami. W przedszkolu odbył się Kiermasz świąteczny – dziękujemy za udział w nim. W marcu zadbaliśmy również o nasz kącik przyrodniczy. Dzieci samodzielnie siały rzeżuchę, dzięki wsparciu rodziców w naszym kąciku pojawiło się  dużo wiosennych kwiatów, o które staramy się wspólnie dbać. Podczas spacerów mieliśmy możliwość zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie takie jak: powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty (choćby krokusy przed naszym przedszkolem) i słońce – nareszcie więcej słońca.

Do zobaczenia za miesiąc – nauczycielki Pszczółek.

Invalid Displayed Gallery


Luty

„Nie dla niego deszcz czy plucha! Śniegiem sypie, mrozem dmucha

i po stawie lodem skutym, mknie na łyżwach jak to luty.”

Czas płynie bardzo szybko…pierwsze półrocze już za nami. Luty przyniósł nam wiele ciekawych oraz radosnych chwil. W Ferie Zimowe część naszych przedszkolaków wybrała się na zimowe wojaże. Jednak wcale nie próżnowaliśmy, był to czas przygotowań do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka połączonego z Balem Karnawałowym. Dzieci pięknie zaśpiewały  piosenki, wyrecytowały wierszyk oraz zatańczyły dla swoich Babć i Dziadków, których obdarowały także własnoręcznie zrobionymi prezentami. Po występach na naszych gości czekał poczęstunek, który przygotowali dla dzieci i Dziadków rodzice Pszczółek oraz nasze kochane panie kucharki, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Wspólnie bawiliśmy się również na Balu Karnawałowym. Po karnawałowym szaleństwie wróciliśmy do naszych codziennych zajęć. Nasz kolejny blok  tematyczny to zgłębianie tematyki dotyczącej  wody, poznawanie jej właściwości i zastosowania. Robiliśmy kilka ciekawych eksperymentów, np. sprawdzaliśmy co się rozpuszcza w wodzie, a co nie, zmienialiśmy kolor i smak wody itp. Przenieśliśmy się do krainy czystości – uczyliśmy się prawidłowego mycia rąk i zębów. Wspólnie wykąpaliśmy bobasa – jedną z naszych lalek aby poznać zasady dobrej kąpieli. W ostatnim tygodniu lutego mówiliśmy o tym jak jedzenie wpływa na nasze zdrowie – dzieci przyglądały się piramidzie żywienia i uczyły się wskazywania produktów, które są wartościowe, a które nie.

W lutym nasze kolejne pszczółki świętowały swoje 4 urodziny, które zawsze hucznie świętujemy, ucząc się przy okazji składania życzeń.   W tym zimowym okresie  obserwowaliśmy również zmiany zachodzące w przyrodzie. Była to okazja do wykonania  wielu ciekawych prac plastycznych o tematyce zimowej i nie tylko. Uczyliśmy się posługiwania nożyczkami. Nie zapominaliśmy także o dokarmianiu ptaków i w czasie spacerów dosypywaliśmy ziarenka do karmnika.

Z utęsknieniem czekamy na wiosnę… pozdrawiamy!

Invalid Displayed Gallery


STYCZEŃ

„Przyszła zima biała, śniegu nasypała. Zamroziła wodę, staw przykryła lodem. Tupu, tup, po śniegu, dzyń, dzyń, dzyń na sankach. Skrzypu, skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka”

Styczeń rozpoczyna kolejny już rok kalendarzowy w naszym przedszkolu. Wspólnie świętowaliśmy urodziny Zuzi K., Zuzi M. i Martynki – Pszczółki zaśpiewały uroczyste „Sto lat”, złożyły życzenia, a nasi jubilaci obdarowali nas słodkościami. Zima w tym roku nie zawiodła i sypnęła śniegiem i chociaż śnieg gdzieś się zgubił 🙂 udało nam się pokorzystać  z jej uroków – porzucać się śnieżkami, poobserwować jak zmienia się krajobraz w zależności od panującej na dworze temperatury.  Mówiliśmy także o bezpiecznym zachowaniu podczas zabaw na śniegu i lodzie i poznaliśmy wiele zimowych dyscyplin sportowych. Pamiętamy oczywiście o dokarmianiu ptaków kiedy mróz na dworze. Wesoło się bawimy na zajęciach nie zapominając o zabawach ruchowych (nasze ulubione to „Gimnastyka bałwanków”, „Pingwin”, „Tupu tup..”). W styczniu przygotowywaliśmy się  także do zbliżającej się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci uczyły się piosenek, tańca i wierszyka dla dziadków, przygotowujemy również dla nich drobne niespodzianki. W styczniu zrobiliśmy również wiele ciekawych prac plastycznych i chodź pani czasem zapomina o zrobieniu zdjęcia 🙂 można je było podziwiać na naszej tablicy grupowej. U Pszczół nie ma czasu na nudę. Dzieci w wolnej chwili uwielbiają się bawić i trzeba przyznać, że jest to coraz częściej zabawa w grupkach i przede wszystkim w zgodzie.

Do zobaczenia w lutym…wychowawczynie Pszczół.

Invalid Displayed Gallery


GRUDZIEŃ

„Grudzień czasem śniegiem z nieba prószy, bałwankowi marzną uszy, rzeka leni się zmarznięta… Jeszcze dzień i przyjdą święta!

Przyzwyczailiśmy się, że w grudniu śniegu jak na lekarstwo. Chcemy wierzyć, że  w styczniu bądź w lutym sypnie śniegiem  obficiej, wówczas radości będziemy mieli o wiele więcej i będzie można ulepić bałwana. Początek grudnia to wiele wspólnych  zabaw na sali oraz na świeżym powietrzu, to także kiermasz Bożonarodzeniowy oraz imieniny Mikołaja, na które dzieci czekały z utęsknieniem. Chciałybyśmy podziękować Państwu za przepiękne ozdoby, które wykonaliście i przynieśliście na świąteczny kiermasz.  Grudzień to także wspólne  przygotowania do Świat Bożego Narodzenia, nauka kolęd, zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami wigilijnymi oraz przygotowania do naszego pierwszego występu na dużej scenie 🙂

Wspólnie ubieraliśmy choinkę – dekorując ją bombkami, łańcuchami.  Zwieńczeniem tego intensywnego czasu była wspólna Wigilia z Rodzicami, prezenty pod choinką oraz nasz krótki występ. Byłyśmy bardzo dumne z Pszczółek, które wspaniale sobie poradziły.  Chciałybyśmy także podziękować Państwu za pomoc w zorganizowaniu wigilijnego spotkania i poczęstunku.

Życzymy wszystkim wspaniałego 2018 roku!!!

Invalid Displayed Gallery


LISTOPAD

„Zła pogoda, kapie woda
Kapie z nieba kap, kap, kap
A w kaloszach do przedszkola
Ida dzieci chlap, chlap, chlap…”

Za  Pszczółkami  już kolejny miesiąc wspólnej pracy i zabawy. Listopad nie rozpieszczał nas piękną pogodą, ale mimo to korzystaliśmy z przedszkolnego placu zabaw i chodziliśmy na krótkie spacery, gdyż ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny w rozwoju dzieci. Dzieci dowiedziały się w trakcie realizacji naszego programu edukacyjnego: Co nam daje ogień? Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki? oraz W co i jak się bawić?

W listopadzie obchodziliśmy również uroczystość z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości, na której nasza grupa zaprezentowała pieśń „Wojenko, wojenko”. Gościliśmy w Przedszkolu nasze kochane Misie w dniu ich święta, dzieci wspaniale się bawiły w towarzystwie swoich ulubieńców. Prawdziwą atrakcją okazała się wizyta Misia, który bawił się wspólnie z dziećmi.

Gościliśmy również Panią Alicję ze Straży Miejskiej, która mówiła nam o niebezpieczeństwach jakie czyhają  na dzieci w domu (np. płyny, gorące garnki, gaz, prąd itp.). Pani Alicja uczy dzieci jak się zachować i czego lepiej nie dotykać, podając dużo przykładów trafiających do wyobraźni dzieci.

Dziękujemy dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział udział w konkursie „Jesienne drzewo”. Wszystkie prace były bardzo piękne liczymy na to, że w kolejnym przedszkolnym konkursie liczba uczestników będzie jeszcze większa.

Już powoli przygotowujemy się do Świąt i wizyty Mikołaja. Zapraszamy też to czytania innych relacji na naszej stronie internetowej – zakładka „Wydarzenia z życia przedszkola.

Invalid Displayed Gallery


20171020_105655_resized-mediumPaździernik

Przeszedł sobie dawno śliczny, złoty wrzesień…

Teraz nam październik dała pani jesień…

Słonko takie śpiące, coraz później wstaje,

Ptaszki odlatują, hen, w dalekie kraje…

Październik minął szybciutko…Pszczółki coraz lepiej czują się w przedszkolnych progach. Na początku miesiąca w naszym przedszkolu gościł Pana Policjanta, który opowiedział nam o swojej pracy i o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Pszczółki mogły również zobaczyć radiowóz  policyjny i usiąść za jego kierownicą, co było dla wszystkich dużą frajdą. Gościliśmy również Panią ze Straży Miejskiej, Pani Alicja będzie nas odwiedzać przez kolejne miesiące i prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci. Na początek opowiedziała nam jak wygląda i czym się zajmuje Strażnik Miejski.

W miesiącu październiku korzystaliśmy z pogody i jak tylko była taka możliwość chodziliśmy na spacery i na przedszkolny plac zabaw. Realizowaliśmy tematy jesienne – poznawaliśmy warzywa. Pszczółki dowiedziały się również jakie zwierzęta mieszkają w parku i w lesie. Śpiewamy piosenki o tematyce jesiennej i nasze prace plastyczne, które państwo możecie podziwiać w holu również nawiązują do tematów, które realizujemy. Pozdrawiamy – wychowawczynie.

Invalid Displayed Gallery


20170901_092425_resized-mediumWRZESIEŃ

„Jestem zuch, jestem zuch!

Tu mam głowę, a tu brzuch.

Klaszcze w ręce: ram, tam, tam!

I „Dzień dobry” mówię wam.

Od 1 września, kiedy Pszczółki pierwszy raz przekroczyli próg przedszkola minął już miesiąc. Maluszki powoli adaptują się do nowego miejsca, gdzie poznają swoich kolegów, Panie oraz życie przedszkolne. Z dnia na dzień co raz lepiej czują się w przedszkolu. Poznajemy zasad obwiązujące w przedszkolu. Uczymy się pięknie sprzątać zabawki i dbać o książeczki w naszym kąciku czytelniczym. Staramy się elegancko zachowywać przy stole i pięknie zjadać. Ćwiczymy samodzielne ubieranie i rozbieranie przed wyjściem na plac zabaw lub na spacer po najbliższej okolicy przedszkola.

Pszczółki chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych, śpiewają piosenki i biorą udział w zabawach plastycznych.

Wspólnie świętowaliśmy urodziny Szymonka, który dzielnie zdmuchnął wszystkie świeczki na naszym przedszkolnym torcie i z dumą wysłuchał wszystkich życzeń, za które dzieci otrzymały od niego pysznego cukierka.

Za nami już uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka – i nasz pierwszy prawdziwy występ na „dużej scenie” – zaśpiewaliśmy piosenkę „Kotek Krzysia” i otrzymaliśmy pasowanie z rąk naszej Pani Dyrektor. Po południu mogliśmy wspólnie bawić się na naszym „Jesiennym Pikniku Integracyjnym”.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w przygotowanie tej imprezy –za pyszne ciasta i atrakcje dla dzieci.

Invalid Displayed Gallery


 

  ROK SZKOLNY 2016/2017


20170630_092151CZERWIEC

… Kart w kalendarzu było nie mało
Codziennie jedną zdejmował czas.
I cóż powiecie ,ot przeleciało
Rok przedszkolny minął jak z bicza trzasł…

Czerwiec już za nami, to ostatni miesiąc roku przedszkolnego i czas pożegnania. Aż trudno uwierzyć, że już się rozstajemy…Czas spędzony z Pszczółkami na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach… To wyjątkowa grupa.

Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice z całego serca za współpracę i Wasze zaangażowanie w życie przedszkolne – zawsze mogłyśmy na Was liczyć. Dziękujemy!

Życzymy wszystkim udany, słonecznych i rodzinnych wakacji wolnych od trosk życia codziennego, dobrego wypoczynku ogrzanego słońcem, miłych spotkań, okazji do uśmiechu, wielu chwil wartych wspomnień i szczęśliwego powrotu do domu.

Naszym kochanym Pszczółkom   życzymy powodzenia i sukcesów w szkole… 🙂

Invalid Displayed Gallery


20170530_101713MAJ

„W maju jak w gaju”

Maj już za nami wiosna w pełni. Dużymi krokami zbliżamy się do końca roku przedszkolnego. Pszczółki korzystały z uroków wiosennej pogody jednocześnie nadal pilnie pracujemy i przygotowujemy się do pójścia do szkoły. Szlifujemy staranne pisanie poznanych literek, liczymy na przedmiotach i w pamięci, a chętni ćwiczą czytanie. Ale maj to również wycieczki – odwiedziliśmy stadninę koni PA-TA-TAJ. Byliśmy na pieszej wycieczce w Bibliotece Miejskiej. Pani opowiadała nam o rodzajach bibliotek i sposobie ich funkcjonowania. Przypomnieliśmy sobie jak należ dbać o książki. Mogliśmy również posłuchać opowiadania, które okazało się bardzo śmieszne, dzieci były zachwycone i dowiedziały się,  że nie warto się kłócić o drobiazgi. W maju odwiedziło nas Mobilne Planetarium – mogliśmy przeżyć wspaniałą podróż w kosmos. Kontynuujemy nasze spotkania z rodzicami, którzy nam czytają w maju odwiedził nas tata Marysi – dziękujemy za kolejne pouczające opowiadanie. Świętowaliśmy urodziny, niestety nie wszyscy zostali uwiecznieni na zdjęciach. Maj to również Dzień Rodziny, który mimo kapryśnej pogody był radosny i pełen wspólnej  zabawy. Pozdrawiam Wszystkich słonecznie.

Invalid Displayed Gallery


20170411_151237KWIECIEŃ

„KWIECIEŃ PLECIEŃ”

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień, różne figle płata w świecie.
Raz przygrzeje mocno słońce, że jak w lecie jest gorąco.
Innym razem śniegiem prószy, że aż wszystkim marzną uszy.
Kwiecień – plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.

W kwietniu nie narzekaliśmy na nudę i wiele się działo.  Rozmawialiśmy o ekologii i wspólnie zastanawialiśmy się jak dbać o nasze środowisko.  W związku ze Świętami Wielkanocnymi dzieci poznawały tradycje i zwyczaje wielkanocne. Pszczółki dowiedziały się co symbolizuje każdy element święconki. Wykonaliśmy również prace plastyczne o tematyce wielkanocnej i malowaliśmy jajka przyniesione z domy. Bardzo lubimy wizyty rodziców, którzy przychodzą nam czytać. W kwietniu gościliśmy mamę Oliwki, która czytała dla nas opowiadania o przygodach przedszkolaków. W naszym przedszkolu odbyła się  część teatralna V Przeglądu Artystycznego pod hasłem „ Przedszkolaki na tropie Barbary Szelagowskiej”. Gościliśmy dzieci z różnych przedszkoli. Naszą grupę reprezentowała Marysia, która pięknie wcieliła się w rolę mamy. W części plastycznej udział wzięły Martynka G. i Oliwia M. Dziękuję rodzicom za przygotowanie dzieci. W kwietniu rozmawialiśmy również o pracy rolnika – o tym jak jest ważna i jak wiele jej zawdzięczamy.  Poznaliśmy zwierzęta wiejskie i dowiedzieliśmy się z czego powstaje cukier, z czego jest mąka i jak powstaje chleb. Zaplanowaliśmy również wyjście do sklepu aby kupić potrzebne produkty do upieczenia ciasteczek, jednak kwietniowa pogoda pokrzyżowała nasze plany. Nie przeszkodziła nam jednak w upieczeniu ciasteczek. Dzieci przygotowały listę produktów potrzebnych do zrobienia ciasteczek i bardzo poprosiły Panią aby kupiła potrzebne produkty. Ciasteczka bardzo nam się udały pięknie się prezentowały, a jeszcze lepiej smakowały. Dzieci zauważyły jednak jeden duży minus – było ich zdecydowanie za mało J. Do zobaczenia w maju.

Invalid Displayed Gallery


20170331_091547Marzec

Za nami Marzec –  miesiąc wspaniałych i ciekawych wydarzeń. Wspólnie obchodziliśmy Dzień Kobiet  i Dzień Mężczyzn. Chłopcy wręczyli dziewczynkom przepiękne laurki i tulipany, a one w podziękowaniu wręczyły chłopcom słodkie lizaki z okazji ich święta. Za nami kolejna wycieczka autokarowa. Tym razem wybraliśmy się do teatru Baj na „ Bajkę o szczęściu”. W miesiącu marcu Pszczółki poszukiwały oznak wiosny i staraliśmy się wyjaśnić znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”. Z wielką radością i ze śpiewem na ustach wybraliśmy się do parku miejskiego w poszukiwaniu wiosny, którą zaprosiliśmy  do naszego przedszkola.  W związku z tematem „Wszystko rośnie” dzieci odświeżyły nasz kącik przyrodniczy, a panie zadbały o wiosenne dekoracje w naszej sali – bo wiosna to również wiosenne porządki. W minionym miesiącu gościliśmy również rodziców, którzy czytali nam bajki i opowiadania. Odwiedzili nas tata Ignacego, mama Borysa i mama Davida, która zaprezentowała dla nas oprócz bajki wierszyk w języku ormiańskim – co było dla dzieci nowym doświadczeniem. Wszystkie przeczytane przez rodziców opowiadania były nie tylko bardzo ciekawe ale również pouczające. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu „ Co wiesz o legendach polskich?”. W etapie przedszkolnym wzięli  udział: Filip Głażewski, Michał Rydel, Ignacy Barys i Amelka Moczulska. Wszystkie dzieci bardzo pęknie się zaprezentowały, a do finału, który odbył się w SP nr1 w Brwinowie weszła Amelka Moczulska i dwie dziewczynki z pozostałych grup. Ostatecznie reprezentantki naszego przedszkola zajęły II miejsce – z którego jesteśmy bardzo dumni, tym bardziej że konkurowały również z dziećmi o rok starszymi od siebie.

Invalid Displayed Gallery


20170308_092153Pszczółki poznają pracę budowlańca

W środę 08/03/2017 grupę „Pszczółek” odwiedził tata Karola S., który opowiedział o  zawodzie „Budowlaniec”. Pan Marek pracuje w firmie Mostostal i jest specjalistą w swoim zawodzie. Okazało się, że jest to trudna, odpowiedzialna i wymagająca praca. Dowiedzieliśmy się także, że inżynierzy budowy noszą białe kaski oraz muszą posiadać wiedzę z wielu dziedzin, aby tworzyć solidne i trwałe konstrukcje dla ludzi. Mając w swoich rękach dobro tysięcy osób, nie mogą więc pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd. Pan Marek zaprezentował ubiór niezbędny na budowie, a także opowiedział o rzeczach, które ze sobą przyniósł. Prezentując strój min; słuchawki, okulary, kask, kamizelkę odblaskową, buty opowiadał do czego służą i jak chronią  dając bezpieczeństwo.

Oczywiście nie zapomniał powiedzieć, że na budowie zawsze trzeba być ostrożnym.

Pszczoły wraz z Panem Markiem poziomicą sprawdziły czy ściany i stoliki są równe, dowiedziały się jak mierzy się odległość ścian, ale nie miarką ani nie krokami. Pod koniec zostały podzielone na trzy zespoły, gdzie każdy z zespołów stworzył z klocków własną budowlę. Pan Marek połączył wszystkie wyjątkowe konstrukcje, pochwalił dzieci za ich wyobraźnię, a przy okazji pokazał dzieciom jak tworzą się rozmaite pomysły przed prawdziwą budową. Na zakończenie każde dziecko otrzymało upominki od naszego gościa. Pan Marek otrzymał od nas dyplom za poświęcony czas,  a od swojego syna Karola dużo radości, uśmiechu. Bardzo dziękujemy za przybycie oraz za kształcące zajęcia.

Invalid Displayed Gallery


20170208_141639Luty

„Jedzie pani zima, na koniku białym spotkały ją Pszczółki pięknie powitały
– Droga pani Zimo, sypnij dużo śniegu, żeby nam saneczki, nie ustały w biegu…”

.H. Ożogowska

To już półmetek pobytu Pszczółek w przedszkolu.   W tym zimowym okresie  obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie. Była to okazja do wykonania  wielu ciekawych prac plastycznych o tematyce zimowej i nie tylko. W pierwszym tygodniu lutego bawiliśmy się na Balu Karnawałowy, gdzie każdy uczestnik imprezy był oryginalnie przebrany. A Ferie zimowe – no cóż można powiedzieć: PEŁNE MIŁOŚCI. Niech żałuje ten kogo nie było. Amor krążył po sali i co rusz strzelał w różnych kierunkach. Uwierzcie, jego czerwona strzała dopadła każdego. W kolejnych tygodniach lutego zajęliśmy się tematyką zimową, poznaliśmy sporty zimowe  i dowiedzieliśmy się wiele o DINOZAURACH oraz  Jak powstaje węgiel?. Pobyt w przedszkolu uprzyjemniła nam mama Rysia, która jest stomatologiem. Przyniosła do sali sprzęt z którym pracuje na co dzień – dzieci oglądały go z zaciekawieniem. Borowaliśmy ząbki i założyliśmy plomby. Pani Olga odpowiedziała na kilka pytań również tych zawartych w projekcie edukacyjnym pszczółek. Ach!!! zapomniałybyśmy wspomnieć o wyjątkowych lekcjach języka angielskiego, które zaskakują swoją oryginalnością. Jeśli pogoda będzie nadal sprzyjać i nie będzie silnego mrozu postaramy się spędzać jak najwięcej czasu na  spacerach.

Pozdrawiamy naszych super RODZICÓW – wychowawczynie super PRZEDSZKOLAKÓW.

Invalid Displayed Gallery


20170130_114619Styczeń

„Przyszła zima biała, śniegu nasypała. Zamroziła wodę, staw przykryła lodem. Tupu, tup, po śniegu, dzyń, dzyń, dzyń na sankach. Skrzypu, skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka”

Styczeń rozpoczyna kolejny już rok kalendarzowy w naszym przedszkolu. Na początku miesiąca świętowaliśmy urodziny Karola  i Pani Agnieszki – Pszczółki zaśpiewały uroczyste „Sto lat”, złożyły życzenia, a nasi jubilaci obdarowali nas słodkościami. Zima w tym roku nie zawiodła i sypnęła śniegiem. Udało nam się pokorzystać  z jej uroków – porzucać się śnieżkami, ulepić pierwszego bałwana, poobserwować jak zmienia się krajobraz w zależności od panującej na dworze temperatury. Dzieci chętnie przeprowadzały eksperymenty ze śniegiem i dowiedziały się dlaczego woda zmienia się w lód, co sprawia, że lód się roztapia i dlaczego nie wolno jeść śniegu. Mówiliśmy także o bezpiecznym zachowaniu podczas zabaw na śniegu i lodzie. Pamiętamy oczywiście o dokarmianiu ptaków kiedy mróz na dworze. Dbamy również o nasze patyczaki, które rosną jak na drożdżach. Wesoło się bawimy na zajęciach i w czasie zabawy swobodnej. W styczniu przygotowywaliśmy się  także do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci pięknie zaśpiewały  piosenki oraz wyrecytowały wiersze dla swoich Babć i Dziadków, których obdarowały także własnoręcznie zrobionymi prezentami i laurkami.

Invalid Displayed Gallery


20161206_160628-2Grudzień

Panie bałwanie, panie bałwanie! Co chce pan dostać na śniadanie?
– Proszę śnieg w płatkach, w sopelkach lody i porcję szronu chcę dla ochłody.
Panie bałwanie, zimne śniadanie od pani zimy niech szybko pan dostanie !!!

Przyzwyczailiśmy się, że w grudniu śniegu jak na lekarstwo, ale mimo przeszkód dzieciom  udało się ulepić bałwanka. Chcemy wierzyć, że  w styczniu bądź w lutym sypnie śniegiem  obficiej, wówczas radości będziemy mieli o wiele więcej.  Początek grudnia to wiele wspólnych  zabaw na sali oraz na świeżym powietrzu, to także kiermasz Bożonarodzeniowy oraz imieniny Mikołaja na które dzieci czekały z utęsknieniem. Chciałybyśmy podziękować Państwu za przepiękne ozdoby, które wykonaliście i przynieśliście na świąteczny kiermasz.  Grudzień to także wspólne  przygotowania do Świat Bożego Narodzenia, nauka kolęd, zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami wigilijnymi, pieczenie pierniczków oraz przygotowania do Jasełek. Wspólnie ubieraliśmy choinkę – dekorując ją bombkami, łańcuchami oraz własnoręcznie zrobionymi przedmiotami. W naszej grupie powoli wyłaniają się talenty, min w konstruowaniu, wymyślaniu nowych innowacyjnych rzeczy czy tworzeniu nowych tekstów do piosenek. JEST W NAS MOC!!! Grupa Pszczółek chciałaby podziękować mamie Karolka S. za uszycie opasek dyżurnego, które są wdzięcznie i z honorem noszone.  Chciałybyśmy także podziękować Państwu za pomoc w zorganizowaniu wigilijnego spotkania.

NIECH TANECZNY LEKKI KROK BĘDZIE Z WAMI CAŁY ROK. NIECH PROWADZI WAS BEZ STRESU OD SUKCESU DO SUKCESU – SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO  ROKU !!!

Invalid Displayed Gallery


20161129_140636Listopad

Za  Pszczółkami  już kolejny miesiąc wspólnej pracy i zabawy. Mieliśmy ogromna przyjemność przygotować wspaniały występ dla całego przedszkola z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości i cieszyć się naszym małym sukcesem gdyż dzieci z dużym zaangażowaniem podeszły do tego wezwania i pięknie się zaprezentowały. Na listopadowych zajęciach mogliśmy się również przenieść się w dawne czasy i dowiedzieć jak bawili się nasi dziadkowie, jakich sprzętów używali na co dzień. Dowiedzieliśmy się czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz, co to jest muzeum i jak powstaje film animowany dla dzieci. Gościliśmy w Przedszkolu nasze kochane Misie w dniu ich święta. Korzystaliśmy z pięknej listopadowej pogody nie zapominając, że ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny. Już powoli przygotowujemy się do Świąt i wizyty Mikołaja. Zapraszamy też to czytania innych relacji na naszej stronie internetowej – zakładka „Wydarzenia z życia przedszkola”.

Na wesoło:

1.

DZ: – Pani Moniko tym paluszkiem nie mogę dotykać gorącej wody.

– Dlaczego?

DZ: – Bo w domu się podpaliłem o lampkę…

2.

N: – Kochani kto to jest rzeźbiarz?……

DZ:- To taki pan co robi groby……..to znaczy takie pomniki z figurami takim ludziowymi

  1. (w trakcie zabawy)

DZ 1 : – Przyjdzie lodowy potwór i nas zamrozi

DZ 2 : – Co ty wygadujesz?

DZ 1 : – Naprawdę!

DZ 2 : – Potwór nie wie, że jest kraj Polska, tylko w Chinach zamrozi.

– Powiedz mi co trzeba zrobić żeby go zatrzymać?

DZ 1 : – Wziąć zapałkę i zapalić wokół niego ogień.

DZ 2 : – O matko! To grozi niebezpieczeństwem dla wszystkich ludzi bo ogień jest bardzo niebezpieczny.

DZ 1 : – To może go zamrozimy i rozbijemy na kawałeczki……

Invalid Displayed Gallery


14593744_175812552865788_1545164977_n-3Październik

Kolorowy bukiet” B. Lewandowska

Do parku przyszły z przedszkola dzieci. Chcą zrobić z liści barwny bukiecik.

Listki czerwone, jak malowane leżą pod klonem i pod kasztanem.

Pod dębem leżą brązowe liście. Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście.

Serduszka złote spadają z brzozy. Jaś ma ochotę w bukiet je włożyć. Gdy ten bukiecik stanie na stole ozdobi DZIECIOM całe PRZEDSZKOLE.

Witamy kochani. Jak zwykle bardzo dużo pozytywnej energii towarzyszyło nam  w tym miesiącu. Czas w przedszkolu upłynął  wesoło i bardzo przyjemnie. Dzięki Wam kochani rodzice  skorzystaliśmy z darów jesieni, które przyniosły wasze dzieci do przedszkola. Każdy przedszkolak stworzył swój MINI ATLAS DRZEW, grupowy ATLAS MAŁEGO ODKRYWCY do którego jest wgląd na przedszkolnym holu, a  kasztany, liście czy żołędzie  posłużyły również jako liczmany. Dodatkowo dzieci przyniosły z domów przeróżne weki. W słoiczkach znaleźliśmy: orzechy na ból brzuszka, aronia z dużą ilością witaminki C na odporność, dżemy z porzeczki, śliwki, ogórki kiszone, grzybki czy ogórki w curry.  Postanowiliśmy spróbować niektóre pyszności bo jak wiemy zamknięty jest w nich kawałek lata. W ramach ćwiczeń gimnastycznych w przedszkolu odbyła się olimpiada sportowa. towarzyszyły jej konkursy: taniec na gazecie, bieg z kasztanem na łyżce, bieg ze związaną z sąsiadem nóżką itd. Każdy przedszkolak dostał kolorowy medal, który wręczała pomocnica nauczyciela Oliwka M.. Obchodziliśmy urodzinki Marysi, Kajtusia, Oliwki M., Bartusia, Kuby i Maćka Ż. W ramach realizacji programu Kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i dorosłych postanowiliśmy zaangażować rodziców w głośne czytanie. W tym miesiącu wspomogła nas mama Filipka G., która  przeczytała książkę „Filip mały wiercipięta”. Powolutku przygotowujemy się do dnia 11 listopada, dlatego też będziecie państwo słyszeli w swoich domach PIEŚNI PATRIOTYCZNE.  Ponieważ nasz kolorowy październik jest nieco deszczowy, a my bawimy się zazwyczaj w sali, postanowiliśmy przez doświadczenie dowiedzieć się jak to jest z tym deszczem – jak powstaje? Oczywiście, gdy sprzyja pogoda, wówczas wybieramy się na krótkie spacerki, bądź bawimy się w przedszkolnym ogrodzie. Do zobaczenia w następnym miesiącu, wychowawczynie Pszczół.

Na wesoło:

DZ: ROBIĘ CZASAMI W DOMU HAMBURGERY, WIESZ…I HOT DOGI I TO Z PARÓWKAMI.

CH: A  ACHA, A CO Z TĄ IMPREZKĄ BĘDZIE U CIEBIE?

DZ: IMPREZA ZA ROK, ZA ROK BĘDZIE.

CH: TO NIEDŁUGO. DOBRA TO BĘDĘ.

…………………………………..

N: SŁUCHAJCIE, CZY WY LUBICIE CHODZIĆ NA LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO?

DZ: TAK

N: A CO NAJBARDZIEJ LUBICIE TAM ROBIC?

I DZ: LUBIMY MÓWIĆ FAJNE SŁOWA PO JĘZYKU ANGIELSKIM

JAK PANI DAJE STEMPELKI, TO MNIE TO ŁASKOCZE.

II DZ: A JAKIE SŁOWA ZNASZ?

I DZ; NIE WIEM, ALE BĘDZIEMY NA ANGIELSKIM.

II DZ: WIEM: DOG, LUB DOKTOR TO CZŁOWIEK, KTÓRY CHODZI Z NIM ZA DRZEWA I SPRAWDZA  CZY NIC SIĘ NIE ZEPSUJE, JAK SIĘ ZEPSUJE TO MÓWI OJ OJ OJ…

I DZ: ALE KTO?

II DZ: DOKTOR, PRZECIEŻ

Invalid Displayed Gallery


20160915_102857Wrzesień

„Gdy dzień wstaje i wita świat,  ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali wesoło bawię się,

kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest…

Witamy po wakacjach!

Wakacje szybciutko minęły, Pszczółki z uśmiechem wróciły do przedszkola. Pierwsze dni pełne były uścisków i buziaków. Wszyscy się za sobą bardzo stęsknili.

We wrześniu realizowaliśmy tematy związane z bezpieczeństwem na ulicy . Rozmawialiśmy o znaczeniu znaków drogowych, o odpowiednim zachowaniu jako piesi na drodze. Pszczółki, podczas spaceru po najbliższej okolicy przedszkola bardzo dobrze radziły sobie z odnajdywaniem znaków i opisywaniem ich znaczenia, uczyliśmy się bezpiecznego poruszania się po chodniku oraz przechodzenia po pasach na drugą stronę ulicy. Rozmawialiśmy o różnicach między miastem i wsią. Wraz z początkiem jesieni przyjrzeliśmy się z bliska warzywom i owocom podczas spaceru do przydomowego ogródka.  Wspólnie przygotowaliśmy sok owocowo-warzywny i degustowaliśmy go. W naszej sali zamieszkały 4 patyczaki. Dzieci same wybrał dla nich imiona: Sławek, Gilgotek, Bazylia i Stokrotka. Opiekujemy się nimi dzielnie i bacznie obserwujemy. Dużo się razem bawimy, pracujemy w książeczkach, malujemy, wycinamy i lepimy. Poznaliśmy już dwie literki, chętnie liczymy. Korzystamy z pięknej pogody  spacerujemy i bawimy się na placu zabaw.

Na wesoło:

N: – Kochani czy Wy wiecie co to są emocje?

DZ: – Tak ja wiem! Kiedy w sklepie wiszą takie duże plakaty i tam są takie różne rzeczy to wtedy są promocje!

N: – Ale ja pytałam o emocje.

DZ: – Aaaa to nie wiem…

Dz: Proszę Pani ja teraz muszę chodzić do przedszkola bardzo dużo i muszę się uczyć bardzo dużo nawet jak będę chory to muszę chodzić żeby dostać dobrą pracę i zarabiać dużo pieniążków…Bo chciałbym sobie kupić Lexsusa wyścigówkę napędzanego gazem…

  1. Na wycieczce

DZ: – Aaaaaaaaaaaaaa  dziewczyny widzicie tamtego Rycerza ale boski muszę mieć z nim selfi.

DZ: – Pani Moniko ładne mam paznokcie.

N: – Śliczne

DZ: – Mama mi pomalowała manikirem takim wodnym i tak się błyszczą.

Invalid Displayed Gallery


 

ROK PRZEDSZKOLNY  2015/2016


20160606_094207 (2)Czerwiec

Czerwiec już za nami, mimo że to ostatni miesiąc roku przedszkolnego był równie pracowity co poprzednie. Gościliśmy w przedszkolu Was Kochani Rodzice na Dniu Rodziny, była to okazja aby Wam podziękować za wszystko, za cały rok wspaniałej współpracy a dzieci okazały swoją miłość najpiękniej jak potrafiły – swoim wspólnym występem.

W czerwcu mogliśmy się cieszyć prawdziwie wakacyjną pogodą co sprzyjało zabawie na świeżym powietrzu i wspaniałym wycieczkom. Wycieczka autokarowa na Ranczo w Dolinie okazała się strzałem w dziesiątkę i dostarczyła nam wiele niezapomnianych wrażeń. W związku z realizowanymi tematami na miesiąc czerwiec „Kim będę, gdy dorosnę?”, wybraliśmy się do Piekarni gdzie dzieci mogły samodzielnie zrobić zakupy i przyjrzeć się pracy ekspedientki. W drodze do piekarni skorzystaliśmy z uprzejmości mamy Gabrysi, która zaprosiła nas do swojego Salnu Fryzjerskiego i dowiedzieliśmy się co robi pani Fryzjerka i Kosmetyczka. Gościliśmy również w naszym przedszkolu Panów Strażaków, którzy przyjechali do nas wozem strażackim i opowiedzieli dzieciom o swojej pracy.

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego, w którym uczestniczyło całe przedszkole, nasza grupa zaprezentowała piosenkę „Truskawkowy Leń”.  Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice za współpracę w minionym roku i życzymy wszystkim wspaniałych, słonecznych i Rodzinnych wakacji… Do zobaczenia we wrześniu J

,,Już lato”

Już jest lato, już jest lato !
Wyjeżdżamy z mamą, tatą.
W góry, w lasy lub nad morze,
każdy jedzie tam, gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
by się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las,
bo wakacji nadszedł czas.

Invalid Displayed Gallery


IMG_20160516_144512 (2)MAJ

W majową środę, majowy wiatr z odświętną miną do nas wpadł…

Wszedł do kwiaciarni przed ósmą rano i kupił bukiet z tysiąca róż.

Wszyscy byliśmy bardzo zdziwieni i spytaliśmy:

Dla kogo kwiaty?

Dla Waszych mam! Dla Waszych mam! – zaszumiał wiatr.

Koło przedszkola przystanął wiatr i każdej mamie kwiatuszek dał…

Maj rozpoczął się bardzo aktywnie w naszej grupie. Zaczęliśmy od dwóch wycieczek: do Planetarium w Warszawie oraz wycieczki plenerowej do gospodarstwa agroturystycznego „Pod kogutem”. Zrealizowaliśmy takie tematy jak: Lubimy książki, Wiosenna łąka, Zwierzęta domowe, Mama i tata. Systematycznie i rzetelnie przygotowywaliśmy się do Dnia Rodziny. W maju mieliśmy bardzo dużo jubilatów: pani Monika, Rysio, Natalka, Amelka i Borys. Każdy z nich został potraktowany wyjątkowo, serdecznie, uroczyście. Ach… poznaliśmy także  kolejne przysłowie ludowe związane z danym miesiącem, a mianowicie „W maju jak w gaju”. Tak, tak kochani jest to bardzo ważne, gdyż przez przysłowia dzieci szybciej zapamiętują nowo poznane miesiące. Maj to także dużo ciepła, słońca, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, a także spacerów i wycieczek np.; do Biblioteki miejskiej w Brwinowie. Ach ten maj …piękny, kolorowy, ciepły i wiele  MIŁOŚCI… Pozdrawiamy.

Invalid Displayed Gallery


20160331_082756_resizedKWIECIEŃ

„Kwiecień drzewa przystroił w barwne kwiaty i zieleń.

Po ogrodach, po sadach grają ptasie kapele”…A dzieci w przedszkolu spędziły kolejny miesiąc pełen ciekawych wydarzeń i wspólnej  zabawy.

W kwietniu poznawaliśmy zwierzęta wiejskie i specyfikę pracy rolnika. Przy tej okazji powstało wiele ciekawych prac plastycznych. Aby przybliżyć dzieciom zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przygotowaliśmy wspaniałe przedstawienie z okazji Dnia Ziemi dla całego przeszkolą i dla naszych kochanych Rodziców. Dzieci wcieliły się w role skrzatów czyściochów. Wszystko wspaniale się udało. W kwietniu było w naszym przedszkolu wielu ciekawych gości o czym można przeczytać na naszej stronie internetowej. Koniec miesiąca to zagadnienia dotyczące Polski – naszej ojczyzny. Nie zabrakło nam również czasu na wspólną zabawę, świętowanie kolejnych urodzin, podziwianie robaków w ogrodzie przedszkolnym i deszczu za oknem co również budzi zachwyt u dzieci. Pozdrawiamy Was kochani serdecznie.

Invalid Displayed Gallery


20160323_161117 (3)MARZEC

 RAZ ŚNIEG PADA, A RAZ DESZCZYK. NA JEZIORZE LÓD JUŻ TRZESZCZY. BŁĘKIT NIEBA LŚNI W KAŁUŻY, BAŁWAN W SŁOŃCU OCZY MRUŻY.

– KONIEC ZIMY. PRZERWA. DZWONEK. – TO NIE DZWONEK, TO SKOWRONEK!

                                  Ach ten Marzec! Tyle się działo!

Już pierwszy dzień marca rozpoczął się wyjątkowo – wycieczką do największej wystawy budowli z klocków LEGO w Warszawie. Był to raj dla duszy i oczu … przepiękne budowle, świat poruszający wszystkie zmysły, niesamowite doznania…dla wszystkich. Kolejnym dniem bardzo uroczystym okazał się 8 marca – Dzień Kobiet. Chłopcy stanęli na wysokości zadania. Każda dziewczynka (mała i duża) z naszej grupy dostała słodkiego buziaczka. Wykonaliśmy także prace plastyczną – ślicznego kwiatuszka, którą każde dziecko zabrało do swojego domu. W marcu intensywnie przygotowywaliśmy się do nadejścia wiosny poznając jej pierwsze zwiastuny. Podczas spacerów mieliśmy możliwość zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie takie jak: powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty (choćby krokusy przed naszym przedszkolem) i słońce – nareszcie dużo dużo słońca. Nauczyliśmy się wierszyka J. Brzechwy „Przyjście wiosny”. Zwróciliśmy uwagę na kaprysy marcowej pogody. Mieliśmy okazję zapoznać przysłowie ludowe „W marcu jak w garncu”. Rozwijaliśmy sprawności manualne poprzez wykonywanie różnych form przestrzennych. Zaczęliśmy od korony, którą Pszczoły zrobiły na powitanie Pani Wiosny. Bliżej Świąt Wielkanocnych był to jeszcze koszyczek z jajkami oraz kurka. Założyliśmy wiosenną hodowlę (szczypiorek, zioła, owies, rzeżuszka oraz fasolka) czyli swój mały przedszkolny ogródeczek o który dbamy każdego dnia – intensywnie podlewając i pielęgnując. Miesiąc ten okazał się równie obfity jak poprzedni, ponieważ obchodziliśmy urodziny Davida – bardzo słodkie!

Do zobaczenia za miesiąc – nauczycielki Pszczółek.

Invalid Displayed Gallery


20160203_094755Luty

Gdzie ten luty groźny, zły, który szczerzył mrozu kły? Co się z tą pogodą stało? W zimie wcale nie jest biało… Kochani za nami kolejny miesiąc wspólnej zabawy i wesołych przygód. W Ferie Zimowe część naszych przedszkolaków wybrała się na zimowe wojaże. My jednak wcale nie próżnowaliśmy, był to czas kiedy przenieśliśmy się do krainy bajek i legend, dużo czytaliśmy i nawet próbowaliśmy swoich zdolności i sami stworzyliśmy własną bajkę – całkiem zresztą udaną. Nasze kolejne tematy zajęć pozwoliły nam przenieść się w dawne czasy do prehistorycznego lasu, w którym żyły dinozaury. Jest to jeden z ulubionych tematów większości przedszkolaków i mimo że nazwy niektórych gatunków dinozaurów nie należą do łatwych dzieciaki je świetnie znają. Wspaniale potrafią, również naśladować głosy dinozaurów co myślę było słychać w najbliższej okolicy naszego przedszkola kiedy dzieci zaczynały zabawę. Poznaliśmy również niektóre „skarby Ziemi” a zajęcia poświęcone soli zachęciły do eksperymentów i badań nawet zatwardziałych zwolenników zabawy. Ostatni tydzień lutego to również bardzo ciekawe tematy zakończone wyprawą na Księżyc i odkrywaniem kosmosu. No cóż ale czas zajść na Ziemię i już z niecierpliwością czekamy na WIOSNĘ…pozdrawiamy!

Invalid Displayed Gallery


20160115_093729 (2)Styczeń

„Ach jak dobrze, przyszła zima! Już śnieg pada i mróz trzyma. Jest też zdrowo
i wesoło, bo śmiech dzieci słychać wkoło!”

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy w naszym przedszkolu i oczywiście tak jak chcieliśmy sypnęło upragnionym śniegiem. Mogliśmy zjeżdżać z górki, rzucać się śnieżkami oraz wariować na białym puchu. Kiedy za oknem było mroźno i zimno u nas w przedszkolu było wesoło i gorąco. U Pszczółek do stycznia praca, praca i jeszcze raz praca…intensywne przygotowywania do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, tworzenie dla nich prezentów, a także nauka nowych rzeczy.

Oj… dużo dowiedzieliśmy się o tej porze roku! Poznaliśmy ciekawe zabawy na śniegu czy lodzie. Mówiliśmy także o bezpiecznym zachowaniu podczas zabaw i poznaliśmy wiele zimowych dyscyplin sportowych. Dzięki sprzętowi, który dostarczyła do przedszkola nasza Pani Monika mieliśmy okazję wejść w rolę łyżwiarza czy narciarza.

Styczeń to także kontynuacja programu „ Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Dzięki tej akcji dzieci coraz częściej korzystają z okazji komponowania śniadania według własnego uznania, co sprawia im ogromną frajdę. Poznają przy okazji nowe rodzaje wędlin, serów czy warzyw, a ich twórczość kulinarna jest do pozazdroszczenia.

U Pszczół nie ma czasu na nudę. Dzieci w wolnej chwili wymyślają takie zajęcia, które je pochłaniają i zatrzymują w bezruchu na pewien czas np; wspólna nauka, zabawy w dom, policjanta czy sesja zdjęciowa, a także romanse…oj tak też bywa.

Do zobaczenia w lutym…wychowawczynie Pszczół.

Invalid Displayed Gallery


GRUDZIEŃ

20151211_100643 (Custom)„Grudzień śniegiem z nieba prószy, bałwankowi marzną uszy, rzeka leni się zmarznięta… Jeszcze dzień i przyjdą święta!”

No cóż nasz grudzień  różnił  się nieco od tego z wierszyka bo śniegu jak na lekarstwo i bałwanka jeszcze nie udało nam się ulepić ale to na pewno jeszcze przed nami. A za nami kolejny radosny i pełen ciekawych wydarzeń miesiąc. Początek grudnia to wspaniała zabawa urodzinowa,  na której świętowaliśmy 1 Urodziny Przedszkola wszyscy wspaniale się bawili. Relacje z tego wydarzenia można przeczytać na naszej stronie internetowej. Pogoda sprzyjała spacerom i dłuższym wycieczkom po najbliższej okolicy, w trakcie których dzieci mogły obserwować zmiany jakie zachodzą w przyrodzie. W miesiącu grudniu przygotowywaliśmy się na spotkanie wigilijne z Rodzicami i Mikołajem. Śpiewaliśmy kolędy. Dzieci poznawały tradycje i zwyczaje wigilijne i świąteczne. Wspólnie ubieraliśmy choinkę i dzieci wykonały wiele wspaniałych prac plastycznych , które mogliście państwo podziwiać na naszej tablicy. Nie zabrakło czasu na wspólną zabawę. Koniec grudnia to Wigilijne spotkanie z Państwem w naszym przedszkolu w czasie którego mogliście kochani rodzice podziwiać występ waszych pociech i wspólnie z nimi cieszyć się z obecnością św. Mikołaja, co było dla dzieci długo oczekiwanym i radosnym przeżyciem.  Dziękujemy wam bardzo serdecznie za pomoc w przygotowaniu tego spotkana – jak zawsze możemy na Was liczyć.

Invalid Displayed Gallery


IMG_20151106_154333„Listopad”

            Mówią, że listopad jest ponury, Bo leje i wieje, na niebie są  chmury. Mówią, że parasol stale nosić trzeba, Bo bez przerwy pada, woda nas zalewa.
A ja lubię w deszczu wybiec na podwórze I jak jakiś kangur skakać przez kałuże.

Listopad – na dworze zrobiło się chłodniej, a więc dzieci mogły  przystąpić do niesienia prawdziwej pomocy naszym skrzydlatym przyjaciołom poprzez ich systematyczne dokarmianie. Dzięki pomocy ze strony naszych rodziców poprzez dostarczenie karmników
i ziaren Pszczółki cele te zrealizowały.

Ten piękny miesiąc był  niezwykle aktywny dla naszych przedszkolaków. Dwunastego listopada 2015 r. dzień po  Narodowym Święcie Niepodległości wyruszyliśmy na wycieczkę po Brwinowie. Odwiedziliśmy symboliczne miejsca związane
z  ludźmi, którzy walczyli za nasz kraj. Zapaliliśmy znicze przy pomnikach. Ponieważ wszyscy jesteśmy  odpowiedzialni za ducha patriotyzmu, dlatego powinniśmy dzieciom  dawać i daliśmy dobry przykład zatroskanych o Polskę. Wychowanie patriotyczne zawsze będzie  realizowane w naszym przedszkolu poprzez poznawanie symbolów narodowych, legend, hymnu czy wierszy np.; „Katechizmu polskiego dziecka” W. Bełzy. Dzieci bardzo chętnie podjęły ów temat oraz  szybko nauczyły się nowo poznanego  tekstu. Znaleźliśmy także  sposób na jesienna nudę i zamieniliśmy się  w małych artystów, wspólnie tworząc  na płótnie (farbami) –  kolorowy świat  „Łąkę”. Dzieci z wielka frajdą, entuzjazmem i zaangażowaniem podjęły się tego wyzwania. W ramach realizacji programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” Pszczółki przystąpiły do samodzielnego stworzenia  kolorowych kanapek. Przy okazji nauczyły się grupować warzywa ze względu na ich kolor czy wielkość, dowiedziały się, że są w nich witaminy – tak niezbędne dla ich zdrowia. Było naprawdę smacznie!

Między tak ważnymi wydarzeniami nie zapominaliśmy o kreatywnych zabawach, wycinaniu czy kolorowaniu, które  dzieci bardzo lubią.

Listopad zakończymy „Andrzejkowym” wróżeniem i wesołą zabawą. Będzie to tradycją naszego przedszkola, że w dniu Św. Andrzeja przypominamy dzieciom i dorosłym ten stary, ludowy zwyczaj i zachęcamy do wspólnej zabawy i wróżb.

Invalid Displayed Gallery


20151028_112333PAŹDZIERNIK U PSZCZÓŁEK

Jesień to doskonała pora roku na długie spacery, na których można podziwiać zmiany jakie zachodzą w przyrodzie, więc postanowiliśmy wybrać się do parku i poobserwować troszkę naszą przyrodę z bliska. Nie mogliśmy również odmówić sobie chwili relaksu na placu zabaw. Dzieci dowiedziały się również, że mamy drzewa liściaste i iglaste. Miały  okazję wspólnego posadzenia drzewek w przedszkolnym ogrodzie. Dowiedzieliśmy się jakie zwierzęta mieszkają w parku i w lesie, niektóre z nich zagościły na naszych pracach plastycznych. Jesień to również czas przygotowań do zimy. Zadbaliśmy o to aby za naszymi oknami pojawiły się karmniki dla ptaków i będziemy tam zaglądać aby nasi skrzydlaci przyjaciele w czasie Zimy znalazły tam zawsze jakieś smakołyki. Dzieci poznały różne gatunki ptaków i same wykonały ilustracje do naszej książeczki – „ Atlas ptaków”, w którym oprócz pięknych i kolorowych prac dzieci znalazły się wierszyki i zadania do wykonania wspólnie z rodzicami. Jesień jest super!

Invalid Displayed Gallery


20150929_144049 (3)Witamy po wakacjach!

Dzieci z uśmiechem wróciły do przedszkola po wakacyjnym wypoczynku i z ochota zabrały się do pracy. Jesień to wspaniała pora roku, która sprawia, że park jest miejscem odkryć i bogactwem darów natury. Dzieci poproszone zostały o przyniesienie takich darów- skarbów  do przedszkola.  Okazały się nimi wielobarwne liście, kasztany, żołędzie czy czerwona jarzębina. Dnia 23 września wszyscy radośnie zawołaliśmy: zapraszamy, zapraszamy, wszyscy na panią Jesień czekamy! Tego dnia dzieci wyszły do ogrodu przedszkolnego gdzie bawiły się kolorowymi liśćmi na świeżym powietrzu oraz  malowały i wykonywały piękne prace o tematyce jesiennej, które zdobią wystawkę w naszym przedszkolu. Po tak wietrznym ale pieknym i uroczystym dniu fryzury dziewczynek wymagały małej korekty – o co zadbały Panie z grupy. Pani jesień wniosła wiele radości i uśmiechu do naszego przedszkola.

Invalid Displayed Gallery


 ROK PRZEDSZKOLNY  2014/2015


Pszczółkowe zabawy grupowe

Invalid Displayed Gallery